Navigácia

Zoznam tried › Trieda 1.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A4.B5.A5.B + 6.B6.A7.A8.A8.B9.AŠpTr. 5. + 6. + 7.r.ŠpTr. 9.AMŠ I.oddMŠ II.oddMŠ III.odd
Triedny učiteľ: Mgr. Mária FAJČÍKOVÁ
Zástupca: Mgr. Monika GÁBOROVÁ
Učebňa: 1.A
Počet žiakov: 14, z toho chlapcov: 7 a dievčat: 7 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Timotej BALAG
2    Adam BARA
3    Laura DEMEOVÁ
4    Michaela DOJČIAROVÁ
6    Damián FÍZEĽ
7    Tomáš HAVRLA
9    Barbara KOTMANOVÁ
10    Filip KOTÓ
11    Mia KUREKOVÁ
13    Vladimír OLÁH
14    Michal ŠTULRAJTER
15    Daniela VÁLEKOVÁ
16    Ema BADOVÁ
17    Barbora BUČKOVÁ

© aScAgenda 2021.0.1270 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.06.2021

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria