Navigácia

Iné listiny

Na stiahnutie

Zmluva o prevode správy majetku štátu: Zmluva o prevode majetku štátu 2002
Potvrdenie o pridelení IČO: Potvrdenie o pridelení IČO
Zriaďovacia listina: Zriaďovacia listina
Dodatok k zriaďovacej listine: Dodatok k zriaďovacej listine
Certifikát o udelení čestného názvu: Certifikát o udelení čestného názvu

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň
    0911042581 - Materská škola

Fotogaléria