• Zloženie žiackej rady ZŠ s MŠ Hany Ponickej:

    • 5.A - Timea Hanusková/zást. Vivien Nátonová
     5.B - Samuel Vrábeľ/zást. Vladimír Berky
     6.A - Natália Kurčíková/zást. Ema Szabóová 
     7.A - Jakub Budáč/zást. Hana Udvardyová
     7.B - Naďa Oláhová/zást. Dominika Berkyová
     8.A - Sára Mária Fízeľová/zást. Lucia Karmanová
     9.A - Kristína Marková/zást. Nina Laššanová

     Koordinátori žiackej rady: Ing. Žaneta Bystrianska, Mgr. Lucia Orlaiová