Navigácia

Zoznam tried › Trieda 2.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A4.B5.A5.B + 6.B6.A7.A8.A8.B9.AŠpTr. 5. + 6. + 7.r.ŠpTr. 9.AMŠ I.oddMŠ II.oddMŠ III.odd
Triedny učiteľ: Mgr. Jana CHOVANOVÁ
Zástupca: Mgr. Mária TRIZNOVÁ
Učebňa: 2.B
Počet žiakov: 14, z toho chlapcov: 5 a dievčat: 9 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Michal BARAN
2    Nikoleta BARAOVÁ
3    Samanta BARBORÍKOVÁ
4    Patrik BERKY
5    Kiara BERKYOVÁ
6    Ľudmila FARKAŠOVÁ
7    Jenifer KOVÁČOVÁ
8    Štefánia Šarlota KOVÁČOVÁ
9    Valéria KOVÁČOVÁ
10    Jozef LAKATOŠ
11    Daniela MATVEJOVÁ
12    Patrick NISTOR
13    František OLÁH
14    Marcela OLÁHOVÁ

© aScAgenda 2021.0.1270 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.06.2021

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria