Navigácia

Zoznam tried › Trieda 5.B + 6.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A4.B5.A5.B + 6.B6.A7.A8.A8.B9.AŠpTr. 5. + 6. + 7.r.ŠpTr. 9.AMŠ I.oddMŠ II.oddMŠ III.odd
Triedny učiteľ: Mgr. Ľuboslav GALÁD
Zástupca: Mgr. Lucia ORLAIOVÁ
Učebňa: 5.B + 6.B
Počet žiakov: 15, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 6 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Natália BALOGOVÁ
2    Adrian BARAN
3    Veronika BARANOVÁ
4    Sean Natanel Simon BARTOŠ
5    Stanislav BERKY
6    Miroslav BOHÁČ
7    Sebastián BOTOŠ
8    Giuliano BOTTOS
9    Barbora FARKAŠOVÁ
10    Patrik FERKO
11    Zlatica KOVÁČOVÁ
12    Pavel KRAUS
13    Vanesa NISTOROVÁ
14    Róbert OLÁH
15    Naďa OLÁHOVÁ

© aScAgenda 2021.0.1270 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.06.2021

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria