Navigácia

Zoznam tried › Trieda 9.A

Zoznamy žiakov: 0. ročník1.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A5.A5.B6.A7.A7.B8.A9.A9.BŠpTr. 5. + 6. + 7. + 8.r.MŠ II. oddMŠ III. oddMŠ I. odd
Triedny učiteľ: PhDr. Ľubica MARKOVÁ
Zástupca: Mgr. Emília HRUŠKOVÁ
Učebňa: 9.A
Počet žiakov: 13, z toho chlapcov: 7 a dievčat: 6 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Kristína BELKOVÁ
2    Bibiana BELOVOVÁ
3    Viktória BERKIOVÁ
4    Filip HRNČIAR
5    Ján KOVÁČ
6    Václav Daniel KRÁĽOVIČ
7    Dominik MRTVIK
8    Frederik MRTVIK
9    Sebastián NUOTA
10    Lucia ORAVCOVÁ
11    Martin REPÍK
12    Lea VACULČIAKOVÁ
13    Žofia VÁLEKOVÁ

© aScAgenda 2022.0.1288 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.09.2021

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria