Navigácia

ŠAKHAL

ŠAKHAL - školský atletický klub Halič

Naša škola sa zapojila do projektu Slovenského atletického zväzu (ďalej len SAZ) DETSKÁ ATLETIKA.

Dňa 20. 9. 2018 bol náš školský atletický klub oficiálne zaregistrovaný pod názvom ŠAKHAL - ŠKOLSKÝ ATLETICKÝ KLUB HALIČ (š - školský, a - atletický, k  - klub, hal - Halič).

 

ŠAKHAL vznikol s cieľom:

 • zvýšiť pohybovú aktivitu detí na škole,
 • rozvíjať všetky pohybové schopnosti (kondičné, koordinačné) v podobe celoročnej pravidelnej tréningovej činnosti,
 • naučiť deti základným technickým atletickým zručnostiam,
 • pestovať u detí pozitívny vzťah k pravidelnej pohybovej aktivite,
 • príprava na školské atletické preteky, preteky organizované SAZ.

 

Pre koho je atletický klub vhodný?

Pre všetky zdravé deti (žiakov) našej školy vo veku od 6 - 12 rokov, ktoré milujú pohyb a šport.

 

Tréningy:

V školskom roku 2021/2022 každý štvrtok od 13:45 - 14:45 v športovom areáli alebo telocvičniach ZŠ s MŠ Hany Ponickej.

 

Tréneri:

Mgr. Zuzana Kresáneková - učiteľka telesnej a športovej výchovy a tréner detskej atletiky

Mgr. Kristián Fajčík - tréner detskej atletiky

(trénerské certifikáty)

 

Ako sa prihlásiť ?

Prihláška a tlačivo pre lekárske potvrdenie je na stiahnutie TU (pdf súbor)

Alebo osobne u Mgr. Zuzany Kresánekovej (0905808711, zuzanakresanekova@gmail.com)

 

                                                                   

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ
  Družstevná č.11, 98511 Halič
 • 047/4392357 - Základná škola
  047/4392326 - Školská jedáleň
  0911042581 - Materská škola

Fotogaléria