Navigácia

Partneri

Najbližšie u nás

 • od 24.11. zber papiera
 • 26.1. - polročná klasifikačná porada
 • 4.2. - polročné prázdniny

Narodeniny a meniny

Ponuka pracovných miest

V súčasnosti neevidujeme žiadne voľné pracovné miesto.
-------------------------------------

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Počet návštev: 2543043

Náš youtube kanál

Štvrtok 27. 1. 2022

OZNAMY

Zber papiera

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hany Ponickej vyhlasuje zber papiera. Zviazaný papier môžete nosiť do školy a odovzdať ho pri vchode s nahlásením mena asistentkám, upratovačke alebo školníkovi. Ak je to možné, kartónový papier viažte osobitne.

 

Zmeny v poskytovaní dotácie na stravu od 1. 9. 2021

- ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie.

Od 01.09.2021 bude  poskytovaná dotácia na stravu len nasledovným žiakom:

1) dieťa ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (priniesť potvrdenie na OÚ Halič z ÚPSVaR do 10.8.2021),

2) dieťa, ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia (daňový bonus) na vyživované dieťa ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku. Táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením (podpísané oboma zák. zástupcami). Čestné vyhlásenie si môžete vytlačiť tu: Čestné vyhlásenie

V prípade ak zákonný zástupca do nižšie uvedeného termínu neodovzdá potrebné tlačivá, dotácia na stravu nebude žiakovi poskytnutá a zákonný zástupca hradí za stravu plnú sumu.

Potrebné doklady je treba odovzdať na OÚ Halič do 10. 8. 2021.

Chráňme prírodu a život človeka

Od februára tohto roka zbierame PET vrchnáky z plastových fliaš a obalov. Čím viac ich nazbierame, tým viac pomôžeme prírode a nášmu chorému kamarátovi Markovi. Všetky umelé vrchnáčiky z nápojov, tetrapakov alebo drogérie (zo sprejov, aviváží, šampónov a i.) vhoďte do srdca čisté! Ďakujeme.

Kolobežky a iné dopravné prostriedky v škole!!!
Oznam pre rodičov!

Škola nezodpovedá za kolobežku (skateboard, bicykel a i.) žiakov a ani za úraz, ktorý si žiak na tomto dopravnom prostriedku spôsobí. Žiak je povinný preniesť kolobežku (skateboard, bicykel a i.) do priestorov na to určených a počas celého vyučovania ho nesmie v budove ani v areáli školy používať. Po vyučovaní si ho musí opäť vyniesť z budovy von.

Hymna školy

Hymna školy

1. Do škôlky sme nastúpili,
trochu sme sa veru báli,
potom sme ich však zbadali,
s láskou na nás pozerali.
Naša cesta tu začala,
hrami nás vždy sprevádzala,
kreslili sme, poznávali,
na školský vlak nasadali.

Refrén:
Škola, škôlka senzačná je,
s radosťou sem chodím stále,
načerpám tu vedomosti,
získam nové skúsenosti.
Pod tým zámkom rozprávkovým,
očarí nás kúzlom svojím.
v Haliči, v krásnej dedinke,
v úžasnej školskej rodinke.

2. Vlak zapískal! Nastupujte!
Na školskú púť sa k nám dajte,
školské tašky aj pravítka,
naša škola hneď nás víta.
Čítame a tiež píšeme,
číslice hravo zvládneme.
o našej vlasti už vieme,
o prírode sa dozvieme.

Refrén:  Škola , škôlka senzačná je........

3. Pozor žiaci vystupujte,
druhým stupňom hneď sa dajte,
chémia a aj dejepis,
budem tiež mudrc, to si píš.
Slovenčinu radi máme,
matematiku zdoláme.
Fyzika je pre nás hračka,
čaká nás aj lyžovačka.

Refrén: Škola , škôlka senzačná je.....

4. Poobede stretko máme,
v ŠKD to je nám známe,
hráme sa a tiež učíme,
povinnosti si plníme.
Tanečníci, klaviristi,
veľkí sme my optimisti,
každý z nás sa veľmi snaží,
nezľakneme sa súťaží.

Refrén: Škola , škôlka senzačná je.......

::: riaditeľstvo ZŠ s MŠ Halič :::

Vitajte na stránke našej školy

Novinky

 • Elinka, tá naša myška, sladkosti si rada hryzká.

  Ale pozor, Elinka! Keď sladké v zúbkoch zaspinká,

  môže vzniknúť zubný kaz, zničiť zúbky, ba i viac.

  Preto si vždy čistí zúbky, nech tvoj úsmev žiari z hĺbky,

  zubnej kefke pastu daj a vždy čisté zúbky maj.

  V triedach: 0.ročníka, 1.A, 1.B a 2.B triedy (za pomoci asistentky Moniky) sme hodinu venovali téme o zdraví a zdravých zúbkov. Žiaci si vypočuli hravou formou video, kde spĺňali rôzne úlohy o našom zdraví a zdravých zúbkov. Spoznali sme zubkožrúta, ktoré mu nedovolíme, aby kazil naše zúbky, pretože sme sa naučili ako sa správne starať o naše zúbky a nepapať veľa sladkostí. Žiakom som rozdala pracovný list, v ktorom maľovali správne odpovede a zahrali sme sa hru. Hra spočívala v tom, že si žiaci mali vybrať obrázky (zdravé, nezdravé potraviny) a zaradiť ich správne k zdravému alebo chorému zúbku. Žiaci boli veľmi šikovní a na záver nás všetkých rozveselila aj pesnička o zdravých zúbkoch.

 • ❄️ Bude zima, bude mráz, kam sa vtáčik, kam schováš? Schovám sa do javora to je moja komora.....Bude zima, bude mráz, kam sa vtáčik, kam schováš? Schovám sa do čečiny to sú moje periny...Tento týždeň sme sa s detičkami v ŠKD rozprávali o zvieratkách v zime a o tom ako sa treba o ne starať. Pozreli sme si rozprávočku, vypracovali pracovné listy, naučili sme sa pesničku: Bude zima, bude mráz. Zahrali sme sa na vtáčikov, zajačikov. V tvorivých dielničkách sme vymaľovali omaľovánky, vystrihovali, lepili, vyrobili kŕmitka a pripravili pre vtáčiky pokrmy. 🐦🐿️🐰❤️

 • ❤️Po zimných prázdninách nás v ŠKD čakalo milé prekvapenie. Poďakovanie od starkovcov zo zariadenia sociálnych služieb AMBRA v Lučenci. Listami a sladkými čokoládkami nám poďakovali za prekvapenia, ktoré sme pre nich pripravili pri príležitosti Októbra Mesiaca úcty k starším❤️ a vianočné pozdravy, ktoré ich čakali na Štedrý deň.🎄 Máme veľkú radosť, že sme Vás mohli potešiť a ešte raz ďakujeme za úžasné listy a čokoládky😘 Deti a pani vychovávateľky ŠKD❤️

 • ANJELSKÉ VIANOCE v ŠKD 👼Anjeli lietajú nízko a Boh je blízko tých čo veria, že zázraky sa majú hľadať.... Anjeli lietajú nízko a Boh je blízko nás, čo vieme, že zázraky máme čakať.... 14. január bol ten deň, keď do ŠKD priletelo množstvo anjelikov len. Pre svojho kamaráta/kamarátku sme darček z lásky zabalili, aby sme mu/jej radosť urobili. Tešili sme sa väčší i maličkí na spoločne strávené chvíle a na krásne anjelské balíčky.👼✨

 • KRÔČIK SPÄŤ na ELOKOVANOM PRACOVISKU SZUŠ v HALIČI 🩰🎹🎭🎨 Rôčik 2021 je za nami. Zastavme sa trošička a poohliadnime sa čo všetko nám v našej umeleckej rodinke priniesol. ♥️ Chceme sa Vám, milí naši žiaci, poďakovať za Vašu šikovnosť, tvorivosť, kreativitu 😉 Vám, milí rodičia, ďakujeme za Vašu pomoc, za Vaše skvelé detičky a možnosť rozvíjať ich osobnosť v umeleckom smere 🩰🎹🎭🎨 Chceme sa poďakovať ZŠ s MŠ Hany Ponickej Halič a SZUŠ Lučenec Opatová za skvelú spoluprácu a podmienky pre našu činnosť ♥️ Naše poďakovanie patrí aj Obci Halič a všetkým našim priaznivcom ♥️ ĎAKUJEME ♥️ Prajeme Vám krásny, úspešný a zdravý nový rok 🎉🎊♥️ Kolektív učiteľov SZUŠ Halič 😉

 • VIANOCE, VIANOCE, TICHÉ KÚZLO VZÁCNYCH DNÍ... VIANOCE, VIANOCE, ČAS PLNÝ LÁSKY, ZÁZRAČNÝ... VIANOCE, VIANOCE, NÁHLE ŽIARI CELÁ ZEM, BLÍŽIA SA K NÁM TMOU, S MALOU NEŽNOU KOLEDOU... 🎄♥️ Čarovný 24.december bol dňom plný prekvapení. Aj na obyvateľov zariadenia sociálnych služieb AMBRA v Lučenci čakalo prekvapenie. Kresbičky našich klubáčikov s prianím krásnych sviatkov potešili nielen našich obyvateľov v krabičkách plných lásky🎁, ale ozdobili aj plot zariadenia Ambra a urobili tak radosť starkovcom priamo z okien ich bytov♥️🖼️🎨Prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky, pohody a spokojnosti... ♥️

 • 🌟VINŠUJEME VÁM...🎄Na Vianoce pokoj v duši, šťastie, ktoré nič nezruší. V novom roku veľa sily, by ste zdraví dlho žili. Zo srdca prajú žiaci a kolektív zamestnancov ZŠ s MŠ Hany Ponickej Halič a SZUŠ Lučenec - Opatová elokovaného pracoviska v Haliči🎄♥️

 • Príjemná atmosféra vianočných dní nás obklopuje rok čo rok. Tešíme sa na niečo neopakovateľné, výnimočné a radostné. Všetko je akési iné - sviatočná nálada, vianočné koledy, veštenia, zvyky. Žiaci 3.A si na niektoré ľudové a kresťanské zvyky zaspomínali a vytvorili krásny projekt.

  Všetkým prajeme šťastné a veselé sviatky.

 • ZŠ s MŠ Hany Ponickej ďakuje všetkým, ktorí prispeli do našej zbierky šatstva a obuvi. Spoločne sme pomohli našim žiakom a rodinám, ktoré to najviac potrebujú. Tento rok sme odovzdávali šatstvo osobne pri individuálnych návštevách rodičov v škole. Počas celého decembra si tak rodičia detí od nás odniesli šatsvtvo a obuv, ktoré ste priniesli Vy - darcovia. Veríme, že sme touto cestou spríjemnili rodinám Vianočné sviatky a vyčarili deťom úsmev pri vianočnom stromčeku.

 • Vianoce sú sviatky lásky, pokoja, ktoré by mali ľudia sláviť v kruhu blízkych. Nie všetci však takúto vymoženosť majú. Sú medzi nami mnohí takí, ktorí už nikoho blízkeho nemajú. Nemá ich kto potešiť, usmiať sa na nich, pohladiť ich a popriať im požehnané Vianoce. Aj preto sme sa inšpirovali zbierkou, ktorá vznikla na Slovensku pod názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Deti spolu s rodičmi nabalili do krabíc pre opustených seniorov všakovaké prekvapenia. Naši starkí si tam nájdu knihy či krížovky na dlhé chvíle, kávičku, čaj a sladkosti na spoločné posedenia, pletené ponožky na zahriatie v chladných dňoch a na pamiatku krásne obrázky, vyšívané dielka či vianočné pozdravy od našich detí. Nabalili sme spolu úžasných päťdesiatdva darčekových krabíc. Vďaka tejto krásnej zbierke ľudí s veľkým srdcom, tak opustení seniori v Haliči, okolitých obciach a tiež obyvatelia Domu Svätého Juraja v Starej Haliči, budú mať o niečo krajšie Vianoce. Budú vedieť, že deti a ich rodičia v Haliči myslia aj na nich a takýmto spôsobom im odovzdávajú vďaku za všetko to, čo počas svojho života pre svoje okolie urobili. Opäť v nich v toto čarovné obdobie zapália plamienok radosti a lásky. Buďte ešte dlho medzi nami...

 • ❄️ZIMNÉ DIELNIČKY v ŠKD❄️Zima, zima, zimička, pošteklila nám líčka. V ŠKD sme nelenili, zimné výrobky sme tvorili. Snehuliačiky☃️, škriatkovia, venčeky aj zvončeky🌟, zdobia už naše domčeky❤️. Aj adventné kalendáre, veselo si otvárame. Ježiškovi sme listy písali, zdravie pre všetkých sme si želali ❤️. Prajeme Vám Vianoce krásne a čisté ako sneh, na stole nech všetkým rozvoniava oplátka a med. Nech každé srdiečko ako oheň zahorí, všetkých nech láska a dobro náplní.❤️A aj v novom roku nech Vás vždy sprevádza, zdravie, šťastie, láska a dobrá nálada. ❄️Deti a pani vychovávateľky ŠKD❄️

 • Dnešný školský klub detí sa niesol v príjemnej Vianočnej atmosfére. So žiakmi sme sa venovali téme o Vianočných pozdravoch, ktoré majú svoju históriu a stoja za povšimnutie. Vianočný pozdrav si získal pozornosť ľudí a tak sa vytvorila tradícia posielania pozdravov známym a blízkym. Aj naši žiaci mali možnosť vytvoriť vlastné Vianočné pozdravy. Tešíme sa z toho, že aj keď dnes všetko posielame cez internet, na klasické papierové pozdravy sa stále nezabudlo. K tomuto zvyku sme viedli aj naše detičky z ŠKD, ktoré vytvorili svojím úsilím krásne pozdravy.

 • Moderná edukácia do centra stavia žiaka. Žiak by mal mať priestor, ktorý by ho obohacoval o vlastné poznávanie, pôsobil na jeho emócie a mal miesto na sebarealizáciu. Taktiež je veľmi významná spolupráca žiakov a rozvoj sociálnych vzťahov. No najdôležitejšie je, aby žiaci chodili do školy radi a mali motiváciu na učenie. Aby aj žiaci 2.A mali väčší záujem o učenie, tak vo vyučovaní využívame rôzne motivačné metódy a formy práce. Využívame hry na pozornosť, rýchlosť, skladanie obrázkov, rôzne súťaže, hry s číslami, reťazové hry, učenie sa tvorením projektov. Žiakov tieto aktivity nielen motivujú a spestrujú vyučovanie, ale pomáhajú im učivo si lepšie zapamätať.

 • 🎅MIKULÁŠ v ŠKD🎅Ďakujeme, Mikuláš, za tie krásne chvíle, za darčeky od Teba, za úsmevy milé. Stretneme sa o rok zas, príď Mikuláš, medzi nás.🎅V pondelok bol ten čarovný čas, keď do ŠKD prišiel Mikuláš🎅. S radosťou sme ho privítali, najkrajšie dary sme mu dali. Anjelinky s čertíkom nás pochválili, Mikulášikové maškrtky🍬🍫🍭 každému chutili. Ďakujeme za všetko Mikulášik náš, tešíme sa, keď prídeš opäť medzi nás. ❤️ Deti a pani vychovávateľky ŠKD🌈

 • Kde sa vzal, tu sa vzal, Mikuláš v našej škole stál. V ruke veľkú paličku, na hlave mal čiapočku. Z bielych fúzov teplý šál, tak na deti vykúkal. Pri sebe mal pomocníka, čertíka i anjelika.

  Janka Ch, Beatka H., Monika Č.

 • Tak ako každý rok i tento rok sa zber gaštanov stretol s veľkým záujmom našich žiakov. Spolu sme nazbierali 1602,5 kg gaštanov. Všetkým veľmi pekne ďakujeme. A tu máme víťazov:

  1. stupeň jednotlivci: 1. miesto - Michaela Dojčiarová - 472 kg, 2. miesto - Lenka Udvardyová -142 kg,
  3. miesto - Lukáš Hudec- 96,5 kg

  1. stupeň triedy: 1. miesto - 2.A - 507,5 kg, 2. miesto - 1.A - 289 kg, 3. miesto - 3.A - 254,5 kg

  2. stupeň jednotlivci: 1. miesto - Nelka Orlaiová - 118 kg, 2. miesto - Hana Udvardyová - 50,5 kg, 3 miesto - Ela Udvardyová - 28,5 kg

 • Miestny odbor Matice slovenskej a ZŠ s MŠ Hany Ponickej v Haliči uskutočnili dňa 12.11.2021 už 13. ročník literárno - výtvarnej súťaže Haličský Štoplík, na počesť našej rodáčky, spisovateľky Hany Ponickej. Žiaci i v tomto ročníku predviedli šikovnosť v recitácii, ale aj v pekných výtvarnych a priestorových prácach. Na záver boli úspešní a tvoriví žiaci ocenení knihami a vecnými cenami.

  učiteľky 1.stupňa

 • S cieľom formovať kladný vzťah ku knihám a k čítaniu sme si v 3. A triede vytvorili čitateľský kútik. Žiaci tu veľmi radi čítajú aj počas prestávok. Vzájomne sa motivujú a inšpirujú. Keď prečítajú knihu, zapíšu jej názov a autora. Hodnotia, ako sa im prečítaná kniha páčila, pretože každá v nás zanechá nejakú stopu. Niektorá zabaví, iná poučí a pri ďalšej prežívame dobrodružstvá.

  Nesmierne ma teší, že tretiakov čítanie nadchlo, veľmi ich baví a zároveň zmysluplne využívajú prestávky. Pretože žiaci, ktorí radi čítajú a čítajú veľa, dostanú sa na najlepšiu cestu, ktorá ich povedie k školskej úspešnosti.

 • 🍂JESENNÉ DIELNIČKY v ŠKD🍁Na známosť sa všetkým dáva, v jeseni lístie opadáva.🍂 Šu-šu šumia vetvičky, vraj naplnia košíčky🧺. Slniečko sa raduje, šarkan s vetrom tancuje. Hop-cup, hop-cup tralala, jeseň dary rozdala🍎. Pani jeseň čarovala, pestré farby nám darovala🎨. My sme veru nelenili z jesenných darov sme tvorili. Strašiačikov, tekvičky aj okaté sovičky. Chodby sme nimi ozdobili, pani Jeseň potešili. 🍁Viac sa všetci dozviete, keď si náše jesenné dielničky v ŠKD pozriete 🍂🍁Deti a pani vychovávateľky ŠKD🍁

 • V týždni od 11.10. - 15.10.2021 sme mali naplánovaný základný plavecký výcvik pre žiakov 4. a 5. ročníka. Podľa plánu sme na kurz nastúpili s cieľom naučiť sa základným plaveckým zručnostiam, no bohužiaľ výcvik sa nám nepodarilo dokončiť a museli sme ho po troch parádne rozbehnutých dňoch z dôvodu pandemickej situácie prerušiť. Čo to sme sa ale stihli naučiť - orientovať sa vo vode, dýchať do vody, splývanie na brušku a chrbáte. Tak Vám prinášame aspoň zopár záberov. Veríme, že situácia nám to dovolí a plavecký výcvik budeme môcť dokončiť niekedy koncom školského roka.

 • ♥️Naša babka a náš dedko, milí sú nám nadovšetko. Keď k nám prídu na návštevu, veselo je u nás veru. Babka vždy len usmieva sa, s dedkom zasa dobre hrá sa. Vždy, keď prídu oni k nám, dobre a veselo je nám. ♥️Milí naši starkovci. Prijmite na znak vďaky a úcty tento náš darček. Darček v podobe kultúrneho programu s poďakovaním za všetko krásne a dobré, čo ste pre nás, svoje vnúčatká, urobili a v budúcnosti ešte urobíte. Prajeme Vám veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a radosti v kruhu najbližších. Ďakujeme♥️

 • 🎃TEKVIČKOVO v ŠKD🎃 Veselé sme tekvičky, usmievavé hlavičky. Úsmev, radosť rozdávame, usmiate tváričky vždy máme 🎃Milí naši, povieme vám čo sa stalo. Čo sa u nás v ŠKD dialo. Tekvičkové popoludnie sme spolu prežili, super sme sa bavili. V každom oddelení🐝🐞🦉 sútaže prebiehali, za našu šikovnosť sme sladkosti dostali. Sladké čokoládky🍫, lízatká🍭 a cukríčky🍬, pre nás pripravili pani vychovávateľky, ockovia aj mamičky. Kreslili sme, loptičky do kotlíka triafali, farebné guľôčky lyžičkou zbierali. Slová podľa nápovedy sme hádali, guľôčkový labyrint zdolali. Aj balóniky maľovali a tekvičkový tanec tancovali.🎃S vami, milí rodičia, sme tiež parádny podvečer prežili, pri spoločnom vyrezávaní tekvičiek sme sa bavili.🎃Poďakovať sa všetkým chceme, za super atmosféru, tekvičky, maškrtky, videjko ďakujeme.🎃

 • 25.október Svetový deň cestovín.....Cestoviny v špec.tr.netradične a počas celého vyučovania. Prelínanie zložiek a medzipredmetové vzťahy. SJL- čîtanie s porozumenîm,dopĺňanie textu a pisanie receptu na jednoduché cestoviny. MAT - násobilka. INF - vyhľadávanie informácií o cestovinách. VYV - maľovanie cestovín. PVC - navliekanie cestovîn na špagát, rozvoj jemnej motoriky. ETV - estetické cítenie. Deň s cestovinami bol pre nás náučný, hravý a aj plný fariebnej jesennej atmosféry.

 • V školskom klube detí Lienka zavítali mackovia, ktorí slúžili ako pomôcka pre žiakov k téme o zdraví. Diskusiou a praktickými aktivitami sme si upevnili so žiakmi základné vedomosti o ochrane zdravia. Žiaci boli šikovní a usilovní. Záverom aktivít bolo, že sa musíme o naše zdravie starať a chrániť si ho.

  Mgr. Jana Chamuľová - sociálna pedagogička

 • Prvé dni mesiaca november sa nesú v znamení dvoch sviatkov - Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých. Všetci spomíname na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Cintoríny sa skrášľujú kvetinovou výzdobou, na hroboch zahoria kahance spomienok. Ako každý rok, aj tento sme v rámci etickej výchovy so žiakmi 5.A navštívili a zapálili kahanec spisovateľke Hane Ponickej, po ktorej je pomenovaná aj naša škola.

  Mgr.B.Hochholczerová

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ
  Družstevná č.11, 98511 Halič
 • 047/4392357 - Základná škola
  047/4392326 - Školská jedáleň
  0911042581 - Materská škola

Fotogaléria