Navigácia

Projekt nadácie VÚB

Kráľovstvo plné hier a poznania

Naša Základná škola s materskou školou sa na jeseň minulého roka zapojila do výzvy Nadácie VÚB so svojim projektom Detské ihrisko Zdravko - Kráľovstvo plné hier a poznania. Ako všetci zainteresovaní vedia, bola úspešná. Vďaka sms hlasovaniu škola získala finančné prostriedky v hodnote 5000 EUR na vyššie spomínané detské ihrisko. Hlavnými cieľmi tohto projektu sú zatraktívnenie prostredia v areáli ZŠ s MŠ pred materskou školou, vedenie detí k zdravému životnému štýlu a v neposlednom rade zabezpečenie bezpečného priestoru na hru, ktorá je základnou zložkou vo výchovno-vzdelávacom procese hlavne v predškolskom veku. Ak sa všetko podarí, tak na doteraz prázdnom, zatrávnenom mieste by mali v tomto roku v spolupráci obce, školy, rodičov, učiteľov a širokej verejnosti pribudnúť nové športovo - náučné prvky. Jedinečnými by mali byť preto, lebo nepôjde o prvky, ktoré škola za získané peniaze v grante nakúpi. Pôjde o prvky, ktoré si škola za pomoci dobrovoľníkov z UPSVaR, technického personálu, obecných pracovníkov ale hlavne rodičov, učiteľov a priateľov školy sama vyrobí a pred MŠ umiestni. Myšlienkou je veľká chuť a zaangažovanosť rodičov, ktorí by sa mali po skupinkách stať akýmisi donormi nad jednotlivými prvkami detského ihriska. Škola a obec zabezpečí prípravu materiálov prípadne terénne úpravy, dobrovoľníci a darcovia poskytnú nepotrebné materiály či predmety, ktoré ešte môžu nájsť na ihrisku uplatnenie a rodičia, učitelia, priatelia školy a dobrovoľníci dajú do projektu to najdôležitejšie. Chuť a ochotu niečo pre naše deti vytvoriť. Všetkým tým, ktorí aspoň maličkým činom podajú pomocnú ruku už vopred riaditeľstvo školy v spolupráci s obcou Halič vopred ďakuje

Prezentácia, ako by malo ihrisko vyzerať: Detské ihrisko (Nadácia VÚB)

To, ako prebiehajú práce na našom projekte si môžte pozrieť po kliknutí na tento odkaz.

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria