• Charakteristika projektu

    • Cieľom projektu je popularizácia futbalu u detí materských škôl v predškolskom veku a od školského roka 2020/2021 aj v prvých ročníkoch základných škôl. Deti prostredníctvom trénerov budú jedenkrát do týždňa rozvíjať cez futbal formou krúžkovej činnosti základné pohybové, stabilizačné, koordinačné či prvé herné kompetencie.

     Tréneri: Ing. Marcel Lukáč a Mgr. Kristián Fajčík

     Partner projektu: Slovenský futbalový zväz