Navigácia

Zoznam tried › Trieda 1.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A4.B5.A5.B + 6.B6.A7.A8.A8.B9.AŠpTr. 5. + 6. + 7.r.ŠpTr. 9.AMŠ I.oddMŠ II.oddMŠ III.odd
Triedny učiteľ: Mgr. Erika RAJPRICHOVÁ
Zástupca: Mgr. Alena TÓČIKOVÁ
Učebňa: 1.B
Počet žiakov: 11, z toho chlapcov: 5 a dievčat: 6 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Jozef ABRHÁM
2    Tomáš BARAN
3    Karin BERKYOVÁ
4    Zuzana BERKYOVÁ
5    Iveta OLÁHOVÁ
6    Dušan KYZÚR
7    Emília OLÁHOVÁ
9    Marek SEDLIAK
11    Ján SUCHÝ
12    Branislava KOVÁČOVÁ
13    Lucia FARKAŠOVÁ

© aScAgenda 2021.0.1270 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.06.2021

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria