Navigácia

Materská škola

Základné dokumenty školy a tlačivá pre rodičov

Školský poriadok materskej školy: Školský poriadok MŠ
Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy: Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ
Zoznam potrieb pre dieťa do MŠ: Zoznam vecí pre novoprijaté dieťa do MŠ

 

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň
    0911042581 - Materská škola

Fotogaléria