Navigácia

Zoznam tried › Trieda 0. ročník

Zoznamy žiakov: 0. ročník1.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A5.A5.B6.A7.A7.B8.A9.A9.BŠpTr. 5. + 6. + 7. + 8.r.MŠ II. oddMŠ III. oddMŠ I. odd
Triedny učiteľ: Mgr. Beata HOCHHOLCZEROVÁ
Zástupca: Mgr. Monika BERNÁTOVÁ
Počet žiakov: 8, z toho chlapcov: 6 a dievčat: 2 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Matej BARAN
2    Lívia BEGÁŇOVÁ
3    Tomáš BERKY
4    Daniela BERKYOVÁ
5    Sebastián BURANSZKÝ
6    Nikolas FARKAŠ
7    Marcel OLÁH
8    Peter Ľudovít OLÁH

© aScAgenda 2022.0.1362 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 01.07.2022

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň
    0911042581 - Materská škola

Fotogaléria