Navigácia

Zoznam tried › Trieda MŠ III. odd

Zoznamy žiakov: 0. ročník1.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A5.A5.B6.A7.A7.B8.A9.A9.BŠpTr. 5. + 6. + 7. + 8.r.MŠ II. oddMŠ III. oddMŠ I. odd
Triedny učiteľ: Linda GÁLOVÁ
Učebňa: Učebňa MŠ 3. oddelenie
Počet žiakov: 27, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 14
Kat. číslo Meno Priezvisko   
0    Viktória BARANOVÁ
0    Helena BERKYOVÁ
0    Radim HRABOVSKÝ
0    Roman KOVÁČ
0    Natália KOVÁČOVÁ
0    Eliška KOVALANČÍKOVÁ
0    Lukáš LAKATOŠ
0    Patrik LIPČEI
0    Matúš NISTOR
0    Peter NODŽÁK
0    Markus OLÁH
0    Štefan OLÁH
0    Jazmina OLÁHOVÁ
0    Viktória OLÁHOVÁ
0    Nikolas PATHÓ
0    Samuel RÁCZ
0    Alexandra SLOVÁKOVÁ
0    Lenka VÁRADIOVÁ
2    Emma Mária ĎURICOVÁ
3    Andrej HARBARČUK
6    Jakub KRNÁČ
7    Paula NOSÁĽOVÁ
8    Katarína PAVLÍKOVÁ
9    Eliška PRESPERÍNOVÁ
11    Matúš TOMAN
12    Nina UHRINOVÁ
13    Viktória VINARČÍKOVÁ

© aScAgenda 2022.0.1288 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.09.2021

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria