Navigácia

Rada rodičov

Zloženie rady rodičov ZŠ s MŠ Hany Ponickej

za 0-tý ročník Helena Oláhová
za 1.A Monika Černáková
za 1.B Angela Farkašová
za 2.A Beata Balagová
za 2.B Dana Lakatošová

za 3.A Ing. Marcel Lukáč -  predseda
za 3.B Mária Berkyová
za 4.A Veronika Kovalančíková

za 5.A Bc. Veronika Udvardyová (zároveň aj za MŠ I. odd.)     
za 5.B Zlata Berkyová                  
za 6.A Mgr. Mária Belovová
za 7.A Iveta Merčáková
za 7.B Mária Bartošová                                                      
za 8.A MVDr. Július Budáč          
za 9.A Veronika Belková              
za 9.B Lucia Berkyová                 
za Šp.tr. Monika Balážová  
         
za MŠ II.odd. Bc. Linda Gálová

za MŠ III. odd. Ing. Martina Tomanová               

Dokumenty:  
Čerpanie rozpočtu za rok 2021: Čerpanie rozpočtu OZ AMOS a rodičovských príspevkov za rok 2021
Návrh plánu rozpočtu na rok 2022: Návrh plánu rozpočtu OZ AMOS a rodičovských príspevkov na rok 2022

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň
    0911042581 - Materská škola

Fotogaléria