Navigácia

Zoznam tried › Trieda 8.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A4.B5.A6.A6.B7.A8.A8.B9.AŠp.tr. 1+2+3Šp.tr. 6+7+8+9MŠ II. oddMŠ I. oddMŠ III. odd. AMŠ III. odd. B
Triedny učiteľ: Mgr. Ľuboslav GALÁD
Zástupca: Mgr. Lucia ORLAIOVÁ
Učebňa: 8.B
Počet žiakov: 9, z toho chlapcov: 4 a dievčat: 5 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Veronika BARANOVÁ
2    Sean Natanel Simon BARTOŠ
3    Miroslav BOHÁČ
4    Barbora FARKAŠOVÁ
5    Vladimír FERKO
6    Zlatica KOVÁČOVÁ
7    Róbert OLÁH
8    Samuela ŠÁRIKOVÁ
9    Klaudia VRÁBEĽOVÁ

© aScAgenda 2023.0.1386 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.11.2022

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň
    0911042581 - Materská škola

Fotogaléria