Navigácia

Zoznam tried › Trieda MŠ III.odd

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A4.B5.A5.B + 6.B6.A7.A8.A8.B9.AŠpTr. 5. + 6. + 7.r.ŠpTr. 9.AMŠ I.oddMŠ II.oddMŠ III.odd
Triedny učiteľ: Bc.Lucia ĎURÁKOVÁ
Zástupca: Linda GÁLOVÁ
Učebňa: Učebňa MŠ 2. oddelenie
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 15 a dievčat: 10 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
0    Laura BARNOVÁ
0    Tomáš BERKY
0    Daniela BERKYOVÁ
0    Vanesa BOHÁČOVÁ
0    Sebastián BURANSZKÝ
0    Miroslav ČERNÁK
0    Tereza ČONKOVÁ
0    Michal HRIC
0    Tamara Hana KORTIŠOVÁ
0    Darina KOVÁČOVÁ
0    Lukáš LAKATOŠ
0    Róbert LAKATOŠ
0    Sofia LANGOVÁ
0    Patrik LIPČEI
0    Marcel OLÁH
0    Thomas PAĽAGA
0    Samuel RÁCZ
0    Mária UDVARDYOVÁ
0    Šimon VÁLEK
0    Matej VOZAF
2    Viktória CVANCINGEROVÁ
5    Branislav GÁL
7    Lukáš HUDEC
8    Jakub JANEČEK
9    Margaréta MOLNÁROVÁ

© aScAgenda 2021.0.1270 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.06.2021

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria