Navigácia

Partneri

Najbližšie u nás

 • 8.9. - OŽAZ
 • 15.9. - Sedembolestná panna Mária (voľný deň)

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 20.9.2020)
Mgr. Ľuboslav GALÁD
Zajtra (Pondelok 21.9.2020)
Alexandra OLÁHOVÁ (9.A)
Matúš HRONEC (3.A)
Matúš KORTIŠ (MŠ II.odd)
Matúš MOLNÁR (5.A)
Matúš TOMAN (MŠ II.odd)
Linda GÁLOVÁ

Ponuka pracovných miest

V súčasnosti neevidujeme voľné pracovné miesto.
-------------------------------------

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Počet návštev: 1594912

Náš youtube kanál

Nedeľa 20. 9. 2020

OZNAMY

Zber gaštanov

Vedenie ZŠ s MŠ Halič vyhlasuje tradičný jesenný zber gaštanov. Gaštany pri vstupe do budovy prevezme zodpovedný pracovník školy. Tešíme sa, že výťažkom zo zberu spoločne pomôžeme zveľadiť našu školu.

Kolobežky a iné dopravné prostriedky v škole!!!
Oznam pre rodičov!

Škola nezodpovedá za kolobežku (skateboard, bicykel a i.) žiakov a ani za úraz, ktorý si žiak na tomto dopravnom prostriedku spôsobí. Žiak je povinný preniesť kolobežku (skateboard, bicykel a i.) do priestorov na to určených a počas celého vyučovania ho nesmie v budove ani v areáli školy používať. Po vyučovaní si ho musí opäť vyniesť z budovy von.

Hymna školy

RŠ s veľkým potešením oznamuje, že aj naša škola sa môže pýšiť svojou hymnou, ktorú ste mali možnosť prvýkrát počuť na Slávnostnej koncoročnej akadémii školy. Zvukový záznam:

Hymna ZŠ s MŠ Halič (verzia s textom)
Hymna ZŠ s MŠ Halič (štúdiová nahrávka, bez textu)

Text:

1. Do škôlky sme nastúpili,
trochu sme sa veru báli,
potom sme ich však zbadali,
s láskou na nás pozerali.
Naša cesta tu začala,
hrami nás vždy sprevádzala,
kreslili sme, poznávali,
na školský vlak nasadali.

Refrén:
Škola, škôlka senzačná je,
s radosťou sem chodím stále,
načerpám tu vedomosti,
získam nové skúsenosti.
Pod tým zámkom rozprávkovým,
očarí nás kúzlom svojím.
v Haliči, v krásnej dedinke,
v úžasnej školskej rodinke.

2. Vlak zapískal! Nastupujte!
Na školskú púť sa k nám dajte,
školské tašky aj pravítka,
naša škola hneď nás víta.
Čítame a tiež píšeme,
číslice hravo zvládneme.
o našej vlasti už vieme,
o prírode sa dozvieme.

Refrén:  Škola , škôlka senzačná je........

3. Pozor žiaci vystupujte,
druhým stupňom hneď sa dajte,
chémia a aj dejepis,
budem tiež mudrc, to si píš.
Slovenčinu radi máme,
matematiku zdoláme.
Fyzika je pre nás hračka,
čaká nás aj lyžovačka.

Refrén: Škola , škôlka senzačná je.....

4. Poobede stretko máme,
v ŠKD to je nám známe,
hráme sa a tiež učíme,
povinnosti si plníme.
Tanečníci, klaviristi,
veľkí sme my optimisti,
každý z nás sa veľmi snaží,
nezľakneme sa súťaží.

Refrén: Škola , škôlka senzačná je.......

::: riaditeľstvo ZŠ s MŠ Halič :::

Vitajte na stránkach našej školy.

Novinky

 • Septembrová 13-tka nie je nešťastným číslom, ale naopak, má pôsobiť pozitívne. Vo svete sa denne dejú negatívne veci, či už politické, vojnové, kriminálne alebo teraz najaktuálnejšie o korone. Ale i v našich osobných životoch prichádzajú každodenné problémy, väčšie i menšie. Pozitívnym myslením by sme si mali navodiť myseľ na pozitívny smer. Pretože negativita na nás vplýva a zasahuje do nášho života viac, ako si myslíme, psychicky aj fyzicky. A preto skúsme nielen v ,,deň pozitívneho myslenia“ vymeniť slovko Nie za Áno. A negatívne myšlienky za pozitívne. Pretože pozitívnym myslením si vytvárame blahodárne prostredie okolo seba. Tieto myšlienky sa rozliehali triedami vďaka zaujímavej rozhlasovej relácii a pestrými aktivitami v triedach zameranými práve na dnešný deň pozitívneho myslenia pod vedením pani učiteľky Bystrianskej, sociálnej pedagogičky Chamuľovej a Žiackej školskej rady.
  Nezabúdajte, každoročne deň 13. september je Deň pozitívneho myslenia a čokolády. Môžeme ho osláviť s úsmevom na tvári a s najobľúbenejšou sladkosťou na svete, čokoládou.

 • Žiaci našej školy, dnes 18.09.2020(piatok) pod vedením pedagogického dozoru vykonávali zbierku nielen v areáli školy, ale aj v obci. Cieľom zbierky bolo získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos zbierky je použitý na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

  Touto cestou veľmi pekneĎAKUJEMEza akúkoľvek finančnú podporu od Vás všetkých, ktorí ste sa dnes do zbierky zapojili.

  Sociálna pedagogička Mgr. Jana Chamuľová

 • Každý z nás, či už dieťa alebo dospelý, si vo svojom okolí vytvára rôzne priateľstvá, ktoré nepochybne zohrávajú v ich živote dôležitú úlohu. S deťmi a pani vychovávateľkami z ŠKD sme sa hravou formou venovali práve tejto téme: ,,Kamarátstvo“. Pomocou riadeného rozhovoru, formou preventívnych aktivít a pracovných listov sme sa snažili vytvárať u detí dobré priateľské vzťahy, stmelenie kolektívu, posilňovanie pozitívnych vlastností a vzájomnej tolerancie. Snahou bolo aj to, aby sa deti k sebe správali dobre a nerobili medzi sebou konflikty alebo rozdiely. Na to, aby sme nezabudli, že každý jeden z nás je iný a predsa niečím výnimočný. Na záver sme si vytvorili spoločný plagát vymaľovaním svojej veveričky, ktorá si nesie kamaráta alebo kamarátku vo svojom srdiečku.

 • Milí Pastelkáči, oznamujeme Vám, že ako každý rok aj tento rok sa naša škola rada zapojí do verejnej zbierky Biela pastelka, aby mohla napomôcť a podporiť nevidiacich a slabozrakých ľudí.

  Kedy? Zajtra (piatok), dňa 18.09.2020 pod vedením pedagogického dozoru a dvoch žiakov našej školy.

  Kde? V areáli školy, ale aj v obci. Budeme radi ak sa aj tento rok do zbierky zapojíme a aspoň malou finančnou čiastkou prispejeme a pomôžeme.

  Tento rok sa organizátori verejnej zbierky Biela pastelka rozhodli, že odmenia ten najúspešnejší pastelkový tím, ktorý môže získať adrenalínový deň plný zábavy v Hurricane Factory Tatralandia. Budeme sa snažiť byť úspešní. Držte nám palce! A nezabudnime, že zajtra môžeme pomôcť a aspoň trošku prispieť k zlepšeniu života ľuďom so zrakovým postihnutím.

 • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Halič a zriaďovateľ školy obec Halič oznamujú, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí a učiteľov prerušuje v týždni od 14.9. - 18.9. prevádzku MŠ.

 • Deviataci dnes na telesnej výchove absolvovali cyklotúru na trase Halič - Stará Halič - Gregorova Vieska - Podrečany - Tomášovce - Halič.

  Bolo perfektne a určite si cyklotúru zopakujeme s inou trasou :)

  Mgr. Zuzana Kresáneková

 • Medzi inovatívne formy vyučovania nesporne patrí aj vyučovanie v prírode. Žiaci 2. A triedy si takéto vyučovanie zažili v pondelok 14. 9. Pracovali v skupinkách a s úlohami si perfektne poradili. Učenie v prírodnom prostredí zmenilo náš každodenný stereotyp, deti boli na čerstvom vzduchu v tesnom kontakte s prírodou. Takéto vyučovanie deti bavilo, zvyšovalo záujem o učenie a zároveň posilňovalo vzťahy medzi deťmi. Bol to ozaj skvelý deň.

  Mgr. Monika Bernátová

 • Začiatok septembra už tradične žiaci II.stupňa našej školy absolvujú účelové cvičenie zamerané na ochranu života a zdravia. Nebolo tomu inak ani tento školský rok. Teoretické znalosti z oblasti riešenia mimoriadnych situácií, zdravotnej prípravy a pohybu a pobytu v prírode si dnes 8.9.2020 preverili aj v praktických cvičeniach na jednotlivých stanovištiach. Celé cvičenie začalo nácvikom evakuácie školy, kde cieľom bolo čo najrýchlejšie a bez paniky opustiť školu únikovými východmi a dostať sa na bezpečné miesto. Všetko sme zvládli na prvý krát vo vynikajúcom čase 2:58,0 min. Potom na žiakov čakalo 6 stanovíšť s nasledovnými témami: hygienická očista a ochrana potravín, vody a materiálov, prvá pomoc pri šoku, darcovstvo krvi a orgánov, určovanie svetových strán podľa buzoly, prírodných úkazov, určovanie azimutov, vojensko-športová prekážková dráha (7.A ju zvládla najrýchlejšie), plasty okolo nás a činnosť dobrovoľného hasičského zboru pôsobiaceho v Haliči. Na záver nám hasiči ukázali aj to ako postupujú pri hasičskom zásahu.

 • Vážení rodičia,

  na základe Manuálu vydaného MŠVVaŠ, ZŠ s MŠ Halič Vám zverejňujeme nasledujúce pokyny upravujúce otvorenie nového školského roka 2020/2021 a prevádzku školy počas mesiaca september:

  1) otvorenie školského roka sa uskutoční 2.9.2020 o 8:15 hod. vonku na nádvorí školy (v prípade zlého počasia v druhom vestibule školy). Všetci žiaci aj zúčastnení rodičia musia mať rúška. Po otvorení školského roka sa žiaci rozídu domov okrem žiakov a rodičov prvého ročníka, ktorí budú mať so svojimi triednymi učiteľmi krátku inštruktáž.

 • 27.8. 2020 sa naši noví prváčikovia stretli prvýkrát so svojimi budúcimi učiteľkami a spolužiakmi. Kedže tento rok nebol klasický zápis do školy, tak sme chceli , aby sa deti so školským prostredím zoznámili ešte pred začiatkom nového školského roka. Témou stretnutia bola Plavba životom. Počas plavby plnili deti a aj rodičia niekoľko úloh. Rodičov čakalo niekoľko dotazníkov a deti ukázali svoje matematické a grafomotorické zručnostii v krátkom teste. V druhej časti plavby predviedli deti svoje pohybové schopnosti : prekladanie kameňov,hádzanie záchranného kolesa, viazanie námoríckeho uzla, zbieranie farebných mušlí, triafanie kolkov, skladanie obrázkov z puzzle, fúkanie do bublifukov. Za úspešné prebrodenie sa všetkými disciplínami boli deti odmenené malým darčekom.

 • 🎂 Milá pani Františka ❤️ Len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme Vám pri Vašom 60-ročnom jubileu priať. Nech slza bolesti Vám tvár nikdy nezmáča, žiaľ a smútok nech sa Vám chrbtom otáča. Nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou ďalších rokov Vášho života.Milá oslávenkyňa 🎂 Dovoľte nám, aby sme sa aj my, deti zo Základnej školy s materskou školou v Haliči, pripojili k Vašim gratulantom.💐 Zo srdca Vám prajeme všetko najlepšie k Vášmu krásnemu sviatku, hlavne veľa lásky, ktorá vždy príjemne na srdci zohreje, pevné zdravie pre Vás a všetkých Vašich blízkych, život plný naplnených snov a každý deň úsmev žiariaci na tvári. Blahoželáme 💐😘

 • Vodné hry, Frisbee

 • Loptové hry, orientačný beh

 • Atletické a gymnastické hry

 • Dieťatko rastie na dieťa. Už nenosia ho v náručí. Samo sa púšťa do sveta okolo domu na skusy, len čo sa chodiť naučí.

 • V školskom roku 2019/2020 cenu za najvýraznejšie zlepšenie prospechu na našej škole získala žiačka 4.A triedy Vanesska Jenátová. Blahoželáme!

 • 💃🎨🎭Sú dni a chvíle v živote človeka , kedy sa na chvíľu pozastavíme a nostalgicky spomíname, rekapitulujeme kus cesty , ktorá ubehla v radostných i všedných dňoch jeho života. Pre našu školu je takýmto okamihom práve deň , keď doznievajú posledné tóny, dopovie sa posledné slovo, dotancuje sa posledný takt, umyje sa štetec a postavia sa na toto pódium absolventi v tomto školskom roku.

  Milí absolventi❤️💃🎨🎭Touto cestou by sme sa Vám chceli srdečne poďakovať za Vašu snahu a šikovnosť. Za Váš zodpovedný prístup k práci, pri nácvikoch a vystúpeniach. Za to, že ste obohatili kultúrny život nielen v našej obci, ale aj v okolitých obciach, mestách i v zahraničí. 👍❤️ Ďakujeme.

 • Milí rodičia 4.A triedy,

  na záver štvorročného obdobia by som chcela vysloviť veľké poďakovanie všetkým rodičom za pekné zážitky, radosti aj starosti, ktoré som prežila s vašimi deťmi počas 1. stupňa. Spoločnými silami sa nám podarilo z malých prváčikov vychovať šikovných žiakov, ktorí sú pripravení na prechod na druhý stupeň.

  Ďakujem za peknú rozlúčku, ktorú ste pripravili v spolupráci s deťmi.

  Keďže nemôžem poďakovať každému osobne , tak týmto spôsobom ďakujem za výbornú komunikáciu, ochotu, zberovú aktivitu, pomoc pri prípravách na kultúrnych podujatiach, súťažiach, spoluprácu a vytrvalosť počas štyroch rokov.

 • Školský rok sme ukončili, všetko sme sa naučili.
  Makali sme ako draci, od septembra sme štvrtáci.

  Mgr. B. Hochholczerová

 • Milé moje školské deti!

  V očku mojom slza svieti,
  lebo prišiel zas ten čas,
  keď utíchne v triede hlas,
  ktorým ste mi štebotali,
  niekedy aj nahnevali,
  vždy sme sa však radi mali!

  Veľa ste sa naučili, čítali ste,
  písali, cvičili a rátali.
  Za všetko vám ďakujem,
  na prázdniny želám len,
  zdravie, šťastie, úsmev v tvári,
  nech sa všetkým super darí.

  Mgr. Bernátová Monika

 • Predposledný školský deň si žiaci 5.A spestrili návštevou požiarnej zbojnice v Haliči.

 • O tom, že to bol vydarený deň plný smiechu a zábavy, svedčí radosť v detských očkách a skvelé zábery.

  Mgr. Bernátová Monika

 • Vážení rodičia a milí žiaci.

  Tento rok sme fotenie žiakov urobili v jednoduchšej podobe. Po koronavoľne sú niektoré triedy neúplné a pre nedostatok času už nedokážeme dať vyvolať a distribuovať fotky tried a žiakov v papierovej podobe ako to bolo v minulosti. Aj napriek tomu sme sa snažili aj tento školský rok zaznamenať na fotografiách, a tak vám ponúkame možnosť stiahnuť si zábery z našej stránky v menu "vyučovanie - triedy", alebo priamo kliknutím na tento link. Ďakujeme za pochopenie.

  :::: admin:::

 • Štvrtákom a piatakom tak chýbala telesná výchova, že si vyžiadali vzájomný zápas vo vybíjanej. Tak sa stalo :) V stredu 24.6.2020 odohrali školský miniturnaj. Víťazmi s celkovým počtom vybitých hráčov 42 zo všetkých zápasov sa síce stala trieda 4.A, ale mokrí, vyšportovaní a spokojní odchádzali aj triedy 5.A a 5.B. Víťazom gratulujeme a tešíme sa na september a nové pohybové dobrodružstvá :)

  Mgr. Zuzana Kresáneková

  učiteľka TŠV

 • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Halič oznamuje, že po dohode so zriaďovateľom obce budú brány školy od budúceho týždňa (od pondelka 22.6.) znovu otvorené aj pre žiakov druhého stupňa. Počas pondelka, utorka a stredy budú mať žiaci blokové vyučovanie počas ktorého ešte dostanú možnosť skorigovať, doplniť, doladiť či vykreovať svoje koncoročné hodnotenie. Veríme, že do školy nastúpi drvivá väčšina žiakov a pristúpi tak k svojim povinnostiam maximálne zodpovedne. Vyučovanie bude prebiehať najdlhšie do 12:00 hodiny.

 • ❤️KRÁSNY DEŇ OTCOV❤️Ten náš tato najlepší je, môžu nám ho závidieť. Život vždy s ním zábavný je, rozveseliť hneď nás vie. Dnes mu chceme za to veľkú vďaku vyjadriť. Že je taký super tato, netromfne ho veru nik! ❤️❤️❤️Pesnička🎶Miro Jaroš: Dospelý🎶

  Deti a pani vychovávateľky ŠKD ❤️

 • Tradícia tohto sviatku siaha až do roku 1910. V prvých rokoch išlo o neformálne oslavy, ktorých cieľom bolo vzdať uznanie roli otca a prejaviť mu úctu. Popularita tohto dňa narastala a časom sa stala sviatkom všetkých otcov a v súčasnosti sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Aj u nás na Slovensku každoročne tretia júnová nedeľa je venovaná Dňu otcov. Dnes s našimi najmenšími sme sa venovali role otca formou rozhovoru, aktivít a vytvorením darčeku pre neho.

  Ak patríte, milí žiaci medzi tých, ktorí by chceli prejaviť úctu a vďaku svojmu ocinovi prostredníctvom darčeka, milým slovom, vyznaním, tak nezabudnite, že v nedeľu 21.06. majú naši ockovia sviatok.

 • Vážení rodičia. Na základe naďalej prebiehajúcej situácie v spoločnosti spojenej s prerušením prevádzky budovy školy ZŠ s MŠ Halič a teda aj inou formou priebehu vyučovania Vám zverejňujeme kritériá hodnotenia a klasifikácie prospechu žiakov na konci školského roka v prípade, ak by už do školy vôbec nenastúpili! Keďže vyučovanie prebieha "z domu" a "doma", nedá sa učiteľom adekvátne využiť typické formy hodnotenia vedomostí a zručností žiakov (testy, diktáty, štvrťročné práce, slohové práce, písomné práce a i.). Preto sa v zmysle tohto faktu musia upraviť kritériá hodnotenia žiakov podľa toho, aké činnosti žiaci vykonávajú doma. Niektoré predmety (hlavné predmety) sa budú klasifikovať známkou, niektoré predmety (najmä výchovy) sa nebudú klasifikovať známkou. Neznamená to však, že deti z týchto predmetov nebudú vykonávať žiadnu činnosť. Naďalej musia pracovať v zmysle pokynov učiteľov, pretože pri úplnej nečinnosti by pri koncoročnom hodnotení daný predmet neabsolvovali. Žiak, ktorý do prerušenia prevádzky školy vykazoval priebežný prospech nedostatočný a podľa kritérií neodvedie žiadnu prácu počas domácej výučby, bude na konci roka klasifikovaný známkou nedostatočný a teda bude musieť robiť komisionálnu skúšku (tzv. reparát) z daného predmetu.
  POZOR! Jedná sa o kritériá, podľa ktorých budeme hodnotiť žiakov len v tom prípade, ak sa už do školy v tomto školskom roku nepôjde a vyučovanie bude prebiehať len dištančnou formou, teda tak ako teraz. Ak by sa do školy nastúpilo, situ

 • Počas korona voľna sme vyhlásili súťaž ku Dňu Zeme o najkrajšiu fotografiu s témou „Jar a prebúdzanie sa prírody“. Aj vlani sme vyhlásili podobnú súťaž s podobnou témou. Boli sme milo prekvapení množstvom krásnych fotografií, ktoré ste nám poslali z vašich vychádzok do prírody, ale aj s vašich dvorov a záhrad. Musíme sa priznať, že naším cieľom nebolo len skrášlenie učebne Biológie fotografiami, ale hlavne to, aby ste sa naučili všímať si a vnímať prírodu okolo seba. Za seba môžem povedať, že niektoré fotografie mi dokázali „vyraziť dych“. Z približne 40 fotografií sme s p. uč. Bystrianskou urobili užší „výber“ 11 fotografií. Zaradili sme do nich aj fotografie z predchádzajúceho roka. Následne sme tieto fotografie poslali na obodovanie viacerým ľuďom (učitelia, žiaci, známi, ľudia venujúci sa fotografovaniu....). Výsledky potvrdili známe porekadlo : „ Sto ľudí, sto chutí...“. Rozhodla ale väčšina... Po vyhodnotení sa nám podarilo urobiť poradie (hoci tesné), ktoré si môžete pozrieť v tejto galérii. Ďakujeme všetkým, ktorým sa zapojili a veríme, že sa aj v najbližších rokoch dokážete pozerať okolo seba s otvorenými očami a vaše smartfóny vám pri tom nebudú prekážať, ale naopak – pomáhať.

 • Rastlinky sme nazbierali, herbár si z nich urobili.
  Poslúži nám, my to vieme, v štvrtej triede na prírodovede.

  Mgr. B.Hochholczerová

 • Dňa 15.6. prebiehalo v 1.A triede projektové vyučovanie na tému Včielky a ich život.Deti sa zábavnou formou dozvedeli o význame včely pre život človeka.S nadšením sa zahrali i na včelárov a výskumníkov.Vyskúšali si aj osmičkový včelí tanček.Samozrejme aj príklady a čítanie bolo o včielkach. Sladkou bodkou bola ochutnávka chutného medíka.

  Prežili deň plný zábavy,ale aj získali nové poznatky.

  Mgr. Monika Bernátová

 • 🏠Po stopách histórie obce Halič sme sa vybrali,👫 k vstupu do obce naše kroky smerovali. Zrekonštruovaný železničný domček🏠🚂 tam nájdete a o jeho histórii sa dozviete. Je sprístupnený každému kto záujem má, pre chodcov🚶🚶‍♀️ i cyklistov🚴🚴‍♀️ svoju krásu, oddych a históriu ponúka. A nielen o železničke🚂 sa dozviete, ale aj krásne Csontváryho reprodukcie diel tu nájdete🎨🖼️. Ďakujeme všetkým čo sa o zrekonštruovanie domčeka🏠 a k spríjemneniu prostredia🎨🌹 pričinili a tak každému možnosť nahliadnuť do histórie obce Halič sprístupnili.👏👏👏ĎAKUJEME ❤️❤️❤️

 • Máme za sebou ďalší tanečný týždeň💃❤️Tanečníci navštevujúci SZUŠ , ktorá má elokované pracovisko v našej škole sa zodpovedne pripravujú aj doma👍. Posúďte sami. Tanečníci ste supeeeeeeeer🤗👍❤️😘

 • Dnešné blokové kamienkové vyučovanie bolo zamerané na opakovanie učiva. Úlohou žiakov bolo vybrať kamienky pripomínajúce geometr. tvary a zostaviť príklady na +,- do 20. Potom si na kamienky písali písmená, z kt.mali poskladať slová. Zopakovali sme si aj učivo o živej a neživej prírode.

  Aj keď nám počasie neprialo a nemohli sme deň stráviť v prírode,všetky úlohy sa nám podarilo splniť.

  Mgr. M. Bernátová

 • Dňa 3. júna 2020 sa v obci Halič konalo slávnostné otvorenie zrekonštruovaného železničného domčeka.🏠🚂 Zástupcovia miestnej samosprávy a Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) ho v tento deň oficiálne odovzdali do užívania. Zrekonštruovaný domček🏠 bude slúžiť ako múzeum, informačné centrum i oddychové miesto pre turistov🚶‍♂️🚶‍♀️ a cykloturistov🚴🚴‍♀️. V domčeku sa návštevníci zároveň dozvedia viac o maliarovi Tivadarovi Kosztkovi Csontvárym, ktorý mal v Haliči lekáreň.👍👏👍👏Svoj veľký podiel k spríjemneniu prostredia domčeka majú aj naši žiaci výtvarného odboru SZUŠ 🎨, ktorí pod vedením pani učiteľky Izabelky Najpaverovej vytvorili Hashtag # obce Halič. Jeho pestrofarebné maľby pritiahnu pohľad všetkých prichádzajúcich návštevníkov do našej krásnej obce, ktorá je bohatá na históriou a kultúrne pamiatky.🏠🏰.. Izabelka, dievčatá ďakujeme 🎨👍

 • Počas uzatvorenia školy a oddelení ŠKD kvôli coronavírusu, sme deťom prostredníctvom sociálnych sietí ponúkli tvorivé dielničky. Záujem deti o tvorenie bol veľký. Do výziev sa zapojilo spolu 50 detí. Máme z toho obrovskú radosť. Deti sa zapojili do výzvy Šikovníci z ŠKD, Múdre sovičky, Dúha, Veľkonočná fotografia a video, Kamienkové tvorenie , Deň Slnka , Našim mamičkám, Zvládneme to, Deti- deťom . Na všetkých šikovníkov, za ich tvorivosť a kreativitu, čakajú odmeny. Odmeny v podobe Anjelikov šťastia. Ste super šikovnici naši .Ďakujeme .Chceme sa poďakovať aj všetkým rodičom za pomoc pri tvorení .

 • 🤗DEŇ DETÍ v ŠKD 👫👭👬 Milí šikovníci❤️ Ste supeeeeer👍👍👍Vyrobili ste nádherné darčeky a potešili tak svojich kamarátov. ❤️ĎAKUJEME❤️ Prajeme Vám k Vášmu sviatku: Nech na Vašej tvári, iba úsmev žiari 👭👫a v srdiečku ❤️šťastie každým dňom nech rastie❤️😘. Vaše pani vychovávateľky.❤️😘 Pesnička 🎼Ujo Ľubo - MDD

  Deti a pani vychovávateľky ŠKD

 • Do školy sme po dlhom čase nastúpili, veľmi sme sa potešili.
  Veľa sme sa zhovárali, zábavné úlohy zdolávali.
  Deň detí sme oslávili, koláčikmi a sladkosťami pohostili.
  Tešíme sa, že sme spolu, máme radi našu školu.

  Mgr. B.Hochholczerová

 • MDD v 4.A oslávilo 18 žiakov rôznymi aktivitami v triede. Pomocou prezentácie získali informácie o tom kedy a prečo vznikol sviatok MDD. Pokračovali pantomímou, kde museli sledovať čo robí spolužiak, aby mohli správne vykonať svoju úlohu. Nasledovali rozprávkové hádanky, pracovný list oslávencovi, súťaž vo vytvorení najdlhšieho hada, hádanie čísla na chrbte suseda, nájdenie črievičky pre Popolušku, písanie o piatich zaujímavých činnostiach počas domácej karantény do obkreslenej ruky. Po ich skončení boli odmenení sladkosťami a deň v škole ukončili chutným obedom.

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HALIČ
  Družstevná č.11, 98511 Halič
 • 047/4392357 - Základná škola
  047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria