Navigácia

Školský klub

Základné dokumenty klubu a interné predpisy

Školský poriadok ŠKD Dúha: Vnútorný poriadok ŠKD
Výchovný program ŠKD: Výchovný program 2018-2022
Dodatok k výchovnému programu ŠKD: Dodatok k výchovnému programu ŠKD
Smernica prijímania detí do ŠKD: Smernica o prijímaní dieťaťa do ŠKD
VZN o príspevku rodiča na činnosť ŠKD a ranného ŠKD č.5/2021 (platný od 16.12.2021): VZN č.5/2021

Tlačivá pre rodičov:

Prihlasovací lístok do ŠKD: Prihlasovacií lístok
Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD: Žiadosť o prijatie do ŠKD
Vyhlásenie zákonného zástupcu pre ŠKD: Vyhlásenie zákonného zástupcu pre ŠKD

 

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň
    0911042581 - Materská škola

Fotogaléria