Navigácia

Zoznam tried › Trieda 6.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A4.B5.A5.B + 6.B6.A7.A8.A8.B9.AŠpTr. 5. + 6. + 7.r.ŠpTr. 9.AMŠ I.oddMŠ II.oddMŠ III.odd
Triedny učiteľ: Mgr. Kristián FAJČÍK
Zástupca: Mgr. Zuzana KRESÁNEKOVÁ
Učebňa: 6.A
Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 6 a dievčat: 12 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Lucia GALÁDOVÁ
2    Daniela HORNIAKOVÁ
3    Denis HUČKA
4    Blanka CHROMÁ
5    Karin KANÁTOVÁ
7    Samuel KOVÁČ
8    Kristína KUČEROVÁ
9    Nina LAŠŠANOVÁ
10    Diana LACKOVÁ
11    Samuel MATVEJ
12    Kristína MARKOVÁ
13    Zoltán OLÁH
14    Ema OLÁHOVÁ
15    Tomáš PÓCOŠ
16    Juraj POTOČNÝ
17    Laura ŠEVČÍKOVÁ
18    Ela UDVARDYOVÁ
19    Beáta ŽIGOVÁ

© aScAgenda 2021.0.1270 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.06.2021

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria