Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov   

© aScAgenda 2021.0.1277 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.06.2021

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria