Navigácia

Partneri

Najbližšie u nás

 • 1.7. - 4.9. - letné prázdniny
 • 8.8. - 19.8. - letná škola

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 10.8.2022)
PaedDr. Ľubica BEŇOVÁ
Zajtra (Štvrtok 11.8.2022)
Nela ORLAIOVÁ (5.A)
Zuzana BERKYOVÁ (1.B)
Zuzana OLÁHOVÁ (3.B)
Zuzana DRDAJOVÁ
Mgr. Zuzana KONČOŠOVÁ
Mgr. Zuzana KRESÁNEKOVÁ

Ponuka pracovných miest

ZŠ s MŠ Hany Ponickej oznamuje, že vyhlasuje konkurz na miesto učiteľky v MŠ a miesto asistentky v ZŠ. Prihlášky spolu so životopismi posielajte na adresu zssms.hanyponickej@gmail.com alebo na adresu Družstevná 11, 98511 Halič do 31.7.2022. Prípadné informácie na telefónnom čísle 0907716412.
-------------------------------------

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Počet návštev: 2755656

Náš youtube kanál

Streda 10. 8. 2022

OZNAMY

Zákaz prechodu cez starú škôlku

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hany Ponickej oznamuje, že je PRÍSNE ZAKÁZANÉ používať prechod ku zastávke za zdravotným strediskom (popri bývalej škôlke). Na uvedenom mieste sa začali stavebné práce a je tam veľké riziko úrazu!!!

Chráňme prírodu a život človeka

Od februára 2021 zbierame PET vrchnáky z plastových fliaš a obalov. Čím viac ich nazbierame, tým viac pomôžeme prírode a nášmu chorému kamarátovi Markovi. Všetky umelé vrchnáčiky z nápojov, tetrapakov alebo drogérie (zo sprejov, aviváží, šampónov a i.) vhoďte do srdca čisté! Ďakujeme.

Kolobežky a iné dopravné prostriedky v škole!!!
Oznam pre rodičov!

Škola nezodpovedá za kolobežku (skateboard, bicykel a i.) žiakov a ani za úraz, ktorý si žiak na tomto dopravnom prostriedku spôsobí. Žiak je povinný preniesť kolobežku (skateboard, bicykel a i.) do priestorov na to určených a počas celého vyučovania ho nesmie v budove ani v areáli školy používať. Po vyučovaní si ho musí opäť vyniesť z budovy von.

Hymna školy

Hymna školy

1. Do škôlky sme nastúpili,
trochu sme sa veru báli,
potom sme ich však zbadali,
s láskou na nás pozerali.
Naša cesta tu začala,
hrami nás vždy sprevádzala,
kreslili sme, poznávali,
na školský vlak nasadali.

Refrén:
Škola, škôlka senzačná je,
s radosťou sem chodím stále,
načerpám tu vedomosti,
získam nové skúsenosti.
Pod tým zámkom rozprávkovým,
očarí nás kúzlom svojím.
v Haliči, v krásnej dedinke,
v úžasnej školskej rodinke.

2. Vlak zapískal! Nastupujte!
Na školskú púť sa k nám dajte,
školské tašky aj pravítka,
naša škola hneď nás víta.
Čítame a tiež píšeme,
číslice hravo zvládneme.
o našej vlasti už vieme,
o prírode sa dozvieme.

Refrén:  Škola , škôlka senzačná je........

3. Pozor žiaci vystupujte,
druhým stupňom hneď sa dajte,
chémia a aj dejepis,
budem tiež mudrc, to si píš.
Slovenčinu radi máme,
matematiku zdoláme.
Fyzika je pre nás hračka,
čaká nás aj lyžovačka.

Refrén: Škola , škôlka senzačná je.....

4. Poobede stretko máme,
v ŠKD to je nám známe,
hráme sa a tiež učíme,
povinnosti si plníme.
Tanečníci, klaviristi,
veľkí sme my optimisti,
každý z nás sa veľmi snaží,
nezľakneme sa súťaží.

Refrén: Škola , škôlka senzačná je.......

::: riaditeľstvo ZŠ s MŠ Halič :::

Vitajte na stránke našej školy

Novinky

 • Dnes to bolo najmä o cestovaní. Dostať sa autobusom z Haliče do Lučenca, to by už zvládol každý z nás. Ale vlakom do Zvolena, to už treba pozorne čítať informačnú tabuľu vo vestibule železničnej stanice alebo počúvať oznamy o príchodoch a odchodoch vlakov. Ten náš prišiel do Zvolena s meškaním, tak sme sa ponáhľali do Lesníckeho a drevárskeho múzea, kde nás už čakali. Videli sme vypreparované exponáty základných druhov živočíchov v našich lesoch, vývoj lesného hospodárstva na Slovensku. Po návšteve múzea sme sa popri pancierovom vlaku vrátili na železničnú stanicu a hybaj domov! Po celodennom cestovaní sme sa doma občerstvili skvelou zmrzlinou. Určite si výlet vlakom ešte niekedy zopakujeme.

 • Hurá! Začala sa Letná škola!

  A odštartovali sme ju naozaj perfektne. Najprv sme vycestovali do útulku, kde sme urobili dobrý skutok a vyvenčili sme psíkov. Potom sme si pochutili na výbornom obede a vrhli sa na skúmanie národných parkov, pozorovanie prírodnín mikroskopom, kvízy, v ktorých sme porovnali svoje vedomosti za sladkú odmenu a v tvorivých dielňach sme vyrábali logá Národných parkov. Prvý deň dopadol na výbornú. Tešíme sa, čo nám prinesú ďalšie dni.


 • Pobaľme sa do batôžka, rozcvičme si nôžky troška.
  Pred nami je výlet veľký, vravia pani učiteľky.

  Lesy, hory, jazerá, vidí, kto sa pozerá.
  Cez okienko vláčika, skúšaj hľadať vtáčika.

  Vláčik Čiernohronskej železničky nám ukázal rôzne zaujímavosti. Videli sme lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline a v ňom “Chodník lesného času”.

  Užili sme si deň plný zábavy, stromy nás ochránili pred silným slnkom, až sme prišli do škôlky a nevedeli sme sa dočkať, ako vyrozprávame zážitky z dňa doma.

 • Pedagogický zbor ZŠ s MŠ Hany Ponickej želá všetkým žiakom a ich rodičom krásne chvíle oddychu počas letných prázdnin.

 • Dňa 28. júna 2022 naši herci a tanečníci ukázali, čo sa v druhom polroku naučili. Rozprávkou o čarovnom kamienku spríjemnili popoludnie svojim rodičom, starým rodičom aj všetkým prítomným divákom. 🎭💃🕺Priestory pódia skrášlili aj práce našich výtvarníkov🎨. Všetkým malým i veľkým umelcom želáme krásne prázdniny plné slniečka 🌞, vody 🌊 a veselých zážitkov 🍀. Ďakujeme 🙂

 • Posledný projekt 2.A bolo písanie listov. Keď sa žiaci naučili písať listy a dozvedeli sa čo má všetko list obsahovať, vybrali sme si triedu 2.C zo Zš Haličská 7 Lučenec, ktorá má rovnaký počet žiakov ako naša trieda, aby mal každý svojho kamaráta. Po výmene niekoľkých listov žiaci zistili, že aj ich kamaráti majú podobné záujmy, bavia ich rovnaké predmety v škole , dozvedeli sa o nich rôzne zaujímavé informácie. Kedže bývame blízko, rozhodli sme sa s pani učiteľkou Vajsovou, že im na záver školského roka umožníme spoločné stretnutie. Horúci pondelok 27.6.2022 sme našu družobnú triedu privítali v Haliči, kde sme sa s nimi osobne porozprávali, zahrali a aj ochutnali dobrú pizzu v Zbrojnici. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s nimi v budúcom školskom roku.

 • Každý rok sa talentovaní žiaci našej školy zúčastňujú olympiád z rôznych predmetov. Najúspešnejší z nich sa po školskom kole dostanú na okresné kolá, kde cieľom je preveriť vedomosti žiakov získané nielen v škole, ale častokrát aj samoštúdiom - nad rámec učebných osnov. Na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku sa v 1A kategórii umiestnila žiačka Kristínka Marková na 3.mieste, v 1B kategórii žiak Alex Tisoň na 6. mieste. Vivien Gondová narodená v Anglicku postúpila hneď na krajské kolo a bola úspešnou vo všetkých štyroch kompetenciách. Na okresnom kole Geografickej olympiády sa žiačka 7.A triedy Nina Laššanová umiestnila na 2. mieste a v krajskom kole na vynikajúcom 16. mieste. Žiačky Ela Udvardyová a Lucia Galádová sa zúčastnili okresného kola Biologickej olympiády, Lucka bola úspešnou riešiteľkou a Elka skončila na výbornom 3. mieste. Našim najšikovnejším žiakom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v súťažiach v ďalších rokoch.

 • Naši šikovní angličtinári, súťažiaci z viacerých ročníkov, sa rozhodli zapojiť do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku Englishstar a zabojovať so svojimi vedomosťami s žiakmi z celého Slovenska a niektorých krajín EÚ. Mnohí z nich získali vyššie ocenenie s medajlou. Gratulujeme ku skvelým výsledkom a želáme ešte veľa chuti do učenia sa cudzích jazykov.

 • Počas celého školského roka žiaci na hodinách biológie robili veľa rôznych praktických aktivít. V areáli školy sa učili rozoznávať rôzne druhy stromov, bylín a tráv. Pozorovali bunky cibule, modelovali kvety a bunky z plastelíny a určovali ich časti. Ďalej pozorovali stavbu tela dážďovky a slimáka, plodu-jablka a rôznych semien a vtáčieho vajíčka. Zaujalo ich aj pozorovanie rôznych druhov minerálov a hornín. Žiaci prezentovali aj svoje projekty a na niektorých hodinách si žiaci z 9.A vyskúšali hodiny odučiť. Už teraz sa tešia na nové praktické akivity v ďalšom školskom roku.

 • Dňa 27. júna 2022 naši klavíristi ukázali čo sa v druhom polroku naučili, prevzali si hodnotenia za svoju prácu vysvedčenia a všetci sa už tešia na slnečné dni letných prázdnin. Ďakujeme a prajeme veľa úspechov 🎶

 • Dňa 24.6.2022 sa naši tanečníci zúčastnili tanečného workshopu. Ich lektormi boli tanečníci z Divadla Štúdia tanca v Banskej Bystrici. Prežili spolu parádne tanečné dopoludnie. Workshop pokračoval aj popoludní na námestí pred obchodným centrom Galéria v Lučenci, kde sa konal aj Festival umenia organizovaný SZUŠ Lučenec Opatová.


 • Blíži sa čas letných prázdnin, a tak sme sa v rámci hodín slovenského jazyka zamerali na projektovú tému nám mladým veľmi blízku. Cieľom projektu bolo navrhnúť a zrealizovať formou kresby a koláže model nositeľného oblečenia. Práca nás veľmi zaujala, pretože sme mohli uplatniť nielen svoju fantáziu, tvorivosť, ale i pospájať si vedomosti z viacerých predmetov. Na záver našej práce sme svoje projekty odprezentovali pred spolužiakmi. Nech sa páči, pozrite si niektoré naše návrhy a možno sa inšpirujete našimi letnými modelmi. Žiaci 6.A triedy

 • My, žiaci 7.A triedy, sme sa s p. uč. Beňovou dohodli, že svoje celoročné vedomosti a zručnosti využijeme pri tvorbe projektu. Na výber sme mali dve veľmi aktuálne témy. Prvá téma: vytvoriť kalendár nie obyčajný, ale inšpirovaný ľudovými pranostikami, napísať umelecký opis a zaujímavý recept typický pre daný mesiac. Keďže z hodín literatúry vieme, čo sú pranostiky , niektorí sme si vybrali práve túto tému. Aká bola naša výsledná podoba projektu? Väčšinou sme využili grafické stvárnenie tejto témy. Podľa toho koľkí sme boli v skupine, volili sme si formát. Ba poniektorí sme sa odhodlali využiť naše vedomosti z informatiky a vytvoriť prezentácie. Aká bola druhá téma? Tiež veľmi zaujímavá. Mali sme napísať umelecký opis miesta, ktoré mám rád. Tvorba projektov posilnila naše schopnosti pracovať v tíme, využiť vedomosti a zručnosti nadobudnuté na vyučovaní, a tým sme úspešne zavŕšili školský rok.

 • Reštart našich síl, našej spolupráce, prebudenie tímového ducha, bol pre nás tohtoročný Boyard. Všetky naše tímy, zložené zo zástupcov 5., 6., 7. a 8. ročníka zabojovali o miesto vo finále. Zdolávanie stanovíšť jednotlivých oblastí prevencie kriminality, ale aj rôznych športových úloh s prekážkami na viac ako 3 km dlhej trase nám dalo zabrať. Odmenou bol pestrý program s kopou zábavy a získané nové priateľstvá.

 • Po absolvovaní regionálnej a krajskej prehliadky, sme vo štvrtok 16. júna skoro ráno spolu s našimi malými šikovnými umelcami vyrazili do Slovenskej Ľupče. Táto krásna obec sa roly hostiteľa zhostila naozaj dôstojne. Podujatie sa konalo v obradnej sieni na obecnom úrade. Keďže nás bolo viac ako 30 a náš program bol skôr určený na pódium, mali sme čo robiť, aby sme sa pomestili. Ale dali sme si rady a opäť sme hodnotiacu komisiu očarili. V tomto kole už nešlo o to, kto bude prvý, keďže prehliadky sa zúčastnili víťazi krajských kôl. Nielen pre deti, ktoré tam išli s chuťou opäť bojovať o víťazstvo bolo trošku sklamaním, že sa nebojovalo o stupne víťazov, ale náplasťou im bolo naozaj pochvalné hodnotenie komisie. Pochvalné hodnotenie komisie smerovalo nielen deťom, ale aj pani matrikárke za skvelý prednes a pánovi starostovi obce, ktorý očaril porotu svojim prirodzeným vystupovaním a zaujímavým rečníckym prejavom. Tak ako ostatné zúčastnené kolektívy, aj my sme si odniesli trofej, ktorá nám bude tento náš úspech na celoštátnej úrovni pripomínať. Celoslovenskej prehliadky sa zúčastnilo 5 kolektívov z obcí Halič, Udiča, Belá-Dulice a miest Revúca a Púchov s programami k uvítaniu detí, stretnutiu s jubilantmi či ku dňu učiteľov. Chceme sa poďakovať za to, že sme mohli byť súčasťou týchto skvelých prehliadok. Ďakujeme za krásne zážitky a dojímavé prekvapenie. Ďakujeme našim šikovným umelcom za skvelú reprezentáciu. Ďakujeme

 • 💃SLÁVNOSTNÉ VYRADENIE ABSOLVENTOV SZUŠ 🎨Dňa 14. júna sála Radnice v Lučenci ožila tancom, hudbou, spevom a výtvarnými dielami absolventov SZUŠ Lučenec Opatová. Aj naši tanečníci Bibiana Belovová, Kristína Belková, Lucia Lukačová a výtvarníci Nina Laššanová, Kristína Belková, Matej Kliment a Viktória Hikkerová elokovaného pracoviska SZUŠ v Haliči ukončili u nás svoju umeleckú púť. Veríme, že ukončením štúdia na našej škole ich umelecká cesta nekončí a vo svojom umeleckom odbore budú pokračovať ďalej. Chceme sa poďakovať všetkým absolventom za skvelo odvedenú prácu, za šikovnosť, trpezlivosť, snahu, za úžasnú reprezentáciu oboch škôl - SZUŠ Lučenec Opatová aj ZŠ s MŠ Hany Ponickej v Haliči. Ďakujeme💃🎨

 • Naši výtvarníci elokovaného pracoviska SZUŠ v Haliči boli úspešní aj na 10. jubilejnom ročníku Ríše fantázie. Pod vedením pani učiteľky Izabelky Najpaverovej dosiahli nasledovné hodnotenia: Peter Barcík - výročná cena. Branislav Gál - 2.miesto v I. kategórii. Samuel Válek - 1.miesto v II. kategórii. Barbara Kotmanová - 2.miesto v II. kategórii. Richard Lukač a Peter Fajčík - čestné uznania v II. kategórii. Lucia Galádová - čestné uznanie v III. kategórii. Lucia Lukačová - 2. miesto v IV. kategórii. Našim výtvarníkom srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.

 • 💃🎹13. jún 2022 bol pre našich tanečníkov, výtvarníkov, hercov a hudobníkov skúškovým dňom. Prebehli u nás ABSOLVENTSKÉ SKÚŠKY v tanečnom a výtvarnom odbore a POSTUPOVÉ SKÚŠKY vo všetkých štyroch odboroch tanečnom, literarno - dramatickom, hudobnom a výtvarnom odbore. Všetkým našim umelcom srdečne gratulujeme. 🎭🎨

 • Dňa 21.6.2022 sa naši žiaci SZUŠ Literárno - dramatického odboru zúčastnili podujatia v Divadle B. S. Timravy v Lučenci, ktorého cieľom bolo vzbudiť záujem detí o čítanie. 📖 Účinkujúci čítali deťom ukážky od obľúbených autorov. Naši žiaci LDO prispeli do programu humornými scénkami: Ako zo svojho a scénkou Holuby. Ďakujeme 📖

 • Vrcholom školských športových súťaží v rôznych športových odvetviach je CELOSLOVENKSÉ FINÁLE, kde sa stretnú víťazi krajských kôl, teda najlepší z najlepších. Tento rok sa toto vyvrcholenie športových zápolení ( vo futbale, vybíjanej, plávaní, vodnom póle, minibasketbale, stolnom tenise, volejbale atď.) konalo v nádhernom športovom areáli XBIONIC SPHERE v ŠAMORÍNE počas dvoch dní 13. - 14.6.2022. Tisícka detí zo všetkých krajov, známi športovci, minister školstva, vedenie organizácie školského športu a dychberúci športový otvárací ceremoniál pripomínal mini olympijské hry.

 • Drevo je pre svoj prírodný pôvod odjakživa materiálom pre človeka dostupným, príjemným na dotyk a ľahko opracovateľným. Svoje uplatnenie si preto našlo aj pri výrobe hračiek. A hoci sa deviataci už s hračkami veľmi nehrajú, drevená hračka si ich našla v podobe záverečného výrobku na hodinách techniky. Pri jej výrobe mali dokázať, že ovládajú všetky postupy smerujúce od „myšlienky k výrobku“. Inšpirovali sa návrhmi na internete a predchádzajúcimi prácami žiakov. Hoci niektoré hračky sa na seba dosť podobajú, nedajte sa oklamať - každá z hračiek je jedinečný originál. Posúďte sami, ako sa im práca vydarila.

 • Náš strelecký krúžok ukončil tento školský rok svoju činnosť v piatok 17.6. streľbami v exteriéri. Počas školského roka sme sa vždy stretávali v malej telocvični, ktorú sme úspešne premieňali na strelnicu, a tak streľba vonku bola pre viacerých novým zážitkom. Strieľalo sa na panáčikov, hojdajúce sa terče, či na špajdle s lízatkami. „8 z 10 ľudí má talent na streľbu“ – to aspoň tvrdia odborníci. My sme nejaké talenty už medzi nami objavili (D. Lacková 7.A, L. Galádová 7.A, H. Udvardyová 5.A, M. Horniak 6.A, J. Budáč 5.A), iné na svoje objavenie ešte len čakajú. Veríme, že septembrové okresné majstrovstvá v streľbe ukážu, že sa nestratíme ani v konkurencii iných škôl.

 • Príjemné popoludnie strávili piataci so svojimi rodičmi v piatok 17.6.2022. Konala sa triedna opekačka v centre Gregorovej Viesky. Domáci pripravili ohnisko, vybavili ideálne počasie, pokosili ihrisko a postupne vítali všetkých prichádzajúcich. Rodičia priniesli dobroty, ktoré sme si opiekli, no najmä pohodu a dobrú náladu. Deti sa tešili na futbalový zápas proti rodičom, ktorý skončil remízou 2:2. Odvetné stretnutie je plánované v šiestom ročníku. Veľká vďaka patrí všetkým rodičom, ktorí si našli v piatok čas a prišli sa zabaviť so svojimi deťmi a priateľmi 🙂.

 • Žiaci 4.A., 5.A, 5.B sa zúčastnili podujatia vo vynovenej obecnej haličskej knižnici, ktorého cieľom bolo vzbudiť záujem žiakov o čítanie. Účinkujúci prečítali deťom ukážky od svojich obľúbených autorov. Ďakujeme za pozvanie i za príjemný zážitok.

 • Ocko, možno o tom nevieš, si môj veľký hrdina. Aj keď občas prísne pozrieš, vždy na teba spolieham. V živote sa nestratím, lebo teba, ocko, mám. A hoci občas pochýbím viem, že nikdy nie som sám. ♥️ Všetkým ockom, starým ockom, dedkom prajeme KRÁSNY DEŇ OTCOV♥️

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ
  Družstevná č.11, 98511 Halič
 • 047/4392357 - Základná škola
  047/4392326 - Školská jedáleň
  0911042581 - Materská škola

Fotogaléria