Navigácia

Partneri

Najbližšie u nás

 • zber papiera
 • od 19. 4. 2021 - prezenčné vzdelávanie na 1. stupni a v 8., 9. ročníkoch a špeciálnych triedach,dištančné vzdelávanie v 5., 6. a 7. ročníku
 • 21. 4. 2021 - klasifikačná porada

Narodeniny a meniny

Zajtra (Pondelok 19.4.2021)
Vladimír BERKY (3.B)

Ponuka pracovných miest

V súčasnosti neevidujeme žiadne voľné pracovné miesto.
-------------------------------------

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Počet návštev: 2117621

Náš youtube kanál

Nedeľa 18. 4. 2021

OZNAMY

Vyučovanie od 19. 4. 2021

Od 19. 4. 2021 bude výučba na ZŠ pokračovať prezenčne na celom 1. stupni, v 8. a 9. ročníku 2. stupňa a v špeciálnych triedach. Zostávajúce ročníky 2. stupňa pokračujú v dištančnej výuke. Podmienkou vstupu dieťaťa do školy je aj naďalej negatívny výsledok testu aspoň jedného rodiča nie starší ako 7 dní potvrdený na čestnom prehlásení. Deti staršie ako 10 rokov (okrem špeciálnych tried) musia byť takisto negatívne otestované a výsledok testu predložiť pred príchodom do školy. Tu si môžete stiahnuť čestné vyhlásenie: Čestné vyhlásenie pre rodičov

 

Zápis detí do ZŠ

 

Riaditeľ ZŠ s MŠ Hany Ponickej oznamuje všetkým rodičom, že na základe odporučenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti so vzniknutou situáciou, bude možné dieťa zapísať do tunajšej základnej školy na školský rok 2021/2022 jedným z nasledovných spôsobov:

1) elektronicky, prostredníctvom elektronickej prihlášky, ktorá je zverejnená na tejto webovej stránke v hornom menu v časti vyučovanie. Prihlášku je potrebné vyplniť elektronicky, pričom v časti Základné údaje dieťaťa je potrebné priložiť oskenovaný rodný list dieťaťa a v časti Rodičia, oskenované občianske preukazy rodičov,

2) manuálne, prostredníctvom papierovej prihlášky, ktorú si môže každý rodič vytlačiť hneď pod týmto oznamom Túto prihlášku je potrebné čitateľne vyplniť (veľkým tlačeným písmom) a poslať na adresu školy: ZŠ s MŠ Hany Ponickej, Družstevná 11, 98511 Halič a obálku označiť heslom „Zápis“. Spolu s vyplnenou prihláškou je potrebné poslať aj prefotený rodný list dieťaťa a občianske preukazy oboch rodičov (zákonných zástupcov dieťaťa, v prípade neúplnej rodiny stačí poslať prefotený OP rodiča, s ktorým dieťa žije v jednej domácnosti).

3) osobne, bez účasti dieťaťa, kedy prihlášku rodič vypíše priamo v riaditeľni ZŠ počas pracovných dní v čase od 8:00 - 13:00 hod.

 

Ak rodičia nemajú možnosť si prihlášku vytlačiť, budú si ju môcť vyzdvihnúť aj na obecnom úrade v mieste svojho trvalého bydliska!

 

Elektronický alebo manuálny zápis je potrebné urobiť v dňoch od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021!

 

V prípade, ak by sa epidemiologická situácia zmenila tak, že mimoriadny stav v krajine by bol ukončený, zápis sa uskutoční v dňoch 7. a 8. apríla 2021 od 8:00 - 16:00 hod. priamo v škole za účasti rodiča aj dieťaťa.

Prihláška na vytlačenie: Prihláška do ZŠ

Chráňme prírodu a život človeka

Od februára tohto roka zbierame PET vrchnáky z plastových fliaš a obalov. Čím viac ich nazbierame, tým viac pomôžeme prírode a nášmu chorému kamarátovi Markovi. Všetky umelé vrchnáčiky z nápojov, tetrapakov alebo drogérie (zo sprejov, aviváží, šampónov a i.) vhoďte do srdca čisté! Ďakujeme.

Oznam - Špeciálna pomoc deťom

Zatiaľ si ešte nevieme úplne presne predstaviť, aké dopady môže mať aktuálna situácia na  psychiku detí. V dôsledku dlhodobého dištančného vzdelávania sa stávajú apatickými a psychológovia evidujú zvýšený výskyt ich depresívnych prejavov práve v dôsledku sociálnej izolácie. Online vyučovanie nedokáže plnohodnotne nahradiť vzájomnú interakciu v triede, vzťah medzi učiteľom a žiakom a už vôbec nie medzi žiakmi navzájom. Počas dištančného vzdelávania žiaci strácajú pracovné návyky, nemajú presne stanovený režim dňa Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie preto pre Vás rodičov zriadil telefonické aj e-mailové linky pomoci, kde sa môžete počas pracovných dní poradiť so psychológom, ako aj so špeciálnym pedagógom.

Kontakty pre rodičov, ktorí potrebujú poradiť: potrebujem-poradit@vudpap.sk 

V pracovných dňoch od pondelka do piatka od 9:30 - 16:00 je bezplatne k dispozícii psychológ na čísle 0910 234 860, konzultovať problémy so špeciálnym pedagógom môžu rodičia v utorok a stredu na čísle 0910 361 252.

Zber papiera

Vedenie ZŠ s MŠ Halič vyhlasuje od novembra tradičný jesenný zber papiera. Zviazaný papier pri vstupe do budovy prevezme zodpovedný pracovník školy. Tešíme sa, že výťažkom zo zberu spoločne pomôžeme zveľadiť našu školu.

Kolobežky a iné dopravné prostriedky v škole!!!
Oznam pre rodičov!

Škola nezodpovedá za kolobežku (skateboard, bicykel a i.) žiakov a ani za úraz, ktorý si žiak na tomto dopravnom prostriedku spôsobí. Žiak je povinný preniesť kolobežku (skateboard, bicykel a i.) do priestorov na to určených a počas celého vyučovania ho nesmie v budove ani v areáli školy používať. Po vyučovaní si ho musí opäť vyniesť z budovy von.

Hymna školy

RŠ s veľkým potešením oznamuje, že aj naša škola sa môže pýšiť svojou hymnou, ktorú ste mali možnosť prvýkrát počuť na Slávnostnej koncoročnej akadémii školy. Zvukový záznam:

Hymna ZŠ s MŠ Halič (verzia s textom)
Hymna ZŠ s MŠ Halič (štúdiová nahrávka, bez textu)

Text:

1. Do škôlky sme nastúpili,
trochu sme sa veru báli,
potom sme ich však zbadali,
s láskou na nás pozerali.
Naša cesta tu začala,
hrami nás vždy sprevádzala,
kreslili sme, poznávali,
na školský vlak nasadali.

Refrén:
Škola, škôlka senzačná je,
s radosťou sem chodím stále,
načerpám tu vedomosti,
získam nové skúsenosti.
Pod tým zámkom rozprávkovým,
očarí nás kúzlom svojím.
v Haliči, v krásnej dedinke,
v úžasnej školskej rodinke.

2. Vlak zapískal! Nastupujte!
Na školskú púť sa k nám dajte,
školské tašky aj pravítka,
naša škola hneď nás víta.
Čítame a tiež píšeme,
číslice hravo zvládneme.
o našej vlasti už vieme,
o prírode sa dozvieme.

Refrén:  Škola , škôlka senzačná je........

3. Pozor žiaci vystupujte,
druhým stupňom hneď sa dajte,
chémia a aj dejepis,
budem tiež mudrc, to si píš.
Slovenčinu radi máme,
matematiku zdoláme.
Fyzika je pre nás hračka,
čaká nás aj lyžovačka.

Refrén: Škola , škôlka senzačná je.....

4. Poobede stretko máme,
v ŠKD to je nám známe,
hráme sa a tiež učíme,
povinnosti si plníme.
Tanečníci, klaviristi,
veľkí sme my optimisti,
každý z nás sa veľmi snaží,
nezľakneme sa súťaží.

Refrén: Škola , škôlka senzačná je.......

::: riaditeľstvo ZŠ s MŠ Halič :::

Vitajte na stránkach našej školy.

Novinky

 • V dnešnej dobe majú deti oveľa viac možností ako využiť voľný čas. Jednou z možností trávenia voľného času je aj práve kniha a jej magické písmenká. Vďaka knihám nerozvíjame u detí len poznanie, ale aj city, empatiu, prežívanie reálneho sveta, komunikáciu, či vyjadrovanie názorov, intelektuálnu, zmyslovú a emocionálnu oblasť. Rozprávkoví hrdinovia sa často pre dieťa stávajú vzorom. Dieťa vníma knihu niekedy ako hračku. Dokáže si k nej vytvoriť prirodzený a nenútený vzťah. Aby však túto „hračku“ dokázalo vhodne využiť vo svoj prospech, potrebuje dospelého človeka, ktorý mu bude v tomto svete prirodzeným sprievodcom. A tak dnes v II. oddelení školského klubu detí sme dnešný deň formou rozhovoru a aktivít venovali téme: ,,Moja najobľúbenejšia kniha“ a jej hlavní hrdinovia, ktorí sa žiakom páčia.

 • Vážení rodičia žiakov druhého stupňa. Konečne nastal čas, keď nám aspoň trochu zasvietila nádej na normálne fungovanie žiakov v škole. Od 19.4. nastupujú do školy žiaci ôsmych a deviatych ročníkov a ak všetko prebehne hladko, tak o týždeň neskôr aj ostatných ročníkov 2. stupňa. Prvý týždeň pre žiakov bude vyslovene adaptačný, kedy sa v ich týždennom rozvrhu (ktorý dostanete od triednych učiteľov) bude nachádzať niekoľko triednických hodín alebo triednych aktivít vyslovene zameraných na klímu v triede, problémy, adaptáciu v škole po dlhom čase a pod. Okrem týchto hodín samozrejme budú mať aj vyučovanie. Počas najbližšieho týždňa nebudú mať ešte žiadne výchovy, ale budú mať posilnené ostatné predmety. Na nich sa budú učitelia snažiť skonsolidovať úroveň učiva, opakovať, dopĺňať chýbajúce veci či upevňovať poznatky, ktoré Vaše deti dostávali počas dištančnej výuky či už cez web hodiny alebo ako zadania. V tomto týždni (a ak to bude potrebné aj dlhšie) nebudem deti zaťažovať testami, písomkami či skúšaním, aby mali možnosť a čas vrátiť svoj režim do režimu školského - prezenčného. Žiaci sa pri vstupe do školy musia preukázať negatívnym testom (nie starším ako 7 dní) a tiež čestným prehlásením od Vás - rodičov, ktoré je na stránke našej školy. Testy môžu byť akékoľvek, pre tých, čo sa nechceli dať testovať antigénovými testami škola pripravila kloktacie testy. V prípade záujmu o ne ich škola bude opakovať každý týždeň. Čo sa týka dochádzky žiakov do školy platí:

 • Žiaci 2.A, 3.A a 4.A aj tento týždeň prispeli množstvom nazbieraných vrchnákov. Ďakujeme a pokračujeme.

 • Aj tento rok sa žiaci našej školy zapojili do súťaže o najkrajšiu kraslicu zdobenú tradičnou technikou pochádzajúcou z Políchna. Takéto krásne výtvory sa im podarili...Ďakujeme a držíme palce.

  Mgr. Hochholczerová, Mgr. Tóčiková

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Vážime si našu minulosť.

  Dňa 14. 4. sa žiaci 2. A vybrali na úžasnú "prechádzku" minulosťou. Oboznámili sa s tradičnými odevmi – krojmi našich predkov, vyskúšali si písanie husacím brkom a atramentom. Dievčatá vyzdobili kroje a chlapci valašky, s ktorými si na záver aj zatancovali. Vďaka prekrásnej učebni malo naše vyučovanie neskutočné čaro a zažili sme jeden nádherný deň.

  Mgr. Bernátová Monika

 • Prvé jarné lúče prebudili spiacu prírodu a tak trochu sme sa prebudili aj my. Na prvouke sme sa učili o prichádzajúcej jari, o tom, ako vždy teplejšie a teplejšie lúče slniečka vyťahujú spod kríčka farebné hlávky kvietkov. Deti si všimli, že aj v našej školskej skalke čosi medzi kameňmi vykúka, ale akosi tam toho bolo priveľa! Veruže sa hlávky kvietkov ukrývali medzi vyschnutou trávou. Akože im pomôžeme? Nuž sme sa rozhodli skalku trochu „učesať“ a upraviť. Zároveň sme sa naučili pri tejto úprave rozpoznať trávy, buriny od kultúrnych rastliniek a skalničiek. Keďže to bola dosť náročná aktivita s radosťou nám, žiakom 2.B a triednej pani učiteľke, pomáhali študentka PG fakulty Zuzka Svoreňová, pani vychovávateľka Adrianka Martinková a pani asistentka Janka Gondová. Zo zarastenej skalky sa po „skvelom strihu“ stala malá „ krajinka zázrakov“. S pribúdajúcimi dlhšími a teplejšími dňami sa tieto zázraky budú postupne odhaľovať v podobe zazelenených a rozkvitajúcich rastlín. Takto upravená skalka bude robiť radosť nielen nám v škole, ale i ostatným obyvateľom, ktorí žijú v obci Halič.

 • 🍀 Šibi, ryby, mastné ryby, kus koláča od korbáča, ja chcem iba máličko, maľované vajíčko. Šibi, ryby, mastné ryby, ešte k tomu groš, aby bolo dosť.... 🍀Mládenci, uvelebení v stodole, pletú korbáče, aby mali na Veľkonočný pondelok čím vyšibať dievčence a ženy, lebo tak, ako odpradávna verili ich praotcovia a otcovia, aj oni veria, že z prútikov na ne prejde sila, zdravie a sviežosť.🍀 Dievčence zasa po kuchyniach chystajú vajíčka, lebo mládenec či chlapec, ktorý po šibačke a oblievačke dostane vajíčko, bude zdravý celý rok. To vajíčko rysované, kvietočkami cifrované, tomu ho darujem, koho verne milujem.🍀 Aj my sme si pripomenuli tieto krásne veľkonočné zvyky a tradície. K úžasnej veľkonočnej atmosfére prispelo aj prostredie našej novej regionálnej učebne - Slovenskej izby a tradičný ľudový odev. Spoločne sme vymaľovali vajíčka, uplietli korbáče a nechýbala očakávaná šibačka a oblievačka.🍀Prajeme krásne a požehnané veľkonočné sviatky.🍀

 • 💐Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Amosa Komenského, učiteľa národov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie. Aj my, žiaci ZŠ s MŠ Hany Ponickej v Haliči, chceme vyjadriť poďakovanie našim pedagógom v podobe pesničky🎶 a kytičky🌷🌷🌷. Za to všetko čo už vieme, Vám zo srdca❤️ĎAKUJEME 💐

 • Študentka Pedagogickej fakulty Mateja Bela v BB Dianka Olvecká sa každý týždeň venuje doučovaniu žiakov z 3.A a 4.B triedy. Pomáha tým pani učiteľkám a zároveň získava praktické skúsenosti. Patrí jej naše poďakovanie.

  Mgr. Alena Tóčiková a Mgr. Monika Gáborová

 • 🐇Malý zajko čupí v tráve, sleduje ako sa jar budí práve. Všetko živé sa raduje, na Veľkú noc sa hotuje.🐣 Privítajme sviatky jari🌷, nech sa všetkým dobre darí. Zdravie, šťastie, lásky veľa, to Vám zo srdca ŠKD DÚHA želá❤️🐣🐇

 • 📖🎨 Máme tu vyhodnotenie našej čitateľsko - výtvarnej sútaže ŠKD, ktorá bola organizovaná pre všetkých žiakov prvého aj druhého stupňa. Súťažili sme v štyroch kategóriách. Práce žiakov hodnotila porota v zložení pani učiteľky VO Izabelky Najpaverovej a pána učiteľa VO Tamáša Kríža. Porota rozhodla nasledovne:

  1. kategória 1. a 2 ročník: 🥇1.miesto - Félixko Kokavec 2.A, 🥈2. miesto - Vivienka Nátonová 2.A, 🥉3.miesto - Adelka Balážová 2.A,

  2. kategória 3. a 4.ročník: 🥇1.miesto - Matúško Hronec 3.A,🥈 2. miesto - Nelka Orlaiová 4.A, 🥉3.miesto - Sofka Martinková a Lenka Fajčíková,

 • Druháci si dnes s kúzelníkom CYLINDROFUKOM vykúzlili v triede kúzelnú atmosféru. Prepojili sme medzipredmetové vzťahy a každý si z kúzelného CYLINDRA vyčaroval jedno slovo - výnimku. Čarovné rúčky šikovných žiakov vykúzlili takéto krásne a poučné dielka.

  Mgr. Bernátová

 • Žiaci 2.A a 4.A sa aj tento rok zapojili do vedomostnej súťaže Všetkovedko. Všetkým zúčastneným a úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!

  Mgr. Hochholczerová , Mgr. Bernátová

 • V našej škole prebieha zbierka PET vrchnákov. Pomáhame nielen prírode, ale aj nášmu chorému kamarátovi Markovi. Žiaci 4.A triedy pravidelne zapĺńajú srdce, ktoré je na to určené. Hanka Udvardyová priniesla pol vreca vrchnákov. Dievčatá mali čo robiť, kým ich nahádzali. Len tak ďalej, nech je srdce naplnené čo najskôr!

  Mgr. B Hochholczerová

 • 22. marec - Svetový deň vody si žiaci 2. A pripomenuli odetí do modrého krátkou prezentáciou o dôležitosti vody a rôznymi zážitkovými aktivitami. Diskutovali sme o šetrení vodou a spôsoboch jej ochrany.

  Mgr. Bernátová

 • Marec - mesiac knihy si žiaci 2. A pripomenuli aj krásnymi projektami o obľúbenej knižke.

 • Milí žiaci🙂Marec je mesiacom prichádzajúcej jari🌼, ale marec je aj mesiacom kníh📚. Preto sme si pre Vás pripravili čitateľsko📙 vytvarnú🎨 súťaž. Keďže je to sútaž, máme pripravenú porotkyňu - pani učiteľku výtvarného odboru🎨SZUŠ Izabelku Najpaverovú. Naša súťaž bude hodnotená tromi miestami 🥇🥈🥉 v štyroch kategóriách. Súťažiť budú prváci s druhákmi - 1.kategória, tretiaci so štvrtákmi - 2.kategória, piataci so šiestakmi - 3.kategória a siedmaci, ôsmaci a deviataci - 4.kategória. V každej kategórii udelíme tri miesta. POZOR!!! Vašou úlohou bude prečítať si obľúbenú knihu (čitateľská časť 📙). Nakresliť obrázok príbehu (na A4) z Vašej obľúbenej knihy (výtvarná časť🎨). Súťaž trvá od 9.3.2021 do 20.3.2021. Vyhodnotenie sútaže 22.3.2021. Fotografiu Vášho nakresleného obrázku🖼️(fotiť po šírke) z obľúbenej knihy a fotografiu Vašej obľúbenej knihy 📗, aby sme vedeli odkiaľ ste čerpali námet 📚, poprosíme poslať: deti z ŠKD🌈 do skupiny na messengeri, ostatní žiaci na mail AnickaLc@azet.sk, cibulkatka74@gmail.com, adamartinkova@azet.sk. Na výhercov čakajú pekné ceny. Tešíme sa na každú kresbu🎨 z Vašich obľúbených, prečítaných kníh📚. Pani vychovávateľky ŠKD🌈

 • 🌸MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN 🌸ŠKD🌸Posielame k MDŽ prvé jarné kvety, pohoda a šťastie pre Vás v nich letí. Nech sa Vám splní každý Váš sen, prajeme Vám zo srdca v dnešný Deň žien. ❤️🌸

 • 8.marec je sviatkom všetkých žien, prajeme Vám zdravie len. Pridávame aj darček k tomu, ste ozdobou každého domu.

  Mgr. B. Hochholczerová

 • Informačné centrum Europe Direct Lučenec v spolupráci s Mestom Lučenec vyhlásili výtvarnú súťaž na tému - Budúcnosť Európskej únie. Do súťaže sa zapojili žiačky Žofia Váleková - 8.A a Lucia Lukáčová - 9.A. Dievčatám držíme palce!

  Mgr. B. Hochholczerová

 • 🤡KARNEVAL ŠKD🧙‍♀️Na karneval ku nám prišli princezné aj králi, kuchárik a aj anjelik, všetci sa zasmiali. Veselý šašo, ježibaba a aj čiapočka🎉, rozžiarili deťom všetkým veselé očká🎊. Tešili sa všetky deti veselo sa smiali, za šikovnosť v súťažiach odmenu dostali🍭🍬🍫🍕. Tlieskal silák, strážca psíček a aj ovečka, pripojil sa Harry Potter a s ním lienočka. Karneval, karneval z ŠKD🌈 k Vám letí, tancujú dokola rodičia aj deti💃🕺. Za odmeny, pizzu, sladkosti, to už všetci vieme, Vám milí rodičia pekne ďakujeme..... 🎊🎉

 • 🎊 Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, kto nemá kožúška zima mu bude . Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem, dajte mi slaninky, nech sa napasiem..... 🎊 Aj táto ľudová pieseň spievaná na Fašiangy zaznela pri spomienkach na krásne zvyky a tradície našich predkov.🎉 Fašiangy boli odjakživa symbolom radosti, veselosti a hojnosti.🎊 Sú obdobím prechodu od zimy k jari, od Troch kráľov do Popolcovej stredy🎉. Pôvodne boli Fašiangy známe ako mjasopust, ktorý označoval koniec jedenia mäsa pred pôstom. Zvyky a obrady fašiangového obdobia symbolizovali činnosti na zabezpečenie úrody a plodnosti. 🎉Fašiangy taktiež označovali obdobie, ktoré ukončovalo priadky a za ktorým nasledovalo tkanie. V tomto období sa uskutočňovala aj väčšina svadieb. 🎉🎊 Odohrávali sa rôzne zabíjačky či tanečné zábavy s vôňou zabíjačkových špecialít a smažených šišiek.🎉 Konali sa fašiangové sprievody s bláznivými maskami medveďa, turoňa, slameníka, sitárnika, ženícha, nevesty, koňa s jazdcom, mužov prezlečených za ženy🎊. Všetky tieto masky tvorili aj náš detský, fašiangový sprievod školou. 🎉 Oblečení v tradičných ľudových odevoch a v krásnom prostredí našej novej regionálnej učebne - Slovenskej izby, sme sa aj my, deti a pani vychovávateľky ŠKD, preniesli v čase a zaspomínali si na krásne zvyky a tradície počas fašiangového obdobia.🎉

 • Deň svätého Valentína
  čas lásky nám pripomína.
  Srdiečko maj otvorené,
  pre cit lásky je stvorené.
  Lásku daruj každý deň,
  možno splníš iným sen.

  Žiaci 2. A a p. uč. Bernátová

 • ❤️VALENTÍNSKE DIELNIČKY v ŠKD❤️Valentín je sviatok krásny, prežite ho s nami v láske❤️, šťastí🍀Žiadna nuda, lásky veľa, to Vám dnes zo srdca ŠKD DÚHA želá.... 😘

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
  Družstevná č.11, 98511 Halič
 • 047/4392357 - Základná škola
  047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria