Navigácia

Žiacka rada

Zloženie žiackej rady ZŠ s MŠ Hany Ponickej:

5.A –  Sára Mária Fízeľová/zást. Lucia Karmanová
5.B/6.B  – Barbora Farkašová/zást. Sean N.S.Bartoš
6.A – Nina Laššanová/zást. Ela Udvardyová
7.A – Fabián Fízeľ/zást. Matej Budáč
8.A – Kristína Belková/zást. Bibiana Belovová
8.B – Dominika Kováčová/zást. Simona Záslavová
9.A – Alexandra Oláhová/zást. Michal Galád

Koordinátori žiackej rady: Ing. Žaneta Bystrianska, Mgr. Lucia Orlaiová

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria