Navigácia

2. oddelenie

Sme stredná trieda v našej škôlke - detičky vo veku 4 - 5 rokov.
Spolu nás je 20. Chlapcov je 9 a dievčat 11. Naše pani učiteľky sú: p.zást. triedna učiteľka Mgr. Miroslava Švihlová a p.učiteľka Bc. Bronislava Kamenská.
V našej triede sa radi hráme, vyrábame, spievame, tancujeme a učíme sa nové veci.

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň
    0911042581 - Materská škola

Fotogaléria