Navigácia

Partneri

Najbližšie u nás

 • 9.6. - testovanie T9 (ak budeme vybraní ako vzorka)
 • 23.6. - záverečná klasifikačná porada
 • máj - august - rekonštrukcia priestorov MŠ

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 13.6.2021)
Anton OLÁH (3.B)
Zajtra (Pondelok 14.6.2021)

Ponuka pracovných miest

V súčasnosti neevidujeme žiadne voľné pracovné miesto.
-------------------------------------

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Počet návštev: 2273774

Náš youtube kanál

Nedeľa 13. 6. 2021

OZNAMY

Chráňme prírodu a život človeka

Od februára tohto roka zbierame PET vrchnáky z plastových fliaš a obalov. Čím viac ich nazbierame, tým viac pomôžeme prírode a nášmu chorému kamarátovi Markovi. Všetky umelé vrchnáčiky z nápojov, tetrapakov alebo drogérie (zo sprejov, aviváží, šampónov a i.) vhoďte do srdca čisté! Ďakujeme.

 

Kolobežky a iné dopravné prostriedky v škole!!!
Oznam pre rodičov!

Škola nezodpovedá za kolobežku (skateboard, bicykel a i.) žiakov a ani za úraz, ktorý si žiak na tomto dopravnom prostriedku spôsobí. Žiak je povinný preniesť kolobežku (skateboard, bicykel a i.) do priestorov na to určených a počas celého vyučovania ho nesmie v budove ani v areáli školy používať. Po vyučovaní si ho musí opäť vyniesť z budovy von.

Hymna školy

RŠ s veľkým potešením oznamuje, že aj naša škola sa môže pýšiť svojou hymnou, ktorú ste mali možnosť prvýkrát počuť na Slávnostnej koncoročnej akadémii školy. Zvukový záznam:

Hymna ZŠ s MŠ Halič (verzia s textom)
Hymna ZŠ s MŠ Halič (štúdiová nahrávka, bez textu)

Text:

1. Do škôlky sme nastúpili,
trochu sme sa veru báli,
potom sme ich však zbadali,
s láskou na nás pozerali.
Naša cesta tu začala,
hrami nás vždy sprevádzala,
kreslili sme, poznávali,
na školský vlak nasadali.

Refrén:
Škola, škôlka senzačná je,
s radosťou sem chodím stále,
načerpám tu vedomosti,
získam nové skúsenosti.
Pod tým zámkom rozprávkovým,
očarí nás kúzlom svojím.
v Haliči, v krásnej dedinke,
v úžasnej školskej rodinke.

2. Vlak zapískal! Nastupujte!
Na školskú púť sa k nám dajte,
školské tašky aj pravítka,
naša škola hneď nás víta.
Čítame a tiež píšeme,
číslice hravo zvládneme.
o našej vlasti už vieme,
o prírode sa dozvieme.

Refrén:  Škola , škôlka senzačná je........

3. Pozor žiaci vystupujte,
druhým stupňom hneď sa dajte,
chémia a aj dejepis,
budem tiež mudrc, to si píš.
Slovenčinu radi máme,
matematiku zdoláme.
Fyzika je pre nás hračka,
čaká nás aj lyžovačka.

Refrén: Škola , škôlka senzačná je.....

4. Poobede stretko máme,
v ŠKD to je nám známe,
hráme sa a tiež učíme,
povinnosti si plníme.
Tanečníci, klaviristi,
veľkí sme my optimisti,
každý z nás sa veľmi snaží,
nezľakneme sa súťaží.

Refrén: Škola , škôlka senzačná je.......

::: riaditeľstvo ZŠ s MŠ Halič :::

Vitajte na stránke našej školy

Novinky

 • Krásnu slnečnú už skoro letnú stredu sme s chlapcami z deviateho ročníka využili na telesnej výchove osviežením sa v príjemnej vode na bani v Gregorovej Vieske. Nebola to síce typická hodina plávania, ale účel pred koncom školského roka splnila. Aktívne a zábavne sme strávili spoločný čas v krásnom prostredí. Snáď do konca školského roka sa nám podarí ešte niečo na telesnej výchove zábavné vymyslieť a zrealizovať. Veď zážitky sa nedajú ničím vyvážiť.

  Mgr. Zuzana Kresáneková

 • Žiaci 9. ročníka mali po prvý krát možnosť zapojiť sa do webinára, ktorý realizuje organizácia Bez drog. Organizácia Bez drog vykonáva protidrogové preventívne prednášky so žiakmi. Poskytuje žiakom fakty a pravdivé informácie o drogách a ich účinkoch a o tom prečo a ako drogy škodia. Touto prednáškou sme sa snažili o to, aby žiaci rozumeli tomu, prečo drogy nikdy nie sú a nebudú skutočným riešením akéhokoľvek problému, duševného stavu alebo životnej situácie (je jedno či ide o nudu, zvedavosť, smútok z rozchodu, neúspech v škole alebo spor s priateľmi či rodičmi…). Robíme všetko, čo vieme, aby mali žiaci možnosť urobiť včas vlastné rozhodnutie, že drogy brať nebudú. Bola to zážitková forma vyučovania, kde žiaci mohli diskutovať a pýtať sa. Cieľom hodiny bolo, aby žiaci dostali informácie o drogách skôr, ako sa k nim dostanú. Žiaci boli aktívni, zapájali sa do diskusie a pomocou webinára odchádzali s presvedčením, že drogy škodia nielen telu, ale aj duši.

 • Na hodinách Anglického jazyka robíme pre žiakov rôzne zábavné a názorné aktivity, aby sa učili jazyk aktívne a prirodzenou cestou pomocou získavania praktických skúseností. Tieto hodiny boli zamerané na učenie sa ako nakupovať v obchodoch a na trhu a rozširovanie si potrebnej slovnej zásoby.

 • 🌼 Čo to, čo to, čo sa to deje? Slniečko sa na nás smeje. Kvietky rozkvitli, vtáčiky sa smejú, mušky si na slniečku krídelká hrejú.🌞Poďme sa aj my spoločne zohriať na jarné slniečko, kým Pani JAR odovzdá svoju vládu ďalšiemu ročnému obdobiu LETU. Včielky🐝, Lienky🐞, Sovičky🦉 otvárajú pre vás svoje JARNÉ DIELNIČKY🌼Pesnička🎶: Jar - z predstavenia Trpaslík🌞. Spev: deti z ŠKD 🌞. Klavírny sprievod: p. uč. Katka Gálová🌼

 • 🧺Ja som dobrý remeselník z tej trenčianskej stolice, po mestách aj po dedinách chodím drotovat hrnce 🧺. Za siedmimi horami, za siedmimi moriami, remeselnícke slávnosti v ŠKD sa konali.🏺Na náš veľký, super deň, remeselníkmi sme sa stali, v remeselníckej uličke, poklady nazbierali.📿 Pri záhradníčkach sme kvety pestovali 🌼, pri obuvníčke šnúrky navliekali👞. Tkáčky nás koberce tkať naučili👍, pri hrnčiarke sme džbány vyrobili🏺. Šperkárky nás šperkami obdarili 📿 a cukrárky lekvárom nakŕmili🍓. A čo už všetci dobre vieme, za naše krásne kostýmy👩‍🍳, pizzu🍕dobroty🍭🍬Vám, milí rodičia, pekne ĎAKUJEME♥️ Veľké ĎAKUJEME patrí aj Vám, našim veľkým kamarátkam deviatačkám a ôsmáčkám ....♥️

 • V piatok, 21. 5. 2021 sme ukončili zber papiera. Tešíme sa, že aj tentokrát sa zapojilo veľa žiakov a doslova sa pretekali o to, kto donesie viac papiera. Takýto urputný boj prebiehal hlavne medzi triedami 1. stupňa. Sme však radi, že popri nich sa nedali zahanbiť ani žiaci z 2. stupňa a všetci spoločne tak prispeli ku krásnemu výslednému zozbieranému množstvu 2756 kg. Za peniaze získané za tento zber budeme môcť opäť skvalitniť výučbu na škole. Všetkým, ktorí sa zapojili, ďakujeme.

  Výsledky:
  Kolektívy: 1. miesto - 4.A, 2. miesto - 2.A, 3. miesto - 3.A

 • Deň detí pre žiakov 2. stupňa sa niesol v duchu opatrení, ktoré hromadným celoškolským akciám veľmi neprajú. Triedni učitelia sa preto snažili svojim triedam pripraviť deň naplnený zážitkami a zábavou, a tak sa žiaci tešili, že strávia deň so svojim triednym učiteľom a triedni učitelia sa tešili na deň so svojou triedou. Takéto chvíle chýbali už všetkým. Ako to všetko dopadlo? Pozrite si fotografie...

 • Deň detí sme oslávili, super sme sa zabavili. Opekačku a súťaže sme zdolali, za výkony sme odmeny a diplomy dostali.

  Mgr. B. Hochholczerová

 • Prváci sme, delfiníci, súťažiť sa nebojíme.
  Smelí sme my bojovníci, malí, veľkí nezbedníci.

  Tento pokrik sa niesol počas dňa v 1.A, ktorý si na MDD spoločne vymysleli. Na začiatku si zvolili názov družstvá Delfínici a vyrábali si spoločnú vlajku Delfína a aj malé logá, ktoré si pripli na modré tričká, aby mohli súťažiť s 1.B, ktorá si pripravila slniečkové logá. Takto vyzdobení si merali sily celé dopoludnie a zabávali sa pri rôznych zaujímavých disciplínach, kde si vyskúšali rýchlosť, postreh, obratnosť a iné zručnosti. Svoj prvý školský deň detí zakončili diplomom a odmenou, ktorú si odstrihli so zakrytými očami, kde zistili, že rúško môže mať aj inú funkciu. Natešení a s novými zážitkami sa ponáhľali k svojim rodičom, ktorí ich už čakali pred bránou školy.

 • Nie je nič krajšie ako keď sa deti tešia a ich očká žiaria šťastím. O tom, že sa nám to podarilo a vládla skvelá atmosféra svedčia aj naše fotočky a video.

  Veľké ĎAKUJEM patrí mamičkám a p. vychovávateľkám za super spoluprácu a bohaté občerstvenie.

  Mgr. Bernátová a žiaci 2.A

 • 15. máj je deň, kedy si verejnosť po celom svete pripomína Svetový deň rodiny. Pri príležitosti tohto dňa sme si v školskej družine zorganizovali svoj vlastný „Sovičkový – Deň rodiny“. Mottom nášho dňa rodiny bolo „Stojíme pri sebe“. Význam tohto dňa spočíval v pripomenutí dôležitosti rodiny, kde sme si zaspomínali na krásne zážitky so svojimi rodičmi alebo starými rodičmi. Potom sme sa so žiakmi zahrali. Žiakov som rozdelila do skupín. Každá skupina bola ako jedna veľká rodina, ktorej členovia si navzájom pomáhali. Spoločne plnili úlohy na jednotlivých stanovištiach a navzájom sa povzbudzovali. A aké úlohy plnili? Odpovedali na otázky, ktoré preverili ich vzájomné vedomosti o rodine, kde pomocou pracovných listov dopĺňali, maľovali alebo priraďovali slová, obrázky. Úlohy všetky skupinky v našej sovičkovej triede hravo zvládli, pričom sme sa spolu výborne bavili. Opäť raz sme dokázali, že keď chceme, stojíme pri sebe a dokážeme si navzájom aj pomáhať. Víťazmi sa stali členovia všetkých skupín, ktorí sa aktívne zapojili a tak si od šaška, ktorý mal pre nich na záver prekvapenie vyslúžili sladkú odmenu.

 • 🐶 ZBIERKA PRE ÚTULOK v LUČENCI🐕 V mene ŠKD🌈, ktorý je súčasťou ZŠ s MŠ Hany Ponickej v Haliči, sa chceme poďakovať všetkým našim klubáčikom a rodičom ŠKD, učiteľom, žiakom a rodičom základnej aj materskej školy a všetkým dobrým anjelom, ktorí sa zapojili do našej zbierky🐕. Psíky, okrem maškrtiek, hračiek, prikrývok, majú veľkú radosť aj z každej prechádzky s nimi. Z každej teplej dlane a z lásky, ktorú im môžeme odovzdať. Dúfame, že pri každom našom venčení bude psíkov v útulku menej a menej. Že si nájdu svoj domov♥️. Veľmi pekne ďakujeme♥️🦮🐩🐕Vychovávateľky ŠKD♥️Pesnička: Protože to nevzdám - GUMP

 • Každý deň mamička zlatá, vždy a vždycky znova, žiada sa mi povedať Ti tie najkrajšie slová ♥️ Mamka moja mamička♥️ Ty si moja hviezdička🌟Teba veľmi milujem a lásku Ti sľubujem 😘 Pre všeeeeeetky mamulienky, mamky, mamičky💐

 • Aby sme sa naučili čítať, písať, počítať ľahšie používame rôzne pomôcky, ktoré nám to uľahčia. Mgr. Erika Rajprichová

 • Aktívni žiaci 5.A vytvorili počas dištančnej výučby anglického jazyka pekné zaujímavé projekty, kde zobrazili a opísali rôzne témy. Boli to ich prvé projekty z tohto predmetu na 2. stupni. S úlohou sa odvážne popasovali a výsledkom sú takéto zaujímavé práce. Najkrajšie budú vystavené aj v učebni Cudzích jazykov.

  Mgr. Lucia Orlaiová a PhDr. Ľubica Marková

 • Celosvetový problém s fajčením sa nevyhýba ani Slovensku. Problém fajčenia začína byť vypuklý už aj medzi najmladšou generáciou a preto sme dnešnú hodinu spolu s asistentkou Monikou venovali so žiakmi práve prevencii fajčenia. Informovali sme žiakov o škodlivosti aktívneho a pasívneho fajčenia, o zdravotných problémoch, ktoré fajčenie spôsobuje, ale aj o finančných výdavkov pri kúpe cigariet. Pomocou powerpointovej prezentácie, poučných videí, diskusiou a pracovných listov na túto tému bolo cieľom edukačnej aktivity poukázať na škodlivosť, negatívny vplyv a dopad fajčenia na naše telo i okolie.

 • Vždy sa teším na stredy a telesnú výchovu s chlapcami z deviatky. Tento krát sme cyklistiku spojili s obedom v prírode. Klasika. Opiekli sme si špekáčiky a slaninku. Jazda bicyklom, nazbierať drevo, založiť oheň, pripraviť pokrm a išlo sa na to. A že nám bolo fajne o tom nikto nemusí ani pochybovať.

  Mgr. Zuzana Kresáneková a chalani z deviateho ročníka

 • Aj tento rok starosta obce Polichno vyhlásil už tradičnú súťaž - O najkrajšiu kraslicu z polichnianskou ornamentikou. Ani tento rok na súťaži nechýbali naši žiaci a svoje dielka tentokrát posielali na ZŠ Novomeského, ktorá súťaž zastrešila. Sme veľmi radi, že naše skúsenosti s týmto pôvodným zdobením z predchádzajúcich rokov sa opäť ukázali a naši žiaci nás perfektne reprezentovali. Vo svojich kategóriách si 1. miesto vybojoval Matúš Hronec z 3.A, 2. miesto Nina Laššanová zo 6.A a 3. miesto David Váradi zo špeciálnej 9.A triedy. Škoda len, že ani David ani Matúš si svoje ceny nemohli prevziať v krásnom slnečnom počasí osobne. Všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Žiaci 9. ročníka si aktivitou na hodinách cudzích jazykov pripomenuli nedeľňajší sviatok Deň Matiek. Napísali pekné pomenovania v angličtine a nemčíne, ktoré vyjadrujú, čo pre nich slovo mama znamená.

 • Situácia s Coronou sa pomaly stabilizuje, čo umožňuje aj návrat žiakov do škôl. V našej škole sa žiaci adaptovali rýchlo a bez komplikácií sa zaradili do procesu edukácie. Žiaci špeciálnej triedy 5.- 6.- 7. ročníka sa na školu a pracovné aktivity tešili a momentálne ich už praktizujeme v rôznych vyučovacích činnostiach a predmetoch. Žiaci sa okrem učenia venujú environmentálnej výchove, ktorá sa má tiež podpísať k ďalšej socializácii a rastu žiaka. Dúfame, že sa nám bude do konca školského roka dariť a to isté želáme aj Vám.

 • V triede 3.A sa obsah prírodovedy vyučuje aj v anglickom jazyku. CLIL metóda žiakom prináša širší rozsah slovnej zásoby vo vybraných témach v predmete, aktívne zapájanie sa na hodinách, motiváciu a pozitívny postoj k cudziemu jazyku. Tentoraz sme sa na hodinách venovali viac téme Jedlo, potravinová pyramída a zdravé stravovanie. Žiaci si obohatili slovnú zásobu, aktívne pracovali na kvízoch s interaktívnou tabuľou, počúvali rôzne piesne, pozerali a snažili sa porozumieť náučným videám k téme, triedili potraviny do jednotlivých poschodí potravinovej pyramídy, zahrali si stolové hry a domino, skladali vhodné slová z písmen do tajničky, ... , pričom používali cudzí jazyk prepojený s nejazykovým predmetom – prírodovedou. Nakoniec to, čo je zdravé, resp. nezdravé pre nás, znázornili vo svojich pekných projektoch.

 • Je milá a nežná
  ako jarný kvet,
  čo snežienkou ju voláme.
  Je dobrá a krásna
  ako rozprávka,

  čo osvieži nás po ráne.

  Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám, a tak sme sa dnes venovali so žiakmi téme mama k príležitosti dňa matiek (tento rok 9.5). V úvode zazneli slová z básne o mame. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim maminám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu lásku a vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili. Na tento sviatok si naši žiaci vytvorili pre svoje maminy pohľadnicu s vlastnoručne vyrobenými kvietkami a srdiečkami, ktoré darujú svojim mamám, ako vďaku za to, že sa o nich maminy starajú s veľkou láskou a hlavne za to, že sú…

 • Príroda sa prebúdza, tráva rastie, preto v areáli školy je teraz veľa práce. Snažili sa pomôcť aj žiaci špeciálnej triedy 9. ročníka. Niekoľko hodín v priebehu tohto týždňa na pracovnom vyučovaní žiaci hrabali pokosenú trávu, nakladali a odvážali ju na kompostovisko. Sme radi, že sme prispeli aj my k zveľadeniu okolia školy, v ktorej sa učíme.

  Mgr. Iveta Šuranová (triedna učiteľka)

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
  Družstevná č.11, 98511 Halič
 • 047/4392357 - Základná škola
  047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria