Navigácia

Školský klub

Základné dokumenty klubu a interné predpisy

Školský poriadok ŠKD Dúha: Školský poriadok
Výchovný program ŠKD: Výchovný program 2018-2022
Dodatok k výchovnému programu ŠKD: Dodatok k výchovnému programu ŠKD
Smernica prijímania detí do ŠKD: Smernica o prijímaní dieťaťa do ŠKD

VZN o príspevku rodiča na činnosť ŠKD: VZN o príspevku na dieťa v ŠKD (dodatok)

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria