Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 8/2021 Kúpna zmluva - potraviny pre ŠJ šk. rok 2021/2022 s DPH 02.09.2021 M Fruit s.r.o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
Zmluva 5/2021 Rámcová kúpna zmluva - potraviny pre ŠJ šk. rok 2021/2022 s DPH 31.08.2021 INMEDIA, spol. s r. o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
Zmluva 12/2021 Kúpna zmluva - potraviny pre ŠJ šk. rok 2021/2022 s DPH 31.08.2021 Ryba Žilina, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
Faktúra 5106 Potraviny ŠJ 13,50 s DPH 31.08.2021 KUBO LC, s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 17.09.2021
Faktúra 5105 Potraviny ŠJ 51,88 s DPH 31.08.2021 PEKÁREŇ, s.r. o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 17.09.2021
Faktúra 5140 Potraviny ŠJ 66,33 s DPH 31.08.2021 COOP Jednota Krupina Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 17.09.2021
Zmluva 7/2021 Kúpno - predajná zmluva šk. rok 2021/2022 s DPH 31.08.2021 Pekáreň spol. s r. o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
Faktúra 5109 Potraviny ŠJ 245,72 s DPH 30.08.2021 Inmedia spol. s r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 17.09.2021
Zmluva 11/2021 Rámcová kúpna zmluva č. 403121 - potraviny pre ŠJ s DPH 30.08.2021 Bidfood Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
Zmluva 6/2021 Kúpna zmluva - rámcová ZV048/19 - potraviny pre ŠJ šk. rok 2021/2022 s DPH 30.08.2021 ATC-JR, s.r.o ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
Zmluva 10/2021 Kúpno - predajná zmluva šk. rok 2021/2022 s DPH 30.08.2021 COOP Jednota Krupina ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
Faktúra 5107 Potraviny ŠJ 512,22 s DPH 30.08.2021 Bohuš Šesták s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 17.09.2021
Faktúra 5108 Potraviny ŠJ 677,64 s DPH 30.08.2021 T-613, s. r. o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 17.09.2021
Zmluva 4/2021 Kúpna zmluva - potraviny pre ŠJ s DPH 29.08.2021 T-613, s.r.o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
Zmluva 3/2021 Kúpna zmluva - potraviny pre ŠJ s DPH 26.08.2021 KUBO LC, s.r.o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
Zmluva 9/2021 Kúpno - predajná zmluva šk. rok 2021/2022 s DPH 23.08.2021 Bohuš Šesták s.r.o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
Faktúra 5100 Potraviny ŠJ 66,30 s DPH 03.08.2021 PEKÁREŇ, s.r. o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 25.08.2021
Faktúra 5103 Potraviny ŠJ 53,44 s DPH 30.07.2021 M FRUIT s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 25.08.2021
Faktúra 99/2021 Vývoz komunálneho odpadu 209,44 s DPH 30.07.2021 Obec Halič ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 30.07.2021
Faktúra 97/2021 Poistenie majetku 153,62 s DPH 26.07.2021 Allianz - Slovenská poiťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 30.07.2021
zobrazené záznamy: 1-20/1781