Navigácia

Žiacka rada

Zloženie žiackej rady:

5.A –  Sára Mária Fízeľová   / zást. Lucia Karmanová

5.B/6.B  – Barbora Farkašová  / zást. Sean N.S.Bartoš

6.A – Nina Laššanová / zást. Ela Udvardyová

7.A – Fabián Fízeľ / zást. Matej Budáč

8.A – Kristína Belková / zást. Bibiana Belovová

8.B – Dominika Kováčová / zást. Simona Záslavová

9.A – Alexandra Oláhová / zást. Michal Galád

 

Koordinátori žiackej rady: Ing. Žaneta Bystrianska, Mgr. Lucia Orlaiová

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria