Navigácia

Stránky predmetovej komisie Dejepis

Dejepis

Domáce úlohy (korona vírus) pre tých, ktorí nepoužívajú edupage:

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

 
 
Predmet DEJEPIS spolu s humánnou zložkou geografie a občianskou náukou tvorí vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť. Žiakov vedie k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti kultivovania ich historického vedomia.
Cieľom tohto predmetu je, aby si žiak svojim vlastným prístupom uvedomil potrebu chrániť hodnoty ľudskej civilizácie, prírody a kultúry.
 

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria