Navigácia

Zoznam tried › Trieda MŠ I.odd

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A4.B5.A5.B + 6.B6.A7.A8.A8.B9.AŠpTr. 5. + 6. + 7.r.ŠpTr. 9.AMŠ I.oddMŠ II.oddMŠ III.odd
Triedny učiteľ: Silvia CHEBEŇOVÁ
Učebňa: Učebňa MŠ 1. oddelenie
Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 9
Kat. číslo Meno Priezvisko   
0    Michal ARGAN
0    Leonard ĎURÁK
0    Kristína FABOVÁ
0    Marek FAŠANG
0    Eliška GÁLOVÁ
0    Jozef JALOVIAR
0    Hana JANEČEKOVÁ
0    Lujza KOKAVEC
0    Katarína KUKLOVÁ
0    Miroslav MELIŠ
0    Anna Mária MELIŠOVÁ
0    Zoja MRTVÍKOVÁ
0    Rudolf NOCIAR
0    Martin NODŽÁK
0    Adela OČOVANOVÁ
0    Dominik POLEDNÍK
0    Barbara REKŠÁKOVÁ
0    Patrik VOZAF

© aScAgenda 2021.0.1270 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.06.2021

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria