Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 18/2019 Rámcová kúpna zmluva č. 403121 - potraviny pre ŠJ s DPH 30.08.2019 Bidfood Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o prenájme telocvične 1-6/17 s DPH 09.01.2017 Peter Belko ZŠ s MŠ Halič Mgr. Dušan Šimov riaditeľ školy
Zmluva 10/2018 Dohoda č. 18/2952A/188 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby s DPH 24.08.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
Zmluva 6/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 15.07.2020 MARANATHA z.s. ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
Zmluva 8/2018 Dohoda č. 18/29054/65 o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov "REŠTART - Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce - opatrenie č. 2" s DPH 22.05.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
Zmluva 11/2018 Dohoda č. 18/29/054/123 v rámci národného projektu "Praxou k zamestnaniu" s DPH 30.08.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o prenájme telocvične 1-6/17 s DPH 09.01.2017 Peter Prečuch ZŠ s MŠ Halič Mgr. Dušan Šimov riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o prenájme telocvične 1-6/17 s DPH 09.01.2017 Štefan Žingor ZŠ s MŠ Halič Mgr. Dušan Šimov riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o prenájme telocvične 1-6/17 s DPH 09.01.2017 Ing. Ivana Michalíková ZŠ s MŠ Halič Mgr. Dušan Šimov riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o prenájme telocvične 1-6/17 s DPH 09.01.2017 Vladimír Husárik ZŠ s MŠ Halič Mgr. Dušan Šimov riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o prenájme telocvične 1-6/17 s DPH 09.01.2017 Jana Kráľová ZŠ s MŠ Halič Mgr. Dušan Šimov riaditeľ školy
Zmluva 13/2018 Zmluva o prenájme telocvične 9-12/18 s DPH 27.09.2018 Štefan Žingor ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o prenájme telocvične 01 -03/17 s DPH 14.12.2016 Tibor Hochholczer ZŠ s MŠ Halič Mgr. Dušan Šimov riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o prenájme telocvične 10-12/17 s DPH 10.10.2017 Jana Kráľová ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o prenájme telocvične 10-12/17 s DPH 25.09.2017 Peter Belko ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o prenájme telocvične 10-12/17 s DPH 22.09.2017 Štefan Žingor ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o prenájme telocvične 10-12/17 s DPH 25.09.2017 Mgr. Silvia Klagova ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o prenájme telocvične 10-12/17 s DPH 11.10.2017 Vladimír Husárik ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov - bufet 01-12/17 s DPH 09.01.2017 Milan Peťko ZŠ s MŠ Halič Mgr. Dušan Šimov riaditeľ školy
Zmluva 9/2018 Zmluva o nájme bytových priestorov s DPH 25.06.2018 René Malatinec ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
zobrazené záznamy: 1-20/1781