Navigácia

Partneri

Najbližšie u nás

 • súťaže: TECHO, GEGO, DEJO, ANJO, NEJO, Zlatá guľôčka, Komparo, Všetkovedko, MO v streľbe
 • 25.11. - Haličský štoplík
 • 1.12. - Deň otvorených dverí
 • 5.12. - ETNO prednášky
 • 7.12. - prednáška: prevencia kriminality
 • 15.12. - Vianočné vystúpenie Šašky Bašky
 • 19.12. a 20.12. - informačné dni a vyplácanie cestovného

Ponuka pracovných miest

ZŠ s MŠ Hany Ponickej oznamuje, že vyhlasuje konkurz na miesto učiteľky v MŠ a miesto asistentky v ZŠ. Prihlášky spolu so životopismi posielajte na adresu zssms.hanyponickej@gmail.com alebo na adresu Družstevná 11, 98511 Halič do 31.7.2022. Prípadné informácie na telefónnom čísle 0907716412.
-------------------------------------

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Počet návštev: 2901172

Náš youtube kanál

Sobota 26. 11. 2022

OZNAMY

Zber papiera

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hany Ponickej vyhlasuje zber papiera. Zviazaný a prevážený papier (prevážený bude aj v škole) môžete nosiť tradične do vestibulu školy školníkom alebo asistentkám. Veríme, že spoločne pomôžeme zachrániť čo najviac stromov v našich lesoch.

Zákaz prechodu cez starú škôlku

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hany Ponickej oznamuje, že je PRÍSNE ZAKÁZANÉ používať prechod ku zastávke za zdravotným strediskom (popri bývalej škôlke). Na uvedenom mieste sa začali stavebné práce a je tam veľké riziko úrazu!!!

Chráňme prírodu a život človeka

Od februára 2021 zbierame PET vrchnáky z plastových fliaš a obalov. Čím viac ich nazbierame, tým viac pomôžeme prírode a nášmu chorému kamarátovi Markovi. Všetky umelé vrchnáčiky z nápojov, tetrapakov alebo drogérie (zo sprejov, aviváží, šampónov a i.) vhoďte do srdca čisté! Ďakujeme.

Kolobežky a iné dopravné prostriedky v škole!!!
Oznam pre rodičov!

Škola nezodpovedá za kolobežku (skateboard, bicykel a i.) žiakov a ani za úraz, ktorý si žiak na tomto dopravnom prostriedku spôsobí. Žiak je povinný preniesť kolobežku (skateboard, bicykel a i.) do priestorov na to určených a počas celého vyučovania ho nesmie v budove ani v areáli školy používať. Po vyučovaní si ho musí opäť vyniesť z budovy von.

Hymna školy

Hymna školy

1. Do škôlky sme nastúpili,
trochu sme sa veru báli,
potom sme ich však zbadali,
s láskou na nás pozerali.
Naša cesta tu začala,
hrami nás vždy sprevádzala,
kreslili sme, poznávali,
na školský vlak nasadali.

Refrén:
Škola, škôlka senzačná je,
s radosťou sem chodím stále,
načerpám tu vedomosti,
získam nové skúsenosti.
Pod tým zámkom rozprávkovým,
očarí nás kúzlom svojím.
v Haliči, v krásnej dedinke,
v úžasnej školskej rodinke.

2. Vlak zapískal! Nastupujte!
Na školskú púť sa k nám dajte,
školské tašky aj pravítka,
naša škola hneď nás víta.
Čítame a tiež píšeme,
číslice hravo zvládneme.
o našej vlasti už vieme,
o prírode sa dozvieme.

Refrén:  Škola , škôlka senzačná je........

3. Pozor žiaci vystupujte,
druhým stupňom hneď sa dajte,
chémia a aj dejepis,
budem tiež mudrc, to si píš.
Slovenčinu radi máme,
matematiku zdoláme.
Fyzika je pre nás hračka,
čaká nás aj lyžovačka.

Refrén: Škola , škôlka senzačná je.....

4. Poobede stretko máme,
v ŠKD to je nám známe,
hráme sa a tiež učíme,
povinnosti si plníme.
Tanečníci, klaviristi,
veľkí sme my optimisti,
každý z nás sa veľmi snaží,
nezľakneme sa súťaží.

Refrén: Škola , škôlka senzačná je.......

::: riaditeľstvo ZŠ s MŠ Halič :::

Vitajte na stránke našej školy

Novinky

 • Dňa 25.11.2022 sa konal 14. ročník literárnej a výtvarnej súťaže Haličský Štoplík. Aj tento rok sa naši žiaci prezentovali úžasnými výkonmi v prednese poézie, prózy i svojimi výtvarnými dielkami pred porotou, v ktorej čestné miesto obsadila pani Ľudmila Lacová za Maticu slovenskú. Udelila dve špeciálne ceny. Všetkým víťazom gratulujeme a zúčastneným ďakujeme a želáme do budúcnosti veľa tvorivých chvíľ.

 • Tento týždeň v ŠKD sa niesol v znamení adventu. V ŠKD včielka sme si ho pripomenuli pomocou príbehov a aktivít, ktorých cieĺom bolo príblížiť žiakom čas Adventu, čo znamenajú štyri sviečkyv Adventnom venci a tiež sme si spestrili družinu aj adventnými kalendármi, ktorí si žiaci vymaľovali.

 • So žiakmi 5.A triedy som vykonala aktivitu Tričko. Aktivita bola zameraná na posilnenie klímy v triede, zvýšenie sebaúcty, sebahodnotenia, sebapoznania a poznania svojich spolužiakov.

 • Dňa 23.11.2022 sa konali majstrovstvá okresu v Stolnom tenise, na ktorých nás reprezentovalo aj naše družstvo dievčat v zložení: Fízeľová Sára Mária, Karmanová Lucia a Pyliai Iryna, za vynikajúcej podpory trénera Róberta Gondu. Pre naše dievčatá to bola prvá súťaž v tejto športovej hre, ale ako ich už poznáme, do čoho sa pustia, to robia s radosťou a odhodlaním. O tom nakoniec svedčia aj ich výsledky. Prvý zápas síce prehrali, ale potom už nedali súperkám šancu a išli od zápasu k zápasu víťazne. Z troch ďalších zápasov už žiadny neprehrali a vybojovali vynikajúce druhé miesto. Týmto ďakujeme dievčatám a trénerovi za perfektnú reprezentáciu školy.

 • 🎓 18.novembra 2022 sme v našej ZŠ s MŠ Hany Ponickej v Haliči slávnostne prváčikov pasovali a prváci nám svoj sľub podpísali.🎓Ja prváčik sľubujem vám, že na hodinách vždy pozor dám. Do školičky pripravím sa riadne, desiatu zjem každopádne. Písmenká napíšem perom, nakloním ich správnym smerom. Pravidlá slušného správania dodržím rád a chcem byť s každým kamarát. To všetko zvládnuť chcem, tak na svoju prvácku česť sľubujem. 🎓 Súčasťou slávnosti bolo aj vystúpenie našich žiakov TO v Haliči. Prváčikom prajeme veľa školských i osobných úspechov. Gratulujeme 🎓

 • Vedomosti o počasí a pranostikách si žiaci 3.A upevňovali počas piatkového vyučovania hravou formou: využili brainstorming, osemsmerovky, didaktické hry, čítanie s porozumením, zaujímavé úlohy z matematiky.

  Mgr. Fajčíková

 • Celý október a začiatok novembra na našej škole prebiehal už tradičný zber gaštanov. Aj tento rok môžme skonštatovať, že naši žiaci spolu so svojimi rodičmi či známymi nazbierali úctyhodné množstvo, aj ke´d úroda tento rok nebola až taká dobrá, ako vlani. Napriek tomu sme spolu nazbierali 1300 kg, ktoré od nás odkúpila firma na výrobu liečiv a regeneračných a výživných krémov. Vyhodnotenie zberu gaštanov prebehne v krátkej dobe.

 • O tom, že ísť na exkurziu vlakom môže byť pre našich žiakov zaujímavý zážitok, sme sa presvedčili túto stredu. Rýchlik Gemeran nás bez zbytočných zdržaní nás do Zvolena odviezol za necelú hodinu. Zo stanice na námestie to bolo už len „na skok“. V Lesníckom a drevárskom múzeu sme navštívili expozície, ktoré vhodne dopĺňajú učivo 2. stupňa základnej školy. Boli venované Ľ. Štúrovi a rodine Ostrolúckej, historickým drevospracujúcim remeslám, lesným biotopom a ťažbe a spracovaniu dreva z našich lesov. Ocenili sme krásne priestory múzea a hlavne zanietené výklady našich dvoch sprievodcov. Z plánovanej 1,5-hodinovej návštevy sa tak stala návšteva 2,5-hodinová. Po krátkom rozchode v obchodnom centre sme si, cestou na stanicu, pozreli stred mesta a stručne sme sa oboznámili s jeho históriou. Exkurzie sa zúčastnilo 40 žiakov 6.,7. a 8. ročníka.

 • V období septembra, októbra 2022 zorganizoval náš ŠKD zbierku školských pomôcok. Spoločnými silami sa nám podarilo nielen naplniť školské tašky našich žiakov, ale aj vyčariť úsmev na ich tváričkách a radosť v ich srdiečkach. ❤️ Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým klubáčikom, kamarátom, rodičom, ktorí sa do zbierky zapojili🙏. Ďakujeme

 • Lieta šarkan pomaličky, pozdravuje lastovičky🪁🍁. Chvostom krúti sem a tam, šťastnú cestu želám vám... Šarkaníky veselé🪁, zdobia okná jedálne. Chvostíkmi nám zakrútili, deti v škole potešili🙋🙋‍♂️🙋‍♀️. Každému sa páčili, hneď keď ich tam zočili. Každý šarkan jedinečný je, to naša súťaž od šarkaníkov chce.🪁 Aby detičky s rodičmi tvorili, krásne chvíle spolu zažili a nás svojim šarkaníkom očarili.🍁🍂 Ďakujeme všetkým našim klubáčikom, ktorí sa do sútaže zapojili a výhercom srdečne gratulujeme. 🪁

 • Šikanovanie je aktuálnou témou na každej škole a ani naša škola nezaostáva. S cieľom zvyšovania povedomia o problematike šikanovania je dôležité sa rozprávať S triedou 5.A sme o tejto téme hovorili, aby žiaci mali dostatok informácií. Hovorili sme si o tom, čo je to šikanovanie, aké sú formy šikany, dôsledky, kto sú účastníkmi šikany, komu sa žiaci môžu zdôveriť. Ukázali sme si konkrétne prípady ako sa šikanovanie nerieši. Rozhovorom žiaci získali informácie ako predchádzať a zastaviť šikanovanie. Žiaci boli aktívni. Rozhovor nám spestrili ponožky, ktoré majú žiakom pripomínať hodinu zameranú na prevenciu šikanovania, toleranciu jedného voči druhému a dobré vzťahy v triede. Hodinu som ukončila slovami: ,, Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnej podobe!“ Nešikanuj a nedovoľ byť šikanovaný.“

 • Dnes sa žiaci 4.A ocitli v prekrásnom vesmírnom prostredí. Vytvorili nádherné projekty, ktoré nám s nadšením prezentovali. Celým vyučovacím procesom sa prelínali vesmírne aktivity, ktoré boli nielen poučné ale aj zábavné.

  Veľká pochvala patrí všetkým šikovným štvrtákom.

  Mgr. Bernátová

 • Šikana je v školách veľmi citlivou témou, nie vždy sa ju podarí zastaviť v jej úvodnom štádiu. Šikanovanie patrí medzi najviac citlivé a diskutované témy v školskom prostredí. Je tomu tak, pretože ak sa prejaví zasiahne celý systém teda nielen žiaka, ktorý je šikanovaný, ale aj jeho spolužiakov, učiteľov a rodičov. Je preto dôležité vedieť o šikane čo najviac a aj preto sme sa stretli v 2.A triede s policajtom preventistom Mgr. Pavlom Látkom a túto tému so žiakmi rozoberali aj za pomoci psieho kamaráta Robina z náučného seriálu Robin.

 • Sú dni, počas ktorých intenzívnejšie spomíname na našich milovaných, ktorí strážia naše kroky z nebíčka.☁️ A hoci už nemôžeme byť s nimi, necítime ich dotyky, nepočujeme ich slová, stále na nich myslíme a ľúbime ich. Možno je to niekto, kto nás učil chodiť, rozprávať, prosiť, ďakovať... Možno je to niekto, kto nás učil milovať.... "Anjelici naši, prijmite od nás, svojich vnúčat, detí a svojich blízkych tento spoločný pozdrav☁️ Pozdrav do neba ☁️. Neprestávame na Vás myslieť. Neustále zostávate v našich srdiečkach.❤️

 • 🎃TEKVIČKOVO v ŠKD🎃 Veselé sme tekvičky, usmievavé hlavičky. Úsmev, radosť rozdávame, usmiate tváričky vždy máme 🎃Milí naši, povieme vám čo sa stalo. Čo sa u nás v ŠKD dialo. Tekvičkové popoludnie sme spolu prežili, super sme sa bavili. V oddeleniach sútaže prebiehali, za našu šikovnosť sme maškrty dostali. Sladké čokoládky🍫, perníčky, koláčiky, pagáčiky, chlebíčky, jednohubky, pizzu🍕lízatka🍭 a cukríčky🍬, pre nás pripravili pani vychovávateľky, ockovia aj mamičky. Kreslili sme, náramky vyrábali, súťažili a tancovali. 🎃S vami, milí rodičia, sme tiež parádny podvečer prežili, pri spoločnom vyrezávaní tekvičiek sme sa bavili. V noci nas tajomná nočná hra čakala, každá skupina poklad hľadala. Vlajkonos, Slovohádač, Kričanda nám úlohy pripravili, pri Rachotilovi sme sa taktiež nenudili. Pavúčica nám siete utkala, preliezať nimi nám kázala. V záhadných dózach sme posledné indície hľadali a za pokladom sme sa vybrali. Pri strážcovi pokladu sme nelenili, položené otázky sme vyslovili. Poklad sme dostali a so smiechom sa do oddelenia ŠKD vracali. Po nočnej hre nás rozprávočka čakala, ktorá nás do pelechov dostala. V našej školičke sme až do rána spinkali, po raňajkách sa s rodičmi domov pobrali.🤗 Poďakovať sa všetkým chceme, za super atmosféru, tekvičky, maškrtky, videjko a pomoc ďakujeme.🎃

 • 6. október 2022 bol dňom kedy sa v našich oddeleniach ŠKD uskutočnil uz 3 ročník sútaže PLASTELÍNKOVO. Detičky tvorili, vyrábali z plastelíny. Túto súťaž pre všetkých vymyslel jeden z našich klubáčikov. Je to krásna odozva tvorivosť a máme z toho veľkú radosť. Ďakujeme všetkým našim klubáčikom, ktorí sa do sútaže zapojili a výhercom sútaže srdečne gratulujeme. ❤️

 • Príroda nám v utorok 25.10.2022 ponúkla pekné divadlo. Na území Slovenska sme v obedňajších hodinách mohli pozorovať čiastočné zatmenie Slnka. Doobeda sme s obavami hľadeli na hmlu, ktorej sa akosi nechcelo opustiť Lučeneckú kotlinu. Tesne pred obedom to vzdala a ukázala sa nám jasná obloha. Podmienky ako stvorené na pozorovanie. Pozorovali sme troma spôsobmi – premietaním z ďalekohľadu na tienidlo, ďalekohľadom s tmavým filtrom a cez tmavý filter voľným okom. Žiaci si po krátkej prednáške mohli vyskúšať každý zo spôsobov. Škoda, že išlo len o čiastočné zatmenie (40% prekrytie). No na to „slovenské“ a „úplné“ by sme si museli „počkať“ až do roku 2135. Druhou možnosťou je v roku 2026 vycestovať do Španielska.

 • Okrem vedomostí by mali žiaci v škole nadobudnúť aj mnohé zručnosti a schopnosti– vedieť sa rozhodovať, dokázať spolupracovať na spoločnej úlohe, vyjadriť svoje pocity a prijať názory iných a pod. Jednou z foriem na vyučovaní je aj skupinové vyučovanie, kde spolupráca je pri dosahovaní cieľov najdôležitejšia. Takouto formou sme si dnes aj my v 2.A precvičovali a upevňovali poznatky v téme - Kamarát ROK o čase, hodinách, kalendári, ročných obdobiach. Takéto vyučovanie je pre žiakov zaujímavejšie a efektívnejšie aj v oblasti vytvárania pozitívnych vzťahov medzi žiakmi.


 • Oslávili sme Halloween v špeciálnej triede. Na hodinách pracovného vyučovania sme vyrobili netopiere, pavúky a mačky. Namaľovali sme si tekvice. Dnes sme si vyrezali a vyzdobili tekvice a tekvičky a skrášlili sme si triedu.

  Mgr. Iveta Šuranová

 • Trestná činnosť mládeže je nebezpečný spoločenský jav. Žiaci 6. ročníkov sa pod vedením policajta – preventistu Mgr. Pavla Látku z ORPZ Lučenec dozvedeli viac o trestno-právnej zodpovednosti mladistvých formou prednášky spojenej s besedou na našej škole. Žiaci sa naučili odkedy sú zodpovední sami za svoje konanie, kto je zodpovedný alebo akého konania sa majú zdržať, aby neporušili zákonné normy. Ďalej sa oboznámili aký je rozdiel medzi priestupkom a trestným činom a možné sankcie za porušenie zákona. Prednáška bola primárnou prevenciou pred páchaním trestnej činnosti u mladistvých a jej elimináciou.

 • 💕OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM💕ŠKD 💕Mám babičku, mám i dedka, som ich vnučka, vnúčik, radosť všetka. K práci privyká ma dedko, naučí ma robiť všetko. A babička pečie, varí, spolu sa nám dobre darí. Ježiško, starkým zdravia daj a každý deň im požehnaj. 💕Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody, ktorá je ako krásna paleta. Stromy ohromujú pestrými farbami. Jeseň je naozaj krásna. A v jednom zo svojich mesiacov nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším. Aj my, deti a pani vychovávateľky ŠKD, sme si uctili všetkých našich starkovcov. 💕 Darčekom sme potešili nielen našich starých rodičov, ale obdarovali sme i jubilantov obce Halič a dôchodcov v zariadení sociálnych služieb Ambra v Lučenci.💕Vám z detského srdiečka vľúdny pozdrav letí, veľa zdravia - šťastia od všetkých detí. Nech Vám úsmev zdobí Vašu tvár a srdiečko hreje naša láska a úcta k Vám.💕

 • 🌼Babička ma naučila variť si čaj s medom. Opravovať čo kde treba, to zas robím s dedom. Moji starkí šikovní sú a všeličo vedia. Aj keď dačo vyparatím našim nepovedia. Sú to verní kamaráti, často u nich bývam. Raz im všetko s láskou vrátim, v srdiečku ich skrývam.🌼V nedeľu 23. októbra 2022 obec Halič pri príležitosti Októbra - mesiaca úcty k starším privítala a uctila si všetkých jubilantov obce. Súčasťou programu okrem mladých hudobníkov a divadelného súboru Havkáči z Tomášoviec boli aj naši žiaci navštevujúci literárno - dramatický odbor SZUŠ. Predstavili sa scénkou Ako zo svojho. Ďakujeme za pozvanie a prajeme jubilantom veľa zdravia, šťastia, lásky a rodinnej pohody. 🌼

 • ❤️Starí rodičia to je dar z neba, dávajú viac ako nám treba. Za to Vám ďakujem babka i dedko, že ste mi z lásky vždy dali všetko. ❤️ V piatok 21.októbra 2022 obce Lehôtka, Ľuboreč a Mašková pozvali všetkých svojich seniorov na spoločné posedenie pri príležitosti Októbra Mesiaca

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ
  Družstevná č.11, 98511 Halič
 • 047/4392357 - Základná škola
  047/4392326 - Školská jedáleň
  0911042581 - Materská škola

Fotogaléria