Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • 🪁ŠARKANIÁDA v ŠKD🍂

  🪁ŠARKANIÁDA v ŠKD🍂 Lieta šarkan pomaličky, pozdravuje lastovičky🪁🍁. Chvostom krúti sem a tam, šťastnú cestu želám vám... Šarkaníky veselé🪁, zdobia okná jedálne. Chvostíkmi nám zakrútili, deti v škole potešili🙋🙋‍♂️🙋‍♀️. Každému sa páčili, hneď keď ich tam zočili. Každý šarkan jedinečný je, to naša súťaž od šarkaníkov chce.🪁 Aby detičky s rodičmi tvorili, krásne chvíle spolu zažili a nás všetkých svojim šarkaníkom prekvapili. 🍁🍂 Všetkým zúčastneným VČIELKAM🐝, LIENKAM🐞, SOVIČKÁM🦉 našej ŠARKANIÁDY v ŠKD srdečne GRATULUJEME🪁

 • ♥️OKTÓBER MESIAC ÚCTY K STARŠÍM♥️ŠKD♥️

  ♥️OKTÓBER MESIAC ÚCTY K STARŠÍM♥️Teplá dlaň a sivé vlasy, dobré srdce lásku hlási. Vždy objatie a úsmev milý, hoc ubúdajú im už sily. To je naša babka, dedko, prababka či prapradedko. Majú pre nás dobrú radu, k tomu sladkú čokoládu. Potrebujú našu lásku, čo vyhladí každú vrásku. Aby sme ich v úcte mali, vždy s láskou ich privítali. Dali by nám veru všetko, naša babka aj náš dedko. ♥️ĎAKUJEME♥️

 • Pomáhame skrášľovať

  Takto aktívne sa zapojili do skrášľovania okolia školy aj žiaci 7.B na hodinách pracovného vyučovania. Posúďte!, nie sú šikovní?... Tešia sa na ďalšie užitočne strávené hodiny pracovného vyučovania.

 • Hravé učenie v prvom ročníku

  Deťom sa snažíme vytvoriť tvorivé a podnetné prostredie  pri osvojovaní si nových vedomostí. Hry, zaujímavé pomôcky, zhudobnené rozprávky nám pomáhajú pri rozvoji slovnej zásoby a formovaní detskej osobnosti. Mgr. Rajprichová

 • VOLEJBALOVÝ TURNAJ UČITEĽOV

  Krásna myšlienka - stretnutie kolegov z okolitých základných škôl, šport, zábava a utužovanie dobrých medziškolských a medzikolegiálnych vzťahov dostala reálnu podobu v piatok 1.10.2021. Pod taktovkou ZŠ Haličská cesta č.7, Lučenec sa uskutočnil v telocvični SOŠ Technickej v Lučenci učiteľský volejbalový turnaj. Vzájomné zápasy odohralo medzi sebou 5 škôl - DSA, Haličská cesta č.7, Vajanského škola, L.Novomeského a tím z našej školy. Zápasy boli plné dobrej nálady, smiechu, ale aj napätia či bojovnosti. S výsledným 4.miestom nie sme síce spokojní, no pocit z krásnych hier a súbojov (niekedy veľmi tesných) ostáva a ženie nás vpred zlepšovať sa. Pretože ďalšími hostiteľmi bude naša škola v krásnych vynovených priestoroch telocviční. Tešíme sa na peknú volejbalovú akciu.

  Tím školy ZŠ s MŠ Hany Ponickej Halič

 • VÍŤAZSTVO V CEZPOĽNOM BEHU

  Cezpoľný beh žiakov a žiačok základných škôl je každoročná bežecká súťaž v krásnom terénnom prostredí na začiatku školského roka. Nebolo inak tomu ani tento rok. Na štart v Divíne pod hradom sme v stredu 6.10.2021 postavili družstvo dievčat v zložení Sára Mária Fízeľová, Nina Laššanová, Vanesa Jenátová a aj družstvo chlapcov v zastúpení Matej Budáč, Ján Radič a Lukáš Bahleda. Daždivé a chladné počasie nás potrápilo, no na výkonoch sa podpísalo pozitívne.

  Matej Budáč 8.A - 1.MIESTO

  Ján Radič  8.A - 5.miesto

  Lukáš Bahleda - 15.miesto

  DRUŽSTVO CHLAPCOV - 2.MIESTO

  Sára Mária Fízeľová 6.A - 4.miesto

  Nina Laššanová 7.A - 5.miesto

  Vanesa Jenátová 6.A - 13.miesto

  DRUŽSTVO DIEVČAT - 3.MIESTO

  Žiakom a žiačkám ĎAKUJEME ZA REPREZENTÁCIU ŠKOLY A GRATULUJEME K NÁDHERNÝM ŠPORTOVÝM VÝSLEDKOM.

  Mgr. Zuzana Kresáneková

 • Ochrana zvierat

  S triedou 3.B sme sa venovali téme o ochrane nielen domácich miláčikov, ale aj ostatných zvierat  pomocou powerpointovej prezentácie k príležitosti svetového dňa zvierat, ktorý pripadá na sviatok sv. Františka z Assisi, ktorý bol veľkým milovníkom a patrónom zvierat  Tento deň upozorňuje nielen žiakov, ale aj všetkých ľudí na neutešenú a kritickú situáciu ohrozených zvierat po celom svete ľudskou rukou. So žiakmi sme sa rozprávali o tom, že by sme žiadne zvieratá nemali týrať, ubližovať im a ak máme doma nejaké zvieratko tak sa oň pekne starať. Hodinu nám spestril aj minitestík o zvieratkách a žiaci mali na výber vybrať si jedno zvieratko, ktoré vymaľovali a nalepili na plagát, ktorý im v triede ostane, aby nezabudli, že nielen v deň zvierat, ale každý deň sa máme správať pekne a starostlivo voči všetkým zvieratám a neubližovať im!

   

  Mgr. Jana Chamuľová (sociálna pedagogička)

 • 🎶SLÁVIK SLOVENSKA🐦ŠKOLSKÉ KOLO SPEVÁCKEJ SÚŤAŽE 🎶

  🎶SLÁVIK SLOVENSKA 🐦ŠKOLSKÉ KOLO SPEVÁCKEJ SÚŤAŽE 🎶 Dňa 4. októbra 2021 sa v našej škole konalo školské kolo speváckej sútaže Slávik Slovenska. Porota mala veľmi ťažkú úlohu, pretože všetci slávici zaspievali ako najlepšie a najkrajšie vedeli.  Nakoniec sa rozhodla nasledovne: do užšieho kola postupujú: Miška Koklesová 1.A, Timka Jamnická 2.A, Vivienka Nátonová 3.A, Nelka Orlaiová 5.A, Hanka Udvardyová 5.A a Tamarka Buranszká 5.B. Postupujúcim gratulujeme a prajeme veľa úspechov na ďalšej speváckej ceste 🎶.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Pestrý september v špeciálnej triede

  V špeciálnej triede sa toho počas septembra udialo veľmi veľa. Všeličo sme vyrobili, všeličo sme sa naučili...

   

 • Svetový deň úsmevu

  Je krásne, keď aj úsmev má svoj deň. Bez neho by bol svet šedivý. Ním prejavujeme radosť, nadšenie, spokojnosť, dobrú náladu. Je podstatným prvkom neverbálnej komunikácie a zrozumiteľný pre každého človeka. S triedou 7.A sme sa v piatok rozprávali  o tom, čo nám prináša úsmev. Zhotovili sme si obkreslením ruky smajlíkov a vytvorili nástenku pre žiakov našej školy k príležitosti Svetového dňa úsmevu (2.10), ktorý sme si na našej škole dnes  4.10. pripomenuli. Nástenka svietila plná smajlíkov, úsmevu a radosti na našej školskej chodbe. Žiakom našej školy sme pripomenuli, že úsmev má pozitívny vplyv na naše zdravie, ale aj na naše okolie nielen nástenkou, ale aj prostredníctvom rozhlasu. Preto by sme sa mali usmievať častejšie, nielen v tento deň.

   Mgr. Jana Chamuľová (sociálna pedagogička)

 • Jazyky spájajú svet

  Tentokrát spojili všetkých žiakov druhého stupňa pri spoločných aktivitách pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. Žiaci sa zapojili do spoznávania Európskej únie, jej národov a jazykov pomocou prezentácií, pracovných listov, videí, či kvízov. Na angličtine si pripomenuli známu osobnosť Mr. Beana, ktorý pochádza z Anglicka.

  Učili sa aj základy francúzskeho jazyka a tiež trojjazyčne zaspievať pieseň Bruder Jakob. Nemecky hovoriace krajiny zobrazili na krásnych projektoch a vlajkách. Na hodinách nemeckého a anglického jazyka si žiaci pripravili typické jedlá a nápoje pre tieto krajiny. Na záver nechýbala ani ich ochutnávka.

   

  Členovia Žiackej školskej rady odprezentovali pre všetkých žiakov školy rozhlasovú reláciu, v ktorej dali typy na zdokonalenie cudzojazyčných vedomostí.

  Poučne aj zábavne sme spoločne na našej škole oslávili tento výnimočný deň.

 • Adoptuj si kravičku

  Triedy 0. ročník, 2.A., 3.A, 4.A sa zapojili do súťaže ADOPTUJ SI KRAVIČKU. Počas trvania súťaže deti budú zbierať ean kódy zo slovenských mliečnych výrobkov, ktoré premenia za dukáty. Čím viac dukátov, tým lepšia starostlivosť o kravičky, ktoré reálne žijú vo vybraných maštaliach na Slovensku. Najlepšia starostlivosť bude odmenená finančne či vecnými cenami.

 • PLASTELÍNKOVO v ŠKD🌈

  PLASTELÍNKOVO v ŠKD🌈V utorok (21. 09.2021) sme v našom ŠKD z plastelíny tvorili, veľmi sme sa pri tom bavili. 😉Naše pršteky sme si precvičili a krásne kytice 💐, torty🎂stromčeky🌳, slniečka🌞,postavičky🙋‍♀️🙋‍♂️, kostolík 💒, zvieratká🐣, ale aj pokémonov vyrobili. Parádnych výrobkov bolo veľa, hodnotenie padlo na pána zástupcu riaditeľa školy a pána riaditeľa.🙂 Rozhodovanie bolo ťažké veru,  prvé tri miesta a mimoriadny výrobok dostali krásnu cenu🎀. Ani ostatní smutní nezostali, za svoju šikovnosť sladkú odmenu dostali🍭. Viac sa o Plastelínkove dozviete, keď si naše videjko pozriete. Deti a pani vychovávateľky ŠKD 🌈

 • TRÉNINGY ŠAKHAL - školský atletický klub Halič

  Tréningy:

  V školskom roku 2021/2022 každý štvrtok od 14:00 - 15:00 v športovom areáli alebo telocvičniach ZŠ s MŠ Hany Ponickej. Žiaci a žiačky 1. - 4. ročníka! ZAČÍNAME VO ŠTVRTOK 7.10.2021!!!

  Tréneri:
  Mgr. Zuzana Kresáneková - učiteľka telesnej a športovej výchovy a tréner detskej atletiky
  Mgr. Kristián Fajčík - tréner detskej atletiky
  (trénerské certifikáty)

  Mgr. Zuzana Kresáneková (0905808711, zuzanakresanekova@gmail.com)                 

 • 🙆PRIVÍTANIE NOVÝCH KAMARÁTOV v ŠKD🙆‍♂️

  PRIVÍTANIE NOVÝCH KAMARÁTOV v ŠKD🙆🙆‍♂️Čo to bolo počuť? Odkiaľ sa hlasy ozývali? To boli hlasy detí a oddelenia ŠKD nové detičky privítali. VČIELKY 🐝, LIENKY 🐞, SOVIČKY 🦉takto privítali nové detičky: "Vitaj milá žiačka, žiačik, od dnes si klubáčka, klubáčik. My sme veľká rodina, hravé učenie sa začína. Zážitky a poznávanie, tanec, hudba, maľovanie. V ŠKD sa nenudíme hráme sa a tiež učíme. Tak poď medzi nás, poď sa s nami hrať, nové zážitky s nami prežívať. Klubáčikovia ŠKD DÚHA 🌈

 • Svetový deň srdca - 29.09.2021

  Srdce – malá pumpa, ktorá funguje nepretržite. Keďže bez srdca nevieme existovať, potrebujeme mu zabezpečiť  najlepšie podmienky na fungovanie. Ako ich však dosiahnuť? Žiaci 5.A triedy sa to dozvedeli počas hodiny, ktorá bola venovaná Svetovému dňu srdca, kde sme sa spolu rozprávali na túto tému. Žiaci si vytvorili srdcia, kde mali za úlohu nakresliť, čo nášmu srdiečku prospieva a naopak čo škodí.. Mať zdravé srdce znamená, že sa oň musíme starať. Napríklad tým, že sa neprejedáme, budeme sa venovať primeranému pohybu a športu, vyhýbať sa stresom, konfliktom, neprimeranej fyzickej a psychickej záťaži, nebudeme fajčiť či konzumovať alkohol. Žiaci mali možnosť poskladať si puzzle o dobrých vlastnostiach. Potom sme si urobili so žiakmi kvíz o našom srdiečku a nakoniec sme si vytvorili plagát. Cieľom aktivity bolo prispieť k zvýšenému záujmu a starostlivosti o svoje zdravie.

   

  Mgr. Jana Chamuľová (sociálna pedagogička)

 • Pozitívne myslenie

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Pozitívne myslenie.

  Každodennosť prináša rôzne situácie a nie všetky sa dajú prejsť s úsmevom. Ale je len na každom z nás, ako si poradíme so stresom, ktorý na nás číha. A tak so žiakmi 7.B triedy sme sa venovali téme pozitívneho myslenia. Rozprávaním sme si pripomenuli čo je to pozitívne myslenie, ale aj ako si ho udržať. Vytvorili sme plagát, ktorý bude žiakom svietiť v ich triede, aby  nedovoľovali stresu, aby ich naplnil nervozitou a negativitou. A čerešničkou na torte tohto snaženia nech je práve pozitívne myslenie, ktorým si vytvárame blahodárne prostredie okolo seba a optimistický pohľad na každodenný život s radosťami a starosťami.

                                                                                                            Mgr. Jana Chamuľová (sociálna pedagogička)

 • 🍎🥦VITAMÍNIKOVO v ŠKD🍐🥒

  🍎🥦VITAMÍNIKOVO v ŠKD🍐🥒Do ŠKD zavítali, naši kamaráti známi.😊Vitamíny to už vieme, sú pre nás dôležité, preto všetko z chuti zjeme🙆🙆‍♂️. Ovocie🍒 aj zeleninku🥦, mliečko🥛, rybku🐟, strukovinku. Šalátiky🥗, polievočky🍲 aj vajíčka🍳 od sliepočky🐔.Slniečko 🌞tiež pekne  hrialo, naše líčka poláskalo. Kreslili sme🎨, rozprávali i do záhrad zavítali🌳. Pesničky🎼 sme zaspievali, vitamíny popapkali🍏🍇🥬.  Zdraví, silní budeme o dôležitosti vitamínov už vieme.🧒🧑

strana:

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ
  Družstevná č.11, 98511 Halič
 • 047/4392357 - Základná škola
  047/4392326 - Školská jedáleň
  0911042581 - Materská škola

Fotogaléria