Navigácia

Zoznam tried › Trieda 5.A

Zoznamy žiakov: 0. ročník1.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A5.A5.B6.A7.A7.B8.A9.A9.BŠpTr. 5. + 6. + 7. + 8.r.MŠ II. oddMŠ III. oddMŠ I. odd
Triedny učiteľ: Mgr. Adriana BOŠKOVÁ
Zástupca: Ing. Žaneta BYSTRIANSKA
Učebňa: 5.A
Počet žiakov: 15, z toho chlapcov: 5 a dievčat: 10 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Jakub BUDÁČ
2    Lenka FAJČÍKOVÁ
3    Tamara HRNČIAROVÁ
4    Mária CHROMÁ
5    Viliam MARKO
6    Samuel MARTINKA
7    Sofia MARTINKOVÁ
8    Nikola MATÚŠKOVÁ
9    Nela ORLAIOVÁ
10    Ema PETIANOVÁ
11    Samuel PITOŇÁK
12    Zora POLIAKOVÁ
13    Jakub PRIATKA
14    Laura RUŽIČKOVÁ
15    Hana UDVARDYOVÁ

© aScAgenda 2022.0.1362 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 01.07.2022

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň
    0911042581 - Materská škola

Fotogaléria