Navigácia

Zoznam tried › Trieda 6.A

Zoznamy žiakov: 0. ročník1.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A5.A5.B6.A7.A7.B8.A9.A9.BŠpTr. 5. + 6. + 7. + 8.r.MŠ II. oddMŠ III. oddMŠ I. odd
Triedny učiteľ: Mgr. Emília HRUŠKOVÁ
Zástupca: PhDr. Ľubica MARKOVÁ
Učebňa: 6.A
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 9 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Michal BARBORÍK
2    Samuel BELOV
3    Sára Mária FÍZEĽOVÁ
4    Radko GÁL
5    Marián HORNIAK
6    Jakub JANICKÝ
7    Vanessa JENÁTOVÁ
8    Alexandra KAMENSKÁ
9    Adrián KANÁT
10    Lucia KARMANOVÁ
11    Marianna KLOCHANOVÁ
12    Michaela KUBIŠOVÁ
13    Viktória NÁTONOVÁ
14    Alexandra OČOVANOVÁ
16    Jakub RÁC
17    Gabriela REPECKÁ
18    Richard SNOPKO
19    Tomáš SPODNIAK
20    Jakub ZDECHOVAN
21    Martin ŽILKA
22    Ján BERKY

© aScAgenda 2022.0.1362 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 01.07.2022

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň
    0911042581 - Materská škola

Fotogaléria