Navigácia

Partneri

Najbližšie u nás

 • 28.10. - 1.11. - jesenné prázdniny
 • november - Haličský štoplík

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 26.10.2021)
Mgr. Monika BERNÁTOVÁ

Ponuka pracovných miest

V súčasnosti neevidujeme žiadne voľné pracovné miesto.
-------------------------------------

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Počet návštev: 2423379

Náš youtube kanál

Utorok 26. 10. 2021

OZNAMY

Pozvánka na výstavu

Zber gaštanov

Riaditeľstvo školy vyhlasuje tradičný zber gaštanov. Pozbierané gaštany je potrebné odovzdať pri vstupe do budovy dozorkonajúcemu učiteľovi alebo školníkovi. Pre triedy sú pripravené pekné ceny a výťažok zo zberu bude venovaný na nákup pomôcok pre školu. Vopred ďakujeme.

Zmeny v poskytovaní dotácie na stravu od 1. 9. 2021

- ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie.

Od 01.09.2021 bude  poskytovaná dotácia na stravu len nasledovným žiakom:

1) dieťa ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (priniesť potvrdenie na OÚ Halič z ÚPSVaR do 10.8.2021),

2) dieťa, ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia (daňový bonus) na vyživované dieťa ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku. Táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením (podpísané oboma zák. zástupcami). Čestné vyhlásenie si môžete vytlačiť tu: Čestné vyhlásenie

V prípade ak zákonný zástupca do nižšie uvedeného termínu neodovzdá potrebné tlačivá, dotácia na stravu nebude žiakovi poskytnutá a zákonný zástupca hradí za stravu plnú sumu.

Potrebné doklady je treba odovzdať na OÚ Halič do 10. 8. 2021.

Chráňme prírodu a život človeka

Od februára tohto roka zbierame PET vrchnáky z plastových fliaš a obalov. Čím viac ich nazbierame, tým viac pomôžeme prírode a nášmu chorému kamarátovi Markovi. Všetky umelé vrchnáčiky z nápojov, tetrapakov alebo drogérie (zo sprejov, aviváží, šampónov a i.) vhoďte do srdca čisté! Ďakujeme.

Kolobežky a iné dopravné prostriedky v škole!!!
Oznam pre rodičov!

Škola nezodpovedá za kolobežku (skateboard, bicykel a i.) žiakov a ani za úraz, ktorý si žiak na tomto dopravnom prostriedku spôsobí. Žiak je povinný preniesť kolobežku (skateboard, bicykel a i.) do priestorov na to určených a počas celého vyučovania ho nesmie v budove ani v areáli školy používať. Po vyučovaní si ho musí opäť vyniesť z budovy von.

Hymna školy

RŠ s veľkým potešením oznamuje, že aj naša škola sa môže pýšiť svojou hymnou, ktorú ste mali možnosť prvýkrát počuť na Slávnostnej koncoročnej akadémii školy. Zvukový záznam:

Hymna školy

Text:

1. Do škôlky sme nastúpili,
trochu sme sa veru báli,
potom sme ich však zbadali,
s láskou na nás pozerali.
Naša cesta tu začala,
hrami nás vždy sprevádzala,
kreslili sme, poznávali,
na školský vlak nasadali.

Refrén:
Škola, škôlka senzačná je,
s radosťou sem chodím stále,
načerpám tu vedomosti,
získam nové skúsenosti.
Pod tým zámkom rozprávkovým,
očarí nás kúzlom svojím.
v Haliči, v krásnej dedinke,
v úžasnej školskej rodinke.

2. Vlak zapískal! Nastupujte!
Na školskú púť sa k nám dajte,
školské tašky aj pravítka,
naša škola hneď nás víta.
Čítame a tiež píšeme,
číslice hravo zvládneme.
o našej vlasti už vieme,
o prírode sa dozvieme.

Refrén:  Škola , škôlka senzačná je........

3. Pozor žiaci vystupujte,
druhým stupňom hneď sa dajte,
chémia a aj dejepis,
budem tiež mudrc, to si píš.
Slovenčinu radi máme,
matematiku zdoláme.
Fyzika je pre nás hračka,
čaká nás aj lyžovačka.

Refrén: Škola , škôlka senzačná je.....

4. Poobede stretko máme,
v ŠKD to je nám známe,
hráme sa a tiež učíme,
povinnosti si plníme.
Tanečníci, klaviristi,
veľkí sme my optimisti,
každý z nás sa veľmi snaží,
nezľakneme sa súťaží.

Refrén: Škola , škôlka senzačná je.......

::: riaditeľstvo ZŠ s MŠ Halič :::

Vitajte na stránke našej školy

Novinky

 • 🪁ŠARKANIÁDA v ŠKD🍂 Lieta šarkan pomaličky, pozdravuje lastovičky🪁🍁. Chvostom krúti sem a tam, šťastnú cestu želám vám... Šarkaníky veselé🪁, zdobia okná jedálne. Chvostíkmi nám zakrútili, deti v škole potešili🙋🙋‍♂️🙋‍♀️. Každému sa páčili, hneď keď ich tam zočili. Každý šarkan jedinečný je, to naša súťaž od šarkaníkov chce.🪁 Aby detičky s rodičmi tvorili, krásne chvíle spolu zažili a nás všetkých svojim šarkaníkom prekvapili. 🍁🍂 Všetkým zúčastneným VČIELKAM🐝, LIENKAM🐞, SOVIČKÁM🦉 našej ŠARKANIÁDY v ŠKD srdečne GRATULUJEME🪁

 • ♥️OKTÓBER MESIAC ÚCTY K STARŠÍM♥️Teplá dlaň a sivé vlasy, dobré srdce lásku hlási. Vždy objatie a úsmev milý, hoc ubúdajú im už sily. To je naša babka, dedko, prababka či prapradedko. Majú pre nás dobrú radu, k tomu sladkú čokoládu. Potrebujú našu lásku, čo vyhladí každú vrásku. Aby sme ich v úcte mali, vždy s láskou ich privítali. Dali by nám veru všetko, naša babka aj náš dedko. ♥️ĎAKUJEME♥️

 • Takto aktívne sa zapojili do skrášľovania okolia školy aj žiaci 7.B na hodinách pracovného vyučovania. Posúďte!, nie sú šikovní?... Tešia sa na ďalšie užitočne strávené hodiny pracovného vyučovania.

 • Deťom sa snažíme vytvoriť tvorivé a podnetné prostredie pri osvojovaní si nových vedomostí. Hry, zaujímavé pomôcky, zhudobnené rozprávky nám pomáhajú pri rozvoji slovnej zásoby a formovaní detskej osobnosti. Mgr. Rajprichová

 • Krásna myšlienka - stretnutie kolegov z okolitých základných škôl, šport, zábava a utužovanie dobrých medziškolských a medzikolegiálnych vzťahov dostala reálnu podobu v piatok 1.10.2021. Pod taktovkou ZŠ Haličská cesta č.7, Lučenec sa uskutočnil v telocvični SOŠ Technickej v Lučenci učiteľský volejbalový turnaj. Vzájomné zápasy odohralo medzi sebou 5 škôl - DSA, Haličská cesta č.7, Vajanského škola, L.Novomeského a tím z našej školy. Zápasy boli plné dobrej nálady, smiechu, ale aj napätia či bojovnosti. S výsledným 4.miestom nie sme síce spokojní, no pocit z krásnych hier a súbojov (niekedy veľmi tesných) ostáva a ženie nás vpred zlepšovať sa. Pretože ďalšími hostiteľmi bude naša škola v krásnych vynovených priestoroch telocviční. Tešíme sa na peknú volejbalovú akciu.

 • Cezpoľný beh žiakov a žiačok základných škôl je každoročná bežecká súťaž v krásnom terénnom prostredí na začiatku školského roka. Nebolo inak tomu ani tento rok. Na štart v Divíne pod hradom sme v stredu 6.10.2021 postavili družstvo dievčat v zložení Sára Mária Fízeľová, Nina Laššanová, Vanesa Jenátová a aj družstvo chlapcov v zastúpení Matej Budáč, Ján Radič a Lukáš Bahleda. Daždivé a chladné počasie nás potrápilo, no na výkonoch sa podpísalo pozitívne.

  Matej Budáč 8.A - 1.MIESTO

  Ján Radič 8.A - 5.miesto

 • S triedou 3.B sme sa venovali téme o ochrane nielen domácich miláčikov, ale aj ostatných zvierat pomocou powerpointovej prezentácie k príležitosti svetového dňa zvierat, ktorý pripadá na sviatok sv. Františka z Assisi, ktorý bol veľkým milovníkom a patrónom zvierat Tento deň upozorňuje nielen žiakov, ale aj všetkých ľudí na neutešenú a kritickú situáciu ohrozených zvierat po celom svete ľudskou rukou. So žiakmi sme sa rozprávali o tom, že by sme žiadne zvieratá nemali týrať, ubližovať im a ak máme doma nejaké zvieratko tak sa oň pekne starať. Hodinu nám spestril aj minitestík o zvieratkách a žiaci mali na výber vybrať si jedno zvieratko, ktoré vymaľovali a nalepili na plagát, ktorý im v triede ostane, aby nezabudli, že nielen v deň zvierat, ale každý deň sa máme správať pekne a starostlivo voči všetkým zvieratám a neubližovať im!

 • 🎶SLÁVIK SLOVENSKA 🐦ŠKOLSKÉ KOLO SPEVÁCKEJ SÚŤAŽE 🎶 Dňa 4. októbra 2021 sa v našej škole konalo školské kolo speváckej sútaže Slávik Slovenska. Porota mala veľmi ťažkú úlohu, pretože všetci slávici zaspievali ako najlepšie a najkrajšie vedeli. Nakoniec sa rozhodla nasledovne: do užšieho kola postupujú: Miška Koklesová 1.A, Timka Jamnická 2.A, Vivienka Nátonová 3.A, Nelka Orlaiová 5.A, Hanka Udvardyová 5.A a Tamarka Buranszká 5.B. Postupujúcim gratulujeme a prajeme veľa úspechov na ďalšej speváckej ceste 🎶.

 • V špeciálnej triede sa toho počas septembra udialo veľmi veľa. Všeličo sme vyrobili, všeličo sme sa naučili...

 • Je krásne, keď aj úsmev má svoj deň. Bez neho by bol svet šedivý. Ním prejavujeme radosť, nadšenie, spokojnosť, dobrú náladu. Je podstatným prvkom neverbálnej komunikácie a zrozumiteľný pre každého človeka. S triedou 7.A sme sa v piatok rozprávali o tom, čo nám prináša úsmev. Zhotovili sme si obkreslením ruky smajlíkov a vytvorili nástenku pre žiakov našej školy k príležitosti Svetového dňa úsmevu (2.10), ktorý sme si na našej škole dnes 4.10. pripomenuli. Nástenka svietila plná smajlíkov, úsmevu a radosti na našej školskej chodbe. Žiakom našej školy sme pripomenuli, že úsmev má pozitívny vplyv na naše zdravie, ale aj na naše okolie nielen nástenkou, ale aj prostredníctvom rozhlasu. Preto by sme sa mali usmievať častejšie, nielen v tento deň.

 • Tentokrát spojili všetkých žiakov druhého stupňa pri spoločných aktivitách pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. Žiaci sa zapojili do spoznávania Európskej únie, jej národov a jazykov pomocou prezentácií, pracovných listov, videí, či kvízov. Na angličtine si pripomenuli známu osobnosť Mr. Beana, ktorý pochádza z Anglicka.

  Učili sa aj základy francúzskeho jazyka a tiež trojjazyčne zaspievať pieseň Bruder Jakob. Nemecky hovoriace krajiny zobrazili na krásnych projektoch a vlajkách. Na hodinách nemeckého a anglického jazyka si žiaci pripravili typické jedlá a nápoje pre tieto krajiny. Na záver nechýbala ani ich ochutnávka.

 • Triedy 0. ročník, 2.A., 3.A, 4.A sa zapojili do súťaže ADOPTUJ SI KRAVIČKU. Počas trvania súťaže deti budú zbierať ean kódy zo slovenských mliečnych výrobkov, ktoré premenia za dukáty. Čím viac dukátov, tým lepšia starostlivosť o kravičky, ktoré reálne žijú vo vybraných maštaliach na Slovensku. Najlepšia starostlivosť bude odmenená finančne či vecnými cenami.

 • PLASTELÍNKOVO v ŠKD🌈V utorok (21. 09.2021) sme v našom ŠKD z plastelíny tvorili, veľmi sme sa pri tom bavili. 😉Naše pršteky sme si precvičili a krásne kytice 💐, torty🎂stromčeky🌳, slniečka🌞,postavičky🙋‍♀️🙋‍♂️, kostolík 💒, zvieratká🐣, ale aj pokémonov vyrobili. Parádnych výrobkov bolo veľa, hodnotenie padlo na pána zástupcu riaditeľa školy a pána riaditeľa.🙂 Rozhodovanie bolo ťažké veru, prvé tri miesta a mimoriadny výrobok dostali krásnu cenu🎀. Ani ostatní smutní nezostali, za svoju šikovnosť sladkú odmenu dostali🍭. Viac sa o Plastelínkove dozviete, keď si naše videjko pozriete. Deti a pani vychovávateľky ŠKD 🌈

 • Tréningy:

  V školskom roku 2021/2022 každý štvrtok od 14:00 - 15:00 v športovom areáli alebo telocvičniach ZŠ s MŠ Hany Ponickej. Žiaci a žiačky 1. - 4. ročníka! ZAČÍNAME VO ŠTVRTOK 7.10.2021!!!

  Tréneri:
  Mgr. Zuzana Kresáneková - učiteľka telesnej a športovej výchovy a tréner detskej atletiky
  Mgr. Kristián Fajčík - tréner detskej atletiky
  (trénerské certifikáty)

  Mgr. Zuzana Kresáneková (0905808711, zuzanakresanekova@gmail.com)

 • PRIVÍTANIE NOVÝCH KAMARÁTOV v ŠKD🙆🙆‍♂️Čo to bolo počuť? Odkiaľ sa hlasy ozývali? To boli hlasy detí a oddelenia ŠKD nové detičky privítali. VČIELKY 🐝, LIENKY 🐞, SOVIČKY 🦉takto privítali nové detičky: "Vitaj milá žiačka, žiačik, od dnes si klubáčka, klubáčik. My sme veľká rodina, hravé učenie sa začína. Zážitky a poznávanie, tanec, hudba, maľovanie. V ŠKD sa nenudíme hráme sa a tiež učíme. Tak poď medzi nás, poď sa s nami hrať, nové zážitky s nami prežívať. Klubáčikovia ŠKD DÚHA 🌈

 • Srdce – malá pumpa, ktorá funguje nepretržite. Keďže bez srdca nevieme existovať, potrebujeme mu zabezpečiť najlepšie podmienky na fungovanie. Ako ich však dosiahnuť? Žiaci 5.A triedy sa to dozvedeli počas hodiny, ktorá bola venovaná Svetovému dňu srdca, kde sme sa spolu rozprávali na túto tému. Žiaci si vytvorili srdcia, kde mali za úlohu nakresliť, čo nášmu srdiečku prospieva a naopak čo škodí.. Mať zdravé srdce znamená, že sa oň musíme starať. Napríklad tým, že sa neprejedáme, budeme sa venovať primeranému pohybu a športu, vyhýbať sa stresom, konfliktom, neprimeranej fyzickej a psychickej záťaži, nebudeme fajčiť či konzumovať alkohol. Žiaci mali možnosť poskladať si puzzle o dobrých vlastnostiach. Potom sme si urobili so žiakmi kvíz o našom srdiečku a nakoniec sme si vytvorili plagát. Cieľom aktivity bolo prispieť k zvýšenému záujmu a starostlivosti o svoje zdravie.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Pozitívne myslenie.

  Každodennosť prináša rôzne situácie a nie všetky sa dajú prejsť s úsmevom. Ale je len na každom z nás, ako si poradíme so stresom, ktorý na nás číha. A tak so žiakmi 7.B triedy sme sa venovali téme pozitívneho myslenia. Rozprávaním sme si pripomenuli čo je to pozitívne myslenie, ale aj ako si ho udržať. Vytvorili sme plagát, ktorý bude žiakom svietiť v ich triede, aby nedovoľovali stresu, aby ich naplnil nervozitou a negativitou. A čerešničkou na torte tohto snaženia nech je práve pozitívne myslenie, ktorým si vytvárame blahodárne prostredie okolo seba a optimistický pohľad na každodenný život s radosťami a starosťami.

 • 🍎🥦VITAMÍNIKOVO v ŠKD🍐🥒Do ŠKD zavítali, naši kamaráti známi.😊Vitamíny to už vieme, sú pre nás dôležité, preto všetko z chuti zjeme🙆🙆‍♂️. Ovocie🍒 aj zeleninku🥦, mliečko🥛, rybku🐟, strukovinku. Šalátiky🥗, polievočky🍲 aj vajíčka🍳 od sliepočky🐔.Slniečko 🌞tiež pekne hrialo, naše líčka poláskalo. Kreslili sme🎨, rozprávali i do záhrad zavítali🌳. Pesničky🎼 sme zaspievali, vitamíny popapkali🍏🍇🥬. Zdraví, silní budeme o dôležitosti vitamínov už vieme.🧒🧑

 • Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá i vďaka našej pomoci zlepšuje život nevidiacich a slabozrakých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Tak ako každý rok sme sa aj my do tejto zbierky zapojili. Ďakujeme všetkým, ktorí sa svojím príspevkom rozhodli podporiť nevidiacich a slabozrakých v ich úsilí o samostatný a plnohodnotný život.

  Bc. Monika Černáková

 • Cvičenie v prírode je každoročná školská akcia, pri ktorej sa väčšinou vyberieme do blízkej prírody, kde sa učíme a preveríme si poznatky, ktoré sú potrebné k bežnému životu. Tento krát to boli poznatky z turistickej oblasti (turistické značky, správanie v lese, fauna a flóra lesa, turistická výbava, zakladanie a likvidácia ohňa). Žiaci druhého stupňa základnej školy absolvovali turistický výstup na Sedem Chotárov. Výstup začínal v malebnej dedinke Gregorova Vieska po turistických značkách až na samý vrchol. Pre niekoho to bola prechádzka, niekto musel siahnuť hlbšie do svojich síl a zabojovať so sebou. Každopádne všetci to svojim tempom zvládli a v cieli na nich čakala odmena - opekačka. Cesta späť bola uvoľnenejšia s výborným pocitom, že sme strávili krásny slnečný deň v prírode a pohybom.

 • Obraz o sebe samom je postupný proces. Vedieme pri ňom žiakov k tomu, aby si uvedomovali, čo o sebe vedia a čo o sebe nevedia.. V triede 3.A a 5.A mali žiaci možnosť vyskúšať si vytvoriť svoj osobný erb. Vytváranie osobných erbov je jednou z osvedčených a u žiakoch obľúbených aktivít podporujúcich sepoznanie, pri ktorej sa žiaci dozvedajú nielen niečo o sebe, ale aj o ostatných spolužiakov v triede – navzájom sa poznávajú, komunikujú, rešpektujú sa. Na základe reflexie po akejkoľvek aktivite si žiak môže uvedomiť, ako sa vidí sám a ako ho vnímajú ostatní spolužiaci.


 • V 2.A triede sme si spolu s lienkou Emkou zaspomínali na krásne zážitky z letných prázdnin, s ktorými sme sa podelili so svojimi spolužiakmi. Nasledoval rozhovor o znaku Slovenskej republiky, ktorý je charakteristický pre všetkých ľudí žijúcich u nás na Slovensku. A tak lienka Emka mala nápad vytvoriť si erb , ktorý bude spoločným znakom 2.A triedy. Úlohou žiakov bolo nakresliť to, čo majú radi, čo ich vystihuje a podeliť sa o to so svojimi spolužiakmi. Lienka Emka si každého rada vypočula a potešila sa, že žiaci vytvorili spoločný erb vystihujúci ich triedu.

 • Dňa 2.9.2021 sa na nádvorí školy konalo slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022. Všetkých privítal a poprial veľa úspechov starosta obce a takisto riaditeľ školy. Obaja vyslovili želanie a túžbu, aby sa aj školský život po dlhom čase vrátil do normálnych koľají a žiaci školy sa tak mohli nerušene venovať svojim školským povinnostiam.

 • Letná škola je už za nami. Pre žiakov a pre učiteľov bola inšpiratívna a veríme, že mala úspech. Pred nami je teraz škola ozajstná - jesenná.

 • Dňa 25.8.2021 sa v našej škole uskutočnilo stretnutie budúcich prváčikov a ich rodičov. Deti odchádzali plné zážitkov. Tešíme sa na Vás 2. septembra!

  Mgr. Monika Gáborová, Mgr. Beata Hochholczerová

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ
  Družstevná č.11, 98511 Halič
 • 047/4392357 - Základná škola
  047/4392326 - Školská jedáleň
  0911042581 - Materská škola

Fotogaléria