Navigácia

Zoznam tried › Trieda 7.A

Zoznamy žiakov: 0. ročník1.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A5.A5.B6.A7.A7.B8.A9.A9.BŠpTr. 5. + 6. + 7. + 8.r.MŠ II. oddMŠ III. oddMŠ I. odd
Triedny učiteľ: Mgr. Kristián FAJČÍK
Zástupca: Mgr. Zuzana KRESÁNEKOVÁ
Učebňa: 7.A
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 6 a dievčat: 13 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Lucia GALÁDOVÁ
2    Daniela HORNIAKOVÁ
3    Denis HUČKA
4    Blanka CHROMÁ
5    Karin KANÁTOVÁ
6    Samuel KOVÁČ
7    Kristína KUČEROVÁ
8    Diana LACKOVÁ
9    Nina LAŠŠANOVÁ
10    Kristína MARKOVÁ
11    Samuel MATVEJ
12    Zoltán OLÁH
13    Ema OLÁHOVÁ
14    Tomáš PÓCOŠ
15    Juraj POTOČNÝ
16    Simona SZABÓOVÁ
17    Laura ŠEVČÍKOVÁ
18    Ela UDVARDYOVÁ
19    Beáta ŽIGOVÁ

© aScAgenda 2022.0.1362 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 01.07.2022

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň
    0911042581 - Materská škola

Fotogaléria