Navigácia

Zoznam tried › Trieda 8.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A4.B5.A5.B + 6.B6.A7.A8.A8.B9.AŠpTr. 5. + 6. + 7.r.ŠpTr. 9.AMŠ I.oddMŠ II.oddMŠ III.odd
Triedny učiteľ: Ing. Žaneta BYSTRIANSKA
Zástupca: Mgr. Adriana BOŠKOVÁ
Učebňa: 8.B
Počet žiakov: 11, z toho chlapcov: 7 a dievčat: 4 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Diana BARAOVÁ
2    Zdenko BEGÁŇ
3    Tomáš BERKY
4    Nikolas BERKY
5    Július BERKY
6    Július FARKAŠ
7    Sebastián KOVÁČ
8    Vanesa KOVÁČOVÁ
9    Dominika KOVÁČOVÁ
10    Filip SZABÓ
11    Simona ZÁSLAVOVÁ

© aScAgenda 2021.0.1270 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.06.2021

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria