• Prečo a ako separovať?

    • Prečo separovať odpad?

     Správne triedenie odpadov:

     • znižuje nepriaznivé dopady pôsobenia človeka na životné prostredie
     • šetrí prírodné zdroje surovín a energie
     • redukuje množstvo odpadu na skládkach
     • pomáha znižovať počet čiernych skládok odpadov
     • umožňuje opätovné využitie odpadov recykláciou


     Vďaka triedeniu odpadov sa napríklad z plastových fliaš vyrobia nové fľaše, ruksaky, mikiny a iné športové oblečenie, detské šmýkačky, sáčky, kvetináče, záhradný nábytok a mnohé iné predmety. Vedeli ste, že napríklad zo 150 vyzbieraných plastových fliaš sa vyrobí koberec, z 30 plastových fliaš 1 flísová mikina a z 3 plastových fliaš už balerínky? Z nápojových kartónov sa stanú darčekové tašky i kuchynské papierové utierky? Jednou tonou vytriedeného papiera sa ušetrí až 17 stromov? V prípade, že nerecyklujete, rozklad plastovej fľaše trvá až 500 rokov.

     Aj na našej škole sme sa rozhodli, že znížime množstvo nepotrebného odpadu. Preto v každej triede bude umiestnený kôš na papier označený modrou nálepkou a kôš na plasty označený žltou nálepkou.

         

     Ako a aký odpad triediť?

     Do koša na papier vhadzujte len použitý papier zo zošitov, kancelársky papier, farebný papier, časopisy a čisté papierové obaly. Nevhadzujte mokrý, znečistený alebo mastný papier, použité hygienické vreckovky a rolky z toaletného papiera. Z papiera odstráňte sponky na spisy, lepiacu pásku alebo iné plastové časti. Kartónové krabice rozoberte a položte vedľa koša na papier.

     Do koša na plasty vhadzujte plastové fľaše, kartónové obaly z džúsov a iných nápojov, ktoré vyprázdnite a stlačte, aby zaberali čo najmenej miesta. Ďalším vhodným odpadom do koša na plasty sú sáčky z desiaty, plastové tašky, tégliky od jogurtov očistené od zvyškov jedla a stlačené hliníkové plechovky z nápojov. Do koša na plasty nevhadzujte plasty znečistené farbami a podobne. Plastové obaly zbavte hrubých nečistôt, etikety a vrchnáky môžete  ponechať.

     Všetko to, čo ste nevhodili do týchto dvoch košov, najmä však zvyšky jedál (ohryzky, šupky z banána, zvyšky z chleba a pod.), mokrý, znečistený alebo mastný papier, použité hygienické vreckovky, rolky z toaletného papiera, obaly z keksíkov a čokolád, vhadzujte do klasického koša na zmesový odpad.