Navigácia

ŠAKHAL

ŠAKHAL - školský atletický klub Halič

Naša škola sa zapojila do projektu Slovenského atletického zväzu (ďalej len SAZ) DETSKÁ ATLETIKA.

Dňa 20.9.2018 bol náš školský atletický klub oficiálne zaregistrovaný pod názvom ŠAKHAL - ŠKOLSKÝ ATLETICKÝ KLUB HALIČ (š - školský, a - atletický, k  - klub, hal - Halič).

 

ŠAKHAL vznikol s cieľom:

 • zvýšiť pohybovú aktivitu detí na škole,
 • rozvíjať všetky pohybové schopnosti (kondičné, koordinačné) v podobe celoročnej pravidelnej tréningovej činnosti,
 • naučiť deti základným technickým atletickým zručnostiam,
 • pestovať u detí pozitívny vzťah k pravidelnej pohybovej aktivite,
 • príprava na školské atletické preteky, preteky organizované SAZ.

 

Pre koho je atletický klub vhodný ?

Pre všetky zdravé deti (žiakov) našej školy vo veku od 6 - 12 rokov, ktoré milujú pohyb a šport.

 

Tréningy:

V školskom roku 2020/2021 každý štvrtok od 13:45 - 14:45 v športovom areáli alebo telocvičniach ZŠ s MŠ HALIČ.

 

Tréneri:

Mgr. Zuzana Kresáneková - učiteľka telesnej a športovej výchovy a tréner detskej atletiky

Mgr. Kristián Fajčík - tréner detskej atletiky

(trénerské certifikáty)

 

Ako sa prihlásiť ?

Prihláška a tlačivo pre lekárske potvrdenie je na stiahnutie TU (pdf súbor)

Alebo osobne u Mgr. Zuzany Kresánekovej (0905808711, zuzanakresanekova@gmail.com)

 

                                                                   

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
  Družstevná č.11, 98511 Halič
 • 047/4392357 - Základná škola
  047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria