Navigácia

Partneri

Najbližšie u nás

 • zber papiera
 • od 22.2.2021 - prezenčné vzdelávanie na 1. stupni, dištančné vzdelávanie na 2. stupni

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 27.2.2021)
Tereza ČONKOVÁ (MŠ III.odd)
Zajtra (Nedeľa 28.2.2021)
Michaela DOJČIAROVÁ (1.A)
Leonard ĎURÁK (MŠ I.odd)
Zlatica KOVÁČOVÁ (5.B + 6.B)
Mgr. Jana CHOVANOVÁ

Ponuka pracovných miest

V súčasnosti neevidujeme voľné pracovné miesto.
-------------------------------------

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Počet návštev: 1978865

Náš youtube kanál

Sobota 27. 2. 2021

OZNAMY

Vyučovanie od 22.2. 2021

Vyučovanie v ZŠ s MŠ Hany Ponickej bude od 22.2. 2021 prebiehať prezenčnou formou pre deti 1. stupňa ZŠ, MŠ a deti špeciálnych tried. Dištančnou formou bude naďalej pokračovať 2. stupeň ZŠ. Podrobné informácie budú rodičom zaslielané prostredníctvom riaditeľa školy a triednych učiteľov.

Chráňme prírodu a život človeka

Od februára tohto roka zbierame PET vrchnáky z plastových fliaš a obalov. Čím viac ich nazbierame, tým viac pomôžeme prírode a nášmu chorému kamarátovi Markovi. Všetky umelé vrchnáčiky z nápojov, tetrapakov alebo drogérie (zo sprejov, aviváží, šampónov a i.) vhoďte do srdca čisté! Ďakujeme.

Oznam - Špeciálna pomoc deťom

Zatiaľ si ešte nevieme úplne presne predstaviť, aké dopady môže mať aktuálna situácia na  psychiku detí. V dôsledku dlhodobého dištančného vzdelávania sa stávajú apatickými a psychológovia evidujú zvýšený výskyt ich depresívnych prejavov práve v dôsledku sociálnej izolácie. Online vyučovanie nedokáže plnohodnotne nahradiť vzájomnú interakciu v triede, vzťah medzi učiteľom a žiakom a už vôbec nie medzi žiakmi navzájom. Počas dištančného vzdelávania žiaci strácajú pracovné návyky, nemajú presne stanovený režim dňa Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie preto pre Vás rodičov zriadil telefonické aj e-mailové linky pomoci, kde sa môžete počas pracovných dní poradiť so psychológom, ako aj so špeciálnym pedagógom.

Kontakty pre rodičov, ktorí potrebujú poradiť: potrebujem-poradit@vudpap.sk 

V pracovných dňoch od pondelka do piatka od 9:30 - 16:00 je bezplatne k dispozícii psychológ na čísle 0910 234 860, konzultovať problémy so špeciálnym pedagógom môžu rodičia v utorok a stredu na čísle 0910 361 252.

Zber papiera

Vedenie ZŠ s MŠ Halič vyhlasuje od novembra tradičný jesenný zber papiera. Zviazaný papier pri vstupe do budovy prevezme zodpovedný pracovník školy. Tešíme sa, že výťažkom zo zberu spoločne pomôžeme zveľadiť našu školu.

Kolobežky a iné dopravné prostriedky v škole!!!
Oznam pre rodičov!

Škola nezodpovedá za kolobežku (skateboard, bicykel a i.) žiakov a ani za úraz, ktorý si žiak na tomto dopravnom prostriedku spôsobí. Žiak je povinný preniesť kolobežku (skateboard, bicykel a i.) do priestorov na to určených a počas celého vyučovania ho nesmie v budove ani v areáli školy používať. Po vyučovaní si ho musí opäť vyniesť z budovy von.

Hymna školy

RŠ s veľkým potešením oznamuje, že aj naša škola sa môže pýšiť svojou hymnou, ktorú ste mali možnosť prvýkrát počuť na Slávnostnej koncoročnej akadémii školy. Zvukový záznam:

Hymna ZŠ s MŠ Halič (verzia s textom)
Hymna ZŠ s MŠ Halič (štúdiová nahrávka, bez textu)

Text:

1. Do škôlky sme nastúpili,
trochu sme sa veru báli,
potom sme ich však zbadali,
s láskou na nás pozerali.
Naša cesta tu začala,
hrami nás vždy sprevádzala,
kreslili sme, poznávali,
na školský vlak nasadali.

Refrén:
Škola, škôlka senzačná je,
s radosťou sem chodím stále,
načerpám tu vedomosti,
získam nové skúsenosti.
Pod tým zámkom rozprávkovým,
očarí nás kúzlom svojím.
v Haliči, v krásnej dedinke,
v úžasnej školskej rodinke.

2. Vlak zapískal! Nastupujte!
Na školskú púť sa k nám dajte,
školské tašky aj pravítka,
naša škola hneď nás víta.
Čítame a tiež píšeme,
číslice hravo zvládneme.
o našej vlasti už vieme,
o prírode sa dozvieme.

Refrén:  Škola , škôlka senzačná je........

3. Pozor žiaci vystupujte,
druhým stupňom hneď sa dajte,
chémia a aj dejepis,
budem tiež mudrc, to si píš.
Slovenčinu radi máme,
matematiku zdoláme.
Fyzika je pre nás hračka,
čaká nás aj lyžovačka.

Refrén: Škola , škôlka senzačná je.....

4. Poobede stretko máme,
v ŠKD to je nám známe,
hráme sa a tiež učíme,
povinnosti si plníme.
Tanečníci, klaviristi,
veľkí sme my optimisti,
každý z nás sa veľmi snaží,
nezľakneme sa súťaží.

Refrén: Škola , škôlka senzačná je.......

::: riaditeľstvo ZŠ s MŠ Halič :::

Vitajte na stránkach našej školy.

Novinky

 • 🤡KARNEVAL ŠKD🧙‍♀️Na karneval ku nám prišli princezné aj králi, kuchárik a aj anjelik, všetci sa zasmiali. Veselý šašo, ježibaba a aj čiapočka🎉, rozžiarili deťom všetkým veselé očká🎊. Tešili sa všetky deti veselo sa smiali, za šikovnosť v súťažiach odmenu dostali🍭🍬🍫🍕. Tlieskal silák, strážca psíček a aj ovečka, pripojil sa Harry Potter a s ním lienočka. Karneval, karneval z ŠKD🌈 k Vám letí, tancujú dokola rodičia aj deti💃🕺. Za odmeny, pizzu, sladkosti, to už všetci vieme, Vám milí rodičia pekne ďakujeme..... 🎊🎉

 • 🎊 Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, kto nemá kožúška zima mu bude . Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem, dajte mi slaninky, nech sa napasiem..... 🎊 Aj táto ľudová pieseň spievaná na Fašiangy zaznela pri spomienkach na krásne zvyky a tradície našich predkov.🎉 Fašiangy boli odjakživa symbolom radosti, veselosti a hojnosti.🎊 Sú obdobím prechodu od zimy k jari, od Troch kráľov do Popolcovej stredy🎉. Pôvodne boli Fašiangy známe ako mjasopust, ktorý označoval koniec jedenia mäsa pred pôstom. Zvyky a obrady fašiangového obdobia symbolizovali činnosti na zabezpečenie úrody a plodnosti. 🎉Fašiangy taktiež označovali obdobie, ktoré ukončovalo priadky a za ktorým nasledovalo tkanie. V tomto období sa uskutočňovala aj väčšina svadieb. 🎉🎊 Odohrávali sa rôzne zabíjačky či tanečné zábavy s vôňou zabíjačkových špecialít a smažených šišiek.🎉 Konali sa fašiangové sprievody s bláznivými maskami medveďa, turoňa, slameníka, sitárnika, ženícha, nevesty, koňa s jazdcom, mužov prezlečených za ženy🎊. Všetky tieto masky tvorili aj náš detský, fašiangový sprievod školou. 🎉 Oblečení v tradičných ľudových odevoch a v krásnom prostredí našej novej regionálnej učebne - Slovenskej izby, sme sa aj my, deti a pani vychovávateľky ŠKD, preniesli v čase a zaspomínali si na krásne zvyky a tradície počas fašiangového obdobia.🎉

 • Deň svätého Valentína
  čas lásky nám pripomína.
  Srdiečko maj otvorené,
  pre cit lásky je stvorené.
  Lásku daruj každý deň,
  možno splníš iným sen.

  Žiaci 2. A a p. uč. Bernátová

 • ❤️VALENTÍNSKE DIELNIČKY v ŠKD❤️Valentín je sviatok krásny, prežite ho s nami v láske❤️, šťastí🍀Žiadna nuda, lásky veľa, to Vám dnes zo srdca ŠKD DÚHA želá.... 😘

 • Jeden z februárových dní sa už stal na našej škole tradíciou. Aj tento rok sme sa rozhodli si ho pripomenúť formou diskusie a aktivít s našimi najmenšími. Včera a dnes naše triedy so žiakmi dýchali valentínskou náladou, tak, ako sa patrí! Valentín je nielen sviatkom zaľúbených, ale aj dňom pre rodiny a pre priateľov. Preto sme si aj my s našimi žiakmi pripravili prekvapenia pre tých, ktorí sú ich srdiečku najbližší a to naši rodičia, starí rodičia, súrodenci, kamaráti, ale aj naše pani učiteľky! Deň sv. Valentína je dňom, kedy dávame najavo naše city a obdarúvame sa maličkosťami, ktoré nám vyčaria úsmev na tvári. Hodiny sme končili so slovami: ,,Valentín je sviatok krásny, užite si ho v láske, v šťastí. Žiadne slzy, lásky veľa, veď Vám to zo srdca želám.“

 • Žiaci 2. A si dnes užívali vlastný online karneval. O tom, že to bol perfektný nápad svedčia fotky úprimnej detskej radosti a tvorivosti.

 • Žiaci 2. A sa zodpovedne starajú nielen o svoje múdre hlavičky, ale aj o svoje telo rôznymi pohybovými aktivitami.

 • Na základe pozitívneho testu jedného zamestnanca ZŠ s MŠ Hany Ponickej zasadol 7.2. krízový štáb obce Halič. Po dôkladnom zvážení všetkých okolností a známych rizík a najmä z preventívnych dôvodov proti možnému ďalšiemu šíreniu koronavírusu v rámci školy prijal krízový štáb obce Halič dňa 7.2.2021 nasledujúce uznesenie:

  Uznesenie krízového štábu:

  Krízový štáb obce Halič

  A) Odporúča s účinnosťou od 8.2.2021 spustiť vyučovanie len v materskej škole a školskom klube detí pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a zamestnancov, ktorí nemôžu pracovať z domu. Fungovať bude naďalej aj jedáleň.

 • 👼ANJELIKY A ANJELINKY👼ŠKD👼Anjeli lietajú nízko a Boh je blízko, tých čo veria, že zázraky sa majú hľadať.... Anjeli lietajú nízko a Boh je blízko nás, čo vieme, že zázraky máme čakať.... 👼Ďalšiu krásnu, snežnú, anjelskú výzvu nám vymyslela Timka Hanusková z 2.A triedy.... 👼❄️Vytvoriť z vlastného tela anjelika v snehu....No povedze.... nie sú to krásne ANJELIKY👼 a ANJELINKY👼? 😉

 • ❄️ZIMA NA SANIACH🛷 ❄️ŠKD❄️Biela zima s nami letí na saniach🛷, my z tej rychlej jazdy nemávame strach, každý nám uverí, že tú cestu v páperí, ťažko možno podniknúť s vážnou tvárou....😊❄️Isto už tušíte...🛷 čoho sa týkala naša druhá výzva.🛷❄️ Detičky nám posielali krásne, šťastné, veselé fotografie a videá zo svojho sánkárskeho šantenia. Potešte sa s nami.....😊 Pesnička 🎼Michal Dočolomanský 🎶 Zima na saniach🛷❄️

 • ⛄Snehu, snehu, snehuliačik, guľový je on panáčik, keď jar zavíta, tak odíde, ale keď nasneží, zas príde. ⛄Keď našu krajinu zasypala snehová perina, rozhodli sme sa pre detičky z ŠKD pripraviť hneď tri výzvy. Deti si tak sniežik❄️ užili do sýtosti. Veď uznajte😉 Prvá výzva: POSTAVME SI SNEHULIAKA⛄ Pesnička 🎼 Šaška Baška 🎶 Snehuliačik⛄

 • ❄️Bude zima bude mráz kam sa vtáčik, kam schováš? Schovám sa do javora to je moja komora.....🐦 Myslíte, že všetky vtáčiky odlietajú na zimu do teplých krajín? Že všetky zvieratká sa uložia na zimný spánok? Nie. To by tu bolo bez nich veľmi smutno. Niektoré operence, zver ale aj hmyz dokážu prežiť i v zimnom období. Dobrí ľudia im v tom pomáhajú. Pripravujú pre nich kŕmidlá, búdky a rôzne zákutia so senom, ihličím alebo suchým lístím.🐦 Vtáčikom sypú mak, slnečnicu a iné dobroty, ktoré potrebujú. Lesnej zveri nosia seno, repu, soľ a jabĺčka 🐿️🐰. Aj my, deti a pani vychovávateľky z ŠKD, sme sa postarali o zvieratká. S detičkami rodičov z kritickej infraštruktúry sme vyrábali rôzne dobroty z masti a pokrmu pre vtáčiky🐦 Na školské jablonky sme zavesili aj venčeky, ktoré zdobili perníky, sušený chlebík, jabĺčka....Pridali sa k nám aj detičky z domu, ktoré taktiež nakŕmili vtáčiky🐦, sliepočky🐔, zajačiky🐰, ale aj zvieratká v lese 🐿️🐦🐰.

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vyhlásilo koncom minulého roka súťaž o najkrajší návrh vianočného pozdravu. Do súťaže sa zapojili aj naši žiaci špeciálnej triedy 5.-6.-7. ročníka. Pán minister žiakov odmenil. Poslal im ďakovné listy a vecné ceny, ktoré žiakov veľmi potešili. Do súťaže bolo zaslaných 3600 návrhov. Veríme tomu, že vybrať ten najkrajší muselo byť naozaj náročné. Nášmu pánovi ministrovi ďakujeme za hodnotné ceny a želáme mu veľa osobných i pracovných úspechov.

  Tr. uč. Mgr. Zuzana Končošová DiS.art

 • Žiaci 2. A triedy pracujú zodpovedne a tvorivo aj počas online vzdelávania. Svedčia o tom aj tieto krásne projekty z prvouky – kostričky.

  Ďakujem za skvelý prístup a prajem hlavne veľa zdravia.

  Mgr. Bernátová

 • Naša nová učebňa už je v prevádzke. Okrem regionálnych médií sme zaujali aj RTVS a v rámci programu Regina na Dvojke, sme sa mohli predstaviť aj širšej verejnosti. Ak si chcete reláciu pozrieť, stačí kliknúť na tento odkaz: Učebňa tradícií v ZŠ s MŠ Hany Ponickej

 • Detičky z materskej školy a kolektív MŠ prajú všetkým krásne Vianoce.

 • ❄️ZIMA v ŠKD❄️Zima, zima, zimička, pošteklila nám líčka. V ŠKD sme nelenili, zimné výrobky sme tvorili. Snehuliačiky☃️, sobíky, hviezdičky🌟, zdobia už naše izbičky❤️. Aj adventné kalendáre, veselo si otvárame. Ježiskovi sme listy písali, zdravie pre všetkých sme si želali ❤️. Reťaz prianí tiež spája nás, je tu ten krásny vianočný čas. Prajeme Vám Vianoce krásne a čisté ako sneh, na stole nech všetkým rozvoniava oplátka a med. Nech každé srdiečko ako oheň zahorí, všetkých nech láska a dobro náplní.❤️A aj v novom roku nech Vás vždy sprevádza, zdravie, šťastie, láska a dobrá nálada.

 • Aj napriek neobyčajnej situácii na Slovensku a vo svete Vám prajeme Veselé a šťastné Vianoce v kruhu rodiny a všetkým žiakom príjemne strávené vianočné prázdniny.

  Žiaci 1.A a Mgr. Mária Fajčíková

 • Dňa 18.12.2020 sa uskutočnil 11. ročník súťaže Haličský Štoplík. Súťaž bola pôvodne naplánovaná počas osláv školy pri príležitosti 70. a 40. výročia založenia školy, ktoré sa pôvodne mali uskutočniť už v marci. Po celospoločensky nepriaznivej situácii sa oslavy spolu so súťažou presunuli na október. Žiaľ, ani v tomto termíne sa oslavy nepodarilo opäť kvôli pandémii zorganizovať. Nakoniec sa súťaž uskutočnila v úplne posledný deň vyučovania pred vianočnými prázdninami. Keďže žiaci druhého stupňa sa od októbra učili len dištančne (z domu), literárnej súťaže sa tento rok zúčastnili len žiaci prvého stupňa.

 • Krásne sviatky a všetko dobré v novom roku všetkým želajú žiaci 3.A.

 • Celý mesiac sme usilovne tvorili, na Vianoce sa tešili. S darčekmi sme pripravení, rodičia budú prekvapení.

  Mgr. B. Hochholczerová

 • Šťastné a veselé sviatky prajú žiaci 2.A a p. uč. Monika Bernátová

 • Aj žiaci 2.B, 3.B, 4.B si upiekli tradičné medovníčky, aby aj oni pocítili vôňu a čaro blížiacich sa Vianoc. Následne si ich krásne vyzdobili a budú sa z nich tešiť pri vianočných stoloch vo svojich domovoch.

 • Aj v novembri a decembri sme vzorne pracovali. Svoje školské povinnosti sme si plnili nielen doma, ale v malých skupinkách sme zasadli aj do našich školských lavíc. Prajeme Vám veselé Vianoce a všetko dobré v novom roku 2021.

  Žiaci špeciálnej triedy 5.-6.-7. ročníka a triedna učiteľka: Mgr. Zuzana Končošová DiS.art

 • Vianoce sa blížia a s ich príchodom aj vôňa škorice, medu a klinčekov. Pekne to rozvoniavalo v našej školskej kuchynke, kde si žiaci špeciálnej triedy 9. ročníka, tak ako každý rok, upiekli tradičné koláčiky Vianoc – medovníčky. Pracovali v malej skupinke, kvôli epidemiologickej situácii, ale tradíciu neporušili ani tento rok a medovníčky si upiekli, ochutnali a neskôr si ich vyzdobili. Popritom sme sa rozprávali o Vianočných zvykoch a tradíciách v ich rodinnom prostredí so sociálnou pedagogičkou Jankou.

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
  Družstevná č.11, 98511 Halič
 • 047/4392357 - Základná škola
  047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria