• Kráľovstvo plné hier a poznania

        • Naša Základná škola s materskou školou sa v roku 2019 zapojila do výzvy Nadácie VÚB so svojim projektom Detské ihrisko Zdravko - Kráľovstvo plné hier a poznania. Ako všetci zainteresovaní vedia, bola úspešná. Vďaka sms hlasovaniu škola získala finančné prostriedky v hodnote 5000 EUR na vyššie spomínané detské ihrisko. Hlavnými cieľmi tohto projektu bolo zatraktívnenie prostredia v areáli ZŠ s MŠ pred materskou školou, vedenie detí k zdravému životnému štýlu a v neposlednom rade zabezpečenie bezpečného priestoru na hru, ktorá je základnou zložkou vo výchovno-vzdelávacom procese hlavne v predškolskom veku. Na prázdnom, zatrávnenom mieste pred škôlkou pribudli v spolupráci obce, školy, rodičov, učiteľov a širokej verejnosti nové športovo - náučné prvky. Jedinečnými sú preto, lebo nejde o prvky, ktoré škola za získané peniaze v grante nakúpila. Ide o prvky, ktoré si škola za pomoci dobrovoľníkov z UPSVaR, technického personálu, obecných pracovníkov, rodičov, učiteľov a priateľov školy sama vyrobila a pred MŠ umiestnila. Škola a obec zabezpečila prípravu materiálov prípadne terénne úpravy, dobrovoľníci a darcovia poskytli nepotrebné materiály či predmety, ktoré ešte môžu nájsť na ihrisku uplatnenie a rodičia, učitelia, priatelia školy a dobrovoľníci dali do projektu to najdôležitejšie. Chuť a ochotu niečo pre naše deti vytvoriť. Všetkým tým, ktorí aspoň maličkým činom podali pomocnú ruku  riaditeľstvo školy a obec Halič ďakuje.