Navigácia

Zoznam tried › Trieda 7.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A4.B5.A5.B + 6.B6.A7.A8.A8.B9.AŠpTr. 5. + 6. + 7.r.ŠpTr. 9.AMŠ I.oddMŠ II.oddMŠ III.odd
Triedny učiteľ: Mgr. Lucia ORLAIOVÁ
Zástupca: Mgr. Ľuboslav GALÁD
Učebňa: 7.A
Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 6 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Lukáš BAHLEDA
2    Michaela BARANOVÁ
3    Matej BUDÁČ
4    Daniel ĎURIŠ
5    Vladimír FERKO
6    Fabián FÍZEĽ
7    Ivan GRÉČ
8    Erika KIŠŠOVÁ
9    Kristína KOVÁČIKOVÁ
10    Nicolas PETIAN
12    Ján RADIČ
13    Ivan RUŽIČKA
14    Emanuel RYCHVALSKÝ
15    Alex TISOŇ
16    Vivien GONDOVÁ
17    Viktória GONDOVÁ
18    Laura HRONČEKOVÁ
19    Ján KOVÁČ

© aScAgenda 2021.0.1277 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.06.2021

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria