Navigácia

Stránky predmetovej komisie Technika

O predmetoch

O čom je technika?

"Žijeme v technickom prostredí, ktroré sme si vytvorili aby bol náš život lepší, dlhší, pohodlnejší aj veselší"

"Technika nám má pomáhať, nie škodiť."

"Neexistuje dobrá a zlá technika - existujú iba dobrí a zlí ľudia."

....... aj takýmito výrokmi sa prihováram žiakom v 5. ročníku, keď sa im snažím vysvetliť, prečo majú mať predmet Technika.

Čo oni na to?

"A budeme vyrábať aj nejaké výrobky?"

A čo ja na to?

"Budeme!"

 

Technická olympiáda 2014 - školské kolo:

1. miesto : Lukáš Hrnčiar 8.A

2.miesto: Michaela Kiapešová 8.A

3. miesto: Peter Novák a Ľubomír Brada 9.A

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria