Navigácia

Zoznam tried › Trieda MŠ II.odd

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A4.B5.A5.B + 6.B6.A7.A8.A8.B9.AŠpTr. 5. + 6. + 7.r.ŠpTr. 9.AMŠ I.oddMŠ II.oddMŠ III.odd
Triedny učiteľ: Bc.Adriána JANÁKOVÁ
Učebňa: Učebňa MŠ 1. oddelenie
Počet žiakov: 17, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 9
Kat. číslo Meno Priezvisko   
0    Radim HRABOVSKÝ
0    Roman KOVÁČ
0    Eliška KOVALANČÍKOVÁ
0    Peter NODŽÁK
0    Jazmina OLÁHOVÁ
0    Nikolas PATHÓ
0    Alexandra SLOVÁKOVÁ
2    Emma Mária ĎURICOVÁ
3    Andrej HARBARČUK
5    Matúš KORTIŠ
6    Jakub KRNÁČ
7    Paula NOSÁĽOVÁ
8    Katarína PAVLÍKOVÁ
9    Eliška PRESPERÍNOVÁ
11    Matúš TOMAN
12    Nina UHRINOVÁ
13    Viktória VINARČÍKOVÁ

© aScAgenda 2021.0.1270 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.06.2021

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria