Navigácia

Rada rodičov

Zloženie rady rodičov ZŠ s MŠ Hany Ponickej

za 1.A Beata Balagová
za 1.B Angela Farkašová

za 2.A  Ing. Marcel Lukáč
za 2.B  Katarína Berkyová
za 3. A   Veronika Kovalančíková
za 3. B   Mária Berkyová

za 4.A   Bc. Veronika Udvardyová (zároveň aj za MŠ II. odd.)     
za 4. B   Zlata Berkyová                  
za 5. A   Mgr. Mária Belovová            
za 5. B + 6.B   Mária Bartošová                         
za 6. A   Mgr. Henrieta Kondrlíková - podpredseda                                
za 7. A   MVDr. Július Budáč          
za 8. A   Veronika Belková              
za 8. B   Lucia Berkyová                    
za 9. A   Ing. Marcel Lukáč - predseda
          
za MŠ III.odd. Ing. Roberta Molnárová

za MŠ I. odd. Mgr. Jana Vinarčíková                

Dokumenty:   

Návrh plánu rozpočtu na rok 2019: Návrh rozpočtu na kalendárny rok 2019
Čerpanie rozpočtu za rok 2019: Čerpanie rozpočtu za rok 2019
Návrh plánu rozpočtu na rok 2020: Navrh rozpočtu na kalendárny rok 2020

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria