Navigácia

Zoznam tried › Trieda 2.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A4.B5.A5.B + 6.B6.A7.A8.A8.B9.AŠpTr. 5. + 6. + 7.r.ŠpTr. 9.AMŠ I.oddMŠ II.oddMŠ III.odd
Triedny učiteľ: Mgr. Monika BERNÁTOVÁ
Zástupca: Mgr. Beata HOCHHOLCZEROVÁ
Učebňa: 2.A
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 14 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Marek BABIC
2    Adela BALÁŽOVÁ
4    Liliana DEMEOVÁ
5    Peter FAJČÍK
7    Timea HANUSKOVÁ
8    Kiara KLINCOVÁ
9    Félix KOKAVEC
10    Lenka KOVÁČIKOVÁ
11    Monika KOVÁČIKOVÁ
12    Richard LUKÁČ
13    Kamila MALATINCOVÁ
14    Vivien NÁTONOVÁ
15    Ema OLÁHOVÁ
16    Róbert PAVLÍK
18    Filip SPODNIAK
19    Tomáš SRŇÁK
20    Lena UDVARDYOVÁ
21    Andrej UHRIN
22    Michaela ZVAROVÁ
23    Simon GONDA
24    Vanessa Carolin GONDOVÁ
25    Mariana UHRIKOVÁ
26    Daniel BUČKO
27    Laura ILČÍKOVÁ

© aScAgenda 2021.0.1270 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.06.2021

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria