Navigácia

Výchovný poradca

Výchovný poradca: Mgr. Adriana Bošková
Kontakt: adriana.boskova@gmail.com
Konzultačné hodiny výchovného poradcu: streda od 13:00 – 15:00, prípadne v inú hodinu po dohode so zákonným zástupcom

Dôležité informácie pre deviatakov a ich zákonných zástupcov

Vážení rodičia, milí deviataci,
1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z.z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2O22/2023. Novela školského zákona upravuje spôsob podávania prihlášky na vzdelávanie v strednej škole. Po novom bude zákonný zástupca vypĺňať iba jednu prihlášku, v ktorej sa podľa záujmu uvádzajú najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania. Termín podania je pre všetky talentové i netalentové odbory rovnaký. Prihlášku je potrebné podať elektronicky alebo v listinnej forme do 20. marca 2022.
 
Dôležité termíny
6.4. 2022 - Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ
2.5. - 3.5. 2022 - 1. kolo: 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)
4.5. - 6.5. 2022 - 1. kolo: 1. termín talentových skúšok
9.5. - 10.5. 2022 -  1. kolo: 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)
11.5. - 13.5. 2022 - 1. kolo: 2. termín talentových skúšok
od 16.5. 2022 - Odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok
21.6. 2022 - 2. kolo prijímacích skúšok
od 22.6. 2022 - Odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň
    0911042581 - Materská škola

Fotogaléria