Navigácia

Zoznam tried › Trieda 1.A

Zoznamy žiakov: 0. ročník1.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A5.A5.B6.A7.A7.B8.A9.A9.BŠpTr. 5. + 6. + 7. + 8.r.MŠ II. oddMŠ III. oddMŠ I. odd
Triedny učiteľ: Mgr. Monika GÁBOROVÁ
Zástupca: Mgr. Mária FAJČÍKOVÁ
Učebňa: 1.A
Počet žiakov: 16, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 4 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Peter BARCÍK
2    Jakub BERACKA
4    Vanesa BOHÁČOVÁ
5    Viktória CVANCINGEROVÁ
6    Miroslav ČERNÁK
7    Tereza ČONKOVÁ
8    Branislav GÁL
9    Marko GÁL
11    Lukáš HUDEC
12    Jakub JANEČEK
13    Michaela KOKLESOVÁ
14    Róbert LAKATOŠ
15    Miroslav NISTOR
16    Thomas PAĽAGA
17    Šimon VÁLEK
18    Ján VÁLOVČAN

© aScAgenda 2022.0.1362 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 01.07.2022

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň
    0911042581 - Materská škola

Fotogaléria