Navigácia

Partneri

Najbližšie u nás

 • zber papiera
 • od 10. 5. 2021 - prezenčné vzdelávanie na celom 2. stupni a dištančné vzdelávanie na 1. stupni do 15. 5.
 • od 3.5. - zápis detí do MŠ
 • máj - rozposielanie rozhodnutí o prijatí detí do ZŠ a MŠ
 • máj - plánované vyplácanie cestovného

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 9.5.2021)
Sebastián BOTOŠ (5.B + 6.B)
Zajtra (Pondelok 10.5.2021)
Július BERKY (ŠpTr. 5. + 6. + 7.r.)
Nikola ORAVCOVÁ (9.A)
Beáta ŽIGOVÁ (6.A)
Viktória BERKIOVÁ (8.A)
Viktória CVANCINGEROVÁ (MŠ III.odd)
Viktória GONDOVÁ (7.A)
Viktória NÁTONOVÁ (5.A)
Viktória SUCHÁ (ŠpTr. 5. + 6. + 7.r.)
Viktória VALIČEKOVÁ (9.A)
Viktória VINARČÍKOVÁ (MŠ II.odd)

Ponuka pracovných miest

V súčasnosti neevidujeme žiadne voľné pracovné miesto.
-------------------------------------

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Počet návštev: 2182582

Náš youtube kanál

Nedeľa 9. 5. 2021

OZNAMY

Vyučovanie od 10. 5. 2021

Vzhľadom na priaznivé výsledky COVID automatu od pondelka 10.5. obnovujeme výučbu na celom 2. stupni ZŠ. Prvý stupeň sa bude ešte jeden týždeň vzhľadom na pozitívne prípady vyučovať dištančne (z domu). Pri vstupe do školy sa od žiakov nebude vyžadovať ich negatívny test ani čestné prehlásenie od rodičov. Materská škôlka je takisto na základe pozitívnych prípadov uzatvorená do 15.5.


Chráňme prírodu a život človeka

Od februára tohto roka zbierame PET vrchnáky z plastových fliaš a obalov. Čím viac ich nazbierame, tým viac pomôžeme prírode a nášmu chorému kamarátovi Markovi. Všetky umelé vrchnáčiky z nápojov, tetrapakov alebo drogérie (zo sprejov, aviváží, šampónov a i.) vhoďte do srdca čisté! Ďakujeme.

Oznam - Špeciálna pomoc deťom

Zatiaľ si ešte nevieme úplne presne predstaviť, aké dopady môže mať aktuálna situácia na  psychiku detí. V dôsledku dlhodobého dištančného vzdelávania sa stávajú apatickými a psychológovia evidujú zvýšený výskyt ich depresívnych prejavov práve v dôsledku sociálnej izolácie. Online vyučovanie nedokáže plnohodnotne nahradiť vzájomnú interakciu v triede, vzťah medzi učiteľom a žiakom a už vôbec nie medzi žiakmi navzájom. Počas dištančného vzdelávania žiaci strácajú pracovné návyky, nemajú presne stanovený režim dňa Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie preto pre Vás rodičov zriadil telefonické aj e-mailové linky pomoci, kde sa môžete počas pracovných dní poradiť so psychológom, ako aj so špeciálnym pedagógom.

Kontakty pre rodičov, ktorí potrebujú poradiť: potrebujem-poradit@vudpap.sk 

V pracovných dňoch od pondelka do piatka od 9:30 - 16:00 je bezplatne k dispozícii psychológ na čísle 0910 234 860, konzultovať problémy so špeciálnym pedagógom môžu rodičia v utorok a stredu na čísle 0910 361 252.

Zber papiera

Vedenie ZŠ s MŠ Halič vyhlasuje od novembra tradičný jesenný zber papiera. Zviazaný papier pri vstupe do budovy prevezme zodpovedný pracovník školy. Tešíme sa, že výťažkom zo zberu spoločne pomôžeme zveľadiť našu školu.

Kolobežky a iné dopravné prostriedky v škole!!!
Oznam pre rodičov!

Škola nezodpovedá za kolobežku (skateboard, bicykel a i.) žiakov a ani za úraz, ktorý si žiak na tomto dopravnom prostriedku spôsobí. Žiak je povinný preniesť kolobežku (skateboard, bicykel a i.) do priestorov na to určených a počas celého vyučovania ho nesmie v budove ani v areáli školy používať. Po vyučovaní si ho musí opäť vyniesť z budovy von.

Hymna školy

RŠ s veľkým potešením oznamuje, že aj naša škola sa môže pýšiť svojou hymnou, ktorú ste mali možnosť prvýkrát počuť na Slávnostnej koncoročnej akadémii školy. Zvukový záznam:

Hymna ZŠ s MŠ Halič (verzia s textom)
Hymna ZŠ s MŠ Halič (štúdiová nahrávka, bez textu)

Text:

1. Do škôlky sme nastúpili,
trochu sme sa veru báli,
potom sme ich však zbadali,
s láskou na nás pozerali.
Naša cesta tu začala,
hrami nás vždy sprevádzala,
kreslili sme, poznávali,
na školský vlak nasadali.

Refrén:
Škola, škôlka senzačná je,
s radosťou sem chodím stále,
načerpám tu vedomosti,
získam nové skúsenosti.
Pod tým zámkom rozprávkovým,
očarí nás kúzlom svojím.
v Haliči, v krásnej dedinke,
v úžasnej školskej rodinke.

2. Vlak zapískal! Nastupujte!
Na školskú púť sa k nám dajte,
školské tašky aj pravítka,
naša škola hneď nás víta.
Čítame a tiež píšeme,
číslice hravo zvládneme.
o našej vlasti už vieme,
o prírode sa dozvieme.

Refrén:  Škola , škôlka senzačná je........

3. Pozor žiaci vystupujte,
druhým stupňom hneď sa dajte,
chémia a aj dejepis,
budem tiež mudrc, to si píš.
Slovenčinu radi máme,
matematiku zdoláme.
Fyzika je pre nás hračka,
čaká nás aj lyžovačka.

Refrén: Škola , škôlka senzačná je.....

4. Poobede stretko máme,
v ŠKD to je nám známe,
hráme sa a tiež učíme,
povinnosti si plníme.
Tanečníci, klaviristi,
veľkí sme my optimisti,
každý z nás sa veľmi snaží,
nezľakneme sa súťaží.

Refrén: Škola , škôlka senzačná je.......

::: riaditeľstvo ZŠ s MŠ Halič :::

Vitajte na stránke našej školy

Novinky

 • V triede 3.A sa obsah prírodovedy vyučuje aj v anglickom jazyku. CLIL metóda žiakom prináša širší rozsah slovnej zásoby vo vybraných témach v predmete, aktívne zapájanie sa na hodinách, motiváciu a pozitívny postoj k cudziemu jazyku. Tentoraz sme sa na hodinách venovali viac téme Jedlo, potravinová pyramída a zdravé stravovanie. Žiaci si obohatili slovnú zásobu, aktívne pracovali na kvízoch s interaktívnou tabuľou, počúvali rôzne piesne, pozerali a snažili sa porozumieť náučným videám k téme, triedili potraviny do jednotlivých poschodí potravinovej pyramídy, zahrali si stolové hry a domino, skladali vhodné slová z písmen do tajničky, ... , pričom používali cudzí jazyk prepojený s nejazykovým predmetom – prírodovedou. Nakoniec to, čo je zdravé, resp. nezdravé pre nás, znázornili vo svojich pekných projektoch.

 • Je milá a nežná
  ako jarný kvet,
  čo snežienkou ju voláme.
  Je dobrá a krásna
  ako rozprávka,

  čo osvieži nás po ráne.

  Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám, a tak sme sa dnes venovali so žiakmi téme mama k príležitosti dňa matiek (tento rok 9.5). V úvode zazneli slová z básne o mame. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim maminám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu lásku a vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili. Na tento sviatok si naši žiaci vytvorili pre svoje maminy pohľadnicu s vlastnoručne vyrobenými kvietkami a srdiečkami, ktoré darujú svojim mamám, ako vďaku za to, že sa o nich maminy starajú s veľkou láskou a hlavne za to, že sú…

 • Príroda sa prebúdza, tráva rastie, preto v areáli školy je teraz veľa práce. Snažili sa pomôcť aj žiaci špeciálnej triedy 9. ročníka. Niekoľko hodín v priebehu tohto týždňa na pracovnom vyučovaní žiaci hrabali pokosenú trávu, nakladali a odvážali ju na kompostovisko. Sme radi, že sme prispeli aj my k zveľadeniu okolia školy, v ktorej sa učíme.

  Mgr. Iveta Šuranová (triedna učiteľka)

 • 💃MEDZINÁRODNÝ DEŇ TANCA v ŠKD🕺DETI - DEŤOM♥️ Medzinárodný deň tanca💃🕺 sa pripomína od roku 1982 a bol zvolený tento deň 29. apríl, kedy sa v roku 1727 narodil francúzsky tanečník, choreograf a tvorca moderného baletu Jean ub Georges Noverre, ktorého nazývali aj Shakespearom tanca. Posolstvom dňa je oslava tanca, zjednotenie jeho všetkých foriem, zvýraznenie jeho schopnosti spájať ľudí rôznych národností a kultúr, prekročiť tak politické, kultúrne a etnické bariéry a sprostredkovať bohatstvo rôznych tanečných foriem a tradícií. Aj v ŠKD sme si pripomenuli tento krásny deň. Úvod patril rozprávke o sestrách Nude a Fantázii.📖 Deti sa dozvedeli ako rozvíjať svoju fantáziu prostredníctvom tanca.👯 Dievčatá z tanečného odboru SZUŠ nám zatancovali krátke ukážky z klasického tanca a folklóru. Vyskúšali sme si aké je to stáť na baletných piškótach. Vytvorili sme baletky z papiera, ktoré zdobia naše chodby. Prežili sme krásne, tanečné popoludnie♥️.

 • Konečne sme sa znova stretli na telesnej výchove. A perfketné počasie sme využili s chalanmi z deviateho ročníka na ešte perfektnejšiu cyklotúru. Trasa Halič - Stará Halič - Tuhár - Políchno - Halič našim nôžkam aj plúcam dala zabrať, ale tých 25 km a dve hodiny v sedle stáli za to. Čoskoro si to zopakujeme inou trasou v okolí.

  Mgr. Zuzana Kresáneková

 • 🌳Keď sa plastová fľaša do správneho koša hodí, cinkne šťastím, že sa v továrni do nového šatu zrodí. Poďakuje sa ti zem, rieka, oceán aj vtáci, že si všímavý k našej planéte, aj k ľudskej práci.🌍♥️

 • Poďte deti na slniečko, poďte deti von, sčervená vám bledé líčko, oddýchne si dom.....Aj žiaci 2.B triedy sa vybrali na slniečko do jarnej prírody. Tieto vychádzky predchádzali oslave „Dňa Zeme.“ Na zaujímavých vychádzkach sme sa venovali rozličným aktivitám, súvisiacim s pozorovaním prírody a zberom živých a neživých prírodnín, ktoré nám naša Zem ponúka. Nazbierali sme si ulity slimákov, mach, lístky kvetov, šišky, kamienky... Po jednej takejto vychádzke nás v triede čakalo veľké prekvapenie! Na stole v triede bolo „čosi zázračné“ ukryté pod „vánkom jari“ zelenkastej farby. Deti s veľkou zvedavosťou a očakávaním odhalili akýsi prístroj! Pomocou otázok zistili, že je to mikroskop. Pani učiteľka Gondová nám ho priniesla, aby sme zblízka mohli pozorovať nazbierané prírodniny. Pozorovali sme nielen vzorky machu, kvetov, listov, šišiek, ale i vzorky vlasu, kože, kriedy.... Deti boli nadšené z bádania a objavovania nových javov pod mikroskopom. Ďalšou aktivitou bolo modelovanie tela slimákov, farbenie ulít a zakomponovanie rôznofarebných slimákov do oázy machu, trávy, ihličia. Deň Zeme sme „oslávili“ maľovaním, lepením, strihaním. Vytvorili sme jarnú krajinku z prírodných, ale aj separovaných materiálov. Na záver sme si pozreli prezentáciu o zachovaní života a ochrane našej krásnej modrej planéty. Nezabudli sme pripomenúť dôležitosť ochrany fauny a flóry Zeme a tiež dôležitosť neustále pribúdajúceho odpadu.

 • Zdravie sa kúpiť nedá, treba si ho preto vážiť a žiť takým spôsobom života, aby sme neohrozovali samých seba. Nesprávne návyky, stres, zlý životný štýl, nedostatok pohybu a spánku, fajčenie, požívanie alkoholu, prepracovanosť, zlé medziľudské vzťahy a sociálne prostredie, to všetko na nás negatívne vplýva a je hrozbou pre kvalitu nášho života. So žiakmi 8.B triedy sme sa téme duševného zdravia venovali formou rozhovoru a aktivity zameranej na zvýšenie sebaúcty, pozitívne myslenie o sebe, identifikácia pozitív v iných, čo prispieva k prevzatiu väčšej zodpovednosti za seba, lepšie vzťahy v triede, prevencia zdravého životného štýlu. Duševné zdravie je neoddeliteľnou a nevyhnutnou súčasťou zdravia. Je potrebné sa starať oň rovnako ako o fyzické zdravie, pretože jedno bez druhého nemôže fungovať.

 • Prírodu a jej krásy berieme ako samozrejmosť. Nachádza sa okolo nás bez toho, že by sme ju akokoľvek museli dotvárať. Je nezávislá od nás a dokáže sa o seba postarať. Prírodné zákony sú nemenné, ale predsa existuje tvor, ktorý tieto zákony neustále chce porušiť. Tým tvorom je človek. Často sa stáva, že naším konaním ničíme naše životné prostredie. Na miesta, ktoré by nám mali slúžiť na relaxáciu, prechádzky, vyvážame odpady vo veľkých množstvách a vytvárame tak nelegálne skládky odpadov. Keďže v tejto situácii sa žiaci často vybrali na prechádzky do prírody v okolí svojej obce, všímali si nielen prírodné krásy, ale žiaľ zmonitorovali a zdokumentovali počas pobytu rôzne skládky odpadov. Fotodokumentáciu zaslali vyučujúcej. Zisťovali, čím je najviac znečistené prírodné prostredie. Našli plastové a sklené fľaše, staré oblečenie, fólie, tašky, pneumatiky, plechovky a rôzne iné veci do domácnosti. Niektorí zo žiakov dokonca vyčistili tieto miesta od odpadu. Na Deň Zeme členovia Žiackej rady odprezentovali reláciu do školského rozhlasu o zmenách a poškodzovaní prírody pre prítomných žiakov v škole.

 • Aj tento rok sme si pripomenuli Deň Zeme v každej triede rôznymi aktivitami. Tvorili sme, počítali, písali, hádali, spoznávali a cvičili zvieratká.

  učiteľky 1. stupňa

 • Domáce zvieratá zohrávajú významnú rolu v živote detí. Majú dôležité postavenie pre ich celkovú pohodu a spokojný život. Dávajú nám veľa lásky a prispievajú k zdravému vývinu detí. Tak sme sa i my v ŠKD - SOVIČKY porozprávali o domácich zvieratách, urobili sme si kvíz na tému domáce zvieratá a ich mláďatá a nejaké sme si aj s našimi šikovnými detičkami vyrobili.

  Bc. Monika Černáková

 • 🍀VESELÉ KAMENE😍ŠKD😉Kamienky sme pri potôčiku nazbierali, veselými farbami vymaľovali.🎨 Na cestovateľskú púť pripravili, aby druhým radosť urobili.♥️ Každý dospelý, každé dieťa, kamienkom poteší sa a prenesie do šíreho sveta. ŠKD kamienky s PSČ 985 11 nájdete, keď okolo kostolíka, detského ihriska, škôločky pôjdete.😉 Tešiť sa budeme, veď to všetci vieme, keď fotočku s naším kamienkom na FB VESELÉ KAMENE nájdeme. 🐝🐞🦉

 • Ako ma vidia iní? Ako sa pozerám na seba ja sám? Aktivita, ktorá posilní sebavedomie a povzbudí. Je zameraná na pozitívnu klímu triedy, dobré vzťahy, sebaprijatie..Všetci občas potrebujeme zažiť príjemný pocit zvláštnosti a dôležitosti. K tomuto pocitu nám často pomôže úprimný kompliment, ktorý vyvolá úsmev na tvári, pomôže človeku nadobudnúť sebavedomie, úctu k sebe, ale aj úctu k druhým. Týmto vyjadrením vyzdvihujeme niečo, čo sa nám na danej osobe páči. Či je to vzhľad, oblečenie, úprava zovňajšku, účes, ale aj jeho správanie a dobré vlastnosti. Takto príjemne sa mohli cítiť a vzdávať si komplimenty aj naši žiaci 8.a 9. ročníkoch, ktorí po dlhom čase si mohli opäť sadnúť do školských lavíc. Zamysleli sa nad tým, kedy naposledy úprimne, zo srdca povedali niekomu niečo pekné a milé, kedy vyvolali poďakovanie i úsmev na tvári niekomu blízkemu alebo len tak sami sebe. Na jednej z hodín prostredníctvom preventívnej aktivity: ,,Košík plný komplimentov,“ mali žiaci k tomu príležitosť. A veruže sa to niektorým aj podarilo, keď svojej spolužiačke alebo spolužiakovi vyjadrili milé slová, ale aj vedúcu aktivity potešili nejedným úprimným komplimentom.

 • Dňa 13.4.2021 sa konalo okresné kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA. Okresného kola sa zúčastnili aj štyria žiaci 4.A triedy, ktorí úlohy riešili online. Zo 67 zúčastnených žiakov okresu sa Jakub Budáč umiestnil na 9. mieste, Samuel Martinka na 13. mieste, Nelka Orlaiová a Sofia Martinková na 27. - 31. mieste. Žiakom srdečne blahoželám!

  Mgr. B. Hochholczerová

 • V dnešnej dobe majú deti oveľa viac možností ako využiť voľný čas. Jednou z možností trávenia voľného času je aj práve kniha a jej magické písmenká. Vďaka knihám nerozvíjame u detí len poznanie, ale aj city, empatiu, prežívanie reálneho sveta, komunikáciu, či vyjadrovanie názorov, intelektuálnu, zmyslovú a emocionálnu oblasť. Rozprávkoví hrdinovia sa často pre dieťa stávajú vzorom. Dieťa vníma knihu niekedy ako hračku. Dokáže si k nej vytvoriť prirodzený a nenútený vzťah. Aby však túto „hračku“ dokázalo vhodne využiť vo svoj prospech, potrebuje dospelého človeka, ktorý mu bude v tomto svete prirodzeným sprievodcom. A tak dnes v II. oddelení školského klubu detí sme dnešný deň formou rozhovoru a aktivít venovali téme: ,,Moja najobľúbenejšia kniha“ a jej hlavní hrdinovia, ktorí sa žiakom páčia.

 • Žiaci 2.A, 3.A a 4.A aj tento týždeň prispeli množstvom nazbieraných vrchnákov. Ďakujeme a pokračujeme.

 • Aj tento rok sa žiaci našej školy zapojili do súťaže o najkrajšiu kraslicu zdobenú tradičnou technikou pochádzajúcou z Políchna. Takéto krásne výtvory sa im podarili...Ďakujeme a držíme palce.

  Mgr. Hochholczerová, Mgr. Tóčiková

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Vážime si našu minulosť.

  Dňa 14. 4. sa žiaci 2. A vybrali na úžasnú "prechádzku" minulosťou. Oboznámili sa s tradičnými odevmi – krojmi našich predkov, vyskúšali si písanie husacím brkom a atramentom. Dievčatá vyzdobili kroje a chlapci valašky, s ktorými si na záver aj zatancovali. Vďaka prekrásnej učebni malo naše vyučovanie neskutočné čaro a zažili sme jeden nádherný deň.

  Mgr. Bernátová Monika

 • Prvé jarné lúče prebudili spiacu prírodu a tak trochu sme sa prebudili aj my. Na prvouke sme sa učili o prichádzajúcej jari, o tom, ako vždy teplejšie a teplejšie lúče slniečka vyťahujú spod kríčka farebné hlávky kvietkov. Deti si všimli, že aj v našej školskej skalke čosi medzi kameňmi vykúka, ale akosi tam toho bolo priveľa! Veruže sa hlávky kvietkov ukrývali medzi vyschnutou trávou. Akože im pomôžeme? Nuž sme sa rozhodli skalku trochu „učesať“ a upraviť. Zároveň sme sa naučili pri tejto úprave rozpoznať trávy, buriny od kultúrnych rastliniek a skalničiek. Keďže to bola dosť náročná aktivita s radosťou nám, žiakom 2.B a triednej pani učiteľke, pomáhali študentka PG fakulty Zuzka Svoreňová, pani vychovávateľka Adrianka Martinková a pani asistentka Janka Gondová. Zo zarastenej skalky sa po „skvelom strihu“ stala malá „ krajinka zázrakov“. S pribúdajúcimi dlhšími a teplejšími dňami sa tieto zázraky budú postupne odhaľovať v podobe zazelenených a rozkvitajúcich rastlín. Takto upravená skalka bude robiť radosť nielen nám v škole, ale i ostatným obyvateľom, ktorí žijú v obci Halič.

 • 🍀 Šibi, ryby, mastné ryby, kus koláča od korbáča, ja chcem iba máličko, maľované vajíčko. Šibi, ryby, mastné ryby, ešte k tomu groš, aby bolo dosť.... 🍀Mládenci, uvelebení v stodole, pletú korbáče, aby mali na Veľkonočný pondelok čím vyšibať dievčence a ženy, lebo tak, ako odpradávna verili ich praotcovia a otcovia, aj oni veria, že z prútikov na ne prejde sila, zdravie a sviežosť.🍀 Dievčence zasa po kuchyniach chystajú vajíčka, lebo mládenec či chlapec, ktorý po šibačke a oblievačke dostane vajíčko, bude zdravý celý rok. To vajíčko rysované, kvietočkami cifrované, tomu ho darujem, koho verne milujem.🍀 Aj my sme si pripomenuli tieto krásne veľkonočné zvyky a tradície. K úžasnej veľkonočnej atmosfére prispelo aj prostredie našej novej regionálnej učebne - Slovenskej izby a tradičný ľudový odev. Spoločne sme vymaľovali vajíčka, uplietli korbáče a nechýbala očakávaná šibačka a oblievačka.🍀Prajeme krásne a požehnané veľkonočné sviatky.🍀

 • 💐Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Amosa Komenského, učiteľa národov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie. Aj my, žiaci ZŠ s MŠ Hany Ponickej v Haliči, chceme vyjadriť poďakovanie našim pedagógom v podobe pesničky🎶 a kytičky🌷🌷🌷. Za to všetko čo už vieme, Vám zo srdca❤️ĎAKUJEME 💐

 • Študentka Pedagogickej fakulty Mateja Bela v BB Dianka Olvecká sa každý týždeň venuje doučovaniu žiakov z 3.A a 4.B triedy. Pomáha tým pani učiteľkám a zároveň získava praktické skúsenosti. Patrí jej naše poďakovanie.

  Mgr. Alena Tóčiková a Mgr. Monika Gáborová

 • 🐇Malý zajko čupí v tráve, sleduje ako sa jar budí práve. Všetko živé sa raduje, na Veľkú noc sa hotuje.🐣 Privítajme sviatky jari🌷, nech sa všetkým dobre darí. Zdravie, šťastie, lásky veľa, to Vám zo srdca ŠKD DÚHA želá❤️🐣🐇

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
  Družstevná č.11, 98511 Halič
 • 047/4392357 - Základná škola
  047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria