Navigácia

O nás

    Materská škola je súčasťou základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Halič. Pre jej účely slúži samostatný zrekonštruovaný prízemný blok v ktorom sa nachádza vstupná chodba so šatňou detí, tri triedy, tri samostatné spálne, riaditeľňa, sociálne zariadenia, plynová kotolňa.

 

     Materská škola je trojtriedna s výchovným jazykom slovenským. Poskytuje poldennú a celodennú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materskú školu navštevujú aj deti zo spádových obcí.

K budove materskej školy patrí rozsiahly oplotený školský dvor, vybavený záhradným zariadením (kolotoč, preliezky, šmýkačka, lavičky pre deti, pieskovisko). Trávnatá plocha je dostatočná pre pohybové aktivity detí všetkých troch tried. Nachádza sa tu veľa listnatých a ihličnatých stromov, ktoré v letných mesiacoch chránia deti pred silnými slnečnými lúčmi.

 

   Výchovno-vzdelávaciu činnosť  realizujeme podľa vypracovaného  ŠkVP “ZDRAVKO”. Počas celého školského roka sa snažíme vytvárať príjemné prostredie, aby sa v ňom deti cítili bezpečne, spokojne a pociťovali radosť z činností, ktoré spolu každý deň zažívame.

Poplatky:

"... Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 11,00 EUR. Výnimku tvoria deti v predškolskom veku, za ktorých pobyt zákonný zástupca neprispieva na úhradu výdavkov v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z...."  - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE č. 5/2019 (vzn_prisp_skola_2016-dodatok-2019-c.2.pdf)

Učiteľský zbor 2021/2022

 

Fašiangy 

 

Pozor, pozor práve dnes, 

začína sa veľký ples. 

Berte masky, je tu bál

rozkrútime KARNEVAL!!!!!

 

Je tu obdobie hojnosti, tancovačiek, veselíc a karnevalov, sú tu Fašiangy.

V minulosti ich ľudia oslavovali tak, že si vyrobili masky zvierat a smiešnych ľudí .

Zvonili zvoncami a tak odháňali všetko zlé a privolávali všetko dobré. 

 

 

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň
    0911042581 - Materská škola

Fotogaléria