• Naše aktivity

    • Školský rok 2022

      Aktivita  RAKETA

      

     Žiakov som na úvod spýtala ako sa majú, cítia po dištančnej výučbe, čo je podľa nich lepšie, aké mali problémy s dištančným vyučovaním, či sa im viac páči dištančná alebo prezenčná výučba. Po diskusii som im prečítala úryvok o rakete. Úlohou žiakov bolo doplniť 5 vecí, ktoré by si so sebou zobrali do rakety. Potom nasledovala diskusia, ktorá viedla k emóciám. Rozdala som žiakom pracovný list na tému emócie a žiaci mali nájsť  slová v osemsmerovke, potom vyfarbiť zelenou farbou pozitívne emócie, červenou farbou negatívne emócie a potom nasledoval o emóciách rozhovor. Cieľom hodiny bol rozvoj emocionálneho cítenia, vedieť rozoznať pozitívne a negatívne emócie, adaptácia na školské prostredie, rozvoj sociálneho a prosociálneho správania a dobrých vzťahov v triede

     Mgr. Jana Chamuľová (sociálna pedagogička)

          

                                                                                                           

     DUŠEVNÉ ZDRAVIE

      

     Deti a mladí ľudia môžu pociťovať dopad pandémie na ich psychické zdravie a duševnú pohodu. A tak sme sa s našimi žiakmi rozprávali na tému duševné zdravie  a vytvorili plagát, ktorí majú žiaci v triede, aby nezabúdali, že pomôcť svojmu duševnému zdraviu je rovnako dôležité ako sa starať o svoje telo. Netreba zabúdať aj na oddych, relax a menej sa stresovať alebo rozčuľovať.

     Mgr. Jana Chamuľová (sociálna pedagogička)

      

                                                     

      

     Aktivita zameraná na pozitívny vzťah k športu

      

     So žiakmi 5.B, 7.B, 9.B triedy som sa venovala téme športu. Žiakom  som rozdala test, kvíz o športe. Potom sme si spolu prešli odpovede a diskutovali o tom. Žiakov  som rozdelila do skupín a ich úlohou bolo vyplniť osemsmerovku o športe pomocou obrázkov, ktoré sú na pracovnom liste, ktorý som žiakom rozdala. Rozprávali sme sa po vylúštení osemsmerovky so žiakmi o tom, aký je pohyb dôležitý aj zdravá strava. Šport je vhodnou alternatívou pre pozitívne a zmysluplné trávenie voľného času a je dôležitý pre naše zdravie. Nakoniec som žiakom rozdala obálky, v ktorých mali vopred pripravené obrázky športovcov, názvy mien a druhov športov a úlohou žiakov bolo doplniť pod obrázok správne meno a druh športu. Na záver žiaci vytvorili plagát o slovenských športovcoch. Hodinu som ukončila slovami, že pohyb a šport je balzamom nielen pre telo, ale aj pre našu dušu, pretože sa cítime lepšie, vie nás odreagovať od rôznych  problémov. Cieľom hodiny bolo viesť žiakov k zmysluplnému tráveniu voľného času, motivácie žiakov k pohybu a športovým aktivitám, prevencia zdravia a zdravého životného štýlu, podpora duševného zdravia.

     Mgr. Jana Chamuľová (sociálna pedagogička)

                                                                                                  

      

     ZDRAVÉ ZÚBKY

      

     Elinka, tá naša myška, sladkosti si rada hryzká.

     Ale pozor, Elinka! Keď sladké v zúbkoch zaspinká,

     môže vzniknúť zubný kaz, zničiť zúbky, ba i viac.

     Preto si vždy čistí zúbky, nech tvoj úsmev žiari z hĺbky,

     zubnej kefke pastu daj a vždy čisté zúbky maj.

     V triedach: 0.ročníka, 1.A, 1.B a 2.B triedy  (za pomoci asistentky Moniky) sme hodinu venovali téme o zdraví a zdravých zúbkov. Žiaci si vypočuli hravou formou video, kde  spĺňali rôzne úlohy o našom zdraví a zdravých zúbkov. Spoznali sme zubkožrúta, ktoré mu nedovolíme, aby kazil naše zúbky, pretože sme sa naučili ako sa správne starať o naše zúbky a  nepapať veľa sladkostí. Žiakom som rozdala pracovný list, v ktorom maľovali správne odpovede a zahrali sme sa hru. Hra spočívala v tom, že si žiaci mali vybrať obrázky (zdravé, nezdravé potraviny) a zaradiť ich správne k zdravému alebo chorému zúbku. Žiaci boli veľmi šikovní a na záver nás všetkých rozveselila aj pesnička o zdravých zúbkoch.

     Mgr. Jana Chamuľová (sociálna pedagogička)

      

                                  

        

     EMÓCIE

      

     So žiačkami 5.B, 7.B a 9.B triedy som vykonala skupinové sedenie formou rozhovoru a aktivít zameraných na emócie. Cieľom hodiny bolo u žiačok rozvíjať komunikáciu o svojich pocitoch, vedieť ich rozpoznávať a pomenovať, byť empatický, vcítiť sa do pocitov druhého, vedieť vyjadrovať svoje pocity, ovládať svoje agresívne alebo výbušné  prejavy správania, stmelenie kolektívu, prevencia šikanovania, ľahšie zvládanie záťažových situácií. Na záver bolo úlohou žiačok vytvoriť svoj kruh emócií, ktorý prezentovali. Ukončila som hodinu slovami, že kolobeh života je všetko okolo nás, smútok je súčasť života, šťastné, radostné dni sú súčasť života.. Mali by sme sa sústrediť na pozitívne veci, na to dobré a určite sa vždy niečo nájde..

     Mgr. Jana Chamuľová (sociálna pedagogička)

                                 

      

     HRAVÉ  UĆENIE

      

     So žiakmi I. stupňa sa snažíme niekedy učiť aj hravou formou, aby si ľahšie zapamätali písmenká a zdokonaľovali sa v čítaní. Žiačku som pomocou magnetickej tabuli s písmenkami   učila nielen správne pomenovať obrázok, ale nájsť aj vhodné písmenká, aby jej to pomohlo lepšie spájať písmenka plynulejšie prečítať slovo.

     Mgr. Jana Chamuľová (sociálna pedagogička)

                                                                      

      

     SVETOVÝ DEŇ BEZ MOBILU

      

     K príležitosti svetového dňa mobilu, ktorý bol 6.2 sme si so žiakmi 7.B triedy o dni bez mobilu hovorili. Rozprávali sme sa o používaní mobilných telefónov pomocou brainstormingu, kde žiaci rozmýšľali nad pozitívami a negatívami mobilov. Hovorili sme o tom aký má mobil negatívny dopad na človeka pri častom používaní pomocou pracovného listu. Na záver som ukončila hodinu tým, že hoci je mobil nápomocný mali by obmedziť jeho časté používanie a radšej sa venovať svojej rodine, priateľom alebo tráviť zmysluplne voľným čas športom, dobrou knihou a opýtala sa žiakov či sa im hodina páčila. Cieľom hodiny bolo uvedomenie si negatívnych dopadov na zdravie u žiakov pri častom používaní mobilných telefónov, eliminácia používanie mobilných telefónov.

     Mgr. Jana Chamuľová (sociálna pedagogička)

                                                                                                                                

      

     DEŇ BEZPEČNÉHO INTERNETU

                                                            

     Internet je dnes bežnou súčasťou nášho života. Je pre nás zdrojom informácií, zábavy, možnosťou komunikácie...

     Ale používame ho bezpečne? Vieme, čo môžeme na internete zverejňovať a čo si radšej nechať pre seba?       

     Na tieto otázky hľadali žiaci 7. ročníka odpovede na internete. Svojimi odpoveďami podporili Deň bezpečného internetu, ktorý sme si tento rok pripomenuli. Cieľom hodiny bolo osloviť žiakov a zvýšiť ich informovanosť o bezpečnejšom internete . Žiaci na hodine diskutovali o spôsoboch ochrany osobných údajov v online svete, dozvedeli sa ako sa dajú osobné údaje v prípade nerozumného a ľahkovážneho zverejňovania zneužiť, ako komunikovať na sociálnych sieťach a nenaletieť podvodníkom, čo nezverejňovať na internete, najmä na webových stránkach sociálnych sietí.
     Zábavnou formou prostredníctvom videí o bezpečnom využívaní internetu na portáli Ovce.sk sa deti oboznámili s rizikami spojenými s používaním internetu. Videá: Hlasná trúba a Netancuje s vlkom citlivou poučnou formou upozornili deti na hrozby zverejňovania a zneužívania osobných údajov a fotografií na internete. Žiaci si svoje získané vedomosti overili vypracovaním testu a zásady o bezpečnejšej práci na internete zhrnuli nasledovne:

     • Dám si pozor, čo prezradím na internete. Aj z fotografie sa dá zistiť, kde bývam.
     • Nedám na internet informácie o sebe (meno, adresa, telefón, vek). Sú to osobné údaje, ktoré môžu byť zneužité. Radšej používam prezývku.
     • Nedávam na internet svoje fotografie, mohli by byť zneužité.
     • Nedávam sa fotografovať alebo natáčať v situáciách, ktoré by mohol niekto zneužiť alebo nás pri nich zosmiešniť.
       

     Na záver sa žiaci zhodli na tom, že internet môže byť pre nich výborným pomocníkom, treba však poznať jeho nástrahy a vedieť sa im brániť.
      

     Mgr. Jana Chamuľová (sociálna pedagogička)

                                  

                                   

      

     BLÍZKE OSOBY

      

     S našimi žiakmi sme sa rozprávali o tom, ktoré osoby sú pre nich dôležité. Najdôležitejšie osoby boli pre nich rodičia, kamaráti a nezabúdali ani na svojich starých rodičov. Zahrali sme sa aj aktivitu: ,,Palička sympatie,“ ktorá bola zameraná na dobré vzťahy v triede, kamarátstvo a rozprávali sme sa aj na tému blížiaceho sa sviatku Valentína. Na záver si žiaci vyrobili Valentínku, ktorou potešia svojich rodičov.

      

     Mgr. Jana Chamuľová (sociálna pedagogička)

                         

                                 

                                             

      

     VALENTÍN

     Deň svätého Valentína čas lásky nám pripomína.

     Srdiečko maj otvorené, pre cit lásky je stvorené.

     Malé prianie mám,

     nech máme veľa krásnych chvíľ a nič nechýba nám.

     V súčinnosti s pani vychovávateľkami (Anička, Katka, Aďka) sme pripravili pre žiakov a zamestnancov školy Valentínsku poštu.

     Vo  vestibule  školy bola pre pracovníkov školy a  žiakov od 1.02.2022 – 12.02.2022.pripravená Valentínska schránka, kam mali všetci možnosť vhadzovať valentínsku poštu s odkazmi pre svojich, priateľov, kamarátov, žiakov, učiteľov, pani vychovávateľky, asistentky, pani bufetárku, pani upratovačky, pani kuchárky alebo pre pánov školníkov.

     Dnes 14.02. naše ,,živé Valentínky“ rozniesli Valentínsku poštu svojim majiteľom a nebolo ich málo. Veríme, že nejedného žiaka, učiteľa alebo zamestnanca školy potešila.

                 Touto cestou sa chcem všetkým trom pani vychovávateľkám poďakovať, že aj napriek koronakríze nielen môj nápad s radosťou prijali, ale v školskej družine spolu zo žiakmi pripravili milé prekvapenia pre nielen učiteľov, ale všetkých zamestnancov školy.

     Mgr. Jana Chamuľová (sociálna pedagogička)

            

                          

                    

                                                         

     VALENTÍNSKE SRDCE

     Mamke a ockovi toto srdiečko venujem,

     z lásky im ho darujem.

     Obidvoch ich rád, rada  mám,

     na líčka im pusy dám.

     Žiaci 0. roč., 1. a 2, ročníka si vyrobili zápichy do kvietkov v tvare srdiečka pre svojich rodičov k príležitosti dňa Valentína.

                                                                                                                   Mgr. Jana Chamuľová (sociálna pedagogička)

                        

                                   

      

     ŠKOLSKÁ ZÁHRADA

      

     Každý z mäsa, každý z kostí,

     pointa je v inakosti.

     Ľudské tváre, farby rasy,

     rôzne odtiene ich krásy.

     Jedna dcérka, druhý synak,

     každý stvorený je inak.

     V každom však kto na zemi žije,

     ľudské srdiečko vždy bije.

      

     So žiakmi školského klubu detí sme si na úvod zahrali aktivitu: ,, darujem lego“ v súčinnosti s vychovávateľkami. Úlohou žiakov bolo si vybrať osobu, ktorej darujú lego a povedať dôvod. Napr. Anička darujem ti lego lebo mi pomáhaš s domácimi úlohami a si moja dobrá kamarátka. Hra bola ukončená, keď sa všetci žiaci vystriedali. Potom sme diskutovali o tom, že si kamarátov vyberáme podľa toho akí sú, nie ako vyzerajú. A na záver sme si so žiakmi urobili plagát a aktivitu s názvom školská záhrada. Vytvorili sme si so žiakmi kvetinku, na ktorú napísali svoje meno a, ktorú sme nalepili na plagát. Po nalepení kvetinky sme povedali žiakom, aby dotvorili záhradku. Keď záhradku žiaci dotvorili rozprávali sme sa o tom, že každá kvetinka je iná (jedna je malá, druhá veľká) a aj tak majú všetky rovnaké miesto a právo byť v záhradke. Tak je to aj so žiakmi. Každý je iný a jedinečný a každý ma právo mať svoje miesto v triede alebo v školskej družine. Snažili sme sa viesť žiakov k prevencii rasizmu a diskriminácie, šikanovania, vzájomného rešpektu a spolupráce, rozvoj komunikácie a dobrých vzťahov medzi rovesníkmi.

      

     Mgr. Jana Chamuľová (sociálna pedagogička)

                                                                                                                                        v spolupráci s vychovávateľkami

                                                        

      

     3 VECI, KTORÉ MÁM RÁD

      

     So žiakmi 2.A triedy som sa rozprávala na tému čo majú radi, aké osoby alebo veci. Viedli sme diskusiu. Väčšina žiakov uprednostňovala osoby ako veci a s nimi trávený čas. Potom som žiakom rozdala pracovný list, kde bol nakreslený  zaváraninový pohár a úlohou žiakov bolo napísať tri veci, ktoré majú radi. Pohár si žiaci pekne vymaľovali a odprezentovali pred spolužiakmi. Nakoniec sme vymaľovanými  pohármi ozdobili skriňu v triede, ktorá má žiakom pripomínať túto aktivitu a nezabúdať na osoby, ktoré majú radi.

      

     Mgr. Jana Chamuľová (sociálna pedagogička)

                  

      

      

     OCHRANA ZVIERAT

      

     So žiakmi 1.B triedy sme sa hravou formou rozprávali na tému zvierat a ich dôležitosti, ochrane a starostlivosti.

     Mgr. Jana Chamuľová (sociálna pedagogička)

                                 

      

     MOJE SRDCOVKY

      

     Aj so žiakmi 1.B triedy sme sa rozprávali na tému dôležité osoby. Pre žiakov boli tiež veľmi dôležití v ich živote hlavne rodičia, starí rodičia, súrodenci, učitelia a kamaráti. Pomocou pracovného listu si žiaci vytvorili nástenku, aby im pripomínala, koho majú radi.

      

     Mgr. Jana Chamuľová (sociálna pedagogička)

                                          

      

     SRDIEČKO PRE MAMIČKU 

                                                                                                                       

     Posielam k MDŽ prvé jarné kvietky,

     pohoda a šťastie pre teba v nich letí.

     Nech sa Ti  splní každý Tvoj sen,

     prajem Ti zo srdca v dnešný DEŇ ŽIEN!

      

     lienkovej ŠKD sme sa so žiakmi  venovali našim maminkám. Žiaci vymaľovali pekné srdiečka, vytvorili z nich zápich do kvetu pre svoju mamičku ako darček k príležitosti blížiaceho sa medzinárodného dňa žien.

      

     Mgr. Jana Chamuľová (sociálna pedagogička)

      

                   

      

     KNIŽNÉ ŠIFRY

      

     ,, Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta “ Týmto citátom začala hodina formou rozhvoru a diskusie so žiakmi v 7.B triede na tému: ,, Marec – mesiac knihy.“ Potom nasledovala aktivita so žiakmi s názvom : , Literárne postavy.“ Úlohou žiakov bolo pomocou karikatúr uhádnuť správnu literárnu postavu a napísať ju na kartičku. Vyhodnotili sme si odpovede a žiaci mali prečítať úryvok o danej literárnej postave a lístok z článkom priradiť ku správnej karikatúre. Cieľom hodiny bol pozitívny vzťah a motivácia žiakov ku knihám a čítaniu, rozvoj komunikácie, spolupráce, rešpektu, tolerancie a dobrých vzťahov v triede.

                           

                   

     Mgr. Jana Chamuľová  (sociálna pedagogička)

      

     MOJA OBĽÚBENÁ POSTAVA Z KNIHY

      

     So žiakmi 2.B triedy som sa rozprávala o knihách, pretože mesiac marec sa spája s knihami. Pýtala som sa žiakov, aké knihy poznajú a čo zvyknú čítať, či majú svojho obľúbeného hrdinu z knihy. Potom sme si zahrali hru, že žiaci hádali postavy z kníh. Potom som im prečítala o postavách a na záver si žiaci mali nakresliť obľúbenú postavu z knihy. Týmito aktivitami som chcela motivovať žiakov do čítania kníh a učenia. Rozvíjala som u nich komunikatívnost, rešpekt, toleranciu a dobré vzťahy v triede.

      

     Mgr. Jana Chamuľová (sociálna pedagogička)

                                

                             

                                                 

      

     SVETOVÝ DEŇ DOWNOVHO SYNDRÓMU

      

     21. marec je svetový deň downovho syndrómu. S týmto dňom je spojená aj ponožková výzva. V našej škôlke a škole sme sa rozhodli do tejto výzvy zapojiť a vyjadriť tak svoje sympatie a podporu ľuďom s DS. Obuli sme si na nôžky dve rozdielne ponožky. V školskom klube detí sme formou rozhovoru pomocou powerpointovej prezentácie oboznámili našich klubáčikov čo je to downov syndróm u detí, čo je pre tieto detičky typické. Hovorili sme o inklúzii, ktorá je témou tohtoročného Svetového dňa downovho syndrómu, prečo sa s týmto dňom spájajú odlišné ponožky. Pomocou zdroja z internetu ovce. sk si mohli žiaci pozrieť poučné video. Na záver pomocou vopred pripravených maketiek mali žiaci poskladať vety, ktoré zneli: ,, Svetový deň downovho syndrómu nie je len o ponožkách. Je o jedinečnosti, láske a spolupatričnosti. V každej tvári, v každom človeku. Byť odlišní je normálne. Všetci sme kamaráti. A preto sú naše dni krajšie.“ Potom sme si vypočuli pesničku, na ktorú sme si aj zatancovali. Na záver si každý vymaľoval svoju ponožku a vytvorili sme spoločný plagát v tvare srdca, ktorý skrášlil našu chodbičku. Cieľom bolo viesť žiakov k tolerancii, rešpektovaniu a akceptácii žiakov jedného voči druhému , prevencia pred rasizmom a diskriminácie, šikanovaním a dobrými vzťahmi v triede v súčinnosti s vychovávateľkami Aďkou a Aničkou.

     Mgr. Jana Chamuľová (sociálna pedagogička)

      

                            

                                                       

                                               

                                

      

     MAREC – MESIAC KNIHY

      

      „Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.” Mesiac marec sa spája nielen s príchodom jari ale hlavne s tým, že v tomto mesiaci oslavujeme význam kníh v našich životoch. Kniha najväčší priateľ človeka patrí medzi každé vekové kategórie. Čítanie kníh už pre niektorých vyšlo z módy a knihy nahradili filmy. Niektoré deti považujú čítanie za čosi nudné a nezaujímavé. Avšak porovnávať film a knihu je nemožné. Kniha je dobrý priateľ človeka. Len kniha nám môže poskytnúť jedinečný a nezabudnuteľný zážitok, na ktorý si môžeme vyčleniť čas. Kniha nám stále ponúka veľmi veľa. Každý si môže niečo vybrať. Kniha tak poskytuje úžasný spôsob ako sa odreagovať od každodenného stresu a napätia. A tak v rámci Marca – mesiaca knihy som realizovala v školskej družine Lienky rozhovor s detičkami o knihách. Touto aktivitou som sa snažila u žiakov podporiť čítanie kníh, ktoré pomáha rozširovať slovnú zásobu a rozvíjať komunikačné schopnosti človeka. Tieto vlastnosti sú veľmi dôležité. V každodennom živote ich potrebuje snáď každý človek. Ak by sme ich nemali, tak by to bola obrovská strata. Na záver si žiaci vytvorili svoju obľúbenú knihu.

      

     Mgr. Jana Chamuľová (sociálna pedagogička)

                    

      

     Sviatok jari

      

     So žiakmi školského klubu Lienka sme sa rozprávali o sviatku jari pomocou pracovného listu, ktorí žiaci vyplnili. A potom mali možnosť žiaci výberu,  čo budú vyrábať alebo maľovať. Výtvormi vznikla pekná nástenka, ktorá žiakom pripomína blížiaci sa sviatok jari, Veľkú noc.

      

     Mgr. Jana Chamuľová  (sociálna pedagogička)

      

                            

                                                 

                                             

      

     Kuriatko

      

     Obkreslíme ruky máličko,

     z nich vyrobíme telíčko,

     Krúžia ruky trošička,

     hotová je z nich aj hlavička.

     Na hlavičku zobák, očká,

     skryté má žlté čudo krídelôčká.

     Pridáme nôžky, zobák zakrátko,

     miesto čuda, vzniklo krásne kuriatko!

     Ešte kvietok, klobúk, lienka motýlik,

     spoločne sme vytvorili Veľkonočný plagátik.

     Na Veľkonočné prázdniny sa tešíme,

     s radosťou ich v školskej družine Lienka vítame.

      

     Mgr. Jana Chamuľová (sociálna pedagogička)

      

                

      

     Beseda o motivácii žiakov k pohybu

      

     Dňa 8. 6. 2022 som uskutočnila so žiakmi 1.B a 2.B motivačnú besedu o jednotlivých druhov športov formou rôznych aktivít v spolupráci s učiteľkou 1.B triedy. Jednou z aktivít bola hra pre žiakov s názvom: ,,Uhádni druh športu.“ Žiakovi som ukázala obrázok s jedným druhom  športu a on ho mal svojim spolužiakom odprezentovať  rečou tela bez slov. Ostatní spolužiaci mali hádať o aký šport ide. Po uhádnutí žiak ukázal obrázok a nalepil ho na magnetickú tabuľu. Hodina sa niesla témou: ,,Prečo je dôležité športovať a rôznym pohybovým aktivitám.“ So žiakmi sme sa rozprávali o tom aký šport sa im páči a o ich úspechoch v rôznych športových aktivitách so svojimi spolužiakmi, kamarátmi alebo rodičmi. Potom si žiaci vybrali omaľovanku druhu športu a nakoniec sme vytvorili nástenku. Táto beseda bola motiváciou pre žiakov, aby nielen v škole, ale aj vo voľnom čase sa venovali pohybovým a športovým aktivitám, pretože ten, kto pravidelne športuje, je zdravší a cíti sa lepšie ako ten, kto nešportuje. Menej často ochorie, organizmus má väčšiu imunitu voči chorobám. Má lepšiu sa koncentráciu a vie lepšie rozmýšľať. Výsledkom pravidelnej telesnej aktivity sa spevní svalstvo, kosti. Šport má dobrý vplyv nielen na naše zdravie,  ale aj na zvládanie stresu v každodennom živote. Ukončila som hodinu so slovami: ,,Venujte čas nejakej športovej aktivite. Veď zdravie je to najcennejšie čo máme, a aby sme si ho udržali, musíme sa k nemu aj zodpovedne správať.

      

     Mgr. Jana Chamuľová

       (sociálna pedagogička)

      

                          

      

     ERB

      

     So žiačkami SZP 7.B triedy som sa rozprávala o výbere strednej školy, či už o nej uvažujú, aké povolanie by chceli vykonávať a následne na to som vykonala  aktivitu zameranú na kariérové poradenstvo  - ERB. Úlohou žiačok bolo nakresliť obrysy erbu a rozdeliť ho na 7 častí. Žiačkam som diktovala otázky a zároveň ich  písala na tabuľu. Úlohou žiačok bolo písomne odpovedať na otázky. Potom každá žiačka odprezentovala svoje odpovede a ja som sa im snažila poradiť podľa odpovedí na čo by sa hodili, na aké povolanie.

      

     Mgr. Jana Chamuľová

     (sociálna pedagogička)

      

         

      

     Prevencia šikanovania a kyberšikanovania

      

     Je v dnešnej dobe v školskom prostredí aktuálnou témou, o ktorej sa dozvedáme z rôznych zdrojov masmédií. So žiakmi SZP 5.B triedy som vykonala prednášku spojenú  s besedou o tom čo je šikanovanie, čo kyberšikanovanie, aký je roziel. Komu sa žiaci môžu zdôveriť, čo robiť keď sú účastníkmi šikanovania, snaha o to, aby žiaci pochopili, že šikanovanie a kyberšikanovanie je nevhodný prejav správania a konania. Na záver žiaci vytvorili plagát na tému: ,,Stop šikanovaniu a kyberšikanovaniu. Hodinu som ukončila slovami: ,, Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách.“ Cieľom hodiny bola hlavne prevencia pred negatívnymi javmi ako je práve šikanovanie a kyberšikanovanie.

      

     Mgr. Jana Chamuľová

     (sociálna pedagogička)


             

      

     Deň otcov

      

     K príležitosti blížiaceho sa sviatku dňa otcov sme sa zo žiakmi školského klubu detí včielka venovali rozhovoru o našom ockovi. Aký majú najkrajší zážitok žiaci s ockom, čo ocka teší, čo ho hnevá. Potom si žiaci mohli vybrať pracovný list a vytvoriť mu malé prekvapenie.

      

     Mgr. Jana Chamuľová

     (sociálna pedagogička)

                

     Aktivita k príležitosti dňa otcov

      

     So žiakmi školského klubu detí sovičky sme sa rozprávali na tému: ,,Môj ocko“ a žiaci si vytvorili pre ocka darček k príležitosti dňa otcov. Cieľom aktivity bol – pozitívny vzťah k role otca a rešpektovanie ho.

      

     Mgr. Jana Chamuľová,

     (sociálna pedagogička)

                                                                                                       

     Osemsmerovka a ozdoba do kvetu

      

     S niektorými žiakmi 3.A triedy sme na úvod hodiny lúštili krížovku. Žiaci boli šikovní a hneď vedeli aj odpoveď. Hodina sa niesla témou priateľstva a leta a na záver si žiaci vyrobili zápich do kvetu do svojej detskej izby alebo mohli darček niekomu darovať. Aktivita bola zameraná na stmelenie kolektívu, váženie si priateľov a rodiny.

      

     Mgr. Jana Chamuľová,

     (sociálna pedagogička)

              

                                    

      

     Tričko

      

     Aktivita Tričko je zameraná na sebapoznanie, sebahodnotenie a poznanie iných. V triede 3.A si ju žiaci vyskúšali.  Aktivita sa niesla otázkami, na ktoré žiaci mali odpovedať. Dozvedeli sa navzájom aké majú žiaci sny, po akom povolaní túžia, v čom sú dobrí, v čom by sa chceli zlepšiť. Na záver si každý žiak svoje tričko vyfarbil a skrášlil tým skriňu v triede, aby nezabudli ísť žiaci za svojimi snami a cieľmi.

      

      

     Mgr. Jana Chamuľová,

     (sociálna pedagogička)

      

            

              

      

     ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

      

                KAMARÁTKA CHYBA

      

          Mýliť sa je ľudské a niekedy je ťažké priznať si chybu, preto vyučovaciu hodinu som so žiakmi 6.B triedy venovala aktivitám zameraným na chybu. Chyby sú súčasťou našich životov či v škole alebo doma. Pomocou aktivít sme sa rozprávali o chybe. Mojou snahou bolo, aby sa žiaci spriatelili s chybou a nebáli sa jej. Brali ju ako kamarátku, ktorá nás posúva ďalej, pomáha nám robiť pokroky, patrí k učeniu a je našim ponaučením. No zároveň je vhodné priznať si, keď náhodou urobíme chybu. Nie je to naše zlyhanie, ale práve naopak pomocou chyby si vieme veľa uvedomiť a snažiť sa o zlepšenie.

     Mgr. Jana Chamuľová

     (sociálna pedagogička)

               

      

     Pravidlá bezpečnosti pri práci s počítačom

      

     So žiakmi sme sa hravou formou učili pravidlá bezpečnosti pri práci s počítačom. Rozprávali sme sa o tom čo znamená slovo informatika. Potom som žiakom rozdala vytlačené papieriky o pravidlách srávania v počítačovej učebni. Úlohou žiakov bolo prečítať pred spolužiakmi papierik s pravidlom. Vystriedali sa všetci žiaci, až kým sme si nepovedali všetky pravidlá. Potom som žiakom ukázala nástenku kde mali vopred pripevnený plagát s pravidlami a prečítali sme si ich znovu. Následne na to som žiakom rozdala obrázok, ktorý si žiaci mali pozrieť a  správne pomenovať. Potom obrázok mali pripevniť na vopred pripravenú nástenku. Na záver mali žiaci nakresliť, čo by sa chceli naučiť na hodine informatiky. Nástenku majú žiaci v triede, aby nezabúdali na pravidlá slušneého správania aj na hodine informatiky.

      

     Mgr. Jana Chamuľová

     (sociálna pedagogička)

          

      

     Pozitívne myslenie a úsmev

      

     Dňa 13.09.2022 bol deň pozitívneho myslenia. So žiakmi 3.B triedy sme si tento deň pripomenuli diskusiou o tom, čo pozitívne myslenie a úsmev prináša a pomocou aktivity sme si utvrdili, že s úsmevom všetko ide niekedy jednoduchšie.

      

     Mgr. Jana Chamuľová

     Sociálna pedagogička

                          

      

     PRAVIDLÁ V POČÍTAČOVEJ UČEBNI a súčasti počítača

      

     Počítač je súčasťou voľného času alebo pomôckou u našich žiakov. So 7.A triedou sme sa rozprávali o pravidlách a bezpečnosti pri práci s počítačom a hravou formou pomocou pracovného listu, osemsmerovky sme sa učili súčiastky počítača a rozhovorom som sa snažila žiakom vysvetliť nielen pozitíva, ale aj negatíva častého používania počítaču. Cieľom hodiny : prevencia pred častým používaním počítačových hier, pred negatívnymi vplyvmi internetu, uvedomenie si pozitívneho prínosu počítača pri získavaní nových vedomostí a zručností, ale aj negatívnych vplyvom, dodržiavanie pravidiel a bezpečnosti pri práci s počítačom.

      

     Mgr. Jana Chamuľová

     (sociálna pedagogička)

          

      

      

     Svetový deň srdca

      

     Srdce - malá pumpa, ktorá funguje nepretržite. Od narodenia, až po posledný úder. Keďže bez srdca nemôžeme existovať, potrebujeme mu zabezpečiť najlepšie podmienky na fungovanie. Ako ich však dosiahnuť? Žiaci  špeciálnej triedy sa to dozvedeli dňa 29. septembra k príležitosti Svetového dňa srdca, ktorí sme si  so žiakmi pripomenuli. Témou tohtoročnej kampane bolo „Použite srdce na spojenie.“ Naši žiaci mali možnosť vypočuť si poznatky o srdci, zacvičiť si, kresliť, ale aj sa naučili, že sa majú vyhýbať nezdravej strave, majú mať dostatok spánku, dodržiavať pitný režim, do svojho jedálnička zahrnúť ovocie a zeleninu, zvýšiť pohyb a pobyt na čerstvom vzduchu, ktorý je dnes dôležitý. Maketu srdce sme použili na spojenie kolektívu pomocou aktivity, kde sme vytvorili spoločnú nástenku. Na záver sme sa naučili ako používať tlakomer, aby sme si vedeli zmerať svoj tlak. Verím, že dnešné hodiny nielen v špeciálnej triede prispeli k zvýšenému záujmu a starostlivosti o svoje zdravie. Život máme každý z nás iba jeden, nehazardujme s ním,  je to najcennejšie, čo máme.

      

     Mgr. Jana Chamuľová

     (sociálna pedagogička)

      

         

          

      

     PREVENCIA ŠIKANOVANIA

      

     So žiakmi 6.B a 8.B triedy som vykonala prevenciu šikanovania. Pomocou diskusie sme si hovorili so žiakmi čo znamená slovo šikanovanie, podoby, príčiny, dôsledky šikanovania, čo robiť keď sú žiaci svedkami šikanovania, čo robí agresor a obeť, kde vyhľadať pomoc. Potom som žiakom rozdala pracovný list a ich úlohou bolo vyplniť pracovný list podľa zadaní. Pracovný list slúžil na to, aké majú žiaci poznatky o šikanovaní a tiež, aby pochopili, že šikanovanie je trestný čin. Po vypracovaní pracovného listu som sa snažila žiakom vysvetliť, že šikanovanie môže mať veľké dôsledky nielen na agresora, obeť, ale aj svedkov. A, že sa netoleruje v žiadnej podobe a ani na našej škole. Potom som rozdala žiakom vytlačené obrysy ponožky a ich úlohou bolo vymyslieť námet ponožky tak, aby bol motív: ,,STOP ŠIKANOVANIU! Týmto sa žiaci zapojili aj do súťaže: ,,Ponožka s námetom proti šikane," Záver aktivít som ukončila o informovanom letáku žiakov, ktorí sme si pripevnili na nástenku a slovami: ,,Nešikanujme, neubližujme a nedovoľme byť šikanovaní, nerobme to, čo nechceme, aby robili nám."

     Mgr. Jana Chamuľová 

     (sociálna pedagogička)

                   

      

     SVETOVÝ DEŇ ZVIERAT

     (WORLD ANIMAL DAY)

      

     4. október - mimoriadna udalosť pre všetkých milovníkov zvierat. Prečo práve 4.október je dňom zvierat? Žiakom 5.A a 6.A triedy som priblížila vznik tohto dňa a dozvedeli sa, že tento deň sa oslavuje, keď má sviatok František z Assisi (patrón zvierat), ktorý zasvätil svoj život staraním sa o opustené a choré zvieratá. Rozprávali sme  sa o tom, či majú žiaci domáce zvieratá, ako sa o nich starajú a ako chránime nielen svoje, ale aj ostatné zvieratká. Na záver som žiakov rozdelila do skupín a ich úlohou bolo vytvoriť plagát na ochranu zvierat. Žiaci vzájomnou spoluprácou, kreativitou a fantáziou vytvorili zaujímavé plagáty o ochrane zvierat. Táto hodina prinášala so sebou príležitosť zamyslieť sa aj nad tým, či náš vzťah k zvieratám a to, čo nám poskytujú, je rovnako obohatením a dobrodením pre ne. Hodina bola zameraná na ochranu zvierat, prevencia pred týraním zvieratiek a pripomenutím si svetového dňa zvierat.

      

     Mgr. Jana Chamuľová

     (sociálna pedagogička)

      

                     

      

       Svetový deň úsmevu :)

     (World Smile Day)

      

     Dnes máme o dôvod navyše na úsmev, pretože si pripomíname Svetový deň úsmevu (World Smile Day). Dnešok by sa mal stať zdrojom dobrej nálady. Aj preto jeho heslo znie: "Vykonaj milý skutok. Pomôž jednému človeku k úsmevu." Aj takto zneli úvodné slová v triede 6.A.Spestrili sme si to aj úsmevnými fotkami zvieratiek. Za tento deň vďačíme nenápadnému umelcovi Harveymu Ballovi. Ten na objednávku istej poisťovacej spoločnosti mal vyhotoviť jasný symbol, ktorý by si ľudia ľahko zapamätali. Harvey Ball si hlavu dlho nelámal, nakreslil jednoduchý obrázok - tvár so žltým podkladom v kružnicovej podobe, dve bodky ako oči a jednoduchý oblúčik - úsmev. Žltá usmievavá tvárička sa čoskoro dostala aj na tričká, obálky, pohľadnice, či dokonca na poštovú známku. Hodina sa niesla aj rozdielnosťou našich úsmevov pomocou rôznej mimiky a tiež nápaditých motívov ponožiek k tomuto dňu. Našli sme aj niekoľko dátumov označených ako  Svetový deň úsmevu. Predovšetkým 1., 3.., 5., 6., 7.  október. Nie je to však jedno? Úsmev by mal mať medzi nami miesto každý deň. Nezabúdajme sa usmievať nielen v tento deň, ale každý deň! Veď úsmevom nielen vieme niekoho potešiť, ale urobíme niečo aj pre naše zdravie. Úprimný smiech uvoľní dýchacie cesty, okysličí telo a pracuje, študuje sa nám hneď ľahšie. Úsmev dokonca posilňuje imunitu. Na záver som žiakom popriala veľa úsmevu, aby sa im ľahšie učilo, zvládali lepšie záťažové situácie a pekné hlavne usmievavé školské  a mimoškolské dni.

      

     Mgr. Jana Chamuľová

     (sociálna pedagogička)

      

             

      

     AKTIVITA TRIČKO

      

     So žiakmi 5.A triedy som vykonala aktivitu Tričko. Aktivita bola zameraná na posilnenie klímy v triede, zvýšenie sebaúcty, sebahodnotenia, sebapoznania a poznania svojich spolužiakov.

      

     Mgr. Jana Chamuľová

     (sociálna pedagogička)

      

        

      

     Adventný veniec a kalendár

      

     Celý týždeň v ŠKD včielka sa niesol v znamení adventu pomocou príbehov a aktivít, ktorých cieľom bolo priblížiť žiakom čas Adventu.

      

     Mgr. Jana Chamuľová

     (sociálna pedagogička)