Navigácia

Zoznam tried › Trieda MŠ I. odd

Zoznamy žiakov: 0. ročník1.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A5.A5.B6.A7.A7.B8.A9.A9.BŠpTr. 5. + 6. + 7. + 8.r.MŠ II. oddMŠ III. oddMŠ I. odd
Triedny učiteľ: Beáta SLOVÁKOVÁ
Zástupca: Bc.Dominika BENDOVÁ
Učebňa: Učebňa MŠ 1. oddelenie
Počet žiakov: 17, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 8 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
0    Július BERNÁT
0    Mateo GÁL
0    Annabela HÁMORNÍKOVÁ
0    Ján HAZUCHA
0    Samuel KOTÓ
0    Samuel KUBIŠ
0    Viktória LUPTÁKOVÁ
0    Amy MALATINCOVÁ
0    Ján MIKULÁŠ
0    Miriam NEUPAVEROVÁ
0    Rudolf NOCIAR
0    Adela OČOVANOVÁ
0    Jakub PAĽAGA
0    Adam PŘIKRYL
0    Barbara REKŠÁKOVÁ
0    Alena ROHÁČOVÁ
0    Alžbeta UDVARDYOVÁ

© aScAgenda 2022.0.1362 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 01.07.2022

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň
    0911042581 - Materská škola

Fotogaléria