Navigácia

 • Príjemné letné prázdniny

  Vedenie ZŠ s MŠ Hany Ponickej želá všetkým žiakom a ich rodičom príjemné, v zdraví a pohode prežité letné prázdniny. Aby všetci počas nasledujúcich dvoch mesiacov načerpali nové sily do ďalšieho školského roka, ktorý veríme spolu, že bude školským rokom tradičným.

 • ...a oceňoval aj pán starosta

  Tých najlepších z najlepších ocenil tradične na konci školského roka aj pán starosta. Hneď po odovzdaní vysvedčení boli šestnásti najlepší žiaci školy pozvaní na obecný úrad, kde im pán starosta slávnostne odovzdal ocenenia obce a žiaci sa navždy zapísali do kroniky obce. Po príjemnom posedení a chutnom občerstvení sa všetci zaslúžene vybrali domov, aby si mohli začať užívať letné prázdniny.

 • Ocenili sme najlepších

  Aj keď bol školský rok aký bol, aj počas neho sme mali medzi sebou žiakov, ktorí boli ochotní vynikajúco pracovať, svedomito sa pripravovať, reprezentovať školu, príkladne sa správať, zapájať sa do zberovej činnosti a svojim konaním a správaním šíriť dobré meno našej škole. Preto sme tradične takýchto žiakov odmenili diplomami a vecnými cenami. Pred všetkými žiakmi školy ich spolu s triednymi učiteľmi dekoroval pán riaditeľ. Výročnú cenu školy za školský rok 2020/2021 si spomedzi týchto žiakov odniesol Michal Galád. Všetkým gratulujeme a tešíme sa na ich úspechy aj v ďalších školských rokoch.

 • OLYMPIJSKÝ ODZNAK VŠESTRANNOSTI - ocenenie

  O tom, že pohybová zdatnosť dnešných detí je podpriemerná až veľmi slabá je fakt tejto doby. Smutný, ale fakt. Na našej škole sa snažíme venovať sa pohybovej aktivite v čo najväčšej miere. Preto sme sa s triedou 6.A zapojili do pekného projektu Slovenského olympiíjského výboru (SOV) pod názvom OLYMPIJSKÝ ODZNAK VŠETRANNOSTI. V šiestich disciplínach si žiaci a žiačky na hodinách telesnej a športovej výchovy preverili svoje pohybové schopnosti (sila, rýchlosť, vytrvalosť, obratnosť). Na základe dosiahnutých bodov z jednotlivých disciplín zistili o sebe svoju úroveň pohybovej zdatnosti, teda svoju pohybovú VŠESTRANNOSŤ.

  Zistili sme, že väčšinou sa výsledky v tirede 6.A pohybovali ako priemerné až podpriemerné (podľa hodnotenia SOV), no tri žiačky z triedy predsa získali ODZNAKY VŠESTRANNOSTI za svoje dosiahnuté výsledky.

  ELA UDVARDYOVÁ - strieborný odznak

  BEÁTA ŽIGOVÁ - bronzový odznak

  NINA LAŠŠANOVÁ - bronzový odznak

  Úspešným žiačkám gratulujeme a veríme, že aj naďalej budú pohybovo aktívne a budú našu školu reprezentovať na rôznych športových súťažiach. A veríme, že tí ostatní cez letné prázdniny nájdu svoju obľúbenú pohybovú činnosť, ktorej sa budú s radosťou venovať a prispejú tak k zlepšeniu svojho zdravia a celkovej fyzickej zdatnosti.

  Želám všetkým krásne leto plné pohybu.

  Mgr. Zuzana Kresáneková

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • DOPISOVANIE

  Žiaci 2. A sa učili písať listy. Aby si svoje vedomosti a zručnosti overili v praxi, napísali sme rovesníkom zo ZŠ s MŠ v Opatovej. Netrpezlivo očakávali odpovede. To bolo radosti, keď prišla pošta! Spoznali nových kamarátov a dopisovanie ich veľmi nadchlo. Ak nám to situácia dovolí, sprostredkujeme aj spoločné stretnutie. Mgr. Bernátová

 • 🩰🎶SKÚŠKY SZUŠ HALIČ🎭🎨

  🩰🎶SKÚŠKY SZUŠ HALIČ🎭🎨Dňa 9.6.2021 sa na elokovanom pracovisku SZUŠ v Haliči konali  postupové a absolventské skúšky. Skúšky prebehli vo všetkých štyroch odboroch: tanečnom🩰, hudobnom🎶, literarno - dramatickom🎭a výtvarnom 🎨. Žiaci sa na skúšky zodpovedne pripravovali o čom svedčí aj naše video. 💃🎨🎭🎻Chceli by ste, aby aj Vaše dieťa navštevovalo umeleckú školu? 🎻🎭🎨💃Prihláste ho online, alebo osobne, aj v ZŠ s MŠ Hany Ponickej v Haliči. 💕

 • DEŇ OTCOV

  Pre niekoho je to sviatok známy, pre iného menej. Pravda je však taká, že sviatok dňa otcov v tretiu júnovú nedeľu sa oslavuje už niekoľko rokov aj na Slovensku. Nikto nemôže poprieť skutočnosť, že atmosféru šťastnej rodiny dotvára aj otec. Otec ako symbol pevnosti a istoty, ktorý na svoje chlapské ramená ukladá všetky problémy a ťažkosti. Otec, ktorý dokáže poradiť a usmerniť. A tak práve k blížiacemu sa dňu otcov sme si tento deň pripomenuli so žiakmi školského klubu detí Včielka formou diskusie o tom ako vznikol sviatok dňa otcov, pripravili sme si pre ocka milý darček (diplom, pohľadnicu) a snažili sa motivovať žiakov, aby poďakovali otcom za lásku, starostlivosť, trpezlivosť, humor, oporu a mužský pohľad na veci. Veď nie nadarmo sa hovorí: „Otec, hlava rodiny!“ Nielen v tento deň ale každý deň by sme mali nielen otcovi, ale aj mamine, starým rodičom prejaviť vďaku a úctu. Veď krása života spočíva predovšetkým v týchto malých rodinných zastaveniach a oslavách.

  Sociálna pedagogička Mgr. Jana Chamuľová

 • Učili sme sa určiť čas zážitkom

  Prostredníctvom zážitkového učenia sa žiaci oveľa viac naučia. Veľmi ich baví a lepšie si zapamätajú informácie. Tentokrát sme si to potvrdili na určovaní času.

  Mgr. Bernátová

 • DEVIATACI NA TELESNEJ VÝCHOVE

 • 🌱BYLINKOVÝ PIKNIK v ŠKD 🌿

  🌱BYLINKOVÝ PIKNIK v ŠKD 🌿Keď bývame občas chorí, mamka čajík nám uvarí☕. Hocijaký čaj to nie, bylinkový pre zdravie🌱. Taký dobrý čaj voňavý, šalviový či mätový. Tieto krásne rastlinky, liečivé sú bylinky🌿. Príroda nám v ŠKD svoju lekáreň otvorila, lahodnou chuťou a vôňou nás očarila. O bylinkách sme sa rozprávali, ich krásu a dôležitosť poznávali. Pracovné listy, herbár tvorili, bazový, levanduľový sirup vypili. Pažítka nám veľmi chutila a úžasná hra: Miešame bylinky nás bavila. Ďakujeme ti príroda za tieto dary🌿. Dôležité sú, to vie každý z nás, veľký i malý.🌿🌱Pesnička: Bylinkárka, Fantalýro

 • TELESNÁ VÝCHOVA VO VODE

  Krásnu slnečnú už skoro letnú stredu sme s chlapcami z deviateho ročníka využili na telesnej výchove osviežením sa v príjemnej vode na bani v  Gregorovej Vieske. Nebola to síce typická hodina plávania, ale účel pred koncom školského roka splnila. Aktívne a zábavne sme strávili spoločný čas v krásnom prostredí. Snáď do konca školského roka sa nám podarí ešte niečo na telesnej výchove zábavné vymyslieť a zrealizovať. Veď zážitky sa nedajú ničím vyvážiť.

  Mgr. Zuzana Kresáneková

 • Webinár Pravda o drogách

  Žiaci 9. ročníka mali po prvý krát možnosť zapojiť sa do webinára, ktorý realizuje organizácia Bez drog. Organizácia Bez drog vykonáva protidrogové preventívne prednášky so žiakmi. Poskytuje žiakom fakty a pravdivé informácie o drogách a ich účinkoch a o tom prečo a ako drogy škodia. Touto prednáškou sme sa snažili o to, aby žiaci rozumeli tomu, prečo drogy nikdy nie sú a nebudú skutočným riešením akéhokoľvek problému, duševného stavu alebo životnej situácie (je jedno či ide o nudu, zvedavosť, smútok z rozchodu, neúspech v škole alebo spor s priateľmi či rodičmi…). Robíme všetko, čo vieme, aby mali žiaci možnosť urobiť včas vlastné rozhodnutie, že drogy brať nebudú. Bola to zážitková forma vyučovania, kde žiaci mohli diskutovať a pýtať sa. Cieľom hodiny bolo, aby žiaci dostali informácie o drogách skôr, ako sa k nim dostanú. Žiaci boli aktívni, zapájali sa do diskusie a pomocou webinára odchádzali s presvedčením, že drogy škodia nielen telu, ale aj duši. 

  Koordinátor prevencie PhDr. Ľ. Marková, Sociálna pedagogička Mgr. J. Chamuľová

 • FUNNY ENGLISH

  Na hodinách Anglického jazyka robíme pre žiakov rôzne zábavné a názorné aktivity, aby sa učili jazyk aktívne a prirodzenou cestou pomocou získavania praktických skúseností. Tieto hodiny boli zamerané na učenie sa ako nakupovať v obchodoch a na trhu a rozširovanie si potrebnej slovnej zásoby.

 • 🌼JARNÉ DIELNIČKY v ŠKD🌼

  🌼 Čo to, čo to, čo sa to deje? Slniečko sa na nás smeje. Kvietky rozkvitli, vtáčiky sa smejú, mušky si na slniečku krídelká hrejú.🌞Poďme sa aj my spoločne zohriať na jarné slniečko, kým Pani JAR odovzdá svoju vládu ďalšiemu ročnému obdobiu LETU.  Včielky🐝, Lienky🐞, Sovičky🦉 otvárajú pre vás svoje JARNÉ DIELNIČKY🌼Pesnička🎶: Jar - z predstavenia Trpaslík🌞. Spev: deti z ŠKD 🌞. Klavírny sprievod: p. uč. Katka Gálová🌼

 • 🧺REMESLO MÁ ZLATÉ DNO🏺DEŇ DETÍ v ŠKD🧺

  🧺Ja som dobrý remeselník z tej trenčianskej stolice, po mestách aj po dedinách chodím drotovat hrnce 🧺. Za siedmimi horami, za siedmimi moriami, remeselnícke slávnosti v ŠKD sa konali.🏺Na náš veľký, super deň, remeselníkmi sme sa stali, v remeselníckej uličke, poklady nazbierali.📿 Pri záhradníčkach sme kvety pestovali 🌼, pri obuvníčke šnúrky navliekali👞. Tkáčky nás koberce tkať naučili👍, pri hrnčiarke sme džbány vyrobili🏺. Šperkárky nás šperkami obdarili 📿 a cukrárky lekvárom nakŕmili🍓. A čo už všetci dobre vieme, za naše krásne kostýmy👩‍🍳, pizzu🍕dobroty🍭🍬Vám, milí rodičia, pekne ĎAKUJEME♥️ Veľké ĎAKUJEME patrí aj Vám, našim veľkým kamarátkam deviatačkám a ôsmáčkám ....♥️

 • Vyhodnotenie zberu papiera

  V piatok, 21. 5. 2021 sme ukončili zber papiera. Tešíme sa, že aj tentokrát sa zapojilo veľa žiakov a doslova sa pretekali o to, kto donesie viac papiera. Takýto urputný boj prebiehal hlavne medzi triedami 1. stupňa. Sme však radi, že popri nich sa nedali zahanbiť ani žiaci z 2. stupňa a všetci spoločne tak prispeli ku krásnemu výslednému zozbieranému množstvu 2756 kg. Za peniaze získané za tento zber budeme môcť opäť skvalitniť výučbu na škole. Všetkým, ktorí sa zapojili, ďakujeme.

  Výsledky:
  Kolektívy: 1. miesto - 4.A, 2. miesto - 2.A, 3. miesto - 3.A

  Jednotlivci 1. stupeň: 1. miesto - Sofia a Samko Martinkovci (4.A), 2. miesto - Lenka Fajčíková (4.A), 3. miesto - Richard Lukáč (2.A)

  Jednotlivci 2. stupeň: 1. miesto - Martin Žilka (5.A), 2. miesto - Beáta Žigová (6.A), 3. miesto - Marianna Klochanová (5.A)

 • NÁVŠTEVA HODNOTIACEJ KOMISIE SÚŤAŽE DEDINA ROKA

 • MDD na 2. stupni bol o zážitkoch a zábave

  Deň detí pre žiakov 2. stupňa sa niesol v duchu opatrení, ktoré hromadným celoškolským akciám veľmi neprajú. Triedni učitelia sa preto snažili svojim triedam pripraviť deň naplnený zážitkami a zábavou, a tak sa žiaci tešili, že strávia deň so svojim triednym učiteľom a triedni učitelia sa tešili na deň so svojou triedou.  Takéto chvíle chýbali už všetkým. Ako to všetko dopadlo? Pozrite si fotografie...

 • MDD v 4.A

  Deň detí sme oslávili, super sme sa zabavili. Opekačku a súťaže sme zdolali, za výkony sme odmeny a diplomy dostali.

  Mgr. B. Hochholczerová

strana:

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
  Družstevná č.11, 98511 Halič
 • 047/4392357 - Základná škola
  047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria