Navigácia

Školský klub

Základné dokumenty klubu a interné predpisy

Školský poriadok ŠKD Dúha: Školský poriadok_ŠKD_2018_2019 (pdf)
Výchovný program ŠKD: Výchovný program 2018-2022
Dodatok k výchovnému programu ŠKD: Dodatok k výchovnému programu ŠKD
Zásady prijímania detí do ŠKD: Vnutorná smernica o prijímaní do ŠKD (pdf)

VZN o príspevku rodiča na činnosť ŠKD: vzn_prisp_skola_2016-dodatok-2019-c.2.pdf

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria