• ŠAKHAL - školský atletický klub Halič

    • Naša škola sa zapojila do projektu Slovenského atletického zväzu (ďalej len SAZ) DETSKÁ ATLETIKA.

     Dňa 20. 9. 2018 bol náš školský atletický klub oficiálne zaregistrovaný pod názvom ŠAKHAL - ŠKOLSKÝ ATLETICKÝ KLUB HALIČ (š - školský, a - atletický, k  - klub, hal - Halič).

      

     ŠAKHAL vznikol s cieľom:

     • zvýšiť pohybovú aktivitu detí na škole,
     • rozvíjať všetky pohybové schopnosti (kondičné, koordinačné) v podobe celoročnej pravidelnej tréningovej činnosti,
     • naučiť deti základným technickým atletickým zručnostiam,
     • pestovať u detí pozitívny vzťah k pravidelnej pohybovej aktivite,
     • príprava na školské atletické preteky, preteky organizované SAZ.

      

     Pre koho je atletický klub vhodný?

     Pre všetky zdravé deti (žiakov) našej školy vo veku od 6 - 12 rokov, ktoré milujú pohyb a šport.

      

     Tréningy:

     V školskom roku 2021/2022 každý štvrtok od 13:45 - 14:45 v športovom areáli alebo telocvičniach ZŠ s MŠ Hany Ponickej.

      

     Tréneri:

     Mgr. Zuzana Kresáneková - učiteľka telesnej a športovej výchovy a tréner detskej atletiky

     Mgr. Kristián Fajčík - tréner detskej atletiky

     (trénerské certifikáty)

      

     Ako sa prihlásiť ?

     Prihláška a tlačivo pre lekárske potvrdenie je na stiahnutie TU (pdf súbor)

     Alebo osobne u Mgr. Zuzany Kresánekovej (0905808711, zuzanakresanekova@gmail.com)