Navigácia

Žiacka rada

Zloženie žiackej rady ZŠ s MŠ Hany Ponickej:

5.A - Kurčíková Natália/zást. Ema Szabóová 
6.A - Budáč Jakub/zást. Udvardyová Hana
6.B - Oláhová Naďa/zást. Berkyová Dominika
7.A - Fízeľová Sára Mária/zást. Lucia Karmanová
8.A - Marková Kristína/zást. Nina Laššanová
8.B - Farkašová Barbora/zást. Sean N.S. Bartoš
9.A - Fízeľ Fabián/zást.Budáč Matej

Koordinátori žiackej rady: Ing. Žaneta Bystrianska, Mgr. Lucia Orlaiová

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň
    0911042581 - Materská škola

Fotogaléria