Navigácia

O škole

História školy

Podľa Pedagogickej encyklopédie Slovenska existovala v Haliči farská škola už v 14. - 15. storočí. V roku 1816 bola v obci postavená rímskokatolícka škola, kde sa striedavo vyučovalo slovensky, maďarsky a opäť slovensky po vzniku ČSR.

V roku 1950 vznikla v Haliči Osemročná stredná škola, kde sa učilo až v troch budovách. Novodobá história školstva v Haliči sa začala písať výstavbou novej, 22 triednej základnej školy v r. 1970. Svoje brány otvorila v r. 1980 a odvtedy sa v nej vystriedalo približne 125 pedagogických pracovníkov a školské lavice opustila viac ako tisícka žiakov. Mnohí z nich sa opäť do školy vrátili ako učitelia, iní na ňu s hrdosťou spomínajú. (V roku 2020 70. výročie meštianky a 40. výročie novej školy) .

Do školy dochádzajú deti z obcí Halič, Telka, Mašková, Ľuboreč, Lehôtka, Lupoč, Stará Halič, Budiná, Lentvora, Ábelová, Tuhár, Praha, Gregorova Vieska, Závada, Polichno, Tomášovce, Lučenec. V minulosti k týmto obciam patrili aj Divín-lazy, Podrečany.

 

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň
    0911042581 - Materská škola

Fotogaléria