Navigácia

Zoznam tried › Trieda 7.B

Zoznamy žiakov: 0. ročník1.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A5.A5.B6.A7.A7.B8.A9.A9.BŠpTr. 5. + 6. + 7. + 8.r.MŠ II. oddMŠ III. oddMŠ I. odd
Triedny učiteľ: Mgr. Ľuboslav GALÁD
Zástupca: Mgr. Lucia ORLAIOVÁ
Učebňa: 7.B
Počet žiakov: 10, z toho chlapcov: 5 a dievčat: 5 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Natália BALOGOVÁ
2    Veronika BARANOVÁ
3    Sean Natanel Simon BARTOŠ
4    Miroslav BOHÁČ
5    Sebastián BOTOŠ
6    Barbora FARKAŠOVÁ
7    Vladimír FERKO
8    Zlatica KOVÁČOVÁ
9    Vanesa NISTOROVÁ
10    Róbert OLÁH

© aScAgenda 2022.0.1288 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.09.2021

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria