Navigácia

Zoznam tried › Trieda 9.B

Zoznamy žiakov: 0. ročník1.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A5.A5.B6.A7.A7.B8.A9.A9.BŠpTr. 5. + 6. + 7. + 8.r.MŠ II. oddMŠ III. oddMŠ I. odd
Triedny učiteľ: Ing. Žaneta BYSTRIANSKA
Zástupca: Mgr. Adriana BOŠKOVÁ
Učebňa: 9.B
Počet žiakov: 9, z toho chlapcov: 6 a dievčat: 3 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Diana BARAOVÁ
2    Zdenko BEGÁŇ
3    Nikolas BERKY
4    Tomáš BERKY
5    Július FARKAŠ
6    Sebastián KOVÁČ
7    Dominika KOVÁČOVÁ
8    Filip SZABÓ
9    Simona ZÁSLAVOVÁ

© aScAgenda 2022.0.1288 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.09.2021

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria