Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 161/2019 ŠJ Potraviny ŠJ 25,33 s DPH 31.10.2019 Adriana Laliková - Môj obchod Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúce ŠJ 11.11.2019
Faktúra 5020 Potraviny ŠJ 17,39 s DPH 31.01.2020 Adriana Laliková - Môj obchod Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúce ŠJ 18.02.2020
Faktúra 191/2019 ŠJ Potraviny ŠJ 33,00 s DPH 29.11.2019 Adriana Laliková - Môj obchod Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúce ŠJ 27.12.2019
Faktúra 208/2019 ŠJ Potraviny ŠJ 1,77 s DPH 23.12.2019 Adriana Laliková - Môj obchod Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúce ŠJ 27.12.2019
Faktúra 29/2019 ŠJ Potraviny ŠJ 479,70 s DPH 11.02.2019 T-613, s. r. o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 12.03.2019
Faktúra 5120 Potraviny ŠJ 107,19 s DPH 16.11.2020 Sahnebohm, spol. s r. o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 30.11.2020
Faktúra 5125 Potraviny ŠJ 147,18 s DPH 23.11.2020 Inmedia spol. s r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 30.11.2020
Faktúra 5124 Potraviny ŠJ 153,64 s DPH 23.11.2020 Bohuš Šesták s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 30.11.2020
Faktúra 5123 Potraviny ŠJ 24,48 s DPH 23.11.2020 Inmedia spol. s r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 30.11.2020
Faktúra 31/2019 ŠJ Potraviny ŠJ 185,39 s DPH 11.02.2019 Bohuš Šesták s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 12.03.2019
Faktúra 5122 Potraviny ŠJ 83,70 s DPH 23.11.2020 Bidfood Slovakia s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 30.11.2020
Faktúra 5116 Potraviny ŠJ 69,49 s DPH 03.11.2020 Ryba Žilina, spol. s r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 03.12.2020
Faktúra 5121 Potraviny ŠJ 106,38 s DPH 20.11.2020 Bidfood Slovakia s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 30.11.2020
Faktúra 30/2019 ŠJ Potraviny ŠJ 133,19 s DPH 11.02.2019 ATC-JR, s.r. o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 12.03.2019
Faktúra 28/2019 ŠJ Potraviny ŠJ 104,52 s DPH 11.02.2019 Inmedia spol. s r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 12.03.2019
Faktúra 5119 Potraviny ŠJ 101,69 s DPH 19.11.2020 Inmedia spol. s r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 30.11.2020
Faktúra 5126 Potraviny ŠJ 92,34 s DPH 24.11.2020 T-613, s. r. o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 30.11.2020
Faktúra 5118 Potraviny ŠJ 139,07 s DPH 16.11.2020 Bohuš Šesták s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 30.11.2020
Faktúra 5117 Potraviny ŠJ 291,86 s DPH 09.11.2020 Inmedia spol. s r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 30.11.2020
Faktúra 5115 Potraviny ŠJ 148,71 s DPH 02.11.2020 ATC-JR, s.r. o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 30.11.2020
zobrazené záznamy: 1-20/1781