Navigácia

Zoznam tried › Trieda 8.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A4.B5.A5.B + 6.B6.A7.A8.A8.B9.AŠpTr. 5. + 6. + 7.r.ŠpTr. 9.AMŠ I.oddMŠ II.oddMŠ III.odd
Triedny učiteľ: PhDr. Ľubica MARKOVÁ
Zástupca: Mgr. Emília HRUŠKOVÁ
Učebňa: 8.A
Počet žiakov: 14, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 6 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Kristína BELKOVÁ
2    Bibiana BELOVOVÁ
3    Viktória BERKIOVÁ
4    Peter HLAVNA
5    Filip HRNČIAR
6    Ján KOVÁČ
7    Václav Daniel KRÁĽOVIČ
8    Dominik MRTVIK
9    Frederik MRTVIK
10    Sebastián NUOTA
11    Lucia ORAVCOVÁ
12    Martin REPÍK
13    Lea VACULČIAKOVÁ
14    Žofia VÁLEKOVÁ

© aScAgenda 2021.0.1270 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.06.2021

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria