Navigácia

Materská škola

Základné dokumenty školy a tlačivá pre rodičov

Základné dokumenty:

Školský poriadok materskej školy: Školský poriadok MŠ

Tlačivá pre rodičov:

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy: Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ
Žiadosť o pokračovanie predprimárneho vzdelávania: Žiadosť o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania
Informovaný súhlas rodiča s pokračovaním predprimárneho vzdelávania: Informovany súhlas s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania
Súhlas všeobecného lekára s pokračovaním plnenia predprimárneho vzdelávania: Súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania
Zoznam potrieb pre dieťa do MŠ: Zoznam vecí pre novoprijaté dieťa do MŠ

 

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň
    0911042581 - Materská škola

Fotogaléria