Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 195/2019 žiarovky 91,55 s DPH 30.12.2019 E.M.A - ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 30.12.2019
Objednávka 49/2020 Žiarovky 124,88 s DPH 12.08.2020 MURAT - CK, s. r. o. ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
Faktúra 1740101298 Žiarivky 120,41 s DPH 02.08.2017 MURAT - CK, s.r.o. Mgr. Dušan Šimov riaditeľ 09.08.2017
Faktúra 94/2017 Žiarivky 95,78 s DPH 08.09.2017 MURAT - CK, s.r.o. ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 08.09.2017
Faktúra 70/2021 školské pomôcky MŠ 241,11 s DPH 30/2021 02.06.2021 Hravá škôlka s. r. o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 02.06.2021
Faktúra 36/2021 školské pomôcky MŠ 270,49 s DPH 15/2021 16.03.2021 Zábavné učení,s. r.o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 18.03.2021
Objednávka 69/2020 Školské potreby, papierové utierky 382,20 s DPH 05.10.2020 Tibor Varga TSV PAPIER ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
Faktúra 154/2020 Školské potreby, papierové utierky 382,20 s DPH 69/2020 09.10.2020 Tibor Varga TSV PAPIER ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 14.10.2020
Faktúra 146/2020 Školské potreby - MŠ 368,68 s DPH 61/2020 29.09.2020 HRAVO STAV s.r.o. ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 30.09.2020
Objednávka 61/2020 Školské potreby - MŠ 368,68 s DPH 05.10.2020 HRAVO STAV s.r.o. ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
Objednávka 82/2020 Školské potreby 137,30 s DPH 11.12.2020 SLOVPAP Lučenec, s.r.o. ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
Faktúra 198/2020 Školské potreby 137,30 s DPH 82/2020 16.12.2020 SLOVPAP LUČENEC s.r.o. ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 21.12.2020
Faktúra 150/2017 Školské potreby 86,74 s DPH 12.12.2017 SLOVPAP LUČENEC s.r.o. ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 14.12.2017
Faktúra 151/2017 Školské potreby 178,00 s DPH 12.12.2017 SLOVPAP LUČENEC s.r.o. ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 14.12.2017
Faktúra 43/2021 Školské pomôcky MŠ 252,60 s DPH 20/2021 31.03.2021 HRAVO STAV s. r. o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 31.03.2021
Objednávka 20/2021 Školské pomôcky MŠ 252,60 s DPH 26.03.2021 HRAVO STAV s. r. o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
Objednávka 30/2021 Školské pomôcky MŠ 241,11 s DPH 17.06.2021 Hravá škôlka s. r. o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
Faktúra 182/2018 Školské pomôcky 178,00 s DPH 17.12.2018 SLOVPAP LUČENEC s.r.o. ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 21.12.2018
Faktúra 142/2017 Školské pomôcky 130,41 s DPH 08.12.2017 Distribučná agentúra AD REM ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 14.12.2017
Faktúra 66/2018 Školenie GDPR 90,00 s DPH 10.05.2018 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 14.05.2018
zobrazené záznamy: 1-20/1828