Navigácia

Zoznam tried › Trieda 2.A

Zoznamy žiakov: 0. ročník1.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A5.A5.B6.A7.A7.B8.A9.A9.BŠpTr. 5. + 6. + 7. + 8.r.MŠ II. oddMŠ III. oddMŠ I. odd
Triedny učiteľ: Mgr. Mária FAJČÍKOVÁ
Zástupca: Mgr. Monika GÁBOROVÁ
Učebňa: 2.A
Počet žiakov: 14, z toho chlapcov: 6 a dievčat: 8 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Ema BADOVÁ
2    Timotej BALAG
3    Laura DEMEOVÁ
4    Michaela DOJČIAROVÁ
5    Damián FÍZEĽ
6    Tomáš HAVRLA
7    Timea JAMNICKÁ
8    Barbara KOTMANOVÁ
9    Filip KOTÓ
10    Mia KUREKOVÁ
11    Vladimír OLÁH
12    Michal ŠTULRAJTER
13    Mariana UHRIKOVÁ
14    Daniela VÁLEKOVÁ

© aScAgenda 2022.0.1288 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.09.2021

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria