Navigácia

Zoznam tried › Trieda 3.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A4.B5.A5.B + 6.B6.A7.A8.A8.B9.AŠpTr. 5. + 6. + 7.r.ŠpTr. 9.AMŠ I.oddMŠ II.oddMŠ III.odd
Triedny učiteľ: Mgr. Mária TRIZNOVÁ
Zástupca: Mgr. Jana CHOVANOVÁ
Učebňa: 3.B
Počet žiakov: 8, z toho chlapcov: 6 a dievčat: 2 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
2    Tomáš BERKY
3    Vladimír BERKY
4    Ľudovít DEME
5    Anton OLÁH
6    Marek OLÁH
7    Sebastián OLÁH
8    Gabriela OLÁHOVÁ
9    Zuzana OLÁHOVÁ

© aScAgenda 2021.0.1270 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.06.2021

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria