Navigácia

Partneri

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 20.4.2018)
Bc.Lucia ĎURÁKOVÁ
Počet návštev: 815396

Ponuka pracovných miest

Voľné pracovné miesta:

Riaditeľ ZŠ s MŠ oznamuje, že vyhlasuje výberové konanie na miesto školského psychológa s nástupom od marca 2018. Uvedené miesto je časovo ohraničené na projekt ŠOV (Škola otvorená všetkým).

Kvalifikačné predpoklady: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom programe psychológia alebo učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou.

Záujemcovia nech sa hlásia priamo alebo mailom na riaditeľstve školy.

-----------------------------------------------

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Piatok 20. 4. 2018

OZNAMY

Darujte 2% našej škole

Vážení rodičia, priatelia a podporovatelia školy. Opäť je tu obdobie, kedy máte možnosť darovať zo svojich odvedených daní v minulom kalendárnom roku 2% rôznym neziskovým organizáciam. Na našej škole funguje občianske združenie AMOS, prostredníctvom ktorého môžte darovať Vaše 2% práve našej škole. Všetky takto získané paniaze budú použité na nákup vecí potrebných pre výučbu či fungovanie školy. Tlačivo na darovanie si môžete stiahnuť tu: (vyhlasenie 2 percenta 2018.pdf) alebo si ho vypýtajte u hospodárky školy.

Zbierka hračiek

Naša škola opäť organizuje zbierku na pomoc tým deťom, ktoré nemajú toľko šťastia, aby si mohli z rôznych dôvodov bezstarostne užívať detstvo. Preto tí, ktorí máte chuť pomôcť dobrej veci, darujte nepotrebné hračky a doneste ich do školy. My ich odovzdáme na Deň detí tým, ktorí sa s nimi ešte radi zahrajú.

Nové logo našej školy

Na základe návrhov, následného hlasovania a elektronického grafického dizajnu Vám riaditeľstvo školy predstavuje logo ZŠ s MŠ v Haliči. Všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa zaslúžili o to, že vôbec vzniklo, ďakujeme a veríme, že našu školu bude dôstojne reprezentovať.

1. letný športový tábor v našej škole

ZŠ s MŠ Halič organizuje v dňoch 2.,3.,4. a 6. júla 2018 1. športový letný tábor pre deti 1. - 6. ročníka. Ak máte záujem, aby si Vaš deti dobre zašportovali a zároveň prežili prvé dni prázdnin v kruhu priateľov, prihláste ich. Podrobnosti sa dozviete z plagátika.

::: riaditeľstvo ZŠ s MŠ Halič :::

Vitajte na stránke našej školy

Novinky

 • V stredu 18.4.2018 sa konalo na základnej škole M.R.Štefánika prvé okresné kolo v prehadzovanej trojíc. Zmiešané družstvá chalanov a dievčat bojovali o potrebné body pre postup na kolo krajské. Naša škola nechýbala. V zložení Matej Budáč, Ivan Ružička, Sára Fízeľová, Lucia Danyiová a Jessica Boháčová si vybojovalii 6 bodov a pekné 3. miesto. Na budúci týždeň v utorok budú zápasy pokračovať a rozhodne sa, ktoré dve školy postúpia na kraj. Bude to jedno z družstiev ZŠ MRŠ, ZŠ Vajanského alebo naša škola ? Budeme našim športovcom držať palce.

 • Moderná doba prináša aj moderné metódy do škôl. Tradičné vyučovanie nahrádzajú nové inovatívne metódy. Používame ich aj na 1.stupni. Jednou z nich je aj projektové vyučovanie. Žiaci podľa vopred rozdelených úloh sami hľadajú informácie, obrázky, materiál, ktorý použijú na vytvorenie svojho projektu. Po jeho vytvorení, žiaci ho prezentujú ostatným spolužiakom. Takto sa snažíme u žiakov, aby sa naučili poznatky nielen pasívne prijímať, ale aktívne sa podieľať na ich získavaní. Tiež o samostatnosť, tvorivosť ,vystupovanie pred kolektívom, aktívny prístup k učeniu každého žiaka, o zážitkové učenie. Aj keď takéto učenie je náročnejšie na čas, prípravu, ale odmenou je radosť, spokojnosť žiakov a trvalejšie osvojenie si poznatkov. Dobrým predmetom na zavádzanie tejto metódy je napr. PRVOUKA. Žiaci 2.A si najskôr vyskúšali tvorbu menších projektov doma a teraz ich skupinovo vytvárajú na vyučovacích hodinách. Môžu sa už popýšiť témami: Včela, Mravec, Domáce Zvieratá, Spoločenstvá rastlín a zvierat.

 • Narcis, jarný kvet, sa stal symbolom života a nádeje

  Narcis je len obyčajný kvet, ale jediný deň v roku má obrovskú silu a stal sa symbolom života a nádeje mnohých charitatívnych organizácií na svete bojujúcich proti rakovine. Dňu narcisov sa tradične dostáva pozornosť od významných osobností, spoločností, inštitúcií a škôl. Aj naša škola sa zapojila v piatok 13.4.2018 do tejto prebiehajúcej akcie. Žiačky 9.A triedy Veronika Končelová a Laura Oláhová v sprievode pani asistentky Janky Gašparovskej zavítali do všetkých priestorov našej školy, aby vyzbierali dobrovoľný príspevok a odovzdali žltý narcis. Žiačky s pani asistentkou zavítali v našej obci na obecný úrad, do zdravotného strediska, kvetinárstva, obchodu s rozličným tovarom, do pizzerie Zbrojnica, do obchodov Fresh i CBA, a inde. Celková suma, ktorá sa vyzbierala, bola 86,86 -€ pre Ligu proti rakovine v pobočke v Lučenci. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorým zdravie iných nie je ľahostajné a ktorí obetovali svoje financie na dobrú vec, pomoc chorým.

 • V dňoch 5. a 6. apríla 2018 sa v našej škole uskutočnil zápis budúcich prvákov. V sprievode rodičov prišli šikovné detičky z našej materskej školy ako aj z okolitých obcí. Už teraz sa tešíme na prácu s nimi, ktorá sa naplno rozbehne v školskom roku 2018/2019.

  Mgr. A. Tóčiková

 • Žiaci 1. stupňa a 5.A triedy sa pod vedením svojich vyučujúcich zapojili do 4. ročníka výtvarnej súťaže UMENIE DETÍ, ktorú organizuje obec Divín.

  Téma tohto ročníka bola:„ VO SVETE MOTÝĽOV.“Najkrajšie práce budú vyhodnotené a vystavené priamo v obci Divín. O prípadných úspechoch budeme informovať.

  Učiteľky 1. Stupňa ZŠ

 • Dňa 23.3.2018 sa v 3. a 4. Ročníku uskutočnila čitateľská súťaž žiakov. Bola zameraná na čítanie s porozumením. Úspešní čitatelia boli odmenení diplomom.

  Mgr. Tóčiková,Mgr. Bernátová, Mgr.Chovanová

 • V priebehu marca sa žiaci 7.,8. a 9. ročníka zapojili do školskej súťaže v anglickom jazyku Town in Europe. Odovzdali 11 projektov o rôznych európskych mestách, ktoré obsahovali základné informácie o mestách, historické pamiatky, zaujímavosti i významné osobnosti. Projekty boli doplnené o mapky, obrázky alebo kresby významných stavieb a iných zaujímavostí. Vytvorením projektov si žiaci zdokonalili a rozšírili slovnú zásobu k danej téme, precvičili si tvorenie viet a prácu s internetom, ukázali svoj tvorivý prístup a kreativitu. Najlepšie projekty boli ocenené. Úspešní boli žiaci Veronika Končelová, Laura Oláhová, Diana Marková, Viktória Repecká a Alexander Repecký. Žiaci obdržali drobné vecné ceny a ich projekty budú vystavené v priestoroch školy. Víťazom blahoželáme a dúfame, že sa budú zapájať do anglických súťaží aj v budúcnosti.

 • Cencúlik z knihy Danka a Janka priniesol úspech Lianke Kondrlíkovej žiačke 2.A triedy v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín. Po získaní 1. miesta v obvodnom kole v Lučenci postúpila do regionálneho kola, kde skončila v krásnom striebornom pásme.

  BLAHOŽELÁME a ďakujeme za reprezentáciu!

 • Pri príležitosti svetového dňa zdravia sa 10.4.2018 v utorok na našej škole organizoval turnaj v prehadzovanej. My sme sa tento deň rozhodli osláviť pohybom. Žiaci 2.stupňa bojovali vo vzájomných zápasoch o dosiahnutie víťazstva a zisk putovných trofejí. Tímová spolupráca, bojovnosť, obetavosť, zručnosť s loptou, obratnosť a taktika mali v bojoch rozhodujúce postavenie. Všetky družstvá nechali na ihrisku to najlepšie čo v sebe mali. Veď všetci chceli vyhrať. Nakoniec po emóciami vypätých bojoch a krásnych športových akciách si víťaznú trofej odniesli žiaci 6.A (2) triedy, druhé miesto si vybojovalo druhé družstvo zo 6.A (1) a na tretiu priečku si siahla trieda 7.A.

 • 8. apríla si Rómovia pripomínajú svoj deň. Častokrát túto udalosť oslavujú alebo ju spájajú s rôznymi tradíciami sprevádzanými hudbou, spevom a tradičným rómskym jedlom.

  Žiaci 4.-9. roč. špec. triedy si dnes Medzinárodný deň Rómov pripomenuli na každej vyučovacej hodine. Na vlastivede sa učili, kto to Rómovia sú a odkiaľ pochádzajú. V rámci SJL sa oboznámili so základnými rómskymi slovíčkami a na čítaní sme sa po prvýkrát stretli s pútavou autobiografiou Kataríny Taikonovej o rómskom dievčatku Katici, ktoré vyrastalo v detskom domove. Na pracovnom vyučovaní sme si pomocou internetu vyhľadali rómske symboly, ktorými sú Rómska vlajka a Rómska hymna. Hymnu väčšina žiakov poznala, je to známa rómska pieseň „Opre Roma“ (Hor sa, Rómovia). Známa je aj pod názvom „Romale, čhavale“ a „Gelem, Gelem“. Na pracovnom vyučovaní si žiaci vyrobili vlajku, ktorá obsahuje tri farby: spodná časť vlajky je zelená (označuje zem), druhá polovica je modrá (označuje nebo) a stred vlajky vypĺňa červené koleso od voza, ktoré symbolizuje kočovný život Rómov.

 • Výborná žiačka Alexandra Laššanová zo 6.A triedy sa stala úspešnou riešiteľkou okresného kola matematickej súťaže PYTAGORIÁDA 6.

  Blahoželáme!

 • Zdobenie veľkonočných kraslíc je jednou z ľudových tradícií, ktorá stále pretrváva a využíva sa aj na vyučovacích hodinách. Preto sme prijali dňa 13 .marca pozvanie do tvorivých dielní s názvom Batikované kraslice. Priblížili nám techniku farbenia a zdobenia kraslíc. Odborníčkou na to bola Eleonóra Cibulová z Políchna, ktorá nám ukázala staré, jednoduché techniky farbenia a zdobenia veľkonočných kraslíc. Bolo to niečo netradičné, čo radi využijeme aj pri práci s deťmi.

  A deti sa to naučili naozaj výborne, pretože vajíčka, ktoré zdobili a poslali do súťaže mali úspech a boli ocenené starostom obce Políchno Pavlom Kyseľom.

 • 28. marca sme si uctili naše pani učiteľky a pánov učiteľov v podobe básne, ďakovného príhovoru. Premiéru mala i naša hymna, ktorú sme si pre pani učiteľky a pánov učiteľov pripravili a s láskou odovzdali. Patrí Vám naše veľké ĎAKUJEME. Ďakovné video

  Žiaci ZŠ s MŠ v Haliči

 • 28. marca sme zahrali našim kamarátom z prvého stupňa divadielko: „Zahrajme sa spolu“, s ktorým sme sa zúčastnili súťaže Rozprávková skrinka v meste Poltár. Našim kamarátom sa divadielko veľmi páčilo. A ponaučenie z príbehu: „Len spoločná hra je hra, v ktorej nikto nikdy neprehrá, pretože sa každý s každým hrá."

  Žiaci LDO SZUŠ pod vedením Mgr. Kataríny Gálovej DiS. art


 • 27. marec 2018 patril rozprávkam. Do mesta Poltár v „Rozprávkovej skrinke“ zavítali rozprávky v podaní mladých hercov základných i umeleckých škôl. Aj naši herci z LDO SZUŠ našej školy nelenili a do tejto súťaže sa zapojili. Za divadelné dielko „Zahrajme sa spolu,“ ich porota odmenila strieborným pásmom. Srdečne gratulujeme. Rozprávkové video :)

  Mgr. Katarína Gálová DiS. art

 • Poskytnutie prvej pomoci by malo byť samozrejmosťou pre každého človeka. Vedieť účinne poskytnúť túto pomoc sa však musíme všetci naučiť. 28. marca 2018 sa naši šiestaci a siedmaci dozvedeli mnohé dôležité informácie o zásadách poskytovania prvej pomoci. Touto cestou ďakujeme Slovenskému Červenému krížu so sídlom v Lučenci, konkrétne záchranárovi p. Milanovi Kurčíkovi, že si popri svojej náročnej práci našiel čas aj na nás a predviedol nám ukážky poskytovania prvej pomoci.

 • Dňa 23.3.2018 sa námestie v Lučenci zaplnilo stánkami s krásnymi vareškami, maľovanými vajíčkami, prútenými košíkmi a množstvom výrobkov pripomínajúcich blížiace sa "Veľkonočné sviatky." Jarmok nám priniesol aj veselé vystúpenia s ľudovou tematikou. Pódium patrilo i našim žiakom, ktorí navštevujú tanečný odbor SZUŠ v našej škole. Spevom ich sprevádzal spevokol "Srdiečko." K našim tanečníkom sa pod pódiom pridali i kamaráti z tanečného odboru SZUŠ v Opatovej. Touto tanečnou atmosférou sme spoločne so všetkými prítomnými divákmi privítali jar. Video z vystúpenia :)


 • Dňa 22.3.2018 sa konalo okresné kolo speváckej súťaže: "Zlatá guľôčka." Našu školu výborne reprezentovali: Eva Kučerová 7.A, Alexandra Oláhová 6.A a Viktória Valičeková 6.A. Všetky dievčatá boli porotou odmenené strieborným pásmom. Spevokol "Srdiečko" v zložení: Eva Kučerová 7.A, Alexandra Oláhová 6.A a Viktória Valičeková 6.A, Nikola Oravcová 6.A, Lucia Lukáčová 6.A, Alexandra Laššanová 6.A a Sofia Hrnčiarová 6.A tiež zaujali porotu, ktorá ich odmenila bronzovým pásmom. Srdečne gratulujeme :) Spievajúce video :)

 • V rámci marca, mesiaca knihy, deti z materskej školy navštívili knižnicu v Haliči. Privítali nás pracovníčky knižnice pani Veselovská a pani Karmanová. Deti oboznámili s priestormi knižnice, s knihami, ktoré si deti mohli následne aj prelistovať. Pani Veselovská vysvetlila deťom postup pri požičiavaní kníh a správne zaobchádzanie s knihami. Deťom sa v knižnici páčilo, odchádzali spokojné a obohatené o nové zážitky.

  p. uč. Adriána Koristeková

 • 25.3.2018 Mestský park, Lučenec

  V nedeľu 25.3.2018 sa všetci detskí nadšenci cyklistiky a Petra Sagana stretli na pretekoch detskej tour, ktorá nesie meno našeho najslávnejšieho a najúspešnejšieho cyklistu v histórii Petra Sagana. Chalani a baby v rôznych vekových kategóriách (baby, mili, mikro, mladší a starší žiaci/žiačky) pretekali na horských bicykloch na tratiach mestského parku v Lučenci. Našu školu a v prvom rade seba samého reprezentoval žiak 5.A triedy Frederik Mŕtvik, ktorý štartoval v kategórii mladších žiakov, kde bola naozaj veľká konkurencia. Frederik sa síce neumiestnil na stupňoch víťazov, ale odniesol si obrovský zážitok, skúsenosť a hlavne nedeľu prežil pohybom. A to sa počíta.

 • Je v nás a mimo nás.
  Je každého a nikoho.

  Je z neba, je zo zeme, je medzi nebom a zemou.
  Je tu, aby sme prežili, je tu pre nás a je tu sama pre seba.
  Je nezničiteľná a pritom zraniteľná

  Voda je pre nás tak samozrejmá, každodenná a bežná, že jej prítomnosť zväčša vôbec nevnímame, a jej jedinečnosť si často vôbec neuvedomujeme.

  Sprevádza nás počas celého života, od narodenia až do posledného dňa nášho života. Tento výnimočný svetový deň vody je vždy jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia i pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Tento deň sme si pripomenuli aj my v našej škole so žiakmi špeciálnych tried kreatívnymi výtvarnými prácami, ktoré spoločne vytvorili so svojimi triednymi pani učiteľkami: Mgr. M. Triznová, Mgr. I Šuranová, Mgr. Z. Končošová, Dis. art. Sociálna pedagogička Mgr. J. Chamuľová v súčinnosti s pedagogickou asistentkou Mgr. J. Gašparovski si zaujímavou a pútavou formou pripravili prezentáciu a video, ktoré smerovali k podpore informovanosti žiakov o význame vody a vzniku kolobehu vody, kvízom pre žiakov a nakoniec výtvarnou tvorbou mali žiaci znázorniť, čo si každý z prezentácie zapamätal.

 • Vo štvrtok 22.3. žiaci 1. stupňa našej školy žili vodou. Nečudo, veď bol Svetový deň vody.
  O vode sme sa rozprávali, učili, maľovali sme ju, spievali o nej piesne, ochutnávali sme ju, voňali...Uvedomili sme si, že aj keď sa nám zdá taká obyčajná, predsa je vzácna. Žiaci oblečení v modrom šate pripomínali čistú a priezračnú vodičku. Srdiečka všetkých ozdobila papierová kvapôčka.

 • Žiaci z 5,6. a 7.ročníka zdobili vajíčka farbené v cibuľových šupkách. Ornamenty vytvárali leptaním pomocou octu.Potrebná bola trpezlivosť a dobré oko,aby motív bol totožný s predlohou. Vybrané vajíčka detí pošleme do súťaže, ktorá bude prebiehať v Lučenci. Držíme palce dievčatám aj chlapcom, možno práve ich ozdobené vajíčko bude to najkrajšie. Učiťeľky:Rajprichová, Šuranová, Gašparovski.

 • Pitnej vody je na svete nedostatok, a predsa si ju nevážime. Svetový deň vody sme si pripomenuli na druhom stupni zážitkovým učením na hodinách anglického a nemeckého jazyka vo všetkých ročníkoch formou CLIL. Žiaci sa dozvedeli množstvo podstatných informáciíí o vode, o minerálnej vode, o šetrení vodou, čistení vody, a zároveň si obohatili slovnú zásobu z anglického a nemeckého jazyka. Na záver sa podieľali na tvorbe nástenky k tomuto dňu. Zaujímavé aktivity a praktické pokusy sme robili aj na hodinách Geografie, Fyziky a Biológie. Žiakom sa hodiny veľmi páčili a uvedomili si tak mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia i pre rozvoj ľudskej spoločnosti.

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HALIČ
  Družstevná č.11, 98511 Halič
 • 047/4392357

Fotogaléria