Navigácia

Zoznam tried › Trieda 3.A

Zoznamy žiakov: 0. ročník1.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A5.A5.B6.A7.A7.B8.A9.A9.BŠpTr. 5. + 6. + 7. + 8.r.MŠ II. oddMŠ III. oddMŠ I. odd
Triedny učiteľ: Mgr. Monika BERNÁTOVÁ
Zástupca: Mgr. Beata HOCHHOLCZEROVÁ
Učebňa: 3.A
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 13 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Marek BABIC
2    Adela BALÁŽOVÁ
3    Liliana DEMEOVÁ
4    Peter FAJČÍK
5    Simon GONDA
6    Vanessa Carolin GONDOVÁ
7    Timea HANUSKOVÁ
8    Laura ILČÍKOVÁ
9    Kiara KLINCOVÁ
10    Félix KOKAVEC
11    Lenka KOVÁČIKOVÁ
12    Monika KOVÁČIKOVÁ
13    Richard LUKÁČ
14    Kamila MALATINCOVÁ
15    Emma MATÚŠKOVÁ
16    Vivien NÁTONOVÁ
18    Filip SPODNIAK
19    Tomáš SRŇÁK
20    Lena UDVARDYOVÁ
21    Andrej UHRIN
22    Michaela ZVAROVÁ

© aScAgenda 2022.0.1362 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 01.07.2022

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň
    0911042581 - Materská škola

Fotogaléria