Navigácia

Zoznam tried

Názov
0. ročník Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beata HOCHHOLCZEROVÁ
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika GÁBOROVÁ
Učebňa 1.A
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Erika RAJPRICHOVÁ
Učebňa 1.B
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária FAJČÍKOVÁ
Učebňa 2.A
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana CHOVANOVÁ
Učebňa 2.B
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika BERNÁTOVÁ
Učebňa 3.A
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária TRIZNOVÁ
Učebňa 3.B
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena TÓČIKOVÁ
Učebňa 4.A
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana BOŠKOVÁ
Učebňa 5.A
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta ŠURANOVÁ
Učebňa 5.B
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Emília HRUŠKOVÁ
Učebňa 6.A
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Kristián FAJČÍK
Učebňa 7.A
7.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľuboslav GALÁD
Učebňa 7.B
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia ORLAIOVÁ
Učebňa 8.A
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Ľubica MARKOVÁ
Učebňa 9.A
9.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Žaneta BYSTRIANSKA
Učebňa 9.B
ŠpTr. 5. + 6. + 7. + 8.r. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana KONČOŠOVÁ
Učebňa Š5+6+7
MŠ II. odd Triedny učiteľ Mgr. Miroslava ŠVIHLOVÁ
Učebňa Učebňa MŠ 2. oddelenie
MŠ III. odd Triedny učiteľ Linda GÁLOVÁ
Učebňa Učebňa MŠ 3. oddelenie
MŠ I. odd Rozvrh
Triedny učiteľ Beáta SLOVÁKOVÁ
Učebňa Učebňa MŠ 1. oddelenie

© aScAgenda 2022.0.1345 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.05.2022

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň
    0911042581 - Materská škola

Fotogaléria