Navigácia

Výchovný poradca

Výchovný poradca: Mgr. Adriana Bošková
Kontakt: adriana.boskova@gmail.com
Konzultačné hodiny výchovného poradcu: streda od 13:00 – 15:00, prípadne v inú hodinu po dohode so zákonným zástupcom

Dôležité informácie pre deviatakov a ich zákonných zástupcov

Vážení rodičia, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo dňa 23.02.2021 usmernenie pre prijímacie skúšky na stredné školy 2021.
 
 

V školskom roku 2020/2021 má zákonný zástupca možnosť podať dve prihlášky na dve rôzne stredné školy alebo dva rôzne odbory v rámci jednej strednej školy. Najpresnejšie informácie ohľadom prijímacieho konania sa dozviete na stránke www.svs.edu.sk a tiež na webových stránkach jednotlivých škôl.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8  a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) zo dňa 4.1.2021 rozhoduje takto:

Externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční 
a) v riadnom termíne 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna 2021  z predmetov
matematika a slovenský jazyk a literatúra vo všetkých školách okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským

Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021

a) do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu
b) do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu

c) do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu
d) do prvého ročníka vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách sa uskutočnia

a) v prvom termíne  3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021
b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021

Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční

a) v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021
b) v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021

Overenie špeciálneho nadania pre zimné športy v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných športových školách možno uskutočniť v termíne od 1. marca 2021.

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň
    0911042581 - Materská škola

Fotogaléria