Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Radoslav ČIČMANEC Či Rozvrh
Riaditeľ
radoslav.cicmanec@gmail.com
 
 
Mgr. Stanislav POLOMSKÝ Pol Rozvrh
Zástupca
stanislavpolomsky@gmail.com
 
 
Mgr. Miroslava ŠVIHLOVÁ Švi Zástupkyňa
Triedna učiteľka: MŠ II. odd
miroslava.svihlova@gmail.com
 
 
Mgr. Veronika ARGANOVÁ Arg Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
Zástupca v triede: 6.A
veronika.arganova@gmail.com
 
 
Mgr. Miroslava BEĽOVÁ Bel Triedna učiteľka: MŠ I. odd
miroslava.belova95@gmail.com
 
 
PaedDr. Ľubica BEŇOVÁ Ben Rozvrh
Učiteľka
BENOVALubica@azet.sk
 
 
Mgr. Monika BERNÁTOVÁ Ber Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
Zástupca v triede: 1.B
bernatovamonika@post.sk
 
 
Mgr. Eva BLAŽEKOVÁ Bl Rozvrh
Pedagogická asistentka
eva.blazekova80@gmail.com
 
 
Mgr. Adriana BOŠKOVÁ Boš Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
Zástupca v triede: 5.A
adriana.boskova@gmail.com
 
 
Ing. Žaneta BYSTRIANSKA By Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
zbystrianska80@gmail.com
 
 
Bc. Monika ČERNÁKOVÁ Čer Rozvrh
Pedagogická asistentka
monikah28@zoznam.sk
 
 
Bc. Lucia ĎURÁKOVÁ Ďur Triedna učiteľka: MŠ III. odd. A
Zástupca v triede: MŠ III. odd. B
carriegirlhorvthov@gmail.com
 
 
Mgr. Kristián FAJČÍK Fjč Rozvrh
Triedny učiteľ: 8.A
Zástupca v triede: 6.B
kristian.fajcik@gmail.com
 
 
Mgr. Mária FAJČÍKOVÁ Faj Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
Zástupca v triede: 2.A
mariafajcikova2@gmail.com
 
 
Mgr. Monika GÁBOROVÁ Gab Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
Zástupca v triede: 3.A
gborov.monika@gmail.com
 
 
Mgr. Ľuboslav GALÁD Gld Rozvrh
Triedny učiteľ: 8.B
Zástupca v triede: 9.A
lgalad@azet.sk
 
 
Bc. Katarína GALÁDOVÁ GK Vychovávateľka
cibulkatka74@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína GÁLOVÁ Gal Rozvrh
Učiteľka
galovalc@zoznam.sk
 
 
Bc. Linda GÁLOVÁ Triedna učiteľka: MŠ III. odd. A
lindasebokova85@gmail.com
 
 
Mgr. Janka GONDOVÁ Gon Rozvrh
Pedagogická asistentka
gondova3@post.sk
 
 
Mgr. Beata HOCHHOLCZEROVÁ Hoch Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
Zástupca v triede: 4.A
beata150@post.sk
 
 
Bc. Dominika HRICOVÁ Hri Triedna učiteľka: MŠ I. odd
Zástupca v triede: MŠ II. odd
domca.dominikabendova@gmail.com
 
 
Mgr. Emília HRUŠKOVÁ Hru Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: 7.A
emhruskova@gmail.com
 
 
Mgr. Jana CHAMUĽOVÁ Cha Rozvrh
Sociálna pedagogička
JANCA200@azet.sk
 
 
Mgr. Jana CHOVANOVÁ Chov Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
Zástupca v triede: 4.B
chovanovaj@centrum.sk
 
 
Bc. Bronislava KAMENSKÁ Kam Triedna učiteľka: MŠ II. odd
Zástupca v triede: MŠ I. odd
bronkakamenska151@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana KONČOŠOVÁ Kon Rozvrh
Triedna učiteľka: Šp.tr. 6+7+8+9
Zástupca v triede: Šp.tr. 1+2+3
zuzanakoncosova@post.sk
 
 
Mgr. Zuzana KRESÁNEKOVÁ Kre Učiteľka
zuzanakresanekova@gmail.com
 
 
Bc. Anna LAŠŠANOVÁ Laš Asistentka učiteľa
anna.lassanova@gmail.com
 
 
Bc. Vladimír LIPIANSKY Lip Rozvrh
Učiteľ
vlipiansky@gmail.com
 
 
Mgr. Anna LUKÁČOVÁ Luk Vychovávateľka
AnickaLc@azet.sk
 
 
PhDr. Ľubica MARKOVÁ Mrk Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.B
Zástupca v triede: 8.A
lubicam07@gmail.com
 
 
Adriana MARTINKOVÁ Mar Vychovávateľka
adamartinkova@azet.sk
 
 
Mgr. Veronika MILKOVÁ Mil Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
Zástupca v triede: 1.A
segecova.veronika@gmail.com
 
 
Mgr. Lucia ORLAIOVÁ Or Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
Zástupca v triede: 8.B
orlaiovalucia@gmail.com
 
 
Mgr. Erika RAJPRICHOVÁ Raj Učiteľka
teddd@email.cz
 
 
Beáta SLOVÁKOVÁ Slo Triedna učiteľka: MŠ III. odd. B
Zástupca v triede: MŠ III. odd. A
beata.bukovcova@gmail.com
 
 
Bc. Renáta STANKOVÁ Sta Asistentka učiteľa
renata.stankova@post.sk
 
 
Mgr. Iveta ŠURANOVÁ Šur Rozvrh
Triedna učiteľka: Šp.tr. 1+2+3
Zástupca v triede: Šp.tr. 6+7+8+9
suranovai@azet.sk
 
 
Mgr. Alena TÓČIKOVÁ Toč Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
Zástupca v triede: 2.B
tocikova.alena@gmail.com
 
 
Mgr. Mária TRIZNOVÁ Tri Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
Zástupca v triede: 3.B
mariatriznova@gmail.com
 
 
Mgr. Mária VLASATÁ Vla Triedna učiteľka: MŠ III. odd. B
majavlasata.13@gmail.com

© aScAgenda 2023.0.1386 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.11.2022

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň
    0911042581 - Materská škola

Fotogaléria