Navigácia

Partneri

Najbližšie u nás

 • 2., 3. a 4. 7. uzatváranie šk. roka 2017/2018
 • 20.,21. a 22.8. pracovné sústredenie Selce
 • 24.8. komisionálne skúšky

Narodeniny a meniny

Zajtra (Streda 15.8.2018)

Ponuka pracovných miest

Aktuálne neevidujeme voľné pracovné miesta.
-------------------------------------

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Počet návštev: 851072
Utorok 14. 8. 2018

OZNAMY

Haličské slávnosti

Pozvánka na exkurziu

 

::: riaditeľstvo ZŠ s MŠ Halič :::

Vitajte na stránke našej školy

Novinky

 • Riaditeľstvo školy a pedagogický kolektív ZŠ s MŠ Halič Vám chce poďakovať za Vašu priazeň, za príjemnú spoluprácu počas celého školského roka 2017/2018 a popriať Vám príjemne strávené leto a zaslúžený oddych. Tešíme sa na Vás opäť 3. septembra 2018!

 • DENNÝ ŠPORTOVÝ TÁBOR V ZŠ s MŠ HALIČ.

  Hry s padákom, frisbee,hry s vodou, pohybové hry 80’

 • DENNÝ ŠPORTOVÝ TÁBOR V ZŠ s MŠ HALIČ.

  Kúpalisko a florbal.

 • DENNÝ ŠPORTOVÝ TÁBOR V ZŠ s MŠ HALIČ.

  Bedmintonové a stolnotenisové cvičenia a hry.

 • DENNÝ ŠPORTOVÝ TÁBOR v ZŠ s MŠ HALIČ

  Gymnastické a atletické cvičenia a hry

 • Malí výtvarníci majú na našej škole možnosť realizovať sa vo výtvarnom odbore Súkromnej základnej umeleckej školy, ktorá má u nás svoje elokované pracovisko. Pod vedením Mgr. Izabely Najpaverovej pracujú žiaci vo veku od 6 až 15 rokov. O tom, že sa im darí, svedčí množstvo prác posielaných do rôznych súťaží nielen v rámci Slovenska ale aj do zahraničia. Presvedčte sa o tom sami a pozrite si ich tohtoročné práce v nasledujúcej fotogalérii.

 • Hľadáme zaujímavosti, atrakcie po celom Slovensku a v Európe. Chceli by sme cestovať po svete a spoznávať zaujímavé miesta a ľudí. Pritom možno ani nevieme, čo všetko sa nachádza v našej dedine alebo hneď v tej vedľajšej - tu hľa - "za kopcom". Kam by sme odporučili zahraničného turistu alebo nášho hosťa zo zahraničia, ktorý chce spoznať náš región - miesto kde žijete?

  V rámci projektu "Otvorme si oči v Novohradskom podzámčí" dnes žiaci 3., 4., 8. a 9. ročníka navštívili 3 obce (z 13tich) a formou poznávacieho výletu sa zoznámili s históriou a súčastnosťou obcí Gregorova Vieska, Tomášovce, Vidiná. Všetky tri obce, vo vzájomnej spolupráci, pripravili pre našich žiakov fantastický deň plný zážitkov. Spoznali sme turistický klub v našom okolí, chovateľov holubov, leteckých modelárov, zanietených poľovníkov, správcov lesa, divadelných ochotníkov, vojnových veteránov, predstaviteľov cirkvi, včelárov, hrnčiarov i skvelých kuchárov, ktorí pre nás pripravili skvelé dobroty. Spoznali sme predovšetkým ľudí, ktorým nie je región, v ktorom žijú, ľahostajný. Spoznali sme miesta, kde sme ešte nikdy neboli. Miesta, ktoré voňali atmosférou histórie i jedinečnosťou súčasnosti. V Gregorovej Vieske sme sa dozvedeli o vrchu, kde sa stretávajú chotáre siedmych obcí, v Tomášovciach sme sa dostali na vežu kostola a videli staré zvony a vo Vidinej sme navštívili nádherný kaštieľ, ktorý by ste darmo hľadali v príručkách pre zahraničných turistov.

 • 25.6.2018 si žiaci 1.stupňa vyskúšali vedomosti a zručnosti z dopravnej výchovy na dopravnom ihrisku v Detve.

 • Pre žiakov 1.A, 1.B a 2.A triedy bol 21. jún 2018 zážitkovým dňom. Navštívili Múzeum hračiek v Modrom Kameni. Deti videli množstvo hračiek: staré , moderné, porcelánové, drevené, hračky z iných krajín, dokonca svetadielov. Páčila sa im aj expozícia rôznych bábkových divadiel, zaujímavé marionetky. Najväčším potešením bola výstava LEGA spojená s s hraním sa , vytváraní vlastných hradov, zámkov, lodí, áut.

 • 22.6.2018 na našej škole prebehol 1.ročník ŠKOLSKEJ ŠPORTIÁDY. Deň plný pohybu, športových disciplín, súťaživosti, zábavy a emócií. Žiaci 2.stupňa a špeciálnych tried si otestovali svoju pohybovú zdatnosť. V hode plnou loptou a vo výdrži v zhybe preveril silové schopnosti horných končatín a skok do diaľky z miesta silu dolných končatín. Rýchlosť a obratnosť "prevetrali" v člnkovom behu, kotúle dali zabrať rovnováhovej schopnosti a orientácii v priestore, sed - ľah otestoval silu brušného svlastva. Presnosť si tímy pretrénovali v hode na cieľ volejbalkou o stenu a streľbou na basketbalový kôš. Florbalová prekážková dráha a preskok cez švihadlo na čas dali taktiež zabrať nielen kondičke, ale aj koordinácii. Jednoducho "makalo" celé telo a každé telo. A čo bolo na tom celom najkrajšie ? Jednotlivé družstvá (s veľmi nápaditými názvami) tvorili žiaci poskladaní zo všetkých ročníkov. Neboli to triedne preteky, ale preteky podčiarknuté spoluprácou mladších so staršími. Víťazstvo potom chutilo sladšie.

 • Piatok 22.6.2018 patril teoretickej príprave k akcii Ochrana človeka a prírody. Pre žiakov si pani učiteľky a páni učitelia pripravili zaujímavé témy, ktoré im pútavou formou odprezentovali, dokonca si niektoré činnosti aj prakticky odskúšali. Je dôležité, aby sa žiaci oboznámili s rôznymi situáciami, ktoré by ich mohli ohroziť na zdraví a živote či už v škole, doma alebo v prírode. Ale čo je dôležitejšie, aby vedeli na takéto situácie správne reagovať. A presne to bolo cieľom tejto teoretickej prípravy. Žiaci sa ponorili do tém zdravotnej prípravy, dopravnej výchovy, povedali si aké sú zásady bezpečného správania sa v rôznych situáciách a v rôznych priestoroch, ako sa správať v krízových situáciách, ktoré ich postihnú v prírodnom prostredí. Aktivity v jednotlivých triedach zrazu prerušil hlasný varovný signál a hlas pána riaditeľa nariadil okamžitú evakuáciu školy z dôvodu vzniknutia požiaru v budove školy. Všetci sme sa organizovane presunuli únikovými východmi von. Samozrejme išlo len o cvičenie, KEBY NÁHODOU ... Veď treba byť vždy pripravení.

 • V dňoch 11.6.-15.6.2018 žiaci 4.A a 3.A triedy absolvovali pobyt v Babylonskej škole v prírode v prekrásnom prostredí Kremnických vrchov. Pod vedením triednych učiteliek a milých tvorivých lektorov žiaci spoznali nielen okolitú prírodu horskej chaty LIMBA, kde boli ubytovaní, ale si vyskúšali aj herecké umenie pri nacvičovaní divadelného predstavenia Alica v krajine zázrakov. Mnohí objavili v sebe skrytý herecký talent, čo pozdvihlo ich sebavedomie. Celé predstavenie žiaci úspešne odohrali pre svoje pani učiteľky vo štvrtok večer. O tom, že sa deťom takto prežitý týždeň páčil, svedčili slzičky pri rozlúčke s lektormi, ktorým patrí naše poďakovanie.

 • Nestrihané video z vystúpenia dostupné na našom kanáli - klik sem

  Na stiahnutie: ulozto.sk

 • V našej škole podporujeme zdravé životné prostredie, o ktorom sme sa v teoretickej časti so žiakmi 5.B rozprávali na tému: ,,Ochrana životného prostredia!“ Cieľom je udržiavať zdravé, pekné a čisté životné prostredie. V praktickej časti sa žiaci zapojili do poriadkových úprav altánku a jeho okolia. Svojou usilovnou prácou a šikovnosťou pomohli k skrášleniu okolia našej školy. Je to pre naše dobro, ale aj dobro pre prírodu. Neuvážené zásahy do našej prírody sa odrážajú v našom okolí. Uvedomili sme si, že pánom na Zemi nie je človek, aj keď to sám o sebe tvrdí, ale príroda. Človek je len jej súčasťou! Nemôže bez nej existovať, no ona bez neho áno. Bola tu už niekoľko miliónov rokov pred príchodom ľudského pokolenia. Naučili sme sa vo vode plávať ako ryby, lietať vzduchom ako vtáky, teraz nám už len zostáva, naučiť sa na Zemi žiť ako ľudia. Naše životné prostredie ( aj okolie školy) by sme si mali chrániť a nie znečisťovať!

 • 29. marca klokanilo 67 000 žiakov na 1 453 školách. Na našej ZŠ súťažilo v medzinárodnej súťaži Matematický klokan 26 žiakov 1. - 6. ročníka. V riešení matematických úloh najlepšie uspela Alexandra Laššanová zo 6.A, ktorá získala Diplom ŠKOLSKÉHO ŠAMPIÓNA a Diplom úspešného riešiteľa.
  Výborne vyriešili a Diplom úspešného riešiteľa získali:
  v kategórii Klokanko 1: Jakub Budáč, Samuel Martinka, Sofia Martinková, Lenka Fajčíková, Viliam Marko, Nela Orlaiová, Mária Chromá
  v kategórii Klokanko 2: Matúš Molnár
  v kategórii Školák 6: Alexandra Laššanová

  Gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.
  Mgr. Emília Hrušková

 • Ku koncu školského roka sa žiaci 5., 7. a 8. ročníka vydali na výlet za unikátnou pamiatkou UNESCO na strednom Slovensku. Cestovali sme vlakom, čo sa žiakom veľmi páčilo. Cieľom bola malá dedinka Hronsek s budovou artikulárneho evanjelického kostolíka z 18. storočia. Kostol je postavený celý z dreva, bez klincov a bez veže. Žiaci sa zúčastnili prehliadky kostola a jeho okolia s 200-ročnými lipami. V Hronseku obdivovali aj barokový kaštieľ s parkom s vzácnymi stromami a Vodný hrad. Potom navštívili centrum Zvolena a plní zážitkov sa vrátili vlakom domov.

 • „My, deti z materských škôl sľubujeme, že budeme čestne, vytrvalo a statočne súťažiť a našich fanúšikov nesklameme.“

  Týmto spoločným sľubom sme dňa 13.06. otvorili XXII. ROČNÍK OKRESNEJ A ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY DETÍ MATERSKÝCH ŠKÔL V LUČENCI. Naši najmenší reprezentanti súťažili v dvoch kategóriách – skok vo vreci a beh na 30m a 40m, rozdelení na chlapcov a dievčatá vo vekovej kategórii 4.-5.r., 5.-6.r.. Aj keď naše výkony neboli ocenené medailou, bojovali sme zo všetkých síl a tento deň sme prežili v dobrej nálade a odniesli sme si z neho krásne spomienky a zážitky.

 • V stredu 13.6. 2018 sa žiačka 2.A triedy ZŠ s MŠ Halič Sára Mária Fízeľová zúčastnila na superfinále Čokoládovej tretry, ktorá je súčasťou najväčšieho atletického mítingu v strednej Európe - Zlatej tretry v Ostrave.

  Po 2. mieste v slovenskom finále v behu na 200 metrov skončila v konkurencii súťažiacich z Česka, Poľska a Slovenska na peknom 8. mieste. Bežať na veľkom štadióne pred tisícmi divákov bol pre Sáru Máriu obrovský zážitok a zároveň motivácia k ďalšiemu tréningu.

  Sáre Márii gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu!

 • Na počesť najvýznamnejšieho anglického spisovateľa Williama Shakespeare sa v našej škole uskutočnila súťaž v recitovaní poézie v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa na nej 11 súťažiacich 2. a 3. ročníka, ktorí reprezentovali svoje triedy v školskom kole. Porota mala ťažkú úlohu vybrať spomedzi recitátorov tých najlepších, lebo sa všetci zhostili svojej úlohy zodpovedne, naučili sa aj zložitejšie anglické básne a prejavili veľkú snahu a chuť získať čo najlepšie umiestnenie. Za svoj výkon získal každý účastník diplom a učebnú pomôcku na anglický jazyk. Porota udelila miesta nasledovne:


 • 12.6.2018 bolo v našej škôlke veľmi veselo. Žiaci LDO v podobe kocúrikov Hasprčka a Mrcúlika, myšky Terky a fitnesky, prišli medzi najmenších kamatátov a zahrali im krásnu scénku o tom, že je dôležité mať okolo seba veľa kamarátov. O tom aká je dôležitá hra, pretože iba spoločná hra je hra, v ktorej nikto nikdy neprehrá, pretože sa každý s každým hrá.

  Mgr. Katarína Gálová DiS.art

 • Spolu so šiestakmi cestovali do Trenčína aj žiaci, ktorí počas celého školského roka dosahovali výborné výsledky a reprezentovali našu školu v rôznych súťažiach. Žiaci sa tešili najmä na dominantu celého regiónu – Trenčiansky hrad. Z Matúšovej veže mali prekrásny výhľad na celé okolie, dozvedeli sa o láske Omara a Fatimy, na nádvorí videli ich studňu lásky a tiež aj vystúpenie bojnických sokoliarov. Kým naši šiestaci súťažili, v historickom centre mesta sme im všetci držali palce aj so zmrzlinou v ruke.


 • Celým svetom putujeme, aj vám ihneď rozpovieme, čo sa nám na krajskom kole v projekte „Supertrieda“ 8.6.2018 stalo, čo do našich sŕdc šťastie vlialo. Za svoje vystúpenie s názvom „Haličskí majstri“ pod témou „Remeslo má zlaté dno“ sme zažili veľkej slávy a postúpili s našou supertriedou 19.6.2018 na celoslovenské kolo do Bratislavy. Všetkým vám povedať chceme, že našu školu najlepším výkonom reprezentovať budeme.

  žiaci 6.A supertriedy

  Riaditeľstvo školy ďakuje starostom obcí Halič, Mašková, Gregorova Vieska, Lehôtka, Tomášovce, Ľuboreč a Lentvora, že pomohli našim žiakom a škole pri vycestovaní na veľké finále do Bratislavy.

 • Počúvajte všetci, nech tá správa svetom letí, že ZŠ s MŠ v Haliči v spolupráci s OÚ a DC Halič 1.6.2018 oslavovala " MIMOŇSKÝ DEŇ DETÍ." Za mimoňov sme sa všetci prezliekli a super deň spolu s "Legáčom" a "Mimoňským matrtáňom" upiekli. Prvé dve hodiny sme sa rozprávkovým bytostiam venovali. Kreslili a vyrábali, za našu šikovnosť sladkú odmenu dostali. Aj Šaška Baška k nám so svojím skákacím hradom zavítala a krásne divadielko pre nás prichystala. Potom nás už parádne súťaže čakali a po vyriešení indícií sme krásne darčeky dostali. Hasiči nám o svojej práci rozprávali a psovodi cvičenia so psíkmi ukázali. Nad hlavami nám lietadlo lietalo a množstvo letákov z neho vypadlo. Tri z nich výherné boli, ihneď svojich majiteľov mali. Rodičia nám fajný guľáš uvarili, dobre sme si na ňom pochutili. Veru parádny to bol deň, každý ukázal čo v ňom je. Ak sa o MIMOŇSKOM DNI DETÍ dozvedieť viac chcete video z akcie si pozriete.


 • Dňa 1.6.2018 sa v Košiciach konalo celoslovenské finále Čokoládová tretra, ktorej sa zúčastnil aj náš žiak 1.A triedy Jakub Budáč v behu na 100 metrov. Hoci sa neumiestnil na prvých priečkach, rozhodne svojím vykonom nesklamal a v silnej konkurencii obsadil krásne 10.miesto. Kubko ďakujeme! Mgr.B. Hochholczerová

 • Sára Mária Fízeľová 👧🏻 dievčatko zo Starej Haliče, o ktorej určite budeme ešte počuť vyhrala v celoslovenskom finále v Košiciach postup na ostravské superfinále, kde budú v šprinte pretekať najrýchlešie detičky z Čiech, SLovenska, Maďarska a Poľska. Čokoládová tretra je predskokanom veľkého atletického mítingu Zlatá tretra kde minulý rok naposledy pretekal aj najrýchleší muž planéty Usain Bolt. Držte všetci palce ✊🏻✊🏻✊🏻 bude to určite obrovský zážitok. Sára bude bežať na superfinále v Ostrave 13.6.2018😍🥇🍫👟🏟Foto zo slovenského finále z Košíc ⬇️⬇️⬇️

 • Dňa 25.06.2018 sme s veľkým očakávaním privítali na pôde našej školy herca, režiséra Ľubomíra Pauloviča. Žiaci ho poznajú z viacerých úspešných televíznych relácií a programov (Noční jazdci, Pásla kone na betóne, Ako divé husi, Záchranári, Lepšie je byť bohatý a zdravý ako chudobný a chorý) Pýtali sa ho na spôsob natáčania divácky najúspešnejších projektov, aký typ práce a spolupráce mu najlepšie vyhovuje, či ho práca napĺňa, aký nový projekt, v ktorom bude účinkovať, sa pripravuje, či ho viac baví divadelné herectvo alebo to televízne, filmové. Námetov na diskusiu bolo veľa. Herec sa dotkol veselých i vážnych stránok hereckého povolania. Jeho rozprávanie bolo svieže, vtipné a zaujímavé. Beseda prebiehala vo veľmi priateľskej, uvoľnenej a živej atmosfére. Posolstvo, ktoré nám zanechal, znie jednoducho a jasne: S ÚSMEVOM NA TVÁRI, VŠETKO SA PODARÍ.

 • Utorok, 29.5. si mohli naši žiaci pozrieť a vyskúšať, čo je to hrnčiarstvo. Pútavou formou sa o ňom dozvedeli všetko podstatné a mohli si vyskúšať na vlastnej koži náročnosť tohto tradičného krásneho slovenského remesla. Ďalšia vydarená akcia u nás v školskom altánku. Viac fotiek.

 • Upršaný piatok 25.5.2018 patril obvodnému kolu v atletike žiakov a žiačok ZŠ. Počasie atletickému zápoleniu neprialo, ale nie vždy majú športovci ideálne podmienky pre svoj výkon. A parádne sa s nimi popasovali aj naši žiaci. Michal Cína, Dominik Farkaš, Patrik Kováč, Jakub Botoš a Erik Hámorník pretekali vo vrhu guľou, hode kriketovou loptičkou, behoch na 60m, 300m, 1000m a štafete 4x60m. Onedlho zverejníme aj sumár výsledkov. Ale zatiaľ môžeme prezradiť jedno. Chalani prekonali vo svojich disciplínach svoje osobné rekordy. A to je super, z čoho mali radosť aj samotní chalani. Ďakujeme za reprezentáciu školy a gratulujeme k osobným rekordom.

 • Bežecké preteky pre deti do 11.rokov pod názvom Čokoládová tretra sú špeciálne práve preto, že sú zamerané na šprint. Rýchlosť teda rozhoduje o tom, kto bude prvý v cieli. Malí pretekári sa stretli v športovom areáli ZŠ L. Novomeského v Lučenci v piatok 18.5.2018 a zdolávali šprintom trať dlhú 300m, 200m a 100m. Ako to dopadlo ? Ideme na finále do Košíc. Konkrétne Sára Fízeľová v behu na 200m obsadila 3.miesto s časom 37,43s. a Jakubko Budáč v behu na 100m krásne 2.miesto s časom 17,84s. Postupujúcim gartulujeme a zúčastneným ďakujeme za reprezetntáciu školy.

 • Diplom a veľká radosť žiakov špeciálnej triedy 4.-9.ročníka. Výhra 1. miesta za najkrajšiu jarnú výzdobu triedy nás veľmi potešila. Za sladké odmeny ĎAKUJEME....

 • Dňa 13.mája naplnila sálu Obecného úradu v Haliči veľká láska. Táto láska v podobe básničiek, pesničiek, tancov , hry na klavír a akordeón patrila našim mamičkám. Milé naše mamičky, nech vám tento deň prinesie toľko šťastia a radosti, koľko lásky rozdávate svojim najbližším po celý čas!

  Deti, žiaci ZŠ s MŠ Halič, Haličan, Denné centrum


 • Dňa 12. mája bolo v Lehôtke veľmi veselo. Muzika hrala na ľudovú strunu, keď dievčence stužky na máj vešali. Keď máj postavili, žiaci našej školy všetkým prítomným divákom zatancovali , zaspievali, pekným slovom ich obdarili a vo večerných hodinách sme spoločne vatru zapálili.

  Mgr. Anna Lukáčová DiS.art, Mgr. Katarína Gálová DiS. art


 • 12.máj patril v obci Lehôtka všetkým mamičkám. Darčekom k ich veľkému sviatku sme prispeli aj my - deti zo ZŠ s MŠ v Haliči navštevujúce hudobný, tanečný a literárno - dramatický odbor SZUŠ. Svojimi tanečnými choreografiami, hrou na klavír a scénkou: " Nová rodina" sme potešili nejedno srdiečko.

  Žiaci a pani učiteľky TO, HO, LDO SZUŠ našej školy

 • Frederik Mrtvík aj na Sagan tour v Žiline

  Ďalšie kolo detskej tour Petra Sagana sa konalo v rodnom meste slávneho cyklistu V Žiline. Nechýbal tam ani žiak našej školy Frederik Mŕtvik z 5.A triedy. Vo veľkej konkurencii 49 pretekárov si vybojoval krásne 19. miesto s časom 00:36:59.4. Podľa slov Frederika bola trať náročná, v teréne sa vyskytovalo veľa úsekov do kopca. No Frederik zabojoval a zvládol to na jednotku. Obrovská gratulácia a želáme ešte veľa cyklistických úspechov.

 • Slovenský Červený kríž, územný spolok Lučenec, zorganizoval dňa 4. mája 2018 okresné kolo súťaže Družstvá mladých zdravotníkov I. a II. stupňa. Po dlhšom období sa do tejto súťaže zapojili aj naši mladí zdravotníci, ktorí vytvorili 5 členné družstvo: Michal Galád (veliteľ), Alexandra Laššanová, Lucia Lukáčová, Alexandra Oláhová, Peter Hlavna. Súťažné disciplíny boli zamerané na vedomosti o Červenom kríži, Červenom polmesiaci, Slovenskom Červenom kríži; na zdravotnícke vedomosti a v prvom rade na praktické poskytovanie prvej pomoci. Naši žiaci to zvládli a v konkurencii škôl z troch okresov obsadili 10. miesto. Aj naďalej sa budeme zdokonaľovať v týchto disciplínach, pretože poskytovanie prvej pomoci by malo byť samozrejmosťou pre každého človeka.

 • Beh mládeže o Pohár Domu Matice slovenskej


  Každoročný pretek vo vytrvalostnom behu, ktorý sa koná na počesť osobnosti M.R.Štefánika tento rok vyšiel na dátum 3.5.2018. Po slávnostnom položení vencov k pamätníku Milana Rastislava Štefánika a kultúrnom programe sa všetci pretekári z 15 škôl Lučenca a okolia presunuli na Námestie republiky, kde prebiehali samotné preteky v behu. Dievčatá a chlapci štartovali v rôznych kategóriách. Naša škola mala zastúpenie v nasledujúcich kategóriách:


  Prípravka žiaci:

 • Dnes si v Kokave nad Rimavicou zmeralo sily 21 družstiev z dvoch okresov v súťažných disciplínach súvisiacich s prácou záchranárov civilnej ochrany. Počas horúceho, takmer tropického dňa, sa v športovom areáli bojovalo o každý bod. Tesné bodové výsledky štvorčlenných družstiev nám nakoniec vyniesli 6. miesto. Hoci sme boli mierne sklamaní, sľúbili sme si, že o rok budeme lepší."Chceme 1. miesto - MINIMÁLNE !!!" :-)

  Mgr. Ľuboslav Galád, Mgr. Adriana Bošková

 • "Vstávaj dievča hore, staviame ti máje, ak hore nevstaneš, mája nedostaneš, máj, máj, máj zelený, pod oblôčkom sadený..." Veselo bolo v Haliči, piesne sa ozývali po každej ulici. 30.04.2018 sme na "Podzámockom námestí" v Haliči mája postavili, stužkami, piesňami a tancom ozdobili a so spoločne strávených chvíľ sa potešili.

  Mgr. Anna Lukáčová DiS.art, Mgr. Katarína Gálová DiS. art

 • Každý z nás má silné i slabé stránky osobnosti. Snažíme sa u žiakov rozlišovať pozitívne a negatívne vlastnosti, ale hlavne dbáme na rozvoj pozitívnych, aby sa u žiakov zvyšovalo zdravé sebavedomie a hodnotenie nielen iných, ale aj samého seba. Pomocou preventívnej aktivity Moja ruka a rozhovoru o dobrých a zlých vlastnostiach sme sa žiakom snažili poukázať na ich dobré vlastnosti a spoločnou snahou eliminovať u nich tie negatívne. Úlohou žiakov bolo obkresliť si svoju ruku, vymaľovať a následne napísať 5 svojich dobrých vlastností. Nakoniec sme si vytvorili spoločný plagát, aby žiaci nezabúdali na kladné stránky svojej osobnosti, ktoré sú pre nich dôležité.

 • V pondelok 30.04.2018 sme všetkým na známosť dali a "Talentmániu" v ŠKD zorganizovali. Každý ukázal čo v ňom je a kto nevedel z videa sa to hneď dozvie. Tanečníci, herci, speváci, ale aj hudobníci, to sme my talenty ŠKD šikovníci. Rodičia sa nám o občerstvenie postarali. Za všetky dobroty sme sa im pekne poďakovali a všetko popapkali :) Za super popoludnie v ŠKD to už vieme, všetkým zúčastneným aj rodičom zo srdca ďakujeme.

  Deti a vychovávateľky ŠKD

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HALIČ
  Družstevná č.11, 98511 Halič
 • 047/4392357

Fotogaléria