Navigácia

Zoznam tried › Trieda 8.A

Zoznamy žiakov: 0. ročník1.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A5.A5.B6.A7.A7.B8.A9.A9.BŠpTr. 5. + 6. + 7. + 8.r.MŠ II. oddMŠ III. oddMŠ I. odd
Triedny učiteľ: Mgr. Lucia ORLAIOVÁ
Zástupca: Mgr. Ľuboslav GALÁD
Učebňa: 8.A
Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 7 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Lukáš BAHLEDA
2    Michaela BARANOVÁ
3    Matej BUDÁČ
4    Daniel ĎURIŠ
5    Fabián FÍZEĽ
6    Viktória GONDOVÁ
7    Vivien GONDOVÁ
8    Ivan GRÉČ
9    Peter HLAVNA
10    Laura HRONČEKOVÁ
11    Erika KIŠŠOVÁ
12    Kristína KOVÁČIKOVÁ
13    Nicolas PETIAN
14    Ján RADIČ
15    Ivan RUŽIČKA
16    Emanuel RYCHVALSKÝ
17    Alex TISOŇ
18    Dariia MEDVEDSKA

© aScAgenda 2022.0.1362 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 01.07.2022

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň
    0911042581 - Materská škola

Fotogaléria