• Zloženie rady rodičov ZŠ s MŠ Hany Ponickej

    • za 1.A Katarína Kuklová
     za 2.A Veronika Kotmanová
     za 2.B Radoslava Papanitzová
     za 3.A Monika Černáková
     za 3.B Angela Farkašová
     za 4.A Beata Balagová
     za 4.B Dana Lakatošová

     za 5.A Ing. Marcel Lukáč -  predseda
     za 5.B Mária Berkyová
     za 6.A Veronika Kovalančíková

     za 7.A Bc. Veronika Udvardyová (zároveň aj za MŠ I. odd.)     
     za 7.B Gabriela Berkyová             
     za 8.A Mgr. Mária Belovová
     za 9.A Iveta Merčáková
     za Šp.tr. Monika Balážová  
              
     za MŠ III.odd. Bc. Linda Gálová

     za MŠ II. odd. Petra Očovanová