Navigácia

Iné listiny

Na stiahnutie

Zmluva o prevode správy majetku štátu: Zmluva o prevode majetku štátu 2002 (pdf)
Potvrdenie o pridelení IČO: Potvrdenie o pridelení IČO (pdf)
Zriaďovacia listina: Zriaďovacia listina (pdf)

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria