Navigácia

 • Knihy majú v detskom veku magickú moc.

  V dnešnej dobe majú deti oveľa viac možností ako využiť voľný čas.  Jednou z možností trávenia voľného času je aj práve kniha a jej magické písmenká. Vďaka knihám nerozvíjame u detí len poznanie, ale aj city, empatiu, prežívanie reálneho sveta, komunikáciu, či vyjadrovanie názorovintelektuálnu, zmyslovú a  emocionálnu oblasť. Rozprávkoví hrdinovia sa  často pre dieťa  stávajú vzorom. Dieťa vníma knihu niekedy ako hračku. Dokáže si k nej vytvoriť prirodzený a nenútený vzťah. Aby však túto „hračku“ dokázalo vhodne využiť vo svoj prospech, potrebuje dospelého človeka, ktorý mu bude v tomto svete prirodzeným sprievodcom. A tak dnes v II. oddelení školského klubu detí sme dnešný deň formou rozhovoru a aktivít venovali téme: ,,Moja najobľúbenejšia kniha“ a jej hlavní hrdinovia, ktorí sa žiakom páčia.

  Čítanie má veľký význam pre deti, ale aj nás dospelých. Vedieť čítať, porozumieť textu, diskutovať o ňom, to je nenahraditeľný základ pre celý ďalší život. Čítanie rozširuje slovnú zásobu, zlepšuje zvládnutie pravopisu a pozornosť na vyučovaní. A tak záverom dnešnej témy odzneli slová: ,,Využívajme knihu nielen na jej čítanie, ale hlavne na komunikáciu súvisiacu s ňou. Môže to byť výborná kamarátka na potešenie, zábavu aj učenie.“

   

  Mgr. Jana Chamuľová

  Sociálna pedagogička

    

   

   

   

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Rozvrh na týždeň od 19.4. do 23.4.

 • Oznam o návrate žiakov 2. stupňa do školy

  Vážení rodičia žiakov druhého stupňa. Konečne nastal čas, keď nám aspoň trochu zasvietila nádej na normálne fungovanie žiakov v škole. Od 19.4. nastupujú do školy žiaci ôsmych a deviatych ročníkov a ak všetko prebehne hladko, tak o týždeň neskôr aj ostatných ročníkov 2. stupňa. Prvý týždeň pre žiakov bude vyslovene adaptačný, kedy sa v ich týždennom rozvrhu (ktorý dostanete od triednych učiteľov) bude nachádzať niekoľko triednických hodín alebo triednych aktivít vyslovene zameraných na klímu v triede, problémy, adaptáciu v škole po dlhom čase a pod. Okrem týchto hodín samozrejme budú mať aj vyučovanie. Počas najbližšieho týždňa nebudú mať ešte žiadne výchovy, ale budú mať posilnené ostatné predmety. Na nich sa budú učitelia snažiť skonsolidovať úroveň učiva, opakovať, dopĺňať chýbajúce veci či upevňovať poznatky, ktoré Vaše deti dostávali počas dištančnej výuky či už cez web hodiny alebo ako zadania. V tomto týždni (a ak to bude potrebné aj dlhšie) nebudem deti zaťažovať testami, písomkami či skúšaním, aby mali možnosť a čas vrátiť svoj režim do režimu školského - prezenčného. Žiaci sa pri vstupe do školy musia preukázať negatívnym testom (nie starším ako 7 dní) a tiež čestným prehlásením od Vás - rodičov, ktoré je na stránke našej školy. Testy môžu byť akékoľvek, pre tých, čo sa nechceli dať testovať antigénovými testami škola pripravila kloktacie testy. V prípade záujmu o ne ich škola bude opakovať každý týždeň. Čo sa týka dochádzky žiakov do školy platí:

  1) V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak triedny učiteľ ospravedlní absenciu žiakovi. Táto však musí byť zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu jeho netestovania sa. Zároveň rodič musí zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak na to učiteľ na hodine má možnosti.

  2) Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní.

  3) POZOR! Ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa vyššie uvedeného, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka!!!

  4) Zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.Veríme, že spoločnými silami, vzájomnou podporou, komunikáciou s triednym učiteľom a dôverou sa nám podarí zabezpečiť žiakom nerušený prechod do spätného - klasického režimu.

 • Zbierame a zbierame

  Žiaci 2.A, 3.A a 4.A aj tento týždeň prispeli množstvom nazbieraných vrchnákov. Ďakujeme a pokračujeme.

 • Kraslice z Políchna

  Aj tento rok sa žiaci našej školy zapojili do súťaže o najkrajšiu kraslicu zdobenú tradičnou technikou pochádzajúcou z Políchna. Takéto krásne výtvory sa im podarili...Ďakujeme a držíme palce.

  Mgr. Hochholczerová, Mgr. Tóčiková

 • Vážime si našu minulosť

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Vážime si našu minulosť.

  Dňa 14. 4. sa žiaci 2. A vybrali na úžasnú "prechádzku" minulosťou. Oboznámili sa s tradičnými odevmi – krojmi našich predkov, vyskúšali si písanie husacím brkom a atramentom. Dievčatá vyzdobili kroje a chlapci valašky, s ktorými si na záver aj zatancovali. Vďaka prekrásnej učebni malo naše vyučovanie neskutočné čaro a zažili sme jeden nádherný deň.

  Mgr. Bernátová Monika

 • 🌷ZÁŽITKOVÉ UČENIE🌿

  Prvé jarné lúče prebudili spiacu prírodu a tak trochu sme sa prebudili aj my. Na prvouke sme sa učili o prichádzajúcej jari, o tom, ako vždy teplejšie a teplejšie lúče slniečka vyťahujú spod kríčka farebné hlávky kvietkov. Deti si všimli, že aj v našej školskej skalke čosi medzi kameňmi vykúka, ale akosi tam toho bolo priveľa! Veruže sa hlávky kvietkov ukrývali medzi vyschnutou trávou. Akože im pomôžeme? Nuž sme sa rozhodli skalku trochu „učesať“ a upraviť. Zároveň sme sa naučili pri tejto úprave rozpoznať trávy, buriny od kultúrnych rastliniek a skalničiek. Keďže to bola dosť náročná aktivita s radosťou nám, žiakom 2.B a triednej pani učiteľke, pomáhali študentka PG fakulty Zuzka Svoreňová, pani vychovávateľka Adrianka Martinková a pani asistentka Janka Gondová. Zo zarastenej skalky sa po „skvelom strihu“ stala malá „ krajinka zázrakov“. S pribúdajúcimi dlhšími a teplejšími dňami sa tieto zázraky budú postupne odhaľovať v podobe zazelenených a rozkvitajúcich rastlín. Takto upravená skalka bude robiť radosť nielen nám v škole, ale i ostatným obyvateľom, ktorí žijú v obci Halič.

  Žiaci 2.B triedy a triedna pani učiteľka Mgr. Janka Chovanová

 • 🍀VEĽKONOČNÉ ZVYKY A TRADÍCIE🍀

  🍀 Šibi, ryby, mastné ryby, kus koláča od korbáča, ja chcem iba máličko, maľované vajíčko. Šibi, ryby, mastné ryby, ešte k tomu groš, aby bolo dosť.... 🍀Mládenci, uvelebení v stodole, pletú korbáče, aby mali na Veľkonočný pondelok čím vyšibať dievčence a ženy, lebo tak, ako odpradávna verili ich praotcovia a otcovia, aj oni veria, že z prútikov na ne prejde sila, zdravie a sviežosť.🍀 Dievčence zasa po kuchyniach chystajú vajíčka, lebo mládenec či chlapec, ktorý po šibačke a oblievačke dostane vajíčko, bude zdravý celý rok.  To vajíčko rysované, kvietočkami cifrované, tomu ho darujem, koho verne milujem.🍀 Aj my sme si pripomenuli tieto krásne veľkonočné zvyky a tradície. K úžasnej veľkonočnej atmosfére prispelo aj prostredie našej novej regionálnej učebne -  Slovenskej izby a tradičný ľudový odev. Spoločne sme vymaľovali vajíčka, uplietli korbáče a nechýbala očakávaná šibačka a oblievačka.🍀Prajeme krásne a požehnané veľkonočné sviatky.🍀

 • 💐POĎAKOVANIE KU DŇU UČITEĽOV💐

  💐Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Amosa Komenského, učiteľa národov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie.  Aj my, žiaci ZŠ s MŠ Hany Ponickej v Haliči, chceme vyjadriť poďakovanie našim pedagógom v podobe pesničky🎶 a kytičky🌷🌷🌷. Za to všetko čo už vieme, Vám zo srdca❤️ĎAKUJEME 💐

 • Online doučovanie

  Študentka Pedagogickej fakulty Mateja Bela v BB Dianka Olvecká sa každý týždeň venuje doučovaniu žiakov z 3.A a 4.B triedy. Pomáha tým pani učiteľkám a zároveň získava praktické skúsenosti. Patrí jej naše poďakovanie.

  Mgr. Alena Tóčiková a Mgr. Monika Gáborová

 • 🐣VEĽKONOČNÉ POZDRAVY🐇ŠKD🐥

  🐇Malý zajko čupí v tráve, sleduje ako sa jar budí práve. Všetko živé sa raduje, na Veľkú noc sa hotuje.🐣 Privítajme sviatky jari🌷, nech sa všetkým dobre darí. Zdravie, šťastie, lásky veľa, to Vám zo srdca ŠKD DÚHA želá❤️🐣🐇

 • 📖VYHODNOTENIE ČITATEĽSKO - VÝTVARNEJ SÚŤAŽE ŠKD🎨

  📖🎨 Máme tu vyhodnotenie našej čitateľsko - výtvarnej sútaže ŠKD, ktorá bola organizovaná pre všetkých žiakov prvého aj druhého stupňa. Súťažili sme v štyroch kategóriách. Práce žiakov hodnotila porota v zložení pani učiteľky VO Izabelky Najpaverovej a pána učiteľa VO Tamáša Kríža. Porota rozhodla nasledovne:

  1. kategória 1. a 2 ročník: 🥇1.miesto - Félixko Kokavec 2.A, 🥈2. miesto - Vivienka Nátonová 2.A, 🥉3.miesto - Adelka Balážová 2.A,

  2. kategória 3. a 4.ročník: 🥇1.miesto - Matúško Hronec 3.A,🥈 2. miesto - Nelka Orlaiová 4.A, 🥉3.miesto - Sofka Martinková a Lenka Fajčíková,

  3. kategória 5. a 6. ročník: 🥇1. miesto - Elka Udvardyová 6.A, 🥈2.miesto - Radko Gál 5.A, 🥉3. miesto - Vikinka Natonová 5.A,

  4. kategóriách 7.,8. a 9.ročník: 🥇1. miesto - Lucka Lukačová 9.A, 🥈2.miesto - Kika Belková 8.A

  🙂Všetkým výhercom a všetkým zúčastneným sútaže srdečne gratulujeme📖🎨Prezentáciu výtvarných prác si môžete pozrieť vo videu. Vychovávateľky ŠKD🌈

 • Aby učenie bolo zábavnejšie...

  Druháci si dnes s kúzelníkom CYLINDROFUKOM vykúzlili v triede kúzelnú atmosféru. Prepojili sme medzipredmetové vzťahy a každý si z kúzelného CYLINDRA vyčaroval jedno slovo - výnimku. Čarovné rúčky šikovných žiakov vykúzlili takéto krásne a poučné dielka.

  Mgr. Bernátová

 • VŠETKOVEDKO

  Žiaci 2.A a 4.A sa aj tento rok zapojili do vedomostnej súťaže Všetkovedko. Všetkým zúčastneným a úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!

  Mgr. Hochholczerová , Mgr. Bernátová

 • Zbierka pre dobrú vec

  V našej škole prebieha zbierka PET vrchnákov. Pomáhame nielen prírode, ale aj nášmu chorému kamarátovi Markovi. Žiaci 4.A triedy pravidelne zapĺńajú srdce, ktoré je na to určené. Hanka Udvardyová priniesla pol vreca vrchnákov. Dievčatá mali čo robiť, kým ich nahádzali. Len tak ďalej, nech je srdce naplnené  čo  najskôr!

  Mgr. B Hochholczerová

 • Deň vody

  22. marec - Svetový deň vody si žiaci 2. A pripomenuli odetí do modrého krátkou prezentáciou o dôležitosti vody a rôznymi zážitkovými aktivitami. Diskutovali sme o šetrení vodou a spôsoboch jej ochrany.

  Mgr. Bernátová

 • Marec - mesiac knihy

  Marec - mesiac knihy si žiaci 2. A pripomenuli aj krásnymi projektami o obľúbenej knižke.

 • 📚ČITATEĽSKO - VÝTVARNÁ SÚŤAŽ🎨

  Milí žiaci🙂Marec je mesiacom prichádzajúcej jari🌼, ale marec je aj mesiacom kníh📚. Preto sme si pre Vás pripravili čitateľsko📙 vytvarnú🎨 súťaž. Keďže je to sútaž, máme pripravenú porotkyňu - pani učiteľku výtvarného odboru🎨SZUŠ Izabelku Najpaverovú. Naša súťaž bude hodnotená tromi miestami  🥇🥈🥉 v štyroch kategóriách. Súťažiť budú prváci s druhákmi - 1.kategória, tretiaci so štvrtákmi - 2.kategória, piataci so šiestakmi - 3.kategória a siedmaci, ôsmaci a deviataci - 4.kategória. V každej kategórii udelíme tri miesta. POZOR!!! Vašou úlohou bude prečítať si obľúbenú knihu (čitateľská časť 📙). Nakresliť obrázok príbehu (na A4) z Vašej obľúbenej knihy (výtvarná časť🎨). Súťaž trvá od 9.3.2021 do 20.3.2021. Vyhodnotenie sútaže 22.3.2021. Fotografiu Vášho nakresleného obrázku🖼️(fotiť po šírke) z obľúbenej knihy a fotografiu Vašej obľúbenej knihy 📗, aby sme vedeli odkiaľ ste čerpali námet 📚, poprosíme poslať: deti z ŠKD🌈 do skupiny na messengeri, ostatní žiaci na mail AnickaLc@azet.sk, cibulkatka74@gmail.com, adamartinkova@azet.sk. Na výhercov čakajú pekné ceny. Tešíme sa na každú kresbu🎨 z Vašich obľúbených, prečítaných kníh📚. Pani vychovávateľky ŠKD🌈

 • 🌸MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN 🌸ŠKD🌸

  🌸MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN 🌸ŠKD🌸Posielame k MDŽ prvé jarné kvety, pohoda a šťastie pre Vás v nich letí. Nech sa Vám splní každý Váš sen, prajeme Vám zo srdca v dnešný Deň žien. ❤️🌸

strana:

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
  Družstevná č.11, 98511 Halič
 • 047/4392357 - Základná škola
  047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria