Navigácia

Zoznam tried › Trieda MŠ III. odd

Zoznamy žiakov: 0. ročník1.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A5.A5.B6.A7.A7.B8.A9.A9.BŠpTr. 5. + 6. + 7. + 8.r.MŠ II. oddMŠ III. oddMŠ I. odd
Triedny učiteľ: Linda GÁLOVÁ
Zástupca: Bc.Lucia ĎURÁKOVÁ
Učebňa: Učebňa MŠ 3. oddelenie
Počet žiakov: 14, z toho chlapcov: 6 a dievčat: 8
Kat. číslo Meno Priezvisko   
0    Viktória BARANOVÁ
0    Vanesa BARTOŠOVÁ
0    Amália GEREGOVÁ
0    Radim HRABOVSKÝ
0    Patrik LIPČEI
0    Peter NODŽÁK
0    Jazmina OLÁHOVÁ
0    Nikolas PATHÓ
0    Alexandra SLOVÁKOVÁ
2    Emma Mária ĎURICOVÁ
3    Andrej HARBARČUK
8    Katarína PAVLÍKOVÁ
11    Matúš TOMAN
13    Viktória VINARČÍKOVÁ

© aScAgenda 2022.0.1362 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 01.07.2022

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň
    0911042581 - Materská škola

Fotogaléria