Navigácia

Žiacka rada

Zloženie žiackej rady ZŠ s MŠ Hany Ponickej:

5.A - Budáč Jakub/zást. Udvardyová Hana
5.B - Oláhová Naďa/zást. Berkyová Dominika
6.A - Fízeľová Sára Mária/zást. Lucia Karmanová
7.A - Nina Laššanová/zást. Ela Udvardyová
7.B - Farkašová Barbora/zást. Sean N.S. Bartoš
8.A - Fízeľ Fabián/zást.Budáč Matej
9.A - Belková Kristína/zást. Belovová Bibiana  
9.B - Kováčová Dominika/zást. Záslavová Simona

Koordinátori žiackej rady: Ing. Žaneta Bystrianska, Mgr. Lucia Orlaiová

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň
    0911042581 - Materská škola

Fotogaléria