Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Radoslav ČIČMANEC Či Rozvrh
Riaditeľ
radoslav.cicmanec@gmail.com
 
 
Mgr. Stanislav POLOMSKÝ Pol Rozvrh
Zástupca
stanislavpolomsky@gmail.com
 
 
Mgr. Miroslava ŠVIHLOVÁ Švi Zástupkyňa
miroslava.svihlova@gmail.com
 
 
Bc. Dominika BENDOVÁ Bnd Učiteľka
domca.dominikabendova@gmail.com
 
 
PaedDr. Ľubica BEŇOVÁ Ben Rozvrh
Učiteľka
benovalubica@azet.sk
 
 
Mgr. Monika BERNÁTOVÁ Ber Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
Zástupca v triede: 4.A
bernatovamonika@post.sk
 
 
Mgr. Adriana BOŠKOVÁ Boš Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
Zástupca v triede: 8.B
adriana.boskova@gmail.com
 
 
Ing. Žaneta BYSTRIANSKA By Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.B
Zástupca v triede: 9.A
zanetaalbertova@centrum.sk
 
 
Bc. Monika ČERNÁKOVÁ Čer Rozvrh
Pedagogická asistentka
monikah28@zoznam.sk
 
 
Bc. Lucia ĎURÁKOVÁ Ďur Triedna učiteľka: MŠ III.odd
carriegirlhorvthov@gmail.com
 
 
Mgr. Kristián FAJČÍK Fjč Rozvrh
Triedny učiteľ: 6.A
kristian.fajcik@gmail.com
 
 
Mgr. Mária FAJČÍKOVÁ Faj Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
Zástupca v triede: 4.B
mariafajcikova2@gmail.com
 
 
Mgr. Monika GÁBOROVÁ Gab Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
Zástupca v triede: 1.A
gborov.monika@gmail.com
 
 
Mgr. Ľuboslav GALÁD Gld Rozvrh
Triedny učiteľ: 5.B + 6.B
Zástupca v triede: 7.A
lgalad@azet.sk
 
 
Bc. Katarína GALÁDOVÁ GK Vychovávateľka
cibulkatka74@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína GÁLOVÁ Gal Rozvrh
Učiteľka
galovalc@zoznam.sk
 
 
Linda GÁLOVÁ Učiteľka
Zástupca v triede: MŠ III.odd
lindasebokova85@gmail.com
 
 
Mgr. Janka GONDOVÁ Gon Rozvrh
Pedagogická asistentka
gondova3@post.sk
 
 
Mgr. Beata HOCHHOLCZEROVÁ Hoch Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
Zástupca v triede: 2.A
beata150@post.sk
 
 
Mgr. Emília HRUŠKOVÁ Hru Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
Zástupca v triede: 8.A
emhruskova@gmail.com
 
 
Mgr. Jana CHAMUĽOVÁ Cha Rozvrh
Sociálna pedagogička
JANCA200@azet.sk
 
 
Silvia CHEBEŇOVÁ Che Triedna učiteľka: MŠ I.odd
 
 
Mgr. Jana CHOVANOVÁ Chov Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
Zástupca v triede: 3.B
chovanovaj@centrum.sk
 
 
Bc. Adriána JANÁKOVÁ Jan Triedna učiteľka: MŠ II.odd
koristekova.a@gmail.com
 
 
Bc. Bronislava KAMENSKÁ Kam Učiteľka
bronkakamenska151@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana KONČOŠOVÁ Kon Rozvrh
Triedna učiteľka: ŠpTr. 5. + 6. + 7.r.
Zástupca v triede: ŠpTr. 9.A
zuzanakoncosova@post.sk
 
 
Mgr. Zuzana KRESÁNEKOVÁ Kre Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: 6.A
zuzanakresanekova@gmail.com
 
 
Mgr. Anna LUKÁČOVÁ Luk Vychovávateľka
AnickaLc@azet.sk
 
 
PhDr. Ľubica MARKOVÁ Mrk Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
Zástupca v triede: 5.A
lubicam07@gmail.com
 
 
Adriana MARTINKOVÁ Mar Vychovávateľka
adamartinkova@azet.sk
 
 
Jana NÉKIOVÁ Nek Učiteľka
nekiovajana@gmail.com
 
 
Mgr. Henrieta NOVOTNÁ Nov Rozvrh
Pedagogická asistentka
henrieta534@gmail.com
 
 
Mgr. Lucia ORLAIOVÁ Or Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
Zástupca v triede: 5.B + 6.B
orlaiovalucia@gmail.com
 
 
Mgr. Erika RAJPRICHOVÁ Raj Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
Zástupca v triede: 3.A
teddd@email.cz
 
 
Juraj RUSNÁK Rus Pedagogický asistent
jurajrusnak@centrum.sk
 
 
Mgr. Iveta ŠURANOVÁ Šur Rozvrh
Triedna učiteľka: ŠpTr. 9.A
Zástupca v triede: ŠpTr. 5. + 6. + 7.r.
suranovai@azet.sk
 
 
Mgr. Alena TÓČIKOVÁ Toč Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
Zástupca v triede: 1.B
tocikova.alena@gmail.com
 
 
Mgr. Mária TRIZNOVÁ Tri Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
Zástupca v triede: 2.B
mariatriznova@gmail.com

© aScAgenda 2021.0.1277 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.06.2021

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria