Navigácia

Zoznam tried › Trieda 4.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A4.B5.A5.B + 6.B6.A7.A8.A8.B9.AŠpTr. 5. + 6. + 7.r.ŠpTr. 9.AMŠ I.oddMŠ II.oddMŠ III.odd
Triedny učiteľ: Mgr. Beata HOCHHOLCZEROVÁ
Zástupca: Mgr. Monika BERNÁTOVÁ
Učebňa: 4.A
Počet žiakov: 15, z toho chlapcov: 5 a dievčat: 10 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
3    Jakub BUDÁČ
4    Lenka FAJČÍKOVÁ
5    Tamara HRNČIAROVÁ
6    Mária CHROMÁ
8    Viliam MARKO
9    Samuel MARTINKA
10    Sofia MARTINKOVÁ
11    Nela ORLAIOVÁ
12    Ema PETIANOVÁ
13    Samuel PITOŇÁK
14    Zora POLIAKOVÁ
15    Jakub PRIATKA
16    Laura RUŽIČKOVÁ
18    Hana UDVARDYOVÁ
19    Laura BUČKOVÁ

© aScAgenda 2021.0.1270 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.06.2021

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria