Navigácia

Zoznam tried › Trieda 4.A

Zoznamy žiakov: 0. ročník1.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A5.A5.B6.A7.A7.B8.A9.A9.BŠpTr. 5. + 6. + 7. + 8.r.MŠ II. oddMŠ III. oddMŠ I. odd
Triedny učiteľ: Mgr. Alena TÓČIKOVÁ
Zástupca: Mgr. Erika RAJPRICHOVÁ
Učebňa: 4.A
Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 6 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Radoslav BARA
2    Igor BERKY
3    Michal BERKY
4    Dávid FÍZEĽ
5    Simon HORNIAK
6    Matúš HRONEC
7    Tomáš KAMENSKÝ
8    Jaroslav KLIMENT
9    Anna KLINCOVÁ
10    Júlia KOVÁČIKOVÁ
11    Natália KOVÁČIKOVÁ
12    Liliana KOVALANČÍKOVÁ
13    Natália KURČÍKOVÁ
14    Michal LENČ
15    Jozef ROHÁČ
16    Ema SZABÓOVÁ
17    Samuel VÁLEK
18    Patrik ZVARA

© aScAgenda 2022.0.1288 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.09.2021

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria