• Projekt Tréneri v škole

    • Projekt zapája kvalifikovaných, vyškolených trénerov spoločne so zodpovedajúcimi pedagógmi do vyučovacieho procesu hodín Telesnej a športovej výchovy na 1.stupni základnej školy. Žiaci sa zoznámia s viacerými druhmi športovo-pohybových aktivít a športovým náčiním jednotlivých športov, pôsobením rôznych trénerov z rôznych druhov športu v školách. Zároveň je kladený dôraz na hravú formu výučby a zapájanie čo najväčšieho počtu žiakov.

     Oblasti športovej prípravy, na ktoré je program zameraný:
     - základy lokomócie: atletika, gymnastika,

     - loptové zručnosti: kolektívne a individuálne športy,
     - rytmické a koordinačné základy: tanec, úpolové športy.

     Viac info na: https://www.trenerivskole.sk/