• Nadpis

   • HRY A GAMBLING

                                                                                  https://img.projektn.sk/wp-static/2015/02/deti.jpg?fm=jpg&q=85&w=470&h=288&fit=crop

          Milí rodiČIa a ŽIaci!

    Hra je prirodzenou súčasťou ľudského života a detského obzvlášť. Je prostriedkom pre osvojovanie si nových zručností a získavanie nových skúseností, relaxom, zábavou i spoločenskou aktivitou. Hranie počítačových hier je jednoduché, dostupné, kreatívne, stimulačné a predstavuje dočasný únik z reality. Dnes je hranie hier veľmi rozšíreným koníčkom u detí a mládeže napr. na počítačoch, mobiloch a hracích konzolách, čo spôsobuje rôzne riziká u žiakov:

    Zdravotné riziká

    Samotné počítačové hry nemusia spôsobovať žiadne zdravotné ťažkosti. Ak však dieťa pri nich trávi viac voľného času, tak môžu, ako každá jednostranná aktivita, zanechať stopy. Najčastejším rizikom sú následky, ktoré spôsobuje nedostatok pohybu, súvisiaci s nadmerným hraním počítačových hier. Sedenie pri počítači v nevhodnej polohe môže poškodzovať chrbticu a viesť k ochabovaniu svalstva. Nedostatok pohybu a nevhodná strava hráčov môžu prispievať k vzniku obezity. Dlhé sledovanie obrazovky vysušuje očnú sliznicu, spôsobuje jej podráždenie a následne aj bolesti hlavy. Hranie hier dlho do noci narúša prirodzený spánkový rytmus. Jednostranné zaťažovanie ruky pri pohybe myšou môže viesť k bolestivému zápalu zápästia (syndróm karpálneho tunela).

    Najlepšou prevenciou zdravotných rizík pri hraní hier je používanie ergonomického nábytku, striedanie aktivít, uvoľňovanie svalov. Hráči by nemali zabúdať na pravidelné pitie a jedenie. Pri hraní sa vyplavuje hormón adrenalín, ktorý vplýva na prežívanie a správanie, preto je vhodné vyhýbať sa hraniu v dobe krátko pred spaním.

    Nevhodné správanie a násilie v hrách

    Niektoré hry, ktoré hrávajú deti a dospievajúci, obsahujú negatívne prvky napr. zabíjanie ľudí alebo zvierat, nerešpektovanie zákonov, sexuálne násilie, rasové predsudky, nadávky. Takéto hry  môžu negatívne ovplyvniť správanie detí. Deti, ktoré hrajú násilné hry, sa môžu násilne správať aj v skutočnom živote, zníži sa ich citlivosť voči násiliu a empatia s obeťami. Niektoré hry, na rozdiel od televízie, nie sú iba pasívne. Ak má dieťa vyhrať, musí sa niekedy voči ostatným správať agresívne. Agresívne správanie nielen sleduje, ale aj realizuje, aj keď len vo virtuálnom svete. Násilné správanie je v hre oceňované a odmenou za zabitie protivníkov je postup do vyššieho levelu. Deti často svoje prežívanie ventilujú práve prostredníctvom hry, je to spôsob, ktorým sa vyrovnávajú s napätím a frustráciou, so zmenami vo svojom živote. Negatívne emócie sú rovnako súčasťou života, ako tie pozitívne, aj hnev a agresivita majú svoj význam, sú potrebné pre naše úspešné fungovanie. Deti sa potrebujú naučiť byť nielen dobré, ale rovnako sa musia vedieť ubrániť aj pred ohrozením. Agresivita a agresívne hry boli vždy súčasťou detského vývinu, deti sa prostredníctvom hier učili, ako sa správať v rozličných situáciách. Len kedysi sa deti hrali na vojakov a bili sa spolu viac v realite. Hranie agresívnej hry môže byť pre dieťa zlým vzorom a môžu sa u neho vyskytnúť rôzne problémy.

    Závislosť od hier

    Zapojenie v hrách nemusí byť vždy iba negatívne. Pre deti, ktoré majú ťažkosti s nadväzovaním vzťahov v realite, môže byť hra v skupine odrazovým mostíkom, môže podporiť ich sebavedomie a sebadôveru. Vzťahy s virtuálnou komunitou hráčov by však mali byť rozumne vyvážené vzťahmi v reálnom živote. Počítačová hra však prestane byť iba obyčajnou zábavou, ak sa stane jediným spôsobom trávenia voľného času. Ak je hra aktivita, pre ktorú dieťa zanedbáva všetky ostatné činnosti vo svojom živote, rovnako ako vzťahy s blízkymi a kamarátmi a je jediným spôsobom, ako zažívať príjemné pocity, vtedy môže ľahko dieťa skĺznuť do závislosti.

    Závislosť od hier je sociálny problém, príčinou závislosti nie je samotná hra, ale pocity nenaplnenia, osamelosti, smútku, trápenia. Pred nimi unikajú deti do sveta hry a fantázie, kde zažívajú radosť, úspech a často aj prijatie v skupine spoluhráčov. Najlepšou ochranou pred vznikom závislosti od počítačových hier je rozvíjanie vzťahov dieťaťa v reálnom živote, záujem rodičov o to, čo sa v jeho živote deje a čo ho trápi.

    Zoznámenie so sexuálnym agresorom

    Herné svety môžu byť ideálnym miestom pre stretnutie so sexuálnym agresorom. Agresor si vie vytipovať, ktoré hry hrajú deti v určitom veku a môže ich priamo osloviť. Môže si dieťa získavať cez postupné vytváranie vzťahu, zdieľanie spoločnej záľuby a rozhovor cez chat, ktorý býva súčasťou hry. Agresori zvyknú deti uplácať aj tak, že im ponúkajú pomoc pri postupe v hre a ďalšie lákavé výhody, napríklad zaplatenie rozšírenia hry alebo špeciálnych doplnkov. Väčšiemu riziku sú vystavené deti, ktoré uvedú veľa svojich osobných údajov.

    Kyberšikanovanie

    Aj v prostredí online hier je možné kyberšikanovanie. Existuje veľa dômyselných spôsobov, ako potrápiť spoluhráča. Dieťa môže byť vylúčené zo skupiny alebo vždy, keď sa prihlási do hry, môžu jeho postavu zabiť, takže nemôže splniť žiadne úlohy a nemôže v hre postúpiť ďalej. Ostatní mu môžu v hre nadávať a vyhrážať sa, falošne ho obviniť z ubližovania iným postavám. Rovnako mu môžu ukradnúť konto v hre  a tak sa už nedostane k postave, ktorú si dlhý čas rozvíjalo alebo môžu ukradnúť  majetok tejto postavy. Následne ho môžu vydierať, že mu postavu vrátia iba za finančnú protihodnotu a pod.

    Online gambling

    Internet umožnil jednoduchší prístup aj k hraniu hazardných hier – hráč môže hrať priamo z domu, nikto ho pri hraní nevidí, môže sa pripojiť na gamblerské stránky z celého sveta. Za posledné roky prudko narástol počet prevádzkovateľov stránok, na ktorých sa hráči môžu zapojiť do hazardných hier v reálnom čase, 24 hodín denne. Medzi obľúbené online hazardné hry patria poker, kasína, športové stávky, bingo alebo lotérie.Na rozdiel od hrania hier, kde je hlavným lákadlom prežívaný zážitok, dobrodružstvo a zábava, hlavným lákadlom pri online gamblingu je vidina zisku. To zároveň vyžaduje, aby hráč do hry vložil svoje peniaze. Môže niečo vyhrať, neskôr však prichádza o stále väčšie sumy peňazí. To ho núti vsádzať stále viac, aby si vynahradil predchádzajúcu stratu. Hráč je presvedčený o tom, že raz to musí vyjsť. Gambling sa postupne stáva závislosťou, hráč je preň schopný prísť o celý svoj majetok. Podľa zákona je hranie hazardných hier pre osoby mladšie ako 18 rokov zakázané. Spoločnosti, ktoré takéto stránky prevádzkujú, sa však nových hráčov pokúšajú získať veľmi agresívnym spôsobom. Pri prezeraní internetu dieťa určite natrafí na vyskakovacie okná s ponukami úžasných výhier. Môže na ne kliknúť zo zvedavosti, môže takúto stránku vyskúšať. Tieto stránky vyžadujú zadanie osobných údajov vrátane veku, ale pre šikovného používateľa internetu nie je problém takéto vekové obmedzenie obísť.

    Riziko online gamblingu u detí a dospievajúcich znižuje ťažší prístup k finančným prostriedkom. Časť tínedžerov však už používa elektronické bankovníctvo. Niektoré deti môžu zneužiť kreditnú kartu svojich rodičov.

     

    AKO CHRÁNIŤ SVOJE DIEŤA PRED RIZIKAMI HIER A GAMBLINGOM

    Záujem o aktivity dieťaťa

    Umiestnite počítač tak, aby ste videli, čo na ňom vaše dieťa robí. Majte prehľad o hrách, ktoré sú v počítači nainštalované. Zaujímajte sa o to, aké hry vaše dieťa hrá a prečo, zahrajte si tieto hry spoločne. Aj spoločné hranie počítačovej hry môže prispieť k upevňovaniu vzťahu medzi vami. Dieťa potrebuje cítiť, že sa zaujímate o veci, ktoré sú pre neho dôležité a že s ním radi trávite čas pri spoločnej činnosti.

    Jasné pravidlá

    Rozprávajte sa s dieťaťom o hrách a ich možných rizikách. Vysvetlite mu, prečo nechcete, aby hralo násilné hry alebo hry, ktoré sú pre neho ešte nevhodné. Stanovte si pravidlá pre hranie hier (napr. až keď si dieťa spraví úlohy) a dohodnite sa na čase, ktorý môže dieťa pri nich tráviť. Buďte však realistickí. Samotné zákazy a obmedzenia nebudú nikdy fungovať stopercentne. Dieťa sa k hrám dostane aj u kamaráta alebo v škole, dohodnuté pravidlá nie vždy dodrží alebo bude s vami vyjednávať. Je však dobré, ak vie, čo sa od neho očakáva a ak sa vy môžete oprieť o vašu dohodu.

    Rodičovská kontrola

    Pre dieťa môže byť ťažké dodržať časové obmedzenia, najmä keď sa do hry úplne ponorí. Môžete sa dohodnúť na tom, že nastavíte systém rodičovskej kontroly (napr. v operačnom systéme Windows alebo pomocou blokovacieho softvéru), kde sa dá presne nastaviť prístup k jednotlivým hrám alebo časový rozvrh. V určenej dobe sa počítač alebo internetový prehliadač automaticky vypnú. Pomocou týchto nástrojov môžete zabrániť aj prístupu k online hrám. Nezabudnite na to, že hry je možné hrať aj na hracej konzole alebo mobile, nielen na počítači kedykoľvek aj večer alebo dlho do noci.

    Iné možnosti trávenia voľného času

    Ak vaše dieťa trávi priveľa času hraním počítačových hier, ponúknite mu iné alternatívy. Dieťa na začiatku nemusí prejavovať veľké nadšenie, ak ho budete trhať od jeho obľúbenej hry, v konečnom dôsledku ale privíta vašu snahu a úprimný záujem. Nevzdávajte sa a skúšajte nájsť, čím iným viete vyplniť váš spoločný voľný čas – môžu to byť aktivity v prírode, rôzne športové alebo spoločenské hry, ku ktorým môžete prizvať celú rodinu alebo kamarátov dieťaťa. Nezabudnite, že pre zdravý a všestranný rozvoj dieťaťa je dôležité striedanie aktivít.

    Ochrana pred agresormi

    Upozornite dieťa na to, že aj v prostredí hier môže natrafiť na niekoho, kto mu bude chcieť ublížiť. Pre prihlasovanie do hry by si malo vybrať bezpečné heslo (minimálne osemmiestna náhodná kombinácia písmen, čísel a znakov). Je dôležité, aby nikomu neprezrádzalo svoje osobné údaje. Povzbuďte ho, aby vám povedalo, keby mu niekto v hre ubližoval. V takýchto prípadoch sa ho nesnažte chrániť tak, že mu zakážete hranie hier – mohlo by sa stať, že by vám dieťa o svojich nepríjemných skúsenostiach nabudúce už nepovedalo. Agresívne správanie nahláste správcovi herného servera.

    Riziká hazardných hier

    Vysvetlite svojmu dieťaťu, akým spôsobom fungujú hazardné hry. Spoločnosti, ktoré ich prevádzkujú, sledujú predovšetkým vlastný záujem. Pravdepodobnosť, že by práve vaše dieťa pri online gamblingu zbohatlo, je nízka, ale riziká sú veľmi vysoké. Všímajte si nečakané výdavky na vašom účte a ubezpečte sa, že dieťa nepoužíva kreditnú kartu bez vášho vedomia a súhlasu.

    Blokovací softvér

    V počítači môžete nainštalovať blokovací softvér, ktorý zamedzí prístupu na stránky, ktoré sú pod 18 rokov neprístupné – teda aj na stránky s hazardnými hrami. O tomto kroku sa však porozprávajte aj s dieťaťom a vysvetlite mu, prečo ho chcete týmto spôsobom chrániť.

     

    Tipy pre deti a tínedžerov

    • Stanov si dopredu, koľko času stráviš pri hre a kedy skončíš. Ak je to pre teba ťažké dodržať, povedz si, že skončíš po prejdení ďalšieho levelu alebo po zazvonení budíka. Je to dobrý spôsob, ako cvičiť svoju pevnú vôľu.
    • Hry majú takú silu, že pri nich niekedy zabudneš aj na jedenie, pitie alebo spánok. Chráň sa pred tým a mysli na svoje zdravie. Dávaj si pravidelné prestávky, zmeň polohu, rozhýb sa, nepozeraj na obrazovku. Najlepšie je, keď činnosti striedaš – po dlhom hraní na počítači sa ti tvoje telo najviac poďakuje, ak vybehneš niekam von.
    • Mysli na svoje bezpečie aj pri hraní hier. Neprezrádzaj o sebe osobné informácie, chráň svoje heslo, dávaj si pozor na neznámych ľudí. Ak by ti iný hráč v hre naschvál ubližoval, nahlás to správcovi herného servera alebo o tom povedz niekomu dospelému.
    • Ostatní hráči sú skutoční ľudia a nie roboti. Ak sa im vysmievaš, nadávaš alebo im ubližuješ v hre, zraňuješ ich v skutočnosti. Preto sa správaj tak, ako chceš, aby sa druhí správali k tebe.
    • Všetko niečo stojí. Niektoré vylepšenia sa dajú kúpiť za peniaze z hry, ale za špecialitky sa často platí skutočnými peniazmi (napríklad odoslaním drahej esemesky). Premysli si, čo si môžeš dovoliť alebo sa o tom poraď s rodičmi.
    • Ako sa zbaviť závislosti. Skús zameniť svoje online aktivity za offline aktivity. (Hráš futbal na počítači? Zahraj si ho vonku s kamarátmi. Balíš baby na sociálnej sieti? Zameň to za osobnú konverzáciu.)

    Všímajme si aj drobné zmeny v správaní  najmä u detí a mladistvých. Pri hraní hry môže dieťa zažiť niečo, čo mu ublíži, napríklad môže natrafiť na niekoho, kto ho bude šikanovať. Môže tráviť veľa času pri hrách aj dlho do noci. Spozornejme aj vtedy, keď sa nám zdá, že dieťa trávi pri hraní príliš veľa času, ak uniká pred problémami do herného sveta, alebo keď sa voči ostatným správa agresívnejšie než zvyčajne alebo nekomunikuje, netrávi voľný čas s priateľmi, rodinou, ale radšej hrá hry.  Vtedy by sme sa mali s dieťaťom porozprávať a hľadať možné riešenia, aby sa nestalo dieťa závislé.

    Aj keď hra je záľuba, formou socializácie, zlepšuje kognitívne funkcie a je určitou formou oddychu, nikdy by sme ju nemali realizovať namiesto vytvárania reálnych vzťahov, reálnej komunikácie, čítania či pohybových aktivít.

     

    Vypracovala :  Mgr. Jana Chamuľová  (sociálna pedagogička)

    z rôznych knižných a internetových zdrojov.