Navigácia

 • LETNÁ ŠKOLA - 2. deň

  Dnes to bolo najmä o cestovaní. Dostať sa autobusom z Haliče do Lučenca, to by už zvládol každý z nás. Ale vlakom do Zvolena, to už treba pozorne čítať informačnú tabuľu vo vestibule železničnej stanice alebo počúvať oznamy o príchodoch a odchodoch vlakov. Ten náš prišiel do Zvolena s meškaním, tak sme sa ponáhľali do Lesníckeho a drevárskeho múzea, kde nás už čakali. Videli sme vypreparované exponáty základných druhov živočíchov v našich lesoch, vývoj lesného hospodárstva na Slovensku. Po návšteve múzea sme sa popri pancierovom vlaku vrátili na železničnú stanicu a hybaj domov! Po celodennom cestovaní sme sa doma občerstvili skvelou zmrzlinou. Určite si výlet vlakom ešte niekedy zopakujeme.

 • LETNÁ ŠKOLA

  Hurá! Začala sa Letná škola!

  A odštartovali sme ju naozaj perfektne. Najprv sme vycestovali do útulku, kde sme urobili dobrý skutok a vyvenčili sme psíkov. Potom sme si pochutili na výbornom obede a vrhli sa na skúmanie národných parkov, pozorovanie prírodnín mikroskopom, kvízy, v ktorých sme porovnali svoje vedomosti za sladkú odmenu a v tvorivých dielňach sme vyrábali logá Národných parkov. Prvý deň dopadol na výbornú. Tešíme sa, čo nám prinesú ďalšie dni.

 • Naši škôlkari si vyskúšali Čiernohronskú železničku


  Pobaľme sa do batôžka, rozcvičme si nôžky troška.
  Pred nami je výlet veľký, vravia pani učiteľky.

  Lesy, hory, jazerá, vidí, kto sa pozerá.
  Cez okienko vláčika, skúšaj hľadať vtáčika.

  Vláčik Čiernohronskej železničky nám ukázal rôzne zaujímavosti. Videli sme lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline a v ňom “Chodník lesného času”.

  Užili sme si deň plný zábavy, stromy nás ochránili pred silným slnkom, až sme prišli do škôlky a nevedeli sme sa dočkať, ako vyrozprávame zážitky z dňa doma.

 • Hurá na prázdniny

  Pedagogický zbor ZŠ s MŠ Hany Ponickej želá všetkým žiakom a ich rodičom krásne chvíle oddychu počas letných prázdnin.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • 🍀ČAROVNÝ KAMIENOK🍀SZUŠ 🍀

  Dňa 28. júna 2022 naši herci a tanečníci ukázali, čo sa v druhom polroku naučili. Rozprávkou o čarovnom kamienku spríjemnili popoludnie svojim rodičom, starým rodičom aj všetkým prítomným divákom. 🎭💃🕺Priestory pódia skrášlili aj práce našich výtvarníkov🎨. Všetkým malým i veľkým umelcom želáme krásne prázdniny plné slniečka 🌞, vody 🌊 a veselých zážitkov 🍀. Ďakujeme 🙂

 • Projekt - písanie listov

   

  Posledný projekt 2.A bolo písanie listov. Keď sa žiaci naučili písať listy a  dozvedeli sa čo má všetko list obsahovať,  vybrali sme si triedu 2.C zo Zš Haličská 7 Lučenec, ktorá má rovnaký počet žiakov ako naša trieda, aby mal každý svojho kamaráta. Po výmene niekoľkých listov žiaci zistili, že aj ich kamaráti majú podobné záujmy, bavia ich rovnaké predmety v škole , dozvedeli sa o nich rôzne zaujímavé informácie. Kedže bývame blízko, rozhodli sme sa s pani učiteľkou Vajsovou, že im na záver školského roka umožníme spoločné stretnutie. Horúci pondelok 27.6.2022 sme našu družobnú triedu privítali v Haliči, kde sme sa s nimi osobne porozprávali, zahrali a aj  ochutnali dobrú pizzu v Zbrojnici. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s nimi v budúcom školskom roku.

  Žiaci 2.A a p. uč. Fajčíková

 • Naši žiaci úspešní aj v olympiádach

  Každý rok sa talentovaní žiaci našej školy zúčastňujú olympiád z rôznych predmetov. Najúspešnejší z nich sa po školskom kole dostanú na okresné kolá, kde cieľom je preveriť vedomosti žiakov získané nielen v škole, ale častokrát aj samoštúdiom - nad rámec učebných osnov. Na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku sa v 1A kategórii umiestnila žiačka Kristínka Marková na 3.mieste, v 1B kategórii žiak Alex Tisoň na 6. mieste. Vivien Gondová narodená v Anglicku postúpila hneď na krajské kolo a bola úspešnou vo všetkých štyroch kompetenciách. Na okresnom kole Geografickej olympiády sa žiačka 7.A triedy Nina Laššanová umiestnila na 2. mieste a v krajskom kole na vynikajúcom 16. mieste. Žiačky Ela Udvardyová a Lucia Galádová sa zúčastnili okresného kola Biologickej olympiády, Lucka bola úspešnou riešiteľkou a Elka skončila na výbornom 3. mieste. Našim najšikovnejším žiakom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v súťažiach v ďalších rokoch.

  učitelia 2. stupňa

 • Englishstar

  Naši šikovní angličtinári, súťažiaci z viacerých ročníkov, sa rozhodli zapojiť do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku Englishstar a zabojovať so svojimi vedomosťami s žiakmi z celého Slovenska a niektorých krajín EÚ. Mnohí z nich získali vyššie ocenenie s medajlou. Gratulujeme  ku skvelým výsledkom a želáme ešte veľa chuti do učenia sa cudzích jazykov.

 • Biológia nás baví

  Počas celého školského roka žiaci na hodinách biológie robili veľa rôznych praktických aktivít. V areáli školy sa učili rozoznávať rôzne druhy stromov, bylín a tráv. Pozorovali bunky cibule, modelovali kvety a bunky z plastelíny a určovali ich časti. Ďalej pozorovali stavbu tela dážďovky a slimáka, plodu-jablka a rôznych semien a vtáčieho vajíčka. Zaujalo ich aj pozorovanie rôznych druhov minerálov a hornín. Žiaci prezentovali aj svoje projekty a na niektorých hodinách si žiaci z 9.A vyskúšali hodiny odučiť. Už teraz sa tešia na nové praktické akivity v ďalšom školskom roku.

  Ing. Ž.Bystrianska

 • 🎼KLAVÍRNE PREHRÁVKY 🎹

  Dňa 27. júna 2022 naši klavíristi ukázali čo sa v druhom polroku naučili, prevzali si hodnotenia za svoju prácu vysvedčenia a všetci sa už tešia na slnečné dni letných prázdnin. Ďakujeme a prajeme veľa úspechov 🎶

 • 👯TANEČNÝ WORKSHOP👯

  Dňa 24.6.2022 sa naši tanečníci zúčastnili tanečného workshopu. Ich lektormi boli tanečníci z Divadla Štúdia tanca v Banskej Bystrici. Prežili spolu parádne tanečné dopoludnie. Workshop pokračoval aj popoludní na námestí pred obchodným centrom Galéria v Lučenci, kde sa konal aj Festival umenia organizovaný SZUŠ Lučenec Opatová.

 • Máme radi módu


  Blíži sa čas letných prázdnin, a tak sme sa v rámci hodín slovenského jazyka zamerali na projektovú tému nám mladým veľmi blízku. Cieľom projektu bolo navrhnúť a zrealizovať formou kresby a koláže model nositeľného oblečenia. Práca nás veľmi zaujala, pretože sme mohli uplatniť nielen svoju fantáziu, tvorivosť, ale i pospájať si vedomosti z viacerých predmetov. Na záver našej práce sme svoje projekty odprezentovali pred spolužiakmi. Nech sa páči, pozrite si niektoré naše návrhy a možno sa inšpirujete našimi letnými modelmi.                                                                                                                                                                                            Žiaci 6.A triedy

 • Ako sme tvorili záverečný projekt

  My, žiaci 7.A triedy,  sme sa s p. uč.  Beňovou dohodli, že svoje celoročné vedomosti a zručnosti využijeme pri tvorbe projektu. Na výber sme mali dve veľmi aktuálne témy.  Prvá téma: vytvoriť kalendár nie obyčajný, ale inšpirovaný ľudovými pranostikami, napísať umelecký opis a  zaujímavý recept  typický pre daný mesiac.  Keďže z hodín literatúry vieme, čo sú pranostiky , niektorí sme si vybrali práve túto tému. Aká bola naša výsledná podoba projektu? Väčšinou sme využili grafické stvárnenie tejto témy. Podľa toho koľkí sme boli v skupine, volili sme si formát. Ba poniektorí sme sa odhodlali využiť naše vedomosti z informatiky a vytvoriť prezentácie. Aká bola druhá téma? Tiež veľmi zaujímavá.  Mali sme napísať umelecký opis miesta, ktoré mám rád. Tvorba projektov posilnila naše schopnosti pracovať v tíme, využiť vedomosti a zručnosti nadobudnuté na vyučovaní, a tým sme úspešne zavŕšili školský rok.

 • Divínsky Boyard - reštart

  Reštart  našich síl, našej spolupráce, prebudenie tímového ducha, bol pre nás tohtoročný Boyard. Všetky naše tímy, zložené zo zástupcov 5., 6., 7. a  8. ročníka zabojovali o miesto vo finále. Zdolávanie stanovíšť jednotlivých oblastí prevencie kriminality, ale aj rôznych športových úloh s prekážkami na viac ako 3 km dlhej trase nám dalo zabrať. Odmenou bol pestrý program s kopou zábavy a získané nové priateľstvá.

   

 • 🎉CELOSLOVENSKÁ PREHLIADKA ZPOZ 2022🏆🎊

  Po absolvovaní regionálnej a krajskej prehliadky, sme vo štvrtok 16. júna skoro ráno spolu s našimi malými šikovnými umelcami vyrazili do Slovenskej Ľupče. Táto krásna obec sa roly hostiteľa zhostila naozaj dôstojne. Podujatie sa konalo v obradnej sieni na obecnom úrade. Keďže nás bolo viac ako 30 a náš program bol skôr určený na pódium, mali sme čo robiť, aby sme sa pomestili. Ale dali sme si rady a opäť sme hodnotiacu komisiu očarili. V tomto kole už nešlo o to, kto bude prvý, keďže prehliadky sa zúčastnili víťazi krajských kôl. Nielen pre deti, ktoré tam išli s chuťou opäť bojovať o víťazstvo bolo trošku sklamaním, že sa nebojovalo o stupne víťazov, ale náplasťou im bolo naozaj pochvalné hodnotenie komisie. Pochvalné hodnotenie komisie smerovalo nielen deťom, ale aj pani matrikárke za skvelý prednes a pánovi starostovi obce, ktorý očaril porotu svojim prirodzeným vystupovaním a zaujímavým rečníckym prejavom. Tak ako ostatné zúčastnené kolektívy, aj my sme si odniesli trofej, ktorá nám bude tento náš úspech na celoštátnej úrovni pripomínať. Celoslovenskej prehliadky sa zúčastnilo 5 kolektívov z obcí Halič, Udiča, Belá-Dulice a miest Revúca a Púchov s programami k uvítaniu detí, stretnutiu s jubilantmi či ku dňu učiteľov. Chceme sa poďakovať za to, že sme mohli byť súčasťou týchto skvelých prehliadok. Ďakujeme za krásne zážitky a dojímavé prekvapenie. Ďakujeme našim šikovným umelcom za skvelú reprezentáciu. Ďakujeme

 • 💃SLÁVNOSTNÉ VYRADENIE ABSOLVENTOV SZUŠ 🎨

  💃SLÁVNOSTNÉ VYRADENIE ABSOLVENTOV SZUŠ 🎨Dňa 14. júna sála Radnice v Lučenci ožila tancom, hudbou, spevom a výtvarnými dielami absolventov SZUŠ Lučenec Opatová. Aj naši tanečníci Bibiana Belovová, Kristína Belková, Lucia Lukačová a výtvarníci Nina Laššanová, Kristína Belková, Matej Kliment a Viktória Hikkerová elokovaného pracoviska SZUŠ v Haliči ukončili u nás svoju umeleckú púť. Veríme, že ukončením štúdia na našej škole ich umelecká cesta nekončí a vo svojom umeleckom odbore budú pokračovať ďalej. Chceme sa poďakovať všetkým absolventom za skvelo odvedenú prácu, za šikovnosť, trpezlivosť, snahu, za úžasnú reprezentáciu oboch škôl - SZUŠ Lučenec Opatová aj ZŠ s MŠ Hany Ponickej v Haliči. Ďakujeme💃🎨

 • 🎨RÍŠA FANTÁZIE🎨ÚSPECHY NAŠICH VÝTVARNÍKOV SZUŠ 🎨

  Naši výtvarníci elokovaného pracoviska SZUŠ v Haliči boli úspešní aj na 10. jubilejnom ročníku Ríše fantázie. Pod vedením pani učiteľky Izabelky Najpaverovej dosiahli nasledovné hodnotenia: Peter Barcík - výročná cena. Branislav Gál - 2.miesto v I. kategórii. Samuel Válek - 1.miesto v II. kategórii. Barbara Kotmanová - 2.miesto v II. kategórii. Richard Lukač a Peter Fajčík - čestné uznania v II. kategórii. Lucia Galádová - čestné uznanie v III. kategórii. Lucia Lukačová - 2. miesto v IV. kategórii. Našim výtvarníkom srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.

 • 💃🎹ABSOLVENTSKÉ A POSTUPOVÉ SKÚŠKY SZUŠ 🎭🎨

  💃🎹13. jún 2022 bol pre našich tanečníkov, výtvarníkov, hercov a hudobníkov skúškovým dňom. Prebehli u nás ABSOLVENTSKÉ SKÚŠKY v tanečnom a výtvarnom odbore a POSTUPOVÉ SKÚŠKY vo všetkých štyroch odboroch tanečnom, literarno - dramatickom, hudobnom a výtvarnom odbore. Všetkým našim umelcom srdečne gratulujeme. 🎭🎨

 • 📖CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM📖

  Dňa 21.6.2022 sa naši žiaci SZUŠ Literárno - dramatického odboru zúčastnili podujatia v Divadle B. S. Timravy v Lučenci, ktorého cieľom bolo vzbudiť záujem detí o čítanie. 📖 Účinkujúci čítali deťom ukážky od obľúbených autorov. Naši žiaci LDO prispeli do programu humornými scénkami: Ako zo svojho a scénkou Holuby. Ďakujeme 📖

strana:

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ
  Družstevná č.11, 98511 Halič
 • 047/4392357 - Základná škola
  047/4392326 - Školská jedáleň
  0911042581 - Materská škola

Fotogaléria