Navigácia

Partneri

Najbližšie u nás

 • 23.11. - štvrťročná klasifikačná porada
 • do 14.12. zbierka šatstva a obuvi
 • od 24.11. zber papiera

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 1.12.2021)
Monika KOVÁČIKOVÁ (3.A)
Richard SNOPKO (6.A)

Ponuka pracovných miest

V súčasnosti neevidujeme žiadne voľné pracovné miesto.
-------------------------------------

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Počet návštev: 2473575

Náš youtube kanál

Streda 1. 12. 2021

OZNAMY

Zber papiera

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hany Ponickej vyhlasuje zber papiera. Zviazaný papier môžete nosiť do školy a odovzdať ho pri vchode s nahlásením mena asistentkám, upratovačke alebo školníkovi. Ak je to možné, kartónový papier viažte osobitne.

Pozvánka na výstavu

Zmeny v poskytovaní dotácie na stravu od 1. 9. 2021

- ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie.

Od 01.09.2021 bude  poskytovaná dotácia na stravu len nasledovným žiakom:

1) dieťa ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (priniesť potvrdenie na OÚ Halič z ÚPSVaR do 10.8.2021),

2) dieťa, ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia (daňový bonus) na vyživované dieťa ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku. Táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením (podpísané oboma zák. zástupcami). Čestné vyhlásenie si môžete vytlačiť tu: Čestné vyhlásenie

V prípade ak zákonný zástupca do nižšie uvedeného termínu neodovzdá potrebné tlačivá, dotácia na stravu nebude žiakovi poskytnutá a zákonný zástupca hradí za stravu plnú sumu.

Potrebné doklady je treba odovzdať na OÚ Halič do 10. 8. 2021.

Chráňme prírodu a život človeka

Od februára tohto roka zbierame PET vrchnáky z plastových fliaš a obalov. Čím viac ich nazbierame, tým viac pomôžeme prírode a nášmu chorému kamarátovi Markovi. Všetky umelé vrchnáčiky z nápojov, tetrapakov alebo drogérie (zo sprejov, aviváží, šampónov a i.) vhoďte do srdca čisté! Ďakujeme.

Kolobežky a iné dopravné prostriedky v škole!!!
Oznam pre rodičov!

Škola nezodpovedá za kolobežku (skateboard, bicykel a i.) žiakov a ani za úraz, ktorý si žiak na tomto dopravnom prostriedku spôsobí. Žiak je povinný preniesť kolobežku (skateboard, bicykel a i.) do priestorov na to určených a počas celého vyučovania ho nesmie v budove ani v areáli školy používať. Po vyučovaní si ho musí opäť vyniesť z budovy von.

Hymna školy

RŠ s veľkým potešením oznamuje, že aj naša škola sa môže pýšiť svojou hymnou, ktorú ste mali možnosť prvýkrát počuť na Slávnostnej koncoročnej akadémii školy. Zvukový záznam:

Hymna školy

Text:

1. Do škôlky sme nastúpili,
trochu sme sa veru báli,
potom sme ich však zbadali,
s láskou na nás pozerali.
Naša cesta tu začala,
hrami nás vždy sprevádzala,
kreslili sme, poznávali,
na školský vlak nasadali.

Refrén:
Škola, škôlka senzačná je,
s radosťou sem chodím stále,
načerpám tu vedomosti,
získam nové skúsenosti.
Pod tým zámkom rozprávkovým,
očarí nás kúzlom svojím.
v Haliči, v krásnej dedinke,
v úžasnej školskej rodinke.

2. Vlak zapískal! Nastupujte!
Na školskú púť sa k nám dajte,
školské tašky aj pravítka,
naša škola hneď nás víta.
Čítame a tiež píšeme,
číslice hravo zvládneme.
o našej vlasti už vieme,
o prírode sa dozvieme.

Refrén:  Škola , škôlka senzačná je........

3. Pozor žiaci vystupujte,
druhým stupňom hneď sa dajte,
chémia a aj dejepis,
budem tiež mudrc, to si píš.
Slovenčinu radi máme,
matematiku zdoláme.
Fyzika je pre nás hračka,
čaká nás aj lyžovačka.

Refrén: Škola , škôlka senzačná je.....

4. Poobede stretko máme,
v ŠKD to je nám známe,
hráme sa a tiež učíme,
povinnosti si plníme.
Tanečníci, klaviristi,
veľkí sme my optimisti,
každý z nás sa veľmi snaží,
nezľakneme sa súťaží.

Refrén: Škola , škôlka senzačná je.......

::: riaditeľstvo ZŠ s MŠ Halič :::

Vitajte na stránke našej školy

Novinky

 • Tak ako každý rok i tento rok sa zber gaštanov stretol s veľkým záujmom našich žiakov. Spolu sme nazbierali 1602,5 kg gaštanov. Všetkým veľmi pekne ďakujeme. A tu máme víťazov:

  1. stupeň jednotlivci: 1. miesto - Michaela Dojčiarová - 472 kg, 2. miesto - Lenka Udvardyová -142 kg,

  3. miesto - Lukáš Hudec- 96,5 kg

  1. stupeň triedy: 1. miesto - 2.A - 507,5 kg, 2. miesto - 1.A - 289 kg, 3. miesto - 3.A - 254,5 kg

  2. stupeň jednotlivci: 1. miesto - Nelka Orlaiová - 118 kg, 2. miesto - Hana Udvardyová - 50,5 kg, 3 miesto - Ela Udvardyová - 28,5 kg

 • Miestny odbor Matice slovenskej a ZŠ s MŠ Hany Ponickej v Haliči uskutočnili dňa 12.11.2021 už 13. ročník literárno - výtvarnej súťaže Haličský Štoplík, na počesť našej rodáčky, spisovateľky Hany Ponickej. Žiaci i v tomto ročníku predviedli šikovnosť v recitácii, ale aj v pekných výtvarnych a priestorových prácach. Na záver boli úspešní a tvoriví žiaci ocenení knihami a vecnými cenami.

  učiteľky 1.stupňa

 • S cieľom formovať kladný vzťah ku knihám a k čítaniu sme si v 3. A triede vytvorili čitateľský kútik. Žiaci tu veľmi radi čítajú aj počas prestávok. Vzájomne sa motivujú a inšpirujú. Keď prečítajú knihu, zapíšu jej názov a autora. Hodnotia, ako sa im prečítaná kniha páčila, pretože každá v nás zanechá nejakú stopu. Niektorá zabaví, iná poučí a pri ďalšej prežívame dobrodružstvá.

  Nesmierne ma teší, že tretiakov čítanie nadchlo, veľmi ich baví a zároveň zmysluplne využívajú prestávky. Pretože žiaci, ktorí radi čítajú a čítajú veľa, dostanú sa na najlepšiu cestu, ktorá ich povedie k školskej úspešnosti.

 • 🍂JESENNÉ DIELNIČKY v ŠKD🍁Na známosť sa všetkým dáva, v jeseni lístie opadáva.🍂 Šu-šu šumia vetvičky, vraj naplnia košíčky🧺. Slniečko sa raduje, šarkan s vetrom tancuje. Hop-cup, hop-cup tralala, jeseň dary rozdala🍎. Pani jeseň čarovala, pestré farby nám darovala🎨. My sme veru nelenili z jesenných darov sme tvorili. Strašiačikov, tekvičky aj okaté sovičky. Chodby sme nimi ozdobili, pani Jeseň potešili. 🍁Viac sa všetci dozviete, keď si náše jesenné dielničky v ŠKD pozriete 🍂🍁Deti a pani vychovávateľky ŠKD🍁

 • V týždni od 11.10. - 15.10.2021 sme mali naplánovaný základný plavecký výcvik pre žiakov 4. a 5. ročníka. Podľa plánu sme na kurz nastúpili s cieľom naučiť sa základným plaveckým zručnostiam, no bohužiaľ výcvik sa nám nepodarilo dokončiť a museli sme ho po troch parádne rozbehnutých dňoch z dôvodu pandemickej situácie prerušiť. Čo to sme sa ale stihli naučiť - orientovať sa vo vode, dýchať do vody, splývanie na brušku a chrbáte. Tak Vám prinášame aspoň zopár záberov. Veríme, že situácia nám to dovolí a plavecký výcvik budeme môcť dokončiť niekedy koncom školského roka.

 • ♥️Naša babka a náš dedko, milí sú nám nadovšetko. Keď k nám prídu na návštevu, veselo je u nás veru. Babka vždy len usmieva sa, s dedkom zasa dobre hrá sa. Vždy, keď prídu oni k nám, dobre a veselo je nám. ♥️Milí naši starkovci. Prijmite na znak vďaky a úcty tento náš darček. Darček v podobe kultúrneho programu s poďakovaním za všetko krásne a dobré, čo ste pre nás, svoje vnúčatká, urobili a v budúcnosti ešte urobíte. Prajeme Vám veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a radosti v kruhu najbližších. Ďakujeme♥️

 • 🎃TEKVIČKOVO v ŠKD🎃 Veselé sme tekvičky, usmievavé hlavičky. Úsmev, radosť rozdávame, usmiate tváričky vždy máme 🎃Milí naši, povieme vám čo sa stalo. Čo sa u nás v ŠKD dialo. Tekvičkové popoludnie sme spolu prežili, super sme sa bavili. V každom oddelení🐝🐞🦉 sútaže prebiehali, za našu šikovnosť sme sladkosti dostali. Sladké čokoládky🍫, lízatká🍭 a cukríčky🍬, pre nás pripravili pani vychovávateľky, ockovia aj mamičky. Kreslili sme, loptičky do kotlíka triafali, farebné guľôčky lyžičkou zbierali. Slová podľa nápovedy sme hádali, guľôčkový labyrint zdolali. Aj balóniky maľovali a tekvičkový tanec tancovali.🎃S vami, milí rodičia, sme tiež parádny podvečer prežili, pri spoločnom vyrezávaní tekvičiek sme sa bavili.🎃Poďakovať sa všetkým chceme, za super atmosféru, tekvičky, maškrtky, videjko ďakujeme.🎃

 • 25.október Svetový deň cestovín.....Cestoviny v špec.tr.netradične a počas celého vyučovania. Prelínanie zložiek a medzipredmetové vzťahy. SJL- čîtanie s porozumenîm,dopĺňanie textu a pisanie receptu na jednoduché cestoviny. MAT - násobilka. INF - vyhľadávanie informácií o cestovinách. VYV - maľovanie cestovín. PVC - navliekanie cestovîn na špagát, rozvoj jemnej motoriky. ETV - estetické cítenie. Deň s cestovinami bol pre nás náučný, hravý a aj plný fariebnej jesennej atmosféry.

 • V školskom klube detí Lienka zavítali mackovia, ktorí slúžili ako pomôcka pre žiakov k téme o zdraví. Diskusiou a praktickými aktivitami sme si upevnili so žiakmi základné vedomosti o ochrane zdravia. Žiaci boli šikovní a usilovní. Záverom aktivít bolo, že sa musíme o naše zdravie starať a chrániť si ho.

  Mgr. Jana Chamuľová - sociálna pedagogička

 • Prvé dni mesiaca november sa nesú v znamení dvoch sviatkov - Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých. Všetci spomíname na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Cintoríny sa skrášľujú kvetinovou výzdobou, na hroboch zahoria kahance spomienok. Ako každý rok, aj tento sme v rámci etickej výchovy so žiakmi 5.A navštívili a zapálili kahanec spisovateľke Hane Ponickej, po ktorej je pomenovaná aj naša škola.

  Mgr.B.Hochholczerová

 • 🪁ŠARKANIÁDA v ŠKD🍂 Lieta šarkan pomaličky, pozdravuje lastovičky🪁🍁. Chvostom krúti sem a tam, šťastnú cestu želám vám... Šarkaníky veselé🪁, zdobia okná jedálne. Chvostíkmi nám zakrútili, deti v škole potešili🙋🙋‍♂️🙋‍♀️. Každému sa páčili, hneď keď ich tam zočili. Každý šarkan jedinečný je, to naša súťaž od šarkaníkov chce.🪁 Aby detičky s rodičmi tvorili, krásne chvíle spolu zažili a nás všetkých svojim šarkaníkom prekvapili. 🍁🍂 Všetkým zúčastneným VČIELKAM🐝, LIENKAM🐞, SOVIČKÁM🦉 našej ŠARKANIÁDY v ŠKD srdečne GRATULUJEME🪁

 • ♥️OKTÓBER MESIAC ÚCTY K STARŠÍM♥️Teplá dlaň a sivé vlasy, dobré srdce lásku hlási. Vždy objatie a úsmev milý, hoc ubúdajú im už sily. To je naša babka, dedko, prababka či prapradedko. Majú pre nás dobrú radu, k tomu sladkú čokoládu. Potrebujú našu lásku, čo vyhladí každú vrásku. Aby sme ich v úcte mali, vždy s láskou ich privítali. Dali by nám veru všetko, naša babka aj náš dedko. ♥️ĎAKUJEME♥️

 • Takto aktívne sa zapojili do skrášľovania okolia školy aj žiaci 7.B na hodinách pracovného vyučovania. Posúďte!, nie sú šikovní?... Tešia sa na ďalšie užitočne strávené hodiny pracovného vyučovania.

 • Deťom sa snažíme vytvoriť tvorivé a podnetné prostredie pri osvojovaní si nových vedomostí. Hry, zaujímavé pomôcky, zhudobnené rozprávky nám pomáhajú pri rozvoji slovnej zásoby a formovaní detskej osobnosti. Mgr. Rajprichová

 • Krásna myšlienka - stretnutie kolegov z okolitých základných škôl, šport, zábava a utužovanie dobrých medziškolských a medzikolegiálnych vzťahov dostala reálnu podobu v piatok 1.10.2021. Pod taktovkou ZŠ Haličská cesta č.7, Lučenec sa uskutočnil v telocvični SOŠ Technickej v Lučenci učiteľský volejbalový turnaj. Vzájomné zápasy odohralo medzi sebou 5 škôl - DSA, Haličská cesta č.7, Vajanského škola, L.Novomeského a tím z našej školy. Zápasy boli plné dobrej nálady, smiechu, ale aj napätia či bojovnosti. S výsledným 4.miestom nie sme síce spokojní, no pocit z krásnych hier a súbojov (niekedy veľmi tesných) ostáva a ženie nás vpred zlepšovať sa. Pretože ďalšími hostiteľmi bude naša škola v krásnych vynovených priestoroch telocviční. Tešíme sa na peknú volejbalovú akciu.

 • Cezpoľný beh žiakov a žiačok základných škôl je každoročná bežecká súťaž v krásnom terénnom prostredí na začiatku školského roka. Nebolo inak tomu ani tento rok. Na štart v Divíne pod hradom sme v stredu 6.10.2021 postavili družstvo dievčat v zložení Sára Mária Fízeľová, Nina Laššanová, Vanesa Jenátová a aj družstvo chlapcov v zastúpení Matej Budáč, Ján Radič a Lukáš Bahleda. Daždivé a chladné počasie nás potrápilo, no na výkonoch sa podpísalo pozitívne.

  Matej Budáč 8.A - 1.MIESTO

  Ján Radič 8.A - 5.miesto

 • S triedou 3.B sme sa venovali téme o ochrane nielen domácich miláčikov, ale aj ostatných zvierat pomocou powerpointovej prezentácie k príležitosti svetového dňa zvierat, ktorý pripadá na sviatok sv. Františka z Assisi, ktorý bol veľkým milovníkom a patrónom zvierat Tento deň upozorňuje nielen žiakov, ale aj všetkých ľudí na neutešenú a kritickú situáciu ohrozených zvierat po celom svete ľudskou rukou. So žiakmi sme sa rozprávali o tom, že by sme žiadne zvieratá nemali týrať, ubližovať im a ak máme doma nejaké zvieratko tak sa oň pekne starať. Hodinu nám spestril aj minitestík o zvieratkách a žiaci mali na výber vybrať si jedno zvieratko, ktoré vymaľovali a nalepili na plagát, ktorý im v triede ostane, aby nezabudli, že nielen v deň zvierat, ale každý deň sa máme správať pekne a starostlivo voči všetkým zvieratám a neubližovať im!

 • 🎶SLÁVIK SLOVENSKA 🐦ŠKOLSKÉ KOLO SPEVÁCKEJ SÚŤAŽE 🎶 Dňa 4. októbra 2021 sa v našej škole konalo školské kolo speváckej sútaže Slávik Slovenska. Porota mala veľmi ťažkú úlohu, pretože všetci slávici zaspievali ako najlepšie a najkrajšie vedeli. Nakoniec sa rozhodla nasledovne: do užšieho kola postupujú: Miška Koklesová 1.A, Timka Jamnická 2.A, Vivienka Nátonová 3.A, Nelka Orlaiová 5.A, Hanka Udvardyová 5.A a Tamarka Buranszká 5.B. Postupujúcim gratulujeme a prajeme veľa úspechov na ďalšej speváckej ceste 🎶.

 • V špeciálnej triede sa toho počas septembra udialo veľmi veľa. Všeličo sme vyrobili, všeličo sme sa naučili...

 • Je krásne, keď aj úsmev má svoj deň. Bez neho by bol svet šedivý. Ním prejavujeme radosť, nadšenie, spokojnosť, dobrú náladu. Je podstatným prvkom neverbálnej komunikácie a zrozumiteľný pre každého človeka. S triedou 7.A sme sa v piatok rozprávali o tom, čo nám prináša úsmev. Zhotovili sme si obkreslením ruky smajlíkov a vytvorili nástenku pre žiakov našej školy k príležitosti Svetového dňa úsmevu (2.10), ktorý sme si na našej škole dnes 4.10. pripomenuli. Nástenka svietila plná smajlíkov, úsmevu a radosti na našej školskej chodbe. Žiakom našej školy sme pripomenuli, že úsmev má pozitívny vplyv na naše zdravie, ale aj na naše okolie nielen nástenkou, ale aj prostredníctvom rozhlasu. Preto by sme sa mali usmievať častejšie, nielen v tento deň.

 • Tentokrát spojili všetkých žiakov druhého stupňa pri spoločných aktivitách pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. Žiaci sa zapojili do spoznávania Európskej únie, jej národov a jazykov pomocou prezentácií, pracovných listov, videí, či kvízov. Na angličtine si pripomenuli známu osobnosť Mr. Beana, ktorý pochádza z Anglicka.

  Učili sa aj základy francúzskeho jazyka a tiež trojjazyčne zaspievať pieseň Bruder Jakob. Nemecky hovoriace krajiny zobrazili na krásnych projektoch a vlajkách. Na hodinách nemeckého a anglického jazyka si žiaci pripravili typické jedlá a nápoje pre tieto krajiny. Na záver nechýbala ani ich ochutnávka.

 • Triedy 0. ročník, 2.A., 3.A, 4.A sa zapojili do súťaže ADOPTUJ SI KRAVIČKU. Počas trvania súťaže deti budú zbierať ean kódy zo slovenských mliečnych výrobkov, ktoré premenia za dukáty. Čím viac dukátov, tým lepšia starostlivosť o kravičky, ktoré reálne žijú vo vybraných maštaliach na Slovensku. Najlepšia starostlivosť bude odmenená finančne či vecnými cenami.

 • PLASTELÍNKOVO v ŠKD🌈V utorok (21. 09.2021) sme v našom ŠKD z plastelíny tvorili, veľmi sme sa pri tom bavili. 😉Naše pršteky sme si precvičili a krásne kytice 💐, torty🎂stromčeky🌳, slniečka🌞,postavičky🙋‍♀️🙋‍♂️, kostolík 💒, zvieratká🐣, ale aj pokémonov vyrobili. Parádnych výrobkov bolo veľa, hodnotenie padlo na pána zástupcu riaditeľa školy a pána riaditeľa.🙂 Rozhodovanie bolo ťažké veru, prvé tri miesta a mimoriadny výrobok dostali krásnu cenu🎀. Ani ostatní smutní nezostali, za svoju šikovnosť sladkú odmenu dostali🍭. Viac sa o Plastelínkove dozviete, keď si naše videjko pozriete. Deti a pani vychovávateľky ŠKD 🌈

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ
  Družstevná č.11, 98511 Halič
 • 047/4392357 - Základná škola
  047/4392326 - Školská jedáleň
  0911042581 - Materská škola

Fotogaléria