Navigácia

Zoznam tried › Trieda 5.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A4.B5.A5.B + 6.B6.A7.A8.A8.B9.AŠpTr. 5. + 6. + 7.r.ŠpTr. 9.AMŠ I.oddMŠ II.oddMŠ III.odd
Triedny učiteľ: Mgr. Emília HRUŠKOVÁ
Zástupca: PhDr. Ľubica MARKOVÁ
Učebňa: 5.A
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 15 a dievčat: 10 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Michal BARBORÍK
2    Samuel BELOV
3    Sára Mária FÍZEĽOVÁ
4    Radko GÁL
5    Marián HORNIAK
6    Jakub JANICKÝ
7    Vanessa JENÁTOVÁ
8    Alexandra KAMENSKÁ
9    Adrián KANÁT
10    Lucia KARMANOVÁ
11    Marianna KLOCHANOVÁ
13    Marek KOŠTIALIK
14    Michaela KUBIŠOVÁ
15    Matúš MOLNÁR
16    Viktória NÁTONOVÁ
17    Alexandra OČOVANOVÁ
18    Marcela OLÁHOVÁ
19    Jakub RÁC
20    Gabriela REPECKÁ
21    Richard SNOPKO
22    Tomáš SPODNIAK
23    Jakub ZDECHOVAN
24    Martin ŽILKA
25    Patrik BUČKO
26    Pavel BUČKO

© aScAgenda 2021.0.1270 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.06.2021

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria